Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia15 czerwca, 2023

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości

sprzedaz-1/2-udzialu-w-nieruchomosci

Współwłasność mieszkania, to sytuacja, w której kilka osób posiada ułamek własności nieruchomości. W tym artykule skupimy się na czynności, jaką jest sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości

Z tekstu dowiesz się m.in. o tym, czym jest współwłasność oraz jak sprzedać swoją część nieruchomości. Przedstawimy także najlepszy sposób na sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości, a mianowicie firmy skupujące udziały w nieruchomościach.

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – co to jest współwłasność

Współwłasność to sytuacja, w której dwie lub więcej osób posiada udziały w tej samej nieruchomości – domu, mieszkaniu, gruncie. Niezmiernie ważne jest zrozumienie, że współwłasność oznacza prawo do całego przedmiotu, a nie wyznaczonej jego części. 

Współwłasność ma również swoje charakterystyczne cechy: jedność przedmiotu współwłasności, wielość podmiotów, którym przysługuje prawo własności oraz niepodzielność wspólnego prawa.

W jaki sposób może powstać współwłasność? Nieruchomość może stać się własnością kilku osób, na skutek: dziedziczenia,  zawarcia małżeństwa, nabycia nieruchomości przez kilka osób, czy otrzymania darowizny. 

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – współzarządzanie i prawa współwłaścicieli mieszkania lub domu

Posiadanie 1/2 udziału w nieruchomości wymaga zrozumienia i przestrzegania pewnych praw i obowiązków, jakie niesie ze sobą współwłasność. 

Jeżeli, kilka osób posiada udziały w tej samej nieruchomości, osoby te powinny współdziałać w kwestii zarządzania. Wszelkie decyzje, oraz czynności dotyczące przedmiotu współwłasności powinny być omawiane i podejmowane wspólnie. Do pewnych czynności, wymagana jest zgoda większości udziałowców (według udziałów, nie według liczby współwłaścicieli), do innych niezbędna jest pełna zgoda wszystkich współwłaścicieli. 

Każdy współwłaściciel z osobna, może korzystać i posiadać wspólną nieruchomość, lecz w taki sposób, aby nie przeszkadzać w tych samych czynnościach innym współwłaścicielom.

Bardzo ważne jest także to, że każdy posiadacz udziału w nieruchomości może rozporządzać należącą do niego własnością. Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości jest możliwa, tak samo jak obciążenie udziału w nieruchomości lub też darowanie go innej osobie. Będąc współwłaścicielem, nie mamy natomiast prawa rozporządzić całą nieruchomością. 

Współzarządzanie nieruchomością jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych aspektów posiadania 1/2 udziału w nieruchomości. To właśnie na tle wspólnego zarządzania i korzystania z nieruchomości rodzą się spory między współwłaścicielami, które najczęściej znajdują swój finał w sądzie lub sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości. 

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości, to czynność, której mogą dokonać współwłaściciele. Wiele osób zainteresowanych tematem, pyta jednak o sprzedaż udziału w nieruchomości bez zgody współwłaściciela. W związku z tym, że każdy współwłaściciel ma wyszczególniony udział w nieruchomości, którym może swobodnie dysponować, sprzedaż udziału w nieruchomości bez zgody współwłaściciela jest jak najbardziej możliwa. 

W pewnych przypadkach osoba, która decyduje się na sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości może napotkać pewne trudności. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – spadek, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Nieruchomość może przysługiwać dwóm osobom, w sytuacji gdy dziedziczą one spadek po zmarłym bliskim, a jednym z przedmiotów należących do spadku jest mieszkanie lub dom. Co na temat sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości ze spadku mówią przepisy?

“Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.” – art. 1036 Kodeks cywilny

Oznacza to, że sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości osobie trzeciej, w takiej sytuacji będzie możliwa i skuteczna, o ile sąd nie uzna, że doszło do naruszenia interesów spadkobiercy, który sprzeciwił się transakcji. 

Innym przypadkiem, gdzie sprzedaż 1/2 udziałów w nieruchomości będzie wymagała poinformowania współwłaściciela, jest posiadanie udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Przysługujące współwłaścicielom takich nieruchomości prawo pierwokupu powoduje, że współwłaściciel musi dowiedzieć się o transakcji sprzedaży. Co więcej, może on przystąpić do transakcji w miejsce nabywcy, z którym sprzedający planował zawrzeć transakcję sprzedaży.

Prawo pierwokupu, wymaga zawiadomienia współwłaściciela o planowanej sprzedaży, oraz o jej warunkach. Współwłaściciel może przystąpić do transakcji na takich samych warunkach jak wskazane w umowie z nabywcą, ma on miesiąc na podjęcie decyzji w tym temacie.

Co ważne, prawo pierwokupu istnieje w przypadku współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – jak sprzedać współwłasność mieszkania

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i chcesz sprzedać swoją część, musisz wiedzieć, jak to zrobić. Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości może być trudna, ale nie jest niemożliwa. Jakie formalności czekają na sprzedającego?

W zasadzie takie same jak w przypadku sprzedaży pełnego prawa do nieruchomości. Właściciel musi zgromadzić niezbędną dokumentację, a sprzedaż musi znaleźć swój finał w kancelarii notarialnej. Przedmiotem transakcji sprzedaży nie będzie pełna własność, a udział w nieruchomości.

Jak już wiemy, sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości może odbyć się bez zgody, ale i wiedzy współwłaściciela. Współwłaściciele nie muszą również uczestniczyć w procesie ani transakcji sprzedaży. Wymagane jest jedynie stawiennictwo sprzedającego udział w nieruchomości lub jego pełnomocnika. Stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli byłoby wymagane jedynie przy transakcji sprzedaży całej nieruchomości.

Jak sprzedać współwłasność mieszkania? Kto może zostać nowym nabywcą udziału w nieruchomości?

jak-sprzedac-wspolwlasnosc-mieszkania

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – komu sprzedać udział w nieruchomości

Współwłasność nieruchomości może być problematyczna i powodować wiele trudności, dlatego sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości może być korzystnym rozwiązaniem. Komu możemy sprzedać współwłasność? 

Nie ma ograniczeń co do tego, kto może zostać nabywcą udziału w nieruchomości, może to być drugi współwłaściciel, lecz również zupełnie obca osoba trzecia. Sprzedaż udziału współwłaścicielowi wydaje się najprostszym rozwiązaniem. Taka osoba posiada już część udziałów i może zdecydować się na ich zwiększenie, co niekiedy poskutkuje nabyciem pełnej własności nieruchomości.

Często jednak współwłasność powoduje, że między współwłaścicielami panują napięte stosunki, lub wręcz zatargi. Z tego względu, współwłaściciel może nie chcieć sprzedać własnego udziału innemu współwłaścicielowi. Jego prawem jest swobodne rozporządzanie własnością udziału, więc ma do tego prawo. 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości może być z pewnych względów problematyczna, a głównym kłopotem może stać się znalezienie kupującego przez internetowe ogłoszenie. Istnieje jednak skuteczny, dedykowany sposób na sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – firmy skupujące udziały w nieruchomościach 

Trafionym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy skupującej udziały w nieruchomościach. Takie firmy, oferują szybką i skuteczną sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości, co pozwala uniknąć długotrwałych poszukiwań nabywcy, postępowania sądowego o zniesienie współwłasności czy konieczności sprzedaży swojego udziału pozostałym współwłaścicielom. 

Dobrym przykładem takiej firmy jest Skup nieruchomości Skup.io. Jak wygląda współpraca z firmą skupującą nieruchomości? Proces sprzedaży jest prosty i przejrzysty. Sprzedający, zgłasza informacje dotyczące posiadanego udziału w nieruchomości za pomocą formularza lub telefonicznie. Krótko po tym, nasi doradcy, przedstawią propozycję wykupu udziału w nieruchomości – adekwatną do stanu nieruchomości.

Sprzedający, może liczyć na pomoc w każdym problematycznym aspekcie, zaczynając od rozwiązania komplikacji natury prawnej, skompletowania dokumentów, rozmów z wierzycielem, przeprowadzenia transakcji sprzedaży bez konieczności osobistego stawiennictwa sprzedającego itp.

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości do skupu nieruchomości, to również gwarancja szybkiej wypłaty środków z transakcji. Firma skupująca nieruchomości wypłaca zysk błyskawicznie w dniu sprzedaży.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości a sprzedaż całej nieruchomości

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości może zdecydowanie być korzystnym wyjściem, ale czy jest to lepsza opcja niż sprzedaż całej nieruchomości? Takie decyzje zależą od indywidualnej sytuacji, potrzeb i finansów współwłaścicieli.

Współwłaściciele, którzy zdecydują się na wspólną sprzedaż całej nieruchomości, z pewnością uzyskają ze sprzedaży kwotę większą niż w przypadku sprzedaży poszczególnych udziałów. Znacznie łatwiej będzie również znaleźć nabywcę przez ogłoszenie internetowe. Istotny jest jednak fakt, że na sprzedaż całej nieruchomości muszą zgodzić się wszyscy współwłaściciele. Bez tego, sprzedaż nie będzie możliwa.

Jeżeli, nie ma zgody na sprzedaż całej nieruchomości, a z drugiej strony właściciel udziału nie chce dłużej pozostawać w stosunku współwłasności, trafionym rozwiązaniem będzie indywidualna sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości

Współwłaścicielom pozostaje także inna możliwość, a mianowicie postępowanie dotyczące zniesienia współwłasności.

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności to kolejny sposób na rozwiązanie problemu współposiadania nieruchomości. Do zniesienia współwłasności może dojść w trybie sądowym lub pozasądowym – umownym. 

Gdy współwłaściciele są zwaśnieni, i mają różne zdania na temat sposobu zniesienia współwłasności, należy złożyć wniosek do sądu. Taki wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli w dowolnym momencie trwania współwłasności. Warto jednak pamiętać, że proces ten może być wymagający czasowo. W porównaniu z umownym zniesieniem współwłasności u notariusza, które wymaga jednej wizyty w kancelarii, sądowa procedura potrwa znacznie dłużej.

W jaki sposób może dojść do zniesienia współwłasności? Sąd po zapoznaniu się z wnioskami współwłaścicieli, może rozstrzygnąć o: podziale fizycznym wspólnej nieruchomości, przyznaniu nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, który spłaci udziały pozostałych lub o sprzedaży nieruchomości i podziale zysków stosownie do udziałów współwłaścicieli.

Trzeba wiedzieć, że sprzedaż nieruchomości, o której orzeknie sąd, jest ostatecznym sposobem na zniesienie współwłasności, stosowanym wtedy, gdy pozostałe sposoby nie wchodzą w grę. Sprzedaż ma formę licytacji i jest przeprowadzana przez urzędnika, jakim jest komornik. Zniesienie współwłasności w ten sposób, może nie okazać się korzystne dla współwłaścicieli, ponieważ cena wywoławcza nieruchomości to 3/4 ceny oszacowania.

Wobec konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości to najczęściej szybszy i bardziej komfortowy sposób na pozbycie się współwłasności. 

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – kiedy się opłaca

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości może mieć wiele zalet. Przede wszystkim, dzięki sprzedaży, właściciel udziału w nieruchomości może w krótkim czasie uzyskać jednorazowy zastrzyk kapitału. To może być bardzo opłacalne, gdy posiadany udział w nieruchomości nie wiąże się z żadnymi profitami – jesteśmy w jego posiadaniu, lecz nie korzystamy z niego, nie mieszkamy, ani nie zyskujemy na wynajmie. 

Gdy współwłaściciele nie wyrażają zgody na sprzedaż, bądź nie nie ma z nimi kontaktu, sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości to interesująca alternatywa. Nie można zmusić współwłaściciela, do zbycia całej nieruchomości, lecz można samodzielnie zbyć własną część nieruchomości.

Często zdarza się, że właścicielem udziału w nieruchomości stajemy się nie z wyboru, np. w wyniku spadkobrania. Jeżeli taki stan nie jest dla nas pożądany, i chcemy w szybki sposób pozbyć się udziału w nieruchomości, lub też udziału w spadku – mamy takie prawo. 

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości – podsumowanie

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości to często spotykana transakcja. Posiadając połowę udziałów we wspólnej nieruchomości, możemy bez problemu dokonać ich zbycia.  

 Jak to zrobić? Istnieją firmy specjalizujące się w nabywaniu udziałów w nieruchomościach, które świadczą skuteczną pomoc w takich sytuacjach. Wśród usług najlepszych skupów nieruchomości, znajdziemy szybką sprzedaż udziałów w nieruchomości. Taka transakcja jest pozbawiona ryzyka, bo sprzedający zyskuje pomoc prawną oraz pomoc specjalistów nieruchomości. 

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży udziałów w nieruchomości warto dokładnie przeanalizować zarówno korzyści jak i konsekwencje takiej operacji.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń