Współwłaściciel nie dba o nieruchomość - co robić? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia15 maja, 2023

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – co robić?

wspolwlasciciel-nie-dba-o-nieruchomosc

Współwłasność nieruchomości, gdy wszyscy współwłaściciele mają zgodne poglądy w kontekście zarządzania może być bardzo dobrym pomysłem. Sprawiedliwy podział obowiązków pozwala sprawnie i efektywnie dysponować lokalem. Wsparcie współwłaścicieli to również duża wygoda.

Ale co zrobić, gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość? Bywa, że współwłaścicielami stajemy się poniekąd wbrew swojej woli np. w efekcie spadkobrania. Sytuacja kiedy to, współwłaściciel nie interesuje się stanem nieruchomości i nie chce uczestniczyć w kosztach jej utrzymania jest problemem.

Co robić, gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość i lekceważy swoje obowiązki? W tym artykule przedstawiamy kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu. Zapraszamy do lektury tego artykułu!

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – obowiązki współwłaścicieli

Współwłasność rzeczy rodzi pewne prawa i obowiązki, o których współwłaściciele powinni pamiętać. Przede wszystkim wszyscy współwłaściciele powinni uczestniczyć w zarządzie nad nieruchomością. Zgoda większości właścicieli jest niezbędna przy dokonywaniu czynności zwykłego zarządu, natomiast wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę na czynności przekraczające zwykły zarząd nieruchomością.

Co istotne, każdy współwłaściciel ma prawo do pożytków i przychodów ze wspólnej nieruchomości (np. pobierania czynszu za wynajem), ale również ponosi koszty utrzymania (np. koszty remontów i napraw). Przychody i koszty powinny być rozliczane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów. Niekiedy współwłaściciele zawierają umowę, w której samodzielnie określą, kto ponosi koszty oraz w jakim stopniu. Mogą również ustanowić, że dany współwłaściciel nie będzie musiał opłacać żadnych kosztów. 

Gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość – nie uczestniczy w kosztach i nie interesuje się jej losem, taka sytuacja może uderzyć po kieszeni osób, które utrzymują nieruchomość w należytym stanie, nie chcą doprowadzić do zadłużenia i samodzielnie regulują opłaty, również za niepłacących właścicieli. Z kolei zaniechanie prac remontowych może spowodować pogorszenie stanu technicznego nieruchomości, a w konsekwencji zmniejszenie jej wartości rynkowej.

Stan, w którym współwłaściciel nie dba o nieruchomość, może być bardzo uciążliwy. Druga osoba widnieje jako właściciel mimo tego, że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Co można zrobić w takiej sytuacji? 

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – co możemy zrobić

Współwłasność nieruchomości jest niejednokrotnie źródłem konfliktów i problemów. Jednym z takich problemów może być stan, w którym jeden współwłaściciel nie dba o nieruchomość w równym stopniu jak pozostali współwłaściciele. Co w takim przypadku można zrobić?

Po pierwsze, warto spróbować porozmawiać z tym właścicielem i spróbować ustalić pewne zasady współpracy. Może to pomóc w uzyskaniu lepszego porozumienia między współwłaścicielami i doprowadzić do poprawy sytuacji.

Jeśli jednak rozmowa nie przyniesie pożądanych efektów, a współwłaściciel nie partycypuje w opłatach można także wystosować do niego wezwanie do zapłaty za koszty utrzymania nieruchomości. Gdy mimo wezwania, współwłaściciel nie ureguluje swoich zobowiązań, sprawę można skierować do sądu.

Kolejnym sposobem na rozwiązanie problemu jest fizyczny podział nieruchomości między poszczególnych właścicieli. W ten sposób każdy będzie miał pełne prawo dysponowania swoją częścią i uniknie się dalszych konfliktów w temacie współzarządzania. 

Gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, właściwym może okazać się sprzedaż całej nieruchomości lub sprzedaż udziałów w nieruchomości. Aby zakończyć stosunki łączące współwłaścicieli, możemy również żądać zniesienia współwłasności w sądzie.

Gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, mamy kilka możliwości wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Poniżej znajdziesz krótki opis każdej z nich. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – po pierwsze rozmowa

Kiedy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, warto zacząć od rozmowy. To najlepszy sposób na rozwiązanie problemu bez konieczności angażowania prawników czy sądów. Zdarza się, że współwłaściciele w ogóle nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich obowiązków. Często bywa tak, gdy współwłaściciele są współspadkobiercami, a więc nie weszli w stosunek współwłasności z własnej chęci, tylko zostało im to niejako narzucone.

Przed przystąpieniem do rozmowy należy odpowiednio się przygotować. Warto przypomnieć współwłaścicielowi o obowiązkach wynikających z przepisów prawa, jakie ciążą na nim jako współwłaścicielu. Podczas samej rozmowy należy zachować spokój i wyjaśnić swoje stanowisko w kulturalny sposób, unikając zarzutów i oskarżeń. Warto również wysłuchać argumentów drugiej strony.

Jeżeli współwłaściciel, będzie skory do współpracy, warto omówić zasady zarządu nad nieruchomością. Porozmawiać o czynnościach, jakie należy podjąć i określić obowiązki obu stron w tym zakresie. 

W przypadku braku porozumienia podczas pierwszej rozmowy można spróbować kolejnych prób. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy mediatora lub doradcy, którzy mogą pomóc znaleźć kompromisowe rozwiązanie sytuacji.

Nie warto jednak pozostawiać sprawy bez interwencji – im dłużej trwa bezczynność jednej ze stron współwłasności, tym większe ryzyko powstania poważniejszych szkód lub utraty wartości nieruchomości. Gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, a rozmowy spełzły na niczym, bądź w ogóle do nich nie doszło z winy współwłaściciela, pozostają nam inne bardziej formalne metody załatwienie sprawy.

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość i nie płaci – wezwanie do zapłaty

Jeśli współwłaściciel nie dba o nieruchomość, ale także nie płaci swojego udziału w kosztach jej utrzymania, można podjąć pewne kroki prawne, a mianowicie wystosować do współwłaściciela wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty ma na celu polubowne załatwienie sprawy. Pismo najlepiej jest wystosować listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu w przypadku skierowania sprawy do sądu, będziemy dysponowali dowodem, że próbowaliśmy rozwiązać sprawę pozasądowo.

W treści pisma powinna znaleźć się informacja o kwocie do zapłaty oraz terminie wpłaty. Należy jednocześnie upomnieć drugą stronę o konsekwencjach braku uregulowania długu w określonym terminie. W przypadku ignorowania wezwania, można rozpocząć postępowanie sądowe. 

Po udowodnieniu braku uiszczania niezbędnych opłat przez współwłaściciela, to sąd zobowiąże go do uregulowania zaległości. 

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – podział nieruchomości

Jeśli rozmowy ze współwłaścicielem nie przyniosły pożądanych rezultatów, a sytuacja związana z jego brakiem dbałości o nieruchomość staje się coraz bardziej napięta, warto pomyśleć o podziale nieruchomości. 

Być może współwłaściciel będzie zainteresowany podziałem nieruchomości, w taki sposób, aby każdy ze współwłaścicieli był wyłącznym właścicielem poszczególnej części nieruchomości. Oczywiście sposób ten jest możliwy, gdy specyfika nieruchomości pozwala na fizyczny podział. Będzie to trudne w przypadku np. mieszkania, lecz całkiem prawdopodobne w przypadku kamienicy, domu czy działki.

Przed podjęciem decyzji o podziale nieruchomości należy skonsultować się ze specjalistą, ponieważ takie procedury wymagają spełnienia wymogów formalnych.

Podział może jednak okazać się korzystną opcją dla wszystkich zaangażowanych strony – dzięki niemu będą mogli swobodnie dysponować swoimi własnościami bez konfliktów i problemów wynikających ze złego zarządzania przez jednego ze współwłaścicieli. 

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – sprzedaż nieruchomości lub udziału w nieruchomości

Jeśli współwłaściciel nie dba o nieruchomość, a jego postawa staje się problematyczna dla pozostałych właścicieli, sprzedaż nieruchomości lub udziału w nieruchomości może być jednym z rozwiązań. 

Sprzedaż nieruchomości lub udziału w nieruchomości pozwala zakończyć łączącą właścicieli współwłasność. Z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości to czynność, na którą muszą wyrazić aprobatę wszyscy współwłaściciele, należy przeprowadzić rozmowy z pozostałymi i odpowiednio uargumentować swój pomysł.

Bardzo możliwe, że gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, będzie skłonny przystać na pomysł sprzedaży. Jeżeli nie interesuje się on nieruchomością, ani czerpaniem zysków, ani partycypowaniem w kosztach, może zgodzić się na jej zbycie, co przyniesie mu znaczną korzyść finansową

To szybki sposób, który pozwala uniknąć drogi sądowej. Często jest to ostateczność, ponieważ współwłaściciele pozbywają się własności nieruchomości na poczet osoby trzeciej. Natomiast, pozostawia ich to z zyskiem oraz kończy wszelkie spory związane z zarządzaniem.

W transakcji sprzedaży nieruchomości u notariusza powinni wziąć udział wszyscy właściciele, chyba że ustanowią oni pełnomocnika (którym może być jeden z nich) i to on dokona czynności sprzedaży w imieniu pozostałych. Sprzedaż może być korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich stron, zwłaszcza jeśli sytuacja między współwłaścicielami jest napięta i nie ma możliwości porozumienia się w żaden inny sposób.

Alternatywnie, jeżeli kłopotliwy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, lecz jednocześnie nie zamierza godzić się na jej sprzedaż, możemy również sprzedać należący do nas udział w nieruchomości.

Według prawa wszyscy współwłaściciele mogą rozporządzać należącym do nich prawem własności bez zgody innych współwłaścicieli. Sprzedaż udziałów w nieruchomości możemy przeprowadzić z innym współwłaścicielem lub osobie trzeciej np. do firmy specjalizującej się odkupywaniem udziałów w nieruchomości. Sprzedaż w inny sposób może nie być skutecznym sposobem pozbycia się udziałów, ponieważ niewiele prywatnych osób będzie zainteresowanych kupnem współwłasności. 

Jeżeli interesuje Cię sprzedaż udziałów w nieruchomości, szczególnie warto zapoznać się z ofertą skupu nieruchomości Skup.io, który realizuje kompleksową obsługę w tym zakresie. Skup nieruchomości, odkupi również całą nieruchomość, jeżeli współwłaściciele decydują się na sprzedaż. Zaletą tego modelu sprzedaży niewątpliwie jest bezpieczeństwo Twoich interesów oraz szybkość transakcji. Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – zniesienie współwłasności w sądzie

W przypadku, gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, pozostaje nam jeszcze możliwość zniesienia współwłasności nieruchomości w sądzie. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć do sądu każdy współwłaściciel w dowolnym czasie. 

To rozwiązanie, może być właściwe, gdy konflikty między współwłaścicielami uniemożliwiają efektywną administrację nieruchomością lub gdy współwłaściciel nie interesuje się wspólnym lokalem. Postępowanie o zniesienie współwłasności może zakończyć się na różne sposoby: podziałem fizycznym, przyznaniem nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, który ma możliwość spłaty pozostałych lub ostatecznie sprzedażą nieruchomości przez komornika.

Współwłaściciele mogą przedstawić sądowi ich wolę co do sposobu zakończenia współwłasności, lecz to sąd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga również o wzajemnych rozliczeniach między współwłaścicielami, np. gdy tylko jeden ze współwłaścicieli łożył na utrzymanie nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że proces ten może być długotrwały, zwłaszcza gdy strony toczą konflikt i nie godzą się na żadne porozumienie. 

Dużo lepszym sposobem, od wkroczenia na drogę sądową jest samodzielne zażegnanie konfliktów i znalezienie rozwiązania, lecz niestety nie zawsze jest to możliwe. 

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – wyznaczenie zarządcy

Jeśli współwłaściciel nie dba o nieruchomość, i nie ma z nim kontaktu, warto rozważyć wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną – można to zrobić za pośrednictwem sądu.  Zarządca będzie odpowiedzialny za codzienne zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości w dobrym stanie.

Wyznaczenie zarządcy może odbyć się za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub poprzez decyzję sądu. Ważne jest jednak, aby wybrać osobę rzetelną i kompetentną do pełnienia tej roli. Sąd wyznaczy zarządcę w sytuacji, gdy w istotnych sprawach dotyczących nieruchomości współwłaściciele nie uzyskają zgody większości, lecz także wtedy, gdy większość właścicieli narusza zasady zarządzania i krzywdzi mniejszość.


Zarządca będzie odpowiadał za czynności takie jak utrzymanie porządku na terenie nieruchomości, dokonywanie napraw i konserwacji oraz opłacanie rachunków związanych z eksploatacją budynku. Będzie również zajmował się pobieraniem czynszu za wynajem, jeśli taka opcja zostanie podjęta przez współwłaścicieli.

Warto pamiętać, że wyznaczenie zarządcy wiąże się z kosztami – osoba ta będzie pobierać wynagrodzenie za swoje usługi. Niemniej jednak może to być rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich współwłaścicieli.

Współwłaściciel nie dba o nieruchomość – podsumowanie

Ważne jest, aby każdy ze współwłaścicieli miał świadomość swoich praw i obowiązków oraz konsekwencji ich zaniedbania. 

W sytuacji gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość (nie płaci, nie chce podejmować decyzji związanych z zarządzaniem nieruchomością), może to powodować wiele nieprzyjemnych konsekwencji m.in. zadłużenie, niszczenie nieruchomości, utratę jej wartości czy konieczność zapłaty części osoby niepłacącej przez pozostałe osoby.

Istnieją sposoby, aby usprawnić zarząd wspólną nieruchomością np. podjęcie szczerych rozmów czy wyznaczenie zarządcy. W przypadku braku porozumienia możemy wystosować do zaniechającego swoich obowiązków współwłaściciela wezwanie do zapłaty. Na wniosek właściciela sąd może również podjąć decyzję o zniesieniu współwłasności, a stosunki między współwłaścicielami przestaną obowiązywać – zakończą się również problemy z zarządzaniem. 

Gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, możemy również zaproponować właścicielom wspólną sprzedaż nieruchomości, a jeżeli nie będą skłonni przystać na takie rozwiązanie, pozostaje również możliwość sprzedaży indywidualnego udziału w nieruchomości. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń