Długi współwłaściciela nieruchomości - co trzeba wiedzieć - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia18 września, 2023

Długi współwłaściciela nieruchomości – co trzeba wiedzieć

dlugi-wspolwlasciciela-nieruchomosci-co-trzeba-wiedziec

Co dzieje się w sytuacji, gdy współwłaściciel zadłuża mieszkanie? Długi współwłaściciela nieruchomości to trudny temat, który warto zgłębić w przypadku obaw o utratę nieruchomości. 

Czy komornik może zająć mieszkanie, którego jestem współwłaścicielem? Co zrobić, gdy komornik chce zlicytować udział w nieruchomości współwłaściciela? Jak w praktyce wygląda egzekucja komornicza z udziału w nieruchomości?

W tym artykule przedstawimy kilka ważnych informacji na temat egzekucji komorniczej, długów współwłaściciela nieruchomości oraz sposobów radzenia sobie z tym problemem. 

Długi współwłaściciela nieruchomości – zajęcie komornicze nieruchomości sposobem na odzyskanie długu

Długi współwłaściciela nieruchomości to temat, z którym wielu współwłaścicieli wolałoby nie mieć do czynienia. Brak spłaty kredytu, pożyczek czy prywatnych zobowiązań, może doprowadzić do zadłużenia, a w konsekwencji sprawy sądowej i pojawienia się komornika.

Komornik ma prawo wykorzystać różne metody, aby odzyskać należność winną wierzycielowi. Pocieszający jest fakt, że nie od razu komornik zainteresuje się jednak nieruchomością. Komornik może zająć konto dłużnika, jego wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę czy ruchomości. 

Kiedy powyższe metody nie przynoszą efektu, komornik może pochylić się nad nieruchomościami, których dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Zajęcie nieruchomości, oznacza, że w księdze wieczystej nieruchomości pojawi się wpis o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Zanim jednak długi współwłaściciela nieruchomości doprowadzą do czynności komorniczych, musi dopełnić się cała procedura sądowa. Współwłaściciel ma zatem pewien czas, aby znaleźć sposób na oddłużenie, negocjować z wierzycielem, i uchronić swoją własność przed licytacją. 

W tym artykule zajmiemy się długami współwłaścicieli nieruchomości, których łączy współwłasność w częściach ułamkowych. 

Długi współwłaściciela nieruchomości – czy komornik może zająć mieszkanie, którego jestem współwłaścicielem

Czy komornik może zająć mieszkanie, którego jestem współwłaścicielem? To ważne pytanie nurtuje wiele osób, które posiadają udziały w nieruchomościach razem z osobą zadłużoną. Od razu należy podkreślić, że zajęciu komorniczemu podlegają tylko te prawa i przedmioty, które należą do dłużnika.

Komornik nie może zająć całego mieszkania należącego do kilku współwłaścicieli w częściach ułamkowych. Nie może go również zlicytować i sprzedać, a zatem współwłaściciele nie muszą martwić się o to, że stracą wspólną nieruchomość przez dłużnika.

W przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli posiada długi, komornik ma prawo zająć, zlicytować i sprzedać tylko jego udział w nieruchomości. Udziały w nieruchomości pozostałych współwłaścicieli są bezpieczne. Długi współwłaściciela nieruchomości nie sprawią, że wobec pozostałych współwłaścicieli w częściach ułamkowych będzie prowadzona egzekucja. 

Jednakże, mimo tego, że udziały w nieruchomości współwłaścicieli nie będą podlegać egzekucji, to sytuacja, w której udziały jednego z nich są zajęte przez komornika, stwarza pewien dyskomfort, dla pozostałych. Jeżeli udział w nieruchomości dłużnika zostanie skutecznie sprzedany na licytacji, nowy nabywca udziału, może żądać dopuszczenia do współposiadania. Może również żądać zniesienia współwłasności w sądzie. 

A więc długi współwłaściciela nieruchomości nie spowodują utraty całej nieruchomości, natomiast konsekwencje sprzedaży udziałów w nieruchomości przez komornika na licytacji, mogą być bardzo niepożądane dla współwłaścicieli. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Długi współwłaściciela nieruchomości – zajęcie udziałów w nieruchomości 

Długi współwłaściciela nieruchomości mogą spowodować zajęcie udziałów w nieruchomości dłużnika. To jedna z dotkliwszych możliwości, jaką może wykorzystać komornik w celu odzyskania długu.

Jeśli więc jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości i jeden współwłaściciel posiada długi, istnieje ryzyko, że komornik podejmie kroki w celu odzyskania należnych środków poprzez zajęcie jego udziału, a następnie sprzedaż. Co trzeba wiedzieć o zajęciu udziałów w nieruchomości?

Współwłaściciele powinni wiedzieć, to, że gdy dojdzie do zajęcia udziałów w nieruchomości przez komornika, to z pewnością zostaną oni o tym zawiadomieni.

W przypadku egzekucji nieruchomości warto wiedzieć, że nie każdy będzie mógł przystąpić do licytacji. Według przepisów, do licytacji nie mogą przystąpić: komornik, dłużnik, ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, osoby, które występują podczas licytacji w charakterze urzędowym, licytanci, którzy nie wywiązali się z warunków poprzedniej licytacji, i inne osoby, które mogą nabyć nieruchomość za zezwoleniem organów państwa, a które zezwolenia nie przedstawiły.

W przypadku drugiej nieskutecznej licytacji współwłaściciele mogą stać się właścicielami licytowanego udziału, za cenę nie niższą nić 2/3 wartości oszacowania udziału. Aby tak się stało, współwłaściciel musi złożyć stosowny wniosek do sądu. 

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Długi współwłaściciela nieruchomości – jak przebiega licytacja i sprzedaż udziałów w nieruchomości

Gdy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, wierzyciel może wystąpić do komornika o zajęcie udziału należącego do dłużnika. Długi współwłaściciela nieruchomości, mogą spowodować, że zajęty zostanie ułamkowy udział w nieruchomości.

Zanim rozpocznie się procedura prowadząca do zlicytowania nieruchomości na aukcji, komornik skontaktuje się z dłużnikiem, i wezwie go do zapłaty wyznaczając ostateczny termin. Jeżeli dłużnik nie podejmie żadnych kroków i zignoruje komornika, ten może zająć udział w nieruchomości, dokonując wpisu do księgi wieczystej. Komornik dokona opisu nieruchomości.

Następnie biegły dokona oszacowania całej nieruchomości, a wartość udziału określa się na podstawie ułamkowej części sumy oszacowania. Gdy po dwóch tygodniach opis i oszacowanie uprawomocnią się, zostanie ustalony termin pierwszej licytacji.

Licytacja jest publiczna. Ogłoszenie o sprzedaży udziałów na licytacji jest publikowane w odpowiednich mediach, tak aby potencjalni kupcy mieli szansę zapoznać się z ofertą i wziąć udział w licytacji. Nieruchomość zostaje przysądzona tej osobie, która zaproponuje najwyższą cenę sprzedaży. Z uzyskanej w toku sprzedaży licytacyjnej udziału w nieruchomości kwoty, spłacane jest zadłużenie oraz pokrywane są niemałe koszty działań komornika. 

Pierwsza licytacja charakteryzuje się tym, że cena wywoławcza nie może być niższa niż 3/4 oszacowanej wartości udziału w nieruchomości. Jeżeli nikt nie przystąpi do pierwszej licytacji, wyznacza się termin drugiej licytacji. Na drugiej licytacji, cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowanej wartości udziału.

Jeżeli nikt, nie przystąpi do drugiej licytacji, kolejna może zostać przeprowadzona po upływie 6 miesięcy. Pozostali współwłaściciele, po drugiej nieskutecznej licytacji, mogą przejąć udział zajęty przez komornika, za cenę wywoławczą drugiej licytacji.

Długi współwłaściciela nieruchomości – licytacja w praktyce

Długi współwłaściciela nieruchomości mogą doprowadzić do licytacji udziałów w nieruchomości, natomiast w praktyce sprzedaż udziałów w nieruchomości na aukcji bywa trudna. 

Znalezienie osoby zainteresowanej nabyciem udziału w nieruchomości bywa trudne. Współwłasność sprawia, że właściciel udziału w nieruchomości nie ma prawa samodzielnie decydować o nieruchomości. Musi brać pod uwagę zdanie pozostałych i wspólnie zarządzać nieruchomością. Ze wspólnej nieruchomości mają prawo korzystać wszyscy współwłaściciele. 

Powyższe aspekty, powodują, że znajdziemy wielu osób, które będą zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości na licytacji. Jednakże, dłużnicy i współwłaściciele nie powinni myśleć, że taka sprzedaż licytacyjna zawsze będzie nieskuteczna. 

Zarówno w przypadku licytacji całej nieruchomości, jak i udziałów w nieruchomości, sprzedaż licytacyjna jest bardzo niekorzystna. Dłużnik nie może ingerować w cenę sprzedaży udziału na licytacji, i musi liczyć się z tym, że po skutecznej sprzedaży, część kwoty zostanie przeznaczona na opłacenie kosztów pracy komornika, które nie są niskie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Długi współwłaściciela nieruchomości – spłata wierzyciela przed licytacją komorniczą

Gdy jeden z właścicieli nieruchomości zadłuży się i nie spłaci swojego długu, może dojść do zajęcia komorniczego i niekorzystnej sprzedaży udziału w nieruchomości na aukcji. Długi współwłaściciela nieruchomości – co można zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim, aby nie dopuścić do utarty udziału w nieruchomości, warto być w stałym kontakcie z wierzycielem. Dłużnik może podjąć się negocjacji korzystniejszych zasad spłaty długu z wierzycielem. Istnieje wiele sposobów na to, aby spłacić dług zanim komornik zlicytuje naszą własność. Wykupienie udziału przez jednego z udziałowców i spłata zadłużenia to częsty scenariusz. 

W przypadku współwłasności nieruchomości, niezadłużeni współwłaściciele mogą wyrazić chęć nabycia udziału dłużnika. Jeden współwłaściciel lub kilku wspólnie, może dokonać spłaty wierzyciela w zamian za nabycie udziałów w nieruchomości zadłużonego współwłaściciela. To, pozwala zachować własność w kręgu współwłaścicieli, bez obaw o nabycie tego udziału podczas licytacji przez zupełnie obcą osobę. Unika się również egzekucji z nieruchomości poprzez licytację. 

Długi współwłaściciela nieruchomości – kiedy warto rozważyć sprzedaż nieruchomości lub udziału w nieruchomości

Długi współwłaściciela nieruchomości mogą spowodować sprzedaż udziału w nieruchomości poprzez publiczną licytację. Wobec tego korzystniejszą opcją jest samodzielna sprzedaż udziału w nieruchomości drugiemu współwłaścicielowi, a nawet osobie trzeciej, zanim dojdzie do licytacji.

Z drugiej strony, również współwłaściciele, którzy nie chcą pozostawać we współwłasności z osobą zadłużoną, mogą dążyć do sprzedaży swoich udziałów lub całej nieruchomości wspólnie z dłużnikiem, który dzięki korzystniejszej sprzedaży, ma szansę spłacić dług i zachować większą kwotę zysków dla siebie.

Sprzedaż całej nieruchomości, jak i indywidualnych udziałów w nieruchomości jest częstym rozwiązaniem w przypadku zadłużenia. Sprzedaż jest możliwa nawet mimo zajęcia komorniczego.

Skup nieruchomości Skup.io to profesjonalna i szybka pomoc dla osób, które zmagają się z zadłużeniem, jak i współwłaścicieli, którzy obawiają się długów współwłaściciela nieruchomości oraz ich negatywnych konsekwencji. 

Zapewniamy sprawną, bezpieczną i zgodną z przepisami prawa sprzedaż zadłużonych nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości o każdej wysokości. Nasi doradcy rozwieją wątpliwości dotyczące sprzedaży, pomogą zrealizować formalności i przeprowadzić szybką transakcję.

Dla dłużnika sprzedaż udziałów w nieruchomości pozwala zminimalizować koszty i pozostać z większym kapitałem dla siebie. W takiej sytuacji unika się zapłaty za czynności komornika. Jest to również szybki sposób na pozbycie się długów i komornika.

Z punktu widzenia współwłaścicieli osoby zadłużonej, skup nieruchomości to pewny nabywca udziałów. Na wolnym rynku może być trudno o kupującego, który zgodzi się nabyć udział, gdy współwłaścicielem jest dłużnik. Znajdując się w takiej sytuacji, warto zgłosić się do specjalistów skupu nieruchomości za gotówkę Skup.io.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości nie wymaga informowania pozostałych współwłaścicieli, ani ich zgody. Transakcja sprzedaży to wyłączna decyzja właściciela udziału w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Długi współwłaściciela nieruchomości – kłopot dla współwłaścicieli

Długi współwłaściciela nieruchomości mogą przysporzyć wiele kłopotów pozostałym właścicielom. Nawet jeśli komornik nie może zająć całego mieszkania należącego do współwłaścicieli, to współwłaściciele są narażeni na inne, negatywne konsekwencje zadłużenia. 

Wpis zajęcia udziału w nieruchomości może utrudniać sprzedaż całej nieruchomości, lub indywidualnych udziałów. Może powodować spory i nieporozumienia w gronie współwłaścicieli i wpływać na decyzje i przyszłe losy nieruchomości. 

Długi współwłaściciela nieruchomości – podusmowanie

Niespłacone zobowiązania mogą stanowić poważny problem zarówno dla samego dłużnika, jak i dla innych współwłaścicieli nieruchomości. Długi współwłaściciela nieruchomości nie spowodują jednak, że komornik zajmie całą nieruchomość. Komornik ma prawo do zajęcia udziałów w nieruchomości należących do dłużnika, ale nie może zająć całego mieszkania czy domu. 

 Licytacja i sprzedaż udziałów w toku egzekucji to skomplikowany proces, jednak jak najbardziej możliwy. Warto rozważyć spłatę długu przed licytacją, aby uniknąć takiego scenariusza, który jest dla dłużnika niekorzystny finansowo.


Długi współwłaściciela nieruchomości mogą spłacić pozostali współwłaściciele, którzy w zamian za spłatę wierzyciela przejmą udział w nieruchomości współwłaściciela. Dzięki temu własność nieruchomości pozostanie we władaniu osób, które są sobie znane, a do kręgu współwłaścicieli nie trafi obca osoba.

Jeżeli to rozwiązanie nie jest możliwe, zarówno dłużnik jak i jego współwłaściciele mogą pozbyć się problemu poprzez indywidualną sprzedaż swoich udziałów w nieruchomości. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń