Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 maja, 2023

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci

sprzedaz-mieszkania-po-smierci-meza-a-dzieci

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – to ważny temat, który poruszymy w poniższym artykule. Dziedziczenie spadku, a w tym nieruchomości odbywa się według reguł prawa. Najczęściej, nieruchomość przechodzi na własność najbliższych zmarłego – żony i dzieci. 

Osoby te mogą wspólnie zadecydować o przyszłości nieruchomości – pozostawić nieruchomość w majątku rodzinnym lub ją sprzedać. Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – ten temat może przysporzyć kilku problemów. Jak przeprowadzić taką transakcję? Co w sytuacji, gdy spośród kilku spadkobierców, jeden nie godzi się na sprzedaż? Kiedy zapłacimy podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania? Dowiedz się więcej!

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – kto otrzyma nieruchomość

Po śmierci męża, jedną z najważniejszych kwestii jest dziedziczenie jego majątku. Jeśli zostawił po sobie mieszkanie, wiele osób zadaje pytanie – kto otrzyma nieruchomość? Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od tego, czy mąż pozostawił testament.

Jeśli tak się stało i w testamencie wyraźnie określono spadkobierców oraz ich udziały, należy postępować według jego treści. Jednak jeśli nie ma testamentu lub alternatywnie, gdy osoby powołane z testamentu nie przyjęły spadku – przestrzega się kolejności dziedziczenia, którą wskazuje Kodeks cywilny.

W przypadku braku testamentu mieszkanie zostanie podzielone między dzieci a współmałżonka. Co do zasady, te osoby dziedziczą w częściach równych, chyba że małżeństwo miało więcej niż trójkę dzieci (do dziedziczenia powołane są również dzieci z poprzedniego małżeństwa, ale też potomkowie ze związków nieformalnych – wszystkie dzieci zmarłego).

Jeżeli oprócz małżonki zmarłego, prawo do spadku ma 4 i więcej dzieci, to udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4. Wobec takiej sytuacji dzieci otrzymują równe części, pozostałych 3/4 spadku.

Jeżeli zmarły nie miał dzieci, spadek po nim dziedziczy żona oraz rodzice zmarłego. 

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – w tym aspekcie należy wiedzieć, że nawet gdy udziały w spadku żony oraz dzieci będą równe, to sam ten fakt nie stanowi, że udziały w dziedziczonej nieruchomości również będą równe. 

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – udział w spadku a udział w mieszkaniu

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – nierówne udziały w nieruchomości. Nieruchomość, która jest przedmiotem spadku, może być częścią majątku wspólnego męża i żony. Małżeńska wspólność majątkowa to ustrój majątkowy, który zakłada, że wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa są współwłasnością małżonków.

Z chwilą gdy jeden ze współmałżonków umiera, ustrój ten ustaje, a majątek wspólny zostaje podzielony. Połowa majątku wspólnego pozostanie we władaniu żony, natomiast druga jego część podlega dziedziczeniu przez spadkobierców zmarłego, czyli żonę i pozostawione dzieci.

W związku z tym, mimo równych udziałów w spadku, żona może posiadać większą część udziałów w nieruchomości, niż dzieci. 1/2 udziałów w nieruchomości z tytułu wspólności majątkowej, oraz część udziałów, które przypadną jej na drodze dziedziczenia wspólnie z dziećmi.

Jak zostało wspomniane, osoby uprawnione do spadku – współspadkobiercy – mogą sprzedać wchodzącą w skład dziedzictwa po zmarłym nieruchomość. Co więcej, poszczególni spadkobiercy mogą również sprzedać swoje udziały w spadku.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – kiedy sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku jest możliwa

Gdy planujemy sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci są współspadkobiercami, możemy dokonać transakcji, tylko pod warunkiem, że wszyscy posiadający prawo do nieruchomości będą chcieli dokonać jej zbycia – żona ale także dzieci.  

Do sprzedaży całej nieruchomości odziedziczonej w spadku, niezbędna jest zgoda wszystkich spadkobierców. Wszyscy oni, powinni się stawić w kancelarii notarialnej podczas sprzedaży, lub mogą wyznaczyć jednego pełnomocnika (np. jednego spadkobiercę), który dokona czynności sprzedaży w imieniu pozostałych.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że aby sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku była możliwa, spadkobiercy powinni potwierdzić swoje prawa do majątku po bliskim. Sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu w sprawie nabycia spadku, umożliwiają zaktualizowanie danych właściciela w księdze wieczystej nieruchomości.

Po wizycie u notariusza lub po zakończeniu postępowania sądowego zostają wyszczególnione osoby, które są spadkobiercami zmarłego. Notariusz lub sąd, wskazuje również jak wysokie są udziały należące do poszczególnych osób. Pamiętajmy, że spadkobiercy mają ułamkowe udziały w całym majątku należącym niegdyś do zmarłego, nie mają zaś, wyłącznych praw do żadnego konkretnego przedmiotu spadku np. nieruchomości. Dopiero dokonanie działu spadku spowoduje przyznanie poszczególnych przedmiotów konkretnym osobom. 

Potwierdzając prawa do spadku, można przystąpić do sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Transakcja, przebiega w standardowy sposób. Spadkobiercy muszą znaleźć nabywcę i podpisać notarialną umowę sprzedaży. Niezbędne dokumenty do sprzedaży mieszkania będą takie same jak w przypadku sprzedaży każdej nieruchomości. Jeżeli chodzi o nieruchomość po śmierci męża, konieczne będzie okazanie wcześniej uzyskanego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, lub aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Należy wiedzieć, że w temacie sprzedaży mieszkania po śmierci męża a dzieci, nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. W sytuacji gdy nieruchomość należy do kilku spadkobierców, część z nich może nie zgadzać się na pomysł sprzedaży. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – co zrobić gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać? W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania, sytuacja może stać się skomplikowana. Każdy z dziedziców ma przecież prawo do majątku pozostawionego przez zmarłego.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania, w wielu przypadkach może stanowić dobry wybór. Zbywając nieruchomość, można uniknąć sporów dotyczących tego, kto ma przejąć mieszkanie na własność i podzielić uzyskana kwotę  między współspadkobierców adekwatnie do posiadanych udziałów. Sprzedaż może być dobrym pomysłem także, gdy zmarły pozostawił długi lub gdy koszty utrzymania mieszkania są duże. 

Jeśli nie wszyscy spadkobiercy zgadzają się na sprzedaż mieszkania i jeden z nich odmawia podpisania umowy sprzedaży, można skierować sprawę do sądu. Jednakże, przed podjęciem ostatecznych działań, zawsze warto spróbować załatwić sprawę polubownie np. skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora. 

Postępowanie sądowe może potrwać, zanim sprawa znajdzie swój koniec, a stawanie w szranki sądowe z bliskimi bywa stresujące i może pogorszyć relacje w rodzinie. Z tego powodu, najlepiej jest dojść do porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami poza budynkiem sądu.

Niestety nie zawsze jest to możliwe, a wtedy sprawa, jaką jest sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci, może zostać rozstrzygnięta przez sąd.

sprzedaz-odziedziczonego-mieszkania

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – dział spadku i przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców

Sprawy związane z dziedziczeniem majątku nie zawsze są proste, a emocje, jakie towarzyszą utracie bliskiej osoby dodatkowo komplikują podjęcie ważnych decyzji. Bywa, że jeden z potomków zmarłego nie zgadza się na sprzedaż nieruchomości. Co zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedzią może okazać się dział spadku.

Jeśli jeden ze spadkobierców, który nie zgadza się na sprzedaż mieszkania, wyrazi chęć posiadania całej nieruchomości na własność, może to zrobić drogą notarialną lub sądową jeżeli w gronie spadkobierców zachodzą spory. Przyznanie nieruchomości przez sąd jednemu z dzieci, powoduje konieczność spłaty pozostałych spadkobierców – żony zmarłego i pozostałych dzieci, stosownie do posiadanych udziałów. 

Zdarza się jednak, że żaden ze spadkobierców nie ma wystarczających środków, niezbędnych do spłaty pozostałych. Sąd może zdecydować o sprzedaży nieruchomości w toku licytacji prowadzonej przez komornika. Ten sposób na sprzedaż nie jest jednak polecany, ze względu na możliwość sprzedaży nieruchomości za cenę dużo niższą od rynkowej i konieczność zapłaty kosztów komornika.

W takiej sytuacji nawet w toku postępowania sądowego, spadkobiercy wciąż mogą zawrzeć ugodę i sprzedać nieruchomość na własnych zasadach.

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – małoletni współwłaściciele nieruchomości

Co w sytuacji gdy chcemy przeprowadzić sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci, które są współwłaścicielami są małoletnie? Małoletni nie posiada zdolności do przeprowadzania czynności prawnych, zatem nie może samodzielnie zdecydować o sprzedaży należącego do niego udziału i przystąpić do transakcji u notariusza. W takiej sytuacji, w jego imieniu sprzedaży może dokonać przedstawiciel ustawowy.

Przedstawicielem ustawowym jest najczęściej żyjący rodzic. Rodzic nie ma jednak pełnej swobody w przeprowadzaniu transakcji. Zbycia nieruchomości, bądź udziału należącego do małoletniego. Sprzedaż nieruchomości to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem należącym do małoletniego, a zatem do takiej czynności potrzebna będzie zgoda sądu. 

Aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, jaką jest sprzedaż. We wniosku należy uargumentować, że sprzedaż majątku małoletniego jest zgodna z jego dobrem. 

Po posiedzeniu sądowym, na które wzywa się przedstawiciela ustawowego, sąd zadecyduje czy udzielić zgody na sprzedaż. Po uprawomocnieniu się pozytywnego wyroku można skutecznie sprzedać udział, bądź nieruchomość należącą do małoletniego. 

Jeżeli decydujemy się na sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci są niepełnoletnie – dla ważności transakcji, bezwzględnie konieczne jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego!

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – szybka sprzedaż mieszkania

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – taka transakcja to decyzja, którą często podejmujemy w trudnym i emocjonalnie wymagającym czasie. Czasami jednak nie ma innej możliwości, jak tylko sprzedać nieruchomość tak szybko, jak to jest możliwe.

W przypadku dziedziczenia nieruchomości może pojawić się potrzeba jej sprzedania ze względu na wiele powodów np. spłatę długów czy też konieczność podziału majątku między rodzeństwem.

Jeśli decydujesz się na sprzedaż odziedziczonego mieszkania możesz zaufać firmie, która zajmuje się szybką sprzedażą nieruchomości pochodzących ze spadku. Skup nieruchomości Skup.io pomoże Ci w sposób kompleksowy zająć się procesem sprzedaży – uzyskasz opiekę prawną oraz pomoc w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. 

To najszybsza metoda sprzedaży nieruchomości, bez względu na jej stan prawny lub techniczny. Specjaliści pomogą Ci w formalnościach, a cała transakcja będzie przeprowadzona w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, abyśmy mogli dopasować ofertę do Twoich potrzeb oraz możliwości. Zespół Skup.io oferuje profesjonalne doradztwo oraz szybkie rozwiązanie dla każdego klienta. Sprzedaż nieruchomości może potrwać nawet kilka dni. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – podatek od sprzedaży nieruchomości 2023

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – o czym jeszcze warto pamiętać? Z pewnością o podatku od sprzedaży nieruchomości. W przypadku spadkobierców, którzy dziedziczą po zmarłym małżonku lub rodzicu nieruchomość i chcą ją sprzedać, muszą wziąć pod uwagę koszt podatkowy.

Dochód od sprzedaży odziedziczonego mieszkania jest opodatkowany. Wysokość podatku wynosi 19% wartości uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jednakże nie zawsze spadkobiercy będą zmuszeni do zapłaty tego podatku. 

Jeszcze do niedawna, przepisy stanowiły, że osoba zbywająca nieruchomość, w ciągu 5 lat od śmierci spadkodawcy będzie musiała zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości. Obecnie obowiązujące przepisy, są dużo korzystniejsze dla spadkobierców. Według przepisów zapłacą 19% podatek tylko Ci spadkobiercy, którzy sprzedali nieruchomość w ciągu 5 lat od wybudowania lub nabycia jej przez spadkodawcę!

Ważne jest aby przed podjęciem decyzji o sprzedaży odziedziczonego mieszkania, upewnić się, że nie ciąży na nas powyższy obowiązek podatkowy. 

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – podsumowanie

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci – powyżej przedstawiliśmy kilka kwestii, które mogą się okazać przydatne w kontekście tego tematu. Wszyscy spadkobiercy powinni znać swoje prawa oraz obowiązki związane z zarządzaniem i sprzedażą nieruchomości odziedziczonej w spadku. 

Przed sprzedażą spadkobiercy powinni potwierdzić prawa do majątku spadkowego i zaktualizować dane w księdze wieczystej nieruchomości.

Gdy dzieci są niepełnoletnie, sprzedaż będzie możliwa jedynie po odpowiedniej argumentacji i uzyskaniu zgody sądu. Gdy decydujemy się na sprzedaż mieszkania po śmierci męża a dzieci są pełnoletnie – wszyscy spadkobiercy muszą wyrazić zgodę do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. W przypadku braku zgody któregoś ze spadkobierców można dokonać działu spadku lub sprzedać wyłączny udział w spadku należący do spadkobiercy.


Trzeba także pamiętać o obowiązku podatkowym związanym ze sprzedażą nieruchomości. 19% podatek zapłacą osoby, które sprzedały nieruchomość w trakcie 5 lat od nabycia jej przez zmarłego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń