Najemca nie płaci. Czy można odłączyć prąd lokatorowi, który nie płaci? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 lutego, 2024

Najemca nie płaci. Czy można odłączyć prąd lokatorowi, który nie płaci?

czy-mozna-odlaczyc-prad-lokatorowi-ktory-nie-placi

Czy można odłączyć prąd lokatorowi? To pytanie często zadawane przez właścicieli mieszkań, którzy mają problem z niepłacącymi najemcami. Brak uregulowania rachunków lub czynszu może prowadzić do wielu trudności, a w tym do zadłużenia po stronie właściciela nieruchomości.

Czy odcięcie prądu przez właściciela mieszkania jest dozwolone? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej i przedstawimy właściwe działania, jakie należy podjąć w przypadku lokatora, który przestał płacić. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – co zrobić, gdy najemca nie płaci za prąd

Umową najmu wynajmujący oraz najemca zobowiązują się do pewnych określonych obowiązków. Obowiązkami najemcy są, utrzymywanie lokalu i pomieszczeń w dobrym stanie, używanie lokalu w sposób zgodny z umową oraz terminowa zapłata za czynsz, a także media, z których korzysta i zużywa lokator.

Niekiedy opłaty za media wliczone są w czynsz, a niekiedy nie. Najczęściej to wynajmujący przesyła najemcy rachunki, a ten z kolei przelewa mu odpowiednią kwotę, lecz bywa też tak, że lokator samodzielnie płaci przychodzące rachunki bez ingerencji wynajmującego. Drugi sposób zapłaty jest mniej popularny, gdyż wynajmujący ma mniejszą kontrolę nad tym, czy najemca opłaca rachunki w pełnej wysokości. 

Może cię zainteresować: Meldunek a tytuł prawny do lokalu

Wynajmując nieruchomości pod zamieszkanie, nie sposób jest dogłębnie zweryfikować intencji i uczciwości najemcy. Może się zdarzyć, że lokator przestanie płacić za media i czynsz, a właściciel zostanie postawiony przed problemem, którego pokonanie nie zawsze jest szybkie i proste, bo prawo w znacznym stopniu chroni lokatorów mieszkań, nawet gdy to oni są źródłem problemów.

Czy można odłączyć prąd lokatorowi, który nie płaci?

Niestety, odcięcie prądu przez właściciela mieszkania jest niezgodne z prawem. Jeżeli najemca nie płaci za prąd, i czynsz, tym samym nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, właściwe jest inne rozwiązanie – wypowiedzenie umowy, a następnie eksmisja, jeżeli niepłacący lokator odmówi wyprowadzki. Co grozi za odcięcie prądu lokatorowi?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – co mówi prawo 

Odpowiedź na pytanie, czy można odłączyć prąd lokatorowi, jest jednoznaczna – nie. Zgodnie z polskim prawem, odłączenie prądu lokatorowi jest niezgodne z przepisami i traktowane jest jako przestępstwo. Wynajmujący nie ma uprawnienia do samodzielnego odcięcia dostaw energii elektrycznej mieszkańcowi, nawet jeśli ten nie płaci za prąd. W takiej sytuacji właściciel powinien podjąć inne kroki w celu rozwiązania problemu.

Zgodnie z treścią art. 191 KK., Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten “kto w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie, lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego””.

W przypadku odcięcia prądu przez właściciela mieszkania, takie zachowanie, może zostać zakwalifikowane jako utrudniające korzystanie z lokalu. A jego celem, jest zmuszenie lokatora do opuszczenia nieruchomości. 

Kara za takie przestępstwo będzie groziła wynajmującemu, gdy on sam odłączy prąd lokatorowi, ale także wtedy, gdy będzie on współdziałał, kierował, zlecał czy nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa.

Odcięcie prądu niepłacącemu lokatorowi nie jest właściwym sposobem, aby pozbyć się go z nieruchomości. Postępując w ten sposób, właściciel nieruchomości naraża się na poważne konsekwencje karne. 

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – co wobec takiego zachowania może lokator

Co istotne, tego typu przestępstwo będzie ścigane tylko na wniosek osoby pokrzywdzonej. A więc, jeżeli dojdzie do odcięcia prądu, lokator może skierować się na policję lub do sądu i dochodzić swoich praw.

Odcięcie prądu przez właściciela mieszkania może zadziałać, i spowodować opuszczenie lokalu przez niepłacącego lokatora, jeżeli nie zawiadomi on odpowiednich organów. 

Nie zalecamy jednak takich samodzielnych sposobów walki z najemcą, jeżeli nie chcemy być pociągnięci do odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa!

Czy można odłączyć prąd lokatorowi? Zdecydowanie nie. Nie warto ryzykować pozbawienia wolności.

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – odcięcie prądu przez właściciela mieszkania jako sposób na pozbycie się problematycznego lokatora?

Dlaczego właściciele mieszkań decydują się na odłączenie prądu najemcy? Otóż jeśli umowy związane z dostarczeniem mediów (prądu, gazu…) są na właściciela nieruchomości, a ten z kolei nie otrzymuje ustalonej zapłaty od najemcy, może popaść w problemy finansowe i zadłużenie. Część właścicieli próbuje pokrywać te opłaty samodzielnie, jednocześnie próbując wyegzekwować spłatę od najemcy.

Wielokrotnie powtarza się, że obecne przepisy w dużym stopniu chronią lokatorów, często kosztem prawowitych właścicieli. W wielu przypadkach, gdy najemca nie płaci za prąd i czynsz, jest on całkowicie świadomy tego, że może to zrobić, a właściciel nie może na własną rękę wyrzucić go siłą z mieszkania, tylko musi przejść przez długotrwałą procedurę sądową i komorniczą, aby odzyskać swoją nieruchomość.

Niestety, zdarza się, że lokatorzy wykorzystują przepisy, właśnie do takich nieuczciwych działań. 

Poważne problemy mogą spotkać osoby, których nieruchomość jest zabezpieczona hipoteką, a czynsz otrzymywany od najemcy dotychczas pokrywał spłatę rat kredytu. 

Będąc w tak trudnej sytuacji, właściciele próbują wszelkich dostępnych działań na własną rękę, aby pozbyć się problemu niepłacącego najemcy, szukając odpowiedzi na pytania:

  • czy można odłączyć prąd lokatorowi?
  • czy gdy najemca nie płaci czynszu można odłączyć mu media?

Odcięcie prądu przez właściciela mieszkania jako sposób na pozbycie się problematycznego lokatora może wydawać się prostą metodą, dzięki, której szybko “wykurzymy” intruza z domu. Niestety takie działania są nielegalne.

Frustracja wynikająca z sytuacji, w której najemca nie płaci, jest jak najbardziej zrozumiała, natomiast nawet jeżeli to lokator jest bezsprzecznym winowajcą, to właściciel nie ma prawa do odcięcia prądu, bo naraża się na sankcje karne. W takiej sytuacji należy wypowiedzieć umowę najmu i pozbyć się lokatora z mieszkania w sposób legalny.

najemca-nie-placi-za-prad

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – gdy najemca nie płaci za prąd inne media oraz czynsz należy wypowiedzieć umowę

Właściciel nieruchomości, może wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi, gdy ten naruszy postanowienia umowy i przestanie płacić czynsz należny właścicielowi. Jeżeli lokator zwleka z zapłatą za 3 pełne okresy rozliczeniowe, jest to podstawą do wypowiedzenia umowy najmu. Lokator powinien być uprzednio zawiadomiony o zamiarze wypowiedzenia umowy, a właściciel powinien wyznaczyć mu dodatkowy miesięczny termin na uregulowanie płatności.

Właściciel powinien więc wezwać najemcę do zapłaty na piśmie, a jeżeli mimo to, najemca nie zapłaci zaległych kwot, pozostaje złożyć wniosek do sądu o eksmisję lokatora

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – eksmisja niepłacącego lokatora

Eksmisja niepłacącego lokatora to ostateczność, do której można się posunąć w sytuacji, gdy najemca nie reguluje ustalonych płatności. W przypadku braku opłat ze strony lokatora właściciel mieszkania ma prawo rozwiązać umowę najmu i wystąpić z wnioskiem o eksmisję.

Eksmisja jest procesem formalnym i wymaga przestrzegania odpowiednich procedur. Właściciele najczęściej nie są zachwyceni tym, że jedynym legalnym sposobem na pozbycie się problematycznego lokatora, jest procedura sądowa, ponieważ eksmisja bywa długotrwała.

Najpierw właściciel musi udowodnić przed sądem, niewłaściwe zachowanie lokatora i brak regulowania należnych opłat. Sąd rozpatrzy sprawę i wyda wyrok w sprawie, nakazując lokatorowi opuszczenie lokalu.

To jednak nie koniec. Wyrok sądowy to jedno, a to czy lokator rzeczywiście się do niego ustosunkuje to druga sprawa. Jeżeli sąd przyzna lokatorowi lokal socjalny, do którego miałby się przenieść, to do czasu zaproponowania odpowiedniego lokalu, problematyczny najemca może pozostać w naszej nieruchomości, mimo wyroku sądu i mimo tego, że nadal nie płaci.

Oczywiście właściciel może, a nawet powinien, dochodzić należnych mu pieniędzy za ten czas, w którym lokator wciąż zajmuje nieruchomość, po wyroku. 

Jak widać, właściciel musi walczyć o należne mu pieniądze i odzyskanie nieruchomości z rąk nieuczciwego lokatora. Jest to długotrwały i stresujący czas, w którym właściciel może czuć się zupełnie bezradny. Eksmisja jest skutecznym rozwiązaniem, lecz nie jest rozwiązaniem błyskawicznym, a dodatkowo może wiązać się ze sporymi kosztami – m.in. wynagrodzenia zaangażowanego w sprawę adwokata.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – co zrobić, gdy problemy z lokatorem nas przerastają

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – co jeszcze może zrobić właściciel nieruchomości, gdy kłopotliwy lokator, powoduje duże problemy finansowe?

Innym rozwiązaniem, które można rozważyć, wobec poważnych problemów finansowych spowodowanych brakiem płatności czynszu przez najemcę jest sprzedaż mieszkania z lokatorem. Sprzedaż mieszkania można przeprowadzić, mimo tego, że nieruchomość jest zamieszkała – nie stanowi to żadnego problemu. 

To błyskawiczne rozwiązanie, aby zakończyć problemy z lokatorem, które proponuje skup nieruchomości Skup.io.

Odkupując nieruchomość z problemem, jesteśmy w stanie odciążyć właściciela nieruchomości z konieczności przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych działań prawnych, sądowych i komorniczych. Nasi specjaliści nieruchomości współpracują z kancelariami prawnymi, aby zapewnić sprzedającym kompleksową, bezpieczną obsługę ich transakcji.

Sprzedaż przeprowadzamy, w najkrótszym możliwym czasie, a sprzedający natychmiast może odzyskać pieniądze zamrożone w nieruchomości. Nie obciążamy sprzedającego żadnymi kosztami związanymi z transakcją, poradami prawnymi i udzielonym wsparciem. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem zawsze warto dobrze przemyśleć. Jeżeli właścicielowi zależy na tym, aby zachować nieruchomość w swoim majątku, to bez wątpienia powinien podjąć działania w celu eksmisji lokatora. Jeżeli natomiast zmaga się z zadłużeniem, nie ma czasu, aby zajmować się procesem związanym z odzyskaniem nieruchomości, lub po prostu czuje, że cała ta sytuacja go przerasta, i chciałby jak najszybciej pozbyć się problemu, może rozważyć sprzedaż mieszkania.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do rozmów z naszymi konsultantami, którzy chętnie odpowiedzą na pytania oraz opowiedzą o transakcji sprzedaży mieszkania z lokatorem. Skorzystaj z bezpłatnej wyceny nieruchomości w Skup.io nawet dziś!

Czy można odłączyć prąd lokatorowi – podsumowanie

Czy można odłączyć prąd lokatorowi, który nie płaci? Jak się okazuje, prawo traktuje takie działanie jako przestępstwo. Odłączenie prądu przez właściciela mieszkania jest niezgodne z prawem, a właściciel może podlegać karze pozbawienia wolności do lat trzech, gdy dokona podobnej czynności.Choć sytuacja może być frustrująca dla właściciela mieszkania, nie może on, bez ryzyka sankcji karnych, odłączać mediów lokatorowi, choćby zwlekał on z zapłatą czynszu.

Problem należy rozwiązać w sposób legalny. Jeśli najemca nie płaci czynszu, należy sprawdzić możliwości wypowiedzenia umowy najmu. Wypowiedzieć można umowę najmu wtedy, gdy najemca zwleka z płatnością za 3 okresy rozliczeniowe. Jeżeli lokator nadal odmawia płatności, można wystąpić do sądu o eksmisję. 

Po uzyskaniu wyroku sądu nakazującego opuszczenie nieruchomości, gdy lokator dobrowolnie nie wyprowadzi się, należy kolejno skierować sprawę do komornika, który dokona eksmisji. 

Właściciel nieruchomości nie musi podejmować się powyższych czynności sądowych i uczestniczyć w rozprawach. Może uniknąć takiej konieczności sprzedając nieruchomość z problemem – sprzedaż mieszkania z lokatorem. W ten sposób ma szansę pozbyć się problemu szybciej. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń