Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości przy zniesieniu współwłasności - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia1 września, 2023

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości przy zniesieniu współwłasności

sadowy-nakaz-sprzedazy-nieruchomosci

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości – kiedy sąd decyduje o sprzedaży i jak przebiega ten proces? Postanowienie sądu dotyczące sprzedaży całej nieruchomości może zostać wydane podczas postępowania o zniesienie współwłasności.

Sądowe rozporządzenie dotyczące sprzedaży, przebiega według ściśle określonych zasad i najczęściej nie stanowi najlepszego rozwiązania współwłasności dla współwłaścicieli. Co trzeba wiedzieć o sądowym nakazie sprzedaży nieruchomości? W poniższym artykule znajdziesz kilka przydatnych informacji w tym temacie.

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości – napięte relacje współwłaścicieli

Współwłaściciele niepotrafiący dojść między sobą do porozumienia w temacie wspólnego lokalu, bardzo często rozwiązują swoje spory w sądzie. Może do tego dojść np. gdy jeden ze współwłaścicieli nie płaci, nie interesuje się wspólnym majątkiem, nieruchomość stoi pusta i niszczeje, lub gdy nie wszyscy godzą się na inwestycję w remont. 

Jeżeli współwłaściciele mimo napiętych relacji chcą zatrzymać nieruchomość w majątku i wspólnie nią władać, powinni jednoznacznie określić sposób zarządzania nieruchomością, tak aby w przyszłości uniknąć kolejnych nieporozumień. Warto przytoczyć prawa i obowiązki współwłaścicieli, być może nie każdy jest świadomy swoich powinności. 

Niekiedy w znalezieniu porozumienia może pomóc profesjonalna mediacja. Wykwalifikowana osoba trzecia pomoże znaleźć wspólny język i rozwiązanie korzystne dla każdej strony, przez co współwłaściciele unikną postępowania w sądzie.

Jeżeli jednak współwłaściciele nie mogą dogadać się samodzielnie, lub sprawy zaszły tak daleko, że nie chcą dłużej pozostawać we współwłasności, należy złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności – sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości jest jednym ze sposobów w przypadku takiego postępowania. 

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości – zniesienie współwłasności przez sąd

Często zdarza się, że właściciele nieruchomości nie mogą dojść do porozumienia co do jej dalszego losu. W takiej sytuacji można złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. Kto może go złożyć? Wystarczy, że taki wniosek złoży tylko jeden współwłaściciel, a sąd pochyli się nad sprawą. Można o to wnioskować w dowolnym czasie trwania współwłasności.

Zniesienie współwłasności to proces, w którym Sąd podejmuje decyzję o tym, w jaki sposób dokonać podziału wspólnej nieruchomości. Taka procedura sądowa może wymagać zaangażowania prawnika i niesie ze sobą pewne koszty.

 Sąd może znieść współwłasność na trzy sposoby. 

– Pierwszym sposobem jest podział fizyczny nieruchomości. Do takiego podziału może dojść np. w przypadku wspólnej działki lub domu, z którego można wydzielić odrębne lokale. Jeśli podział fizyczny będzie sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy lub przepisami ustawy, a także gdy podział spowodowałby zmniejszenie wartości wspólnego przedmiotu lub jego istotną zmianę. 

– Sąd może przyznać nieruchomość na wyłączność jednemu współwłaścicielowi. Osoba ta, dokona spłat pieniężnych na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Sąd ustali wysokość spłat opierając się na opinii biegłego w zakresie wartości całej nieruchomości. Sąd może też zezwolić na spłatę ratalną. 

Gdy więcej niż jeden współwłaściciel będzie żądał przyznania nieruchomości właśnie jemu, sąd rozważy komu przyznać sporną rzecz na podstawie indywidualnych okoliczności sprawy.

– Gdy dojdzie do sytuacji, gdy żaden ze współwłaścicieli nie będzie chciał albo nie będzie miał wystarczającego kapitału pozwalającego na spłatę pozostałych, sąd nie zmusi nikogo do jej zatrzymania. Jeżeli dwa powyższe sposoby zniesienia współwłasności nie będą możliwe – sąd może zarządzić sprzedaż wspólnej nieruchomości i podział w ten sposób uzyskanej kwoty między współwłaścicieli.

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości obliguje do sprzedaży na warunkach egzekucji komorniczej, a więc przez licytację nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości – co trzeba o takiej sprzedaży wiedzieć

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości generalnie stosowany jest jako ostateczność i tylko wtedy, gdy inne metody zniesienia współwłasności są niemożliwe.

Gdy uprawomocni się postanowienie sądu w sprawie zniesienia współwłasności przez sprzedaż licytacyjną, współwłaściciel powinien udać się do komornika, który zajmie się wykonaniem postanowienia sądu.

Należy pamiętać jednak o tym, że procedura komornicza nie jest zbyt opłacalna dla współwłaścicieli. Owszem, jest to skuteczny sposób na wyjście ze współwłasności, natomiast może okazać się szczególnie niekorzystny finansowo. Cena uzyskana za nieruchomość na aukcji komorniczej może być dużo niższa od ceny rynkowej.

Dodatkowo współwłaściciele będą zobowiązani opłacić komornika. Za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży na licytacji komorniczej, komornik pobiera niemałe wynagrodzenie, które jeszcze bardziej zmniejszy finalną kwotę, która trafi do rąk sprzedających.

Dlatego też w miarę możliwości, warto wcześniej rozważyć inne możliwości rozwiązania sytuacji. Gdy sądowe zniesienie współwłasności zmierza w kierunku sprzedaży mieszkania lub domu na licytacji, warto, aby współwłaściciele rozważyli samodzielną sprzedaż nieruchomości na otwartym rynku.

To pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów i stresu związanego z procesem sądowym. Jest także szybszym rozwiązaniem niż cała procedura sądowa i komornicza. 

jeden-ze-wspolwlascicieli-nie-placi

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości – jak zrealizować sprzedaż na wolnym rynku mimo toczącego się postępowania

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości nie jest więc najkorzystniejszym sposobem na rozwiązanie współwłasności. Nawet jeżeli współwłaściciele są w trakcie postępowania o zniesienie współwłasności, nadal mogą podjąć kroki, aby zbyć nieruchomość korzystniej – samodzielnie. 

Ważne, aby wszyscy współwłaściciele byli świadomi tego, że jeżeli żaden inny sposób zniesienia współwłasności jest niemożliwy, to dojdzie do sprzedaży nieruchomości na licytacji. W takiej sytuacji, warto, aby zwaśnieni współwłaściciele znaleźli nić porozumienia i zdecydowali się zawiesić postępowanie o zniesienie współwłasności, aby zyskać szansę na sprzedaż nieruchomości na własną rękę.

Wszyscy współwłaściciele zgodnie powinni złożyć wniosek o zawieszenie postępowania o zniesienie współwłasności. Gdy dojdzie do zawieszenia postępowania, współwłaściciele mają czas, aby zaplanować i zrealizować sprzedaż samodzielnie i korzystniej – szybciej, za lepszą cenę, i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości – sprzedaż na wolnym rynku

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości powoduje, że nieruchomość zostaje sprzedana poprzez publiczną licytację komorniczą. W przypadku sprzedaży na wolnym rynku to właściciele sami podejmują decyzję o warunkach sprzedaży swojej nieruchomości i mają większą kontrolę nad całą transakcją.

Współwłaściciele ustalają kwotę sprzedaży, czego nie mogą zrobić podczas licytacji komorniczej. Co istotne, indywidualna sprzedaż oraz wszystkie czynności z nią związane nie muszą wymagać od współwłaścicieli wiele wysiłku, poświęcenia własnego czasu wolnego, a na finalizację transakcji nie trzeba czekać całymi miesiącami.

Jeżeli współwłaścicielom zależy na tym, by sprzedaż przebiegła sprawnie i aby niezwłocznie otrzymać swoją część zysków z transakcji mogą zgłosić swoją nieruchomości do skupu nieruchomości Skup.io. Taka sprzedaż jest bezpieczna i nie nastręcza sprzedającym żadnych problemów. 

Współwłaściciele, którzy chcą sprzedać wspólną nieruchomość na własną rękę, mogą skontaktować się z naszymi doradcami, którzy w krótkim czasie wycenią nieruchomość i zaproponują cenę za jej odkupienie. Sprzedaż do skupu nieruchomości ma swoje duże plusy. Specjaliści wesprą sprzedających we wszystkich formalnościach, pomogą w problemach natury prawnej, mogą odciążyć współwłaścicieli ze wszystkich czynności, ale także przeprowadzić bezpieczną sprzedaż na odległość – za pełnomocnictwem. 

Skup.io odpowiada na potrzeby sprzedających, dostosowując transakcję do indywidualnej sytuacji sprzedających, zapewniając skuteczną i szybką sprzedaż w każdej sytuacji. 

Sprzedaż nieruchomości do skupu nieruchomości, całkowicie eliminuje problem tworzenia i wystawiania ogłoszenia, a także kontaktowania się z wieloma zainteresowanymi i częstych oględzin lokalu. Dodatkowo zespół specjalistów nieruchomości i prawa zadba o to, aby transakcja przebiegła sprawnie – w najkrótszym czasie – oraz aby była bezpieczna, a każdy współwłaściciel otrzymał odpowiednią zapłatę za swój udział w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości – dlaczego sprzedaż komornicza jest niekorzystna

Jak już wspominaliśmy, sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości, którego konsekwencją jest aukcja komornicza, może być szczególnie niepożądanym sposobem na rozwiązanie współwłasności.

Pierwszym powodem, dlaczego sprzedaż komornicza jest niekorzystna, jest fakt, że cena końcowa może być niższa od rynkowej wartości nieruchomości. Na współwłaścicielach spoczywa obowiązek zapłaty wynagrodzenia komornika, niezbędnych opłat sądowych i egzekucyjnych oraz opinii biegłych. 

Współwłaściciele nie decydują o terminie sprzedaży, ani też nie mają wpływu na to jak wysoki będzie zysk ze sprzedaży. Nie mogą wyrazić sprzeciwu, wobec niższej ceny niż by żądali. 

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości kończy postępowanie o zniesienie współwłasności. Jednakże, zanim do tego dojdzie i zanim sąd rozpatrzy sprawę i wyda postanowienie, może minąć co najmniej kilka miesięcy. 

Dlaczego sprzedaż indywidualna przez współwłaścicieli może być dużo korzystniejsza? Sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku to sposób na zniesienie kłopotliwej współwłasności poza murami sądu. Jeżeli współwłaściciele nie chcą toczyć sporów sądowych, obawiają się długotrwałego postępowania, oraz kosztów, jakie pociąga ze sobą, mogą tego uniknąć poprzez wspólną sprzedaż.

To również dobre rozwiązanie gdy współwłaściciele toczą spory, lecz nie chcą wyciągać swoich prywatnych spraw przed sądem, są zgodni w kwestii sprzedaży oraz rozliczeń między sobą. 

Samodzielna sprzedaż jest dużo szybsza i bardziej opłacalna finansowo. Można ją zrealizować, nawet gdy toczy się sprawa o zniesienie współwłasności, wymaga to zawieszenia postępowania. Współwłaściciele mogą wyjść ze współwłasności bez ingerencji sądu w dużo krótszym czasie. 

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości – podsumowanie

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości może być skutecznym rozwiązaniem na wyjście ze stosunku współwłasności. Warto zwrócić uwagę na pewne, istotne aspekty związane z tą formą sprzedaży.

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości polega na sprzedaży mieszkania lub domu na licytacji zgodnie z przepisami o egzekucji komorniczej. To komornik dokonuje sprzedaży publicznej, współwłaściciele nie mogą wtedy zbyć nieruchomości na własną rękę. Taka sprzedaż wiąże się z poniesieniem niemałych, dodatkowych kosztów.


Warto też mieć świadomość, że jeżeli w toku postępowania o zniesienie współwłasności, prawdopodobna staje się sprzedaż komornicza, także wtedy można jeszcze postępowanie zawiesić, co wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Po zawieszeniu postępowania można dążyć do sprzedaży na wolnym rynku i zbyć nieruchomość według własnych zasad, szybciej i za lepszą cenę.

Współwłaściciele, którzy chcą sprawnie i bezproblemowo zbyć wspólną nieruchomość, powinni rozważyć sprzedaż do skupu nieruchomości Skup.io. Gwarantujmy gotówkę od ręki oraz bezpieczną i szybką sprzedaż przeprowadzoną przez specjalistów. 

Zapraszamy do bezpłatnej wyceny i rozmów z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania!

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń