Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki - na czym polega - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia16 sierpnia, 2022

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki – na czym polega

sprzedaz-nieruchomosci-z-wolnej-reki

Taki sposób sprzedaży, został przewidziany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Prawie Upadłościowym i Naprawczym, a zatem do sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, może dojść zarówno w postępowaniu egzekucyjnym jak i upadłościowym. Na czym polega sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez syndyka, a kiedy to komornik może dokonać sprzedaży z wolnej ręki? Wyjaśniamy!

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez komornika

Komornik dokona sprzedaży z wolnej ręki, w przypadku uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Nieruchomość, podlegająca takiej formie egzekucji musi spełniać szczególne wymagania – mowa tu o nieruchomości gruntowej niezabudowanej, która nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym czy osobistymi obciążeniami. Minimalna cena sprzedaży przez komornika, nie może być niższa od wartości oszacowania takiej nieruchomości. Komornik, może sprzedać nieruchomość z wolnej ręki, jedynie przez ograniczony czas – w trakcie miesiąca od ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości. Później nieruchomość zostanie sprzedana na drodze licytacji. Jeśli chodzi o znalezienie nabywcy nieruchomości sprzedawanej z wolnej ręki przez komornika, zarówno wierzyciel jak i dłużnik mogą przedstawić komornikowi sposoby na znalezienie kupującego, a jeśli nie dojdą do konsensusu, to sąd określi tryb poszukiwania nabywcy.

Może cię zainteresować: Podział działki – jak to zrobić?

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez syndyka

Syndyk może sprzedać nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłościowej podczas przetargu lub z wolnej ręki. Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki w toku postępowania upadłościowego, o pozwoleniu na taką formę sprzedaży nieruchomości decyduje sędzia-komisarz. Syndyk sporządza spis inwentarza, następnie dokonuje się oszacowania masy upadłości, w tym nieruchomości. Sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki dokonuje się w oparciu o wytyczne sędziego-komisarza – określa on warunki i sposoby sprzedaży własności dłużnika. Sąd może również nakazać syndykowi zastosować konkretne środki mające na celu upublicznienie oferty nabycia nieruchomości (zawiadomienie o sprzedaży) oraz wskazać minimalną cenę sprzedaży.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Syndyk może sprzedać nieruchomość z wolnej ręki np. na drodze konkursu ofert. Oferty składane przez oferentów muszą spełniać warunki uwzględnione w regulaminie konkursu oraz ogłoszeniu sprzedaży – załączyć wymagane oświadczenia, zgody czy inne określone dokumenty. Oferenci muszą również wskazać proponowaną cenę nabycia nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez syndyka często wiąże się z koniecznością zapłaty wadium, czyli kwoty (najczęściej 10% ceny wywoławczej), którą należy wpłacić, aby przystąpić do konkursu. W przypadku przyjęcia oferty, wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży, w przypadku nieprzyjęcia oferty – zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego. Wybrana oferta, najczęściej jest tą, której autor zaoferował najwyższą cenę. Przed przystąpieniem do konkursu, należy wiedzieć, że cała cena sprzedaży nieruchomości, musi zostać wpłacona przez oferenta, jeszcze przed przystąpieniem do aktu notarialnego przeniesienia własności.

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki – podsumowanie

Może cię zainteresować: Podnajem mieszkania – na czym polega?

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez syndyka nie oznacza, że urzędnik sprzeda nieruchomość wedle własnego uznania. Proces sprzedaży jest kontrolowany i przebiega zgodnie z wytycznymi sędziego-komisarza. Wiele osób “poluje” na oferty nieruchomości oferowane przez syndyków czy komorników, gdyż w ten sposób zyskują szansę na nabycie nieruchomości po cenie niższej niż wartość rynkowa. Co istotne, wygrany oferent, nie musi przejmować się przejęciem zobowiązań poprzedniego właściciela nieruchomości, wierzyciele zaspokajają się z kwoty sprzedaży.

W związku z powyższym osoby zagrożone postępowaniem upadłościowym czy komorniczym mogą rozważyć zasadność sprzedaży nieruchomości samodzielnie, przed ale także w trakcie prowadzonych przeciwko nim postępowaniom.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń