Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 marca, 2023

Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości

akt-poswiadczenia-dziedziczenia-a-sprzedaz-nieruchomosci

Gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, spadkobiercy muszą dopełnić formalności, aby móc zarządzać nieruchomością bez ograniczeń – w tym dokonać jej zbycia. Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości – co należy wiedzieć w kontekście tych dwóch pojęć? Z pewnością to, że akt poświadczenia dziedziczenia może być niezbędny, aby umożliwić sprzedaż odziedziczonej nieruchomości.

W tym artykule wyjaśnimy dokładnie, co to jest akt poświadczenia dziedziczenia, jak go uzyskać oraz jak ten dokument może wpływać na proces sprzedaży nieruchomości.

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia

Najpierw wyjaśnijmy, co to jest akt poświadczenia dziedziczenia.  Jest to dokument, który potwierdza prawa do spadku – w tym do nieruchomości – osób dziedziczących majątek po bliskim zmarłym. Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, należy udać się do kancelarii notarialnej. Dowolnie wybrany notariusz sporządzi powyższy dokument. 

Akt poświadczenia dziedziczenia zawiera szczegółowe informacje o tym, po kim dziedziczony jest majątek, kto go odziedziczy oraz w jakich częściach (udziałach). Dokument ten służy definitywnemu uregulowaniu spraw spadkowych.

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia a stwierdzenie nabycia spadku

Alternatywą dla notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia jest stwierdzenie nabycia spadku przez sąd. Obydwa dokumenty potwierdzają nabycie majątku przez określonych spadkobierców i umożliwią nam późniejszą sprzedaż odziedziczonej nieruchomości, jednak sposób ich uzyskania znacznie się różni. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia a stwierdzenie nabycia spadku – co będzie lepszym wyjściem?

Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się drogą sądową poprzez postępowanie nieprocesowe. Dokonuje się go na wniosek osoby uprawnionej (spadkobierca, wierzyciel spadkodawcy). W postępowaniu sąd określa m.in. kto jest spadkobiercą, czy spadkodawca pozostawił testament, po czym wskazuje te osoby, oraz wyszczególnia ich udziały w majątku spadkowym. Do roku 2009 sądowe stwierdzenie nabycia spadku, było jedynym możliwym sposobem na uregulowanie sprawy spadkowej.  

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia to opcja dostępna od roku 2009. Aby móc otrzymać dokument, w kancelarii notarialnej powinni jednocześnie stawić się wszyscy spadkobiercy testamentowi i ustawowi. Ponadto musi wśród nich panować absolutna zgoda co do kręgu spadkobierców i wysokości udziałów przypadających każdemu z nich – wszelkie spory w tym temacie wykluczają możliwość przeprowadzenia procedury u notariusza.  

Należy wiedzieć, że do kancelarii notarialnej nie muszą przybywać osoby, które wcześniej spadek odrzuciły lub zostały uznane za niegodne dziedziczenia przez spadkodawcę. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia a stwierdzenie nabycia spadku – który dokument lepiej jest uzyskać?

 To zależy. Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza uzyskamy już podczas jednej wizyty, jest to zatem szybki sposób na uregulowanie sprawy spadkowej. Wobec tego, stwierdzenie nabycia spadku przez sąd trwa zdecydowanie dłużej. Niekiedy sprawy spadkowe potrafią pozostawać nierozwikłane przez całe miesiące, a nawet lata, gdy spadkobiercy nie mogą porozumieć się w sprawach spadku i jest ich wielu.

Pamiętajmy również, że wybierając postępowanie przed sądem, nie jest konieczne stawiennictwo wszystkich spadkobierców, podczas gdy wizyta w kancelarii wymaga, aby stawili się wszyscy uprawnieni do spadku.

Z drugiej strony, dla osób, dla których liczą się koszty, postępowanie sądowe będzie opcją mniej kosztowną. Wybór między notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia a stwierdzeniem nabycia spadku przez sąd sprowadza się do tego jak ważne są kwestie finansowe, ile mamy czasu oraz przede wszystkim czy między spadkobiercami panuje zgoda. 

Bez względu na to, czy wybierzemy rozwiązanie notarialne, czy sądowe, obydwa dokumenty dadzą możliwość  na sprzedaż mieszkania nabytego w drodze spadku.

Kiedy warto potwierdzić swoje prawa do majątku przez akt poświadczenia dziedziczenia

W sytuacji, gdy nabywca nieruchomości jest spadkobiercą po osobie zmarłej, a do tej pory nie potwierdził swoich praw do majątku przez akt poświadczenia dziedziczenia, to warto, aby rozważył taką opcję – w szczególności, gdy planuje sprzedaż nieruchomości. Akt poświadczenia dziedziczenia jest bowiem wymagany w takiej sytuacji.

Jak wspomnieliśmy powyżej, dużym plusem notarialnego rozwiązania jest szybkość procedury, która może potrwać zaledwie jeden dzień. Gdy sprawa jest naprawdę pilna, warto skorzystać z pomocy notariusza. 

Akt poświadczenia dziedziczenia jakie dokumenty

Akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić każdy notariusz. Spadkobiercy, którzy chcą uzyskać akt, muszą stawić się u notariusza z odpowiednimi dokumentami. Jakie dokumenty do aktu poświadczenia dziedziczenia muszą przygotować spadkobiercy? 

Akt poświadczenia dziedziczenia dokumenty:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy – jeśli takowy istnieje,
 • PESEL spadkodawcy,
 • dane osobowe spadkobierców,
 • odpis aktu urodzenia spadkobiercy, który nie wstąpił w związek małżeński,
 • odpis aktu małżeństwa spadkobiercy, który wstąpił w związek małżeński,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład spadku.

Co zawiera notarialny akt poświadczenia dziedziczenia?

Jakie informacje znajdziemy w treści aktu poświadczenia dziedziczenia?

 1. Dane dotyczące kancelarii notarialnej oraz osoby, która dokona czynności notarialnych.
 2. Dane osobowe spadkodawcy.
 3. Datę oraz miejsce zgonu spadkodawcy, oraz jego wcześniejsze miejsce pobytu.
 4. Dane osobowe spadkobierców oraz tytuły powołania do spadku.
 5. Przypadające spadkobiercom wysokości udziałów w spadku.
 6. Wyszczególnienie osób, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne oraz ich przedmiot.
 7. Powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu.
 8. Adnotację o rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia.
 9. Podpis notariusza.

notarialny-akt-poswiadczenia-dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia – wizyta u notariusza

Gdy zebrani spadkobiercy przedłożą dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, w pierwszej kolejności sporządzany jest protokół dziedziczenia. W treści protokołu dziedziczenia znajdą się oświadczenia spadkobierców, a m.in.: zgodne żądanie poświadczenia, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, oświadczenie dotyczące testamentu spadkodawcy.

Na podstawie protokołu dziedziczenia, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Dokona on również zarejestrowania aktu za pomocą systemu teleinformatycznego w Rejestrze Spadkowym. Wypis zarejestrowanego aktu, może uzyskać od notariusza, każda z osób, która wykaże interes prawny np. spadkobiercy. Skutki prawne zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia są takie same, jak w przypadku prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Trzeba wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których wydanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia będzie niemożliwe. Stanie się tak, gdy wobec określonego spadku został już sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub gdy sąd wydał postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku. Także, gdy podczas sporządzania dokumentu wyjdą na jaw informacje o istniejących a nieujawnionych testamentach lub istniejących, lecz nie przybyłych spadkobiercach. Ponadto, gdy okaże się, że spadkobiercy w kwestii dziedziczenia są nie do końca zgodni, a sporządzenie lub treść dokumentu byłaby sprzeczna z wolą któregoś z nich. 

Istnieją również inne powody, dla których akt poświadczenia dziedziczenia nie mógłby zostać sporządzony, m.in.:

 • brak wymaganych dokumentów, lub ich oryginałów,
 • trwająca postępowanie o uchylenie uprzednio wydanego aktu poświadczenia dziedziczenia. 
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Akt poświadczenia dziedziczenia – koszt

Ile kosztuje notarialny akt poświadczenia dziedziczenia? Za sporządzenie dokumentów, urzędnik pobiera opłaty w wysokości:

 • notarialny akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł 
 • protokół dziedziczenia – 100 zł
 • otwarcie oraz ogłoszenie testamentu – 50 zł
 • wypisy, odpisy, wyciągi dokumentów notarialnych – 6 zł za każdą stronę dokumentu, a ilość stron zależna jest od potrzeb i ilości spadkobierców. 

Ponadto koszt aktu poświadczenia dziedziczenia zostaje powiększony o stawkę podatku VAT – czyli 23% od powyższej całościowej kwoty. Koszt sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia zależy od indywidualnej sprawy. Może wahać się w granicach kilkuset złotych. 

Akt poświadczenia dziedziczenia ile po śmierci?

Wielu spadkobierców zastanawia się, ile mają czasu po śmierci spadkodawcy na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Otóż sprawy spadkowe można uregulować w dowolnym czasie, natomiast jeśli spadkobiercy chcą to zrobić szybko, w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, notariusz przyjmie od spadkobierców oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. 

Co istotne, wpływa to koszt aktu poświadczenia dziedziczenia, a mianowicie zwiększa go. Oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to koszt 50 zł + 23% VAT, od każdego spadkobiercy. 

Po upływie 6 miesięcy od momentu uzyskania informacji o powołaniu spadku, wobec niepodjęcia żadnych czynności przez spadkobiercę, następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, zatem, w takiej sytuacji nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Akt poświadczenia dziedziczenia i co dalej?

Zwlekanie z uregulowaniem sprawy spadkowej długi czas, może spowodować sytuację, w której krąg uprawnionych do spadku będzie stale się poszerzał (śmierć lub narodziny nowych członków rodziny), co może wpłynąć na znaczne wydłużenie postępowania potwierdzającego prawa spadkobierców w przyszłości. Akt poświadczenia dziedziczenia i co dalej? Do czego posłuży nam dokument? 

Dlaczego notarialny akt poświadczenia dziedziczenia może być potrzebny? Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który potwierdza prawo osoby do dziedziczenia nieruchomości, a więc dopiero po jego uzyskaniu spadkobierca ma możliwość, aby wpisać siebie jako aktualnego właściciela do księgi wieczystej nieruchomości. Koszt wniosku o zmianę właściciela podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł.  Gdy dane widniejące w księdze wieczystej są uaktualnione, spadkobiercy mogą dążyć do swobodnej sprzedaży nieruchomości.

Ponadto akt poświadczenia dziedziczenia daje spadkobiercy inną ważną możliwość, a mianowicie potwierdzając własne prawa do spadku, spadkobierca może dochodzić należności od dłużników spadkodawcy. 

sprzedaz-mieszkania-otrzymanego-w-spadku

Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości – co należy wiedzieć

Sprzedaż nieruchomości może zostać dokonana tylko przez osobę, która jest właścicielem nieruchomości. Do aktu sprzedaży nieruchomości niezbędny będzie dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Tym dokumentem może być właśnie notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Gdy posiadamy akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości jest naszym zamiarem, możemy tego dokonać bez problemowo. 

Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości – co jeszcze warto wiedzieć. Potwierdzając swoje prawa do spadku, nieruchomość może stać się własnością jednej osoby, lub kilku, i w takiej sytuacji w dokumencie wyszczególnione są udziały wszystkich spadkobierców. 

Sprzedaż nieruchomości będzie możliwa w obydwu przypadkach. Samodzielny właściciel, jak i wszyscy udziałowcy mogą sprzedać odziedziczony majątek. Ponadto każdy udziałowiec z osobna, może dokonać sprzedaży udziału w spadku. 

Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości – jak zrobić to najszybciej

Akt poświadczenia dziedziczenia to dowód na to, że właściciel jest uprawniony do sprzedaży nieruchomości. Jak najłatwiej dokonać sprzedaży mieszkania lub domu, które zostały odziedziczone po zmarłym bliskim? Przede wszystkim, trzeba pamiętać, że po uzyskaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, należy samodzielnie dokonać zmian dotyczących danych właściciela w księdze wieczystej nieruchomości. Aby tego dokonać, trzeba złożyć wniosek w wydziale ksiąg wieczystych, a posłuży nam do tego właśnie dokument uzyskany od notariusza.

Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości – jak przebiega? Po wpisaniu właściciela lub właścicieli do księgi wieczystej nieruchomości najszybszym sposobem na sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku jest skup nieruchomości Skup.io.

Dlaczego warto wybrać skup nieruchomości? Ponieważ jest to skuteczny sposób na sprzedaż nieruchomości w każdym stanie. Bywa, że stan techniczny odziedziczonej w spadku nieruchomości wymusza na nowym właścicielu przeprowadzenie prac remontowych, aby nieruchomość stała się nieco bardziej atrakcyjna i znalazła zainteresowanie kupujących. Zgłaszając nieruchomość do skupu nieruchomości, nie musisz ponosić kosztów remontu, ani czekać na ich wykonanie. Nieruchomość sprzedasz skutecznie w takim stanie, jakim jest. 

Ponadto, właściciele odziedziczonych nieruchomości, często zmagają się z trudnościami natury prawnej. Skup.io współpracuje z kancelariami prawnymi, a to gwarantuje klientom wszechstronną opiekę prawną. Sprzedający otrzymują pomoc w załatwieniu wszelkich formalności i dopełnieniu procedur związanych ze sprzedażą. Wsparcie ekspertów sprawia, że transakcja jest pozbawiona ryzyka, a interesy strony sprzedającej są należycie zabezpieczone. 

Gdy posiadasz akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości to twój plan, skup nieruchomości zapewni Ci najszybszą realizację transakcji.

Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości – podatek

Kolejną rzeczą, którą bezwzględnie należy wiedzieć w kwestii: akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości, są kwestie podatkowe. Spadkobierca, który zdecyduje się na sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku, musi liczyć się z zapłatą 19% podatku dochodowego, w sytuacji gdy transakcja nastąpi przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Przepisy odnoszą się również do sprzedaży udziału w nieruchomości.

Gdy zaś mamy akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości realizujemy po 5 latach od nabycia jej przez spadkodawcę – możemy zbyć nieruchomość bez podatku.

Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości – podsumowanie

To oczywiste, że sprzedaż nieruchomości jest możliwa tylko wtedy, jeśli osoba sprzedająca jest właścicielem nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomość otrzymują w spadku spadkobiercy, mogą uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia i na jego podstawie dokonać sprzedaży odziedziczonego mieszkania czy domu. 

Akt poświadczenia dziedziczenia a sprzedaż nieruchomości to pojęcia często ze sobą łączone. Spadkobiercy powinni pamiętać, że oprócz notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, mogą zrealizować sprzedaż po uprzednim przeprowadzeniu postępowania dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku przed sądem. Obie opcje, otwierają drzwi do sprzedaży odziedziczonego majątku, w którego skład wchodzi nieruchomość. 

Skup nieruchomości Skup.io to wyjątkowo dobre rozwiązanie gdy decydujesz się na sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku. Do firmy możesz  zgłosić się, zanim jeszcze uzyskasz akt poświadczenia dziedziczenia, gdy dopiero planujesz – sam lub z pozostałymi współwłaścicielami – wizytę u notariusza. Firma skupująca nieruchomości pomoże Ci przejść przez cały proces sprzedaży, także przez procedury notarialne i sądowe. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń