Meldunek a tytuł prawny do lokalu - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia15 lutego, 2024

Meldunek a tytuł prawny do lokalu

meldunek-a-tytuł-prawny-do-lokalu

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – czy meldunek w danym lokalu daje zameldowanemu jakiekolwiek prawa do mieszkania? 

Temat zameldowania jest bardzo interesujący, z uwagi na to, że narosło wokół niego wiele mitów. Dla wielu osób meldunek stoi na równi z prawem do nieruchomości, a osoby zameldowanej nie da się eksmitować. To jednak nieprawda, co postaramy się wyjaśnić w poniższym artykule. 

Co daje meldunek w nieruchomości? 

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – obowiązek meldunkowy 

Czy meldunek jest konieczny? Tak, w Polsce meldunek jest obowiązkowy. Każdy obywatel powinien zameldować się w miejscu pobytu, maksymalnie w ciągu 30 dni od przybycia. Możemy zameldować się na pobyt stały lub czasowy. Poza tym powinniśmy dopilnować również wymeldowania się z lokalu, jeżeli zamierzamy go opuścić – należy zrobić to najpóźniej w dniu, w którym opuszczamy lokal. 

Zameldowanie i wymeldowanie się jest bardzo łatwe, bo obecnie można zrobić to również samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej. Zameldować możemy się na podstawie tytułu prawnego do nieruchomości. Właściciel lub osoba, która posiada inny tytuł prawny do nieruchomości np. umowę najmu, może zameldować się w lokalu. 

Mimo tego, że meldunek jest obowiązkowy, to prawo nie przewiduje kar, dla osób, które zapomną dopilnować formalności związanych z zameldowaniem czy wymeldowaniem. 

Meldunek a tytuł prawny do lokalu. Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, która budzi wątpliwości wielu osób, czy zameldowanie daje nam prawo do nieruchomości? 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – meldunek a prawo do mieszkania 

Często spotykamy się z mylnym przekonaniem, że posiadanie meldunku w danym miejscu automatycznie daje nam jakieś prawa do mieszkania. Niestety, taka informacja jest błędna. Meldunek to jedynie obowiązek zgłoszenia swojego zamieszkania w danej lokalizacji, służący rejestracji i ewidencji ludności. 

Meldunek a tytuł prawny do lokalu. Choć meldunek jest istotnym elementem formalności związanych z zamieszkaniem w określonym miejscu, nie gwarantuje on żadnego prawnego tytułu własności czy nawet możliwości użytkowania nieruchomości. To oznacza, że nawet jeśli ktoś posiada meldunek w danym mieszkaniu czy domu, nie oznacza to automatycznego przyznania mu prawa do mieszkania czy rozporządzania nieruchomością w jakikolwiek sposób.

Posiadanie meldunku jest ważne ze względów administracyjnych, lecz nie wpływa na uzyskanie, ani też nie zwiększa praw do nieruchomości.

Samo zameldowanie nie jest podstawą do zamieszkania w nieruchomości! Podstawą do zamieszkania będzie m.in. umowa najmu czy akt własności nieruchomości. Jeżeli umowa najmu zawarta z lokatorem wygaśnie, traci on możliwość dalszego zamieszkiwania w nieruchomości i powinien się wyprowadzić. Bez znaczenia jest to, że lokator ten jest zameldowany w nieruchomości. 

Z drugiej strony, warto zaznaczyć, że wymeldowanie z nieruchomości również nie pozbawi praw do nieruchomości, osoby, która je posiada. Jeżeli jesteśmy właścicielem lub najemcą (posiadającym ważną umowę najmu) i wymeldujemy się z lokalu, nie utracimy możliwości korzystania z nieruchomości. 

Podkreślamy – meldunek a tytuł prawny do lokalu – osoba, która jest jedynie zameldowana w lokalu, nie zyska żadnych dodatkowych praw do nieruchomości, a już na pewno nie ma takich uprawnień jak właściciel. 

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – co daje meldunek

Skoro meldunek sam w sobie nie wpływa na możliwość zamieszkania i korzystania z lokalu, nie jest też tożsamy z nabyciem prawa własności do nieruchomości, to co daje meldunek?

Meldunek to formalność, do której niektórzy mogą nie przywiązywać większej wagi. Jednak może być on istotny z kilku przyczyn.

Po pierwsze, zameldowanie w danym miejscu daje możliwość uczestniczenia w lokalnych wyborach. Na podstawie ewidencji ludności sporządzany jest spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach.

Zameldowanie będzie również bardzo ważne dla osób, które chcą zarejestrować się jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy. Bezrobotny może zgłosić się do Urzędu Pracy właściwego dla jego miejsca zameldowania i dzięki temu uzyskać dostęp do bezpłatnej opieki medycznej, ubezpieczenia zdrowotnego i zasiłku.

Ewidencja ludności jest również istotna pod kątem tworzenia przez gminę niezbędnej infrastruktury np. szkoły, przedszkola, żłobki.

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – czy można eksmitować osobę zameldowaną 

W związku z tym, że wciąż wiele osób błędnie uważa zameldowanie za nabycie praw do lokalu, często pojawia się pytanie: czy można eksmitować osobę zameldowaną?

Odpowiedź jest jednoznaczna – tak, osobę zameldowaną można skutecznie eksmitować z nieruchomości.

Eksmisja lokatora zameldowanego przebiega tak samo jak eksmisja osoby niezameldowanej. Wbrew opinii wielu ludzi, meldunek nie utrudnia ani nie uniemożliwia pozbycia się uciążliwego lokatora z nieruchomości. Meldunek nie daje żadnych praw do mieszkania i nie chroni przed eksmisją.

Aby pozbyć się zameldowanej osoby z lokalu, właściciel mieszkania powinien wystąpić do sądu o eksmisję. Eksmisja jest możliwa tylko wtedy, gdy lokator przebywa w nieruchomości bez tytułu prawnego, czyli np. gdy po wypowiedzeniu umowy lub upływie czasu, na jaki została zawarta umowa najmu, lokator odmawia opuszczenia mieszkania.

Konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich procedur prawnych i uzyskanie wyroku sądu. Nie można samodzielnie usunąć osoby zameldowanej, tym zajmie się komornik.

Dopiero gdy lokator opuści lokal dobrowolnie lub zostanie poddany eksmisji przez komornika, może nastąpić jego wymeldowanie. A więc najpierw eksmisja, a następnie wymeldowanie z lokalu.

Eksmisja jest czasochłonnym procesem, bez względu na to, czy lokator był zameldowany, czy też nie. Wymaga od właściciela nieruchomości podjęcia się szeregu czynności celem pozbycia się intruza bezprawnie zajmującego nieruchomość. W praktyce proces eksmisji może potrwać od kilku miesięcy do kilkunastu miesięcy, a w niektórych sytuacjach nawet kilka lat.  

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem-zameldowanym

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – niewpuszczenie do mieszkania osoby zameldowanej

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – co powinien zrobić właściciel, gdy osoba zameldowana domaga się wpuszczenia do nieruchomości?

Jeżeli osoba zameldowana nie posiada żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, nie jest m.in. współwłaścicielem, właścicielem czy najemcą (posiadającym ważną umowę najmu), to nie może żądać wpuszczenia do nieruchomości. 

To, że osoba jest zameldowana w nieruchomości, nie oznacza jeszcze, że może w niej mieszkać i przebywać. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że tylko meldunek, sam w sobie niczego nie gwarantuje. Jedynie na podstawie meldunku nie można domagać się wpuszczenia do lokalu. Nawet policja, nie wprowadzi osoby zameldowanej do nieruchomości, jeżeli jej właściciel nie wyraża na to zgody. 

Tak więc, w sytuacji gdy osoba niegdyś zameldowana chce powrócić do nieruchomości, to nie ma obaw o jej powrót, jeżeli jest ona jedynie zameldowana.

Jeśli chcesz mieć pewność co do dostępu i możliwości zamieszkania w danym lokalu, ważne jest posiadanie odpowiedniego tytułu prawnego. Umowa najmu lub akt własności będą stanowiły solidną podstawę dla twoich uprawnień jako mieszkańca.

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – zameldowany ale nie mieszka

Może zdarzyć się też tak, że lokator widnieje jako zameldowany ale nie mieszka w nieruchomości. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy najemca po wyprowadzce nie dopełni formalności i zapomni wymeldować się z nieruchomości. 

W takim przypadku właściciel nieruchomości powinien postarać się o jego wymeldowanie kontaktując się z byłym najemcą, lub zwracając się z wnioskiem do gminy (o tym, w kolejnym akapicie).

Właściciele często obawiają się, że osoba zameldowana będzie mogła powrócić do nieruchomości i w niej zamieszkać. Bez obaw. Jak wskazaliśmy wyżej, samo zameldowanie nie spowoduje, że taka osoba, może w dowolnym momencie wrócić do nieruchomości i jak gdyby nigdy nic, zacząć z niej korzystać.

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – zameldowanie nie powoduje, że możesz mieszkać w danej nieruchomości, podstawą do tego jest tytuł prawny do nieruchomości. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – jak wymeldować kogoś z mieszkania 

Jeżeli najemca nie dopełnił obowiązku meldunkowego i po opuszczeniu nieruchomości nadal jest zameldowany w naszym lokalu, możemy podjąć działania mające na celu jego wymeldowanie. Jak to zrobić?

Najprościej, gdy właściciel nieruchomości posiada kontakt do lokatora. W takim przypadku warto porozmawiać z lokatorem i w przyjazny sposób przypomnieć mu o obowiązku wymeldowania się z lokalu po jego opuszczeniu. Lokator, może wymeldować się lub po prostu zameldować w nowym miejscu, co będzie jednoznaczne z automatycznym wymeldowaniem się ze starego miejsca pobytu. Jednocześnie można mieć jedno miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy. 

Jeżeli nie mamy kontaktu z osobą, zameldowaną w naszej nieruchomości, to można starać się o wymeldowanie lokatora w drodze decyzji administracyjnej. Oczywiście, należy pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich procedur i złożyć wniosek do gminy.

Ten sposób wymeldowania będzie możliwy gdy zameldowany dobrowolnie opuścił lokal i rzeczywiście w nim nie mieszka. Do wniosku, należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające to, że lokator nie mieszka już w nieruchomości np. umowa najmu, która wygasła. Takie wymeldowanie, bez udziału osoby zameldowanej może wymagać dodatkowego sprawdzenia przez urzędników, tego czy rzeczywiście dana osoba opuściła nieruchomość.

Urzędnicy mogą chcieć sprawdzić nieruchomość, aby zweryfikować, czy zameldowany faktycznie nie mieszka w niej, lub rozpytać sąsiadów.

Postępowanie zakończy się wydaniem odpowiedniej decyzji w sprawie. 

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym

Kwestia “meldunek a tytuł prawny do lokalu” wydaje się być jasna. Fakt zameldowania, nie rodzi prawa do przebywania w lokalu. Takie prawo daje najemcy umowa najmu. Mimo to często zdarza się, że osoba zameldowana rości sobie prawa do nieruchomości lub przejmuje nieruchomość na własność, twierdząc, że przecież ma do tego prawo.

Kłopoty z nieuczciwymi lokatorami dotyczą nie tylko osób zameldowanych. Niestety eksmisja nie jest idealnym sposobem, aby poradzić sobie z dzikim lokatorem, ponieważ jest to najczęściej czasochłonny proces, który może być utrudniany przez samego lokatora na różne sposoby.

Opcją, którą mogą rozważyć osoby posiadające nieruchomość z osobą zameldowaną, jest sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym. Prawo zezwala na sprzedaż mieszkania, gdy jest w nim zameldowana osoba, i także wtedy, gdy taka osoba zamieszkuje lokal, a właściciel ma z tego tytułu same problemy.

Jeżeli zmagasz się z problemem zameldowanego lokatora, co powoduje, że chcesz sprzedać nieruchomość, skontaktuj się ze skupem nieruchomości Skup.io, który jest idealnym rozwiązaniem przy sprzedaży nieruchomości z różnorodnymi problemami. Porozmawiaj z naszym doradcą już dziś i dowiedz się więcej!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – podsumowanie

Meldunek a tytuł prawny do lokalu – o czym trzeba pamiętać?

  1. Meldunek służy wyłącznie do ewidencji ludności
  2. Sam meldunek nie daje żadnych praw do przebywania i zamieszkania lokalu, przez osobę zameldowaną. Meldunek nie jest też tytułem prawnym do nieruchomości.
  3. Zameldowany nie może domagać się wpuszczenia do lokalu, jedynie na podstawie meldunku.
  4. Podstawą do zamieszkania w nieruchomości będzie tytuł prawny, czyli np. akt własności nieruchomości, umowa najmu.
  5. Zameldowanie nie chroni przed eksmisją, ani jej nie utrudnia – można eksmitować osobę zameldowaną. 
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń