Mieszkanie na kredyt a rozwód - co zrobić ze wspólnym mieszkaniem - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia14 września, 2023

Mieszkanie na kredyt a rozwód – co zrobić ze wspólnym mieszkaniem

mieszkanie-na-kredyt-a-rozwod

Zakup własnego mieszkania to jedno z największych marzeń wielu osób. Małżeństwa często decydują się na nabycie nieruchomości w oparciu o środki pochodzące z kredytu, lecz gdy dochodzi do rozwodu, wspólna nieruchomość staje się nie lada zmartwieniem.

Mieszkanie na kredyt a rozwód – jak pozbyć się wspólnego zobowiązania? Jaki sposób będzie najlepszy, aby uwolnić się od wspólnych formalności z byłym partnerem? 

Na szczęście istnieje kilka rozwiązań dostępnych dla osób znajdujących się w takiej sytuacji. Kredyt może przejąć na wyłączność jeden kredytobiorca, można zmienić dotychczasowego kredytobiorcę na innego, wynająć kredytowaną nieruchomość lub po prostu sprzedać mieszkanie z hipoteką

Mieszkanie na kredyt a rozwód – co z mieszkaniem po rozwodzie

Rozwód to trudny czas, pełen emocji i zmian. Jedną z głównych spornych kwestii, które pojawią się w takiej sytuacji, jest wspólna nieruchomość. Mieszkanie na kredyt a rozwód – co koniecznie trzeba wiedzieć w takiej sytuacji?

Na wstępie należy podkreślić, że rozwód nie wpływa na umowę kredytową. To, że małżonkowie się rozwiedli, a także to, że dokonali podziału majątku, nie jest istotne z punktu widzenia banku. Oboje byli małżonkowie, w dalszym ciągu są zobowiązani do spłaty rat kredytu.

Co istotne, współkredytobiorcy muszą wspólnie spłacać kredyt, nawet jeśli w wyniku podziału majątku, nieruchomość została przyznana na własność jednemu z małżonków. Sąd nie zajmuje się podziałem zobowiązania bankowego, i nie jest instytucją, która zadecyduje, kto przejmie i spłaci kredyt.

Często byli małżonkowie, zastanawiają się także czy rozwód z orzeczeniem o winie, ma jakikolwiek wpływ na to, kto przejmie zobowiązanie. Powód rozwodu nie ma żadnego znaczenia, w kwestii spłaty kredytu, a więc nawet gdy rozpad małżeństwa nastąpił z winy jednego z małżonków, nie oznacza to, że to właśnie ta osoba musi dalej samodzielnie spłacać zobowiązanie kredytowe. 

To, że doszło do rozwodu między współkredytobiorcami nie jest tak naprawdę istotną informacją z punktu widzenia banku. Nadal oboje małżonkowie są odpowiedzialni za zaciągniętą umowę kredytową.

Tak więc, w kwestii mieszkanie na kredyt a rozwód, warto pamiętać, że rozwód nie rozstrzyga problemu spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu. O tym, co z kredytem hipotecznym po rozwodzie, oraz co ze wspólną nieruchomością muszą zadecydować byli małżonkowie. 

O porozumienie między byłymi małżonkami po rozwodzie bywa trudno, jednak warto pochylić się nad tematem kredytu, aby szybciej zamknąć temat wspólnych formalności i zająć się nowym etapem życia. Co z mieszkaniem po rozwodzie, oraz kredytem hipotecznym?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie na kredyt a rozwód – co można zrobić

Mieszkanie na kredyt a rozwód, to temat, który bywa szczególnie delikatny, jednak współkredytobiorcy mają kilka możliwości poradzenia sobie ze wspólnym długoterminowym zobowiązaniem.

Po pierwsze, jeden z małżonków może przejąć na siebie całe zobowiązanie kredytowe. Oczywiście, taka decyzja wymaga spełnienia pewnych warunków finansowych, zgody banku i co najważniejsze zgody jednego z kredytobiorców.

Druga możliwość to sprzedaż mieszkania z hipoteką. W ten sposób oboje małżonkowie mogą uregulować swoje długi względem banku i podzielić się uzyskanymi środkami po sprzedaży. To najszybszy i stosunkowo prosty sposób na rozwiązanie wspólnego zobowiązania finansowego.

Inną alternatywą jest wynajem nieruchomości. W ten sposób współkredytobiorcy mogą uzyskać dochód, który może posłużyć  do spłaty rat kredytu hipotecznego.

Istnieje również możliwość, aby zamienić osobę współkredytobiorcy – byłego małżonka – na inną osobę, z którą wspólnie będziemy spłacać zobowiązanie. 

Poniżej, opiszemy pokrótce zalety i wady wszystkich powyższych rozwiązań. 

Mieszkanie na kredyt a rozwód – przejęcie zobowiązania przez jednego kredytobiorcę

Mieszkanie na kredyt a rozwód – kiedy możliwe jest całkowite przejęcie kredytu przez jednego ze współkredytobiorców?

Przejęcie zobowiązania kredytowego przez jedną osobę jest częstym rozwiązaniem – jeżeli jeden z byłych małżonków chce, aby nieruchomość stała się jego wyłączną własnością, a także gdy w wyniku podziału mieszkanie przypadło jednemu małżonkowi. W takiej sytuacji druga strona może chcieć wywikłać się ze spłaty i umowy kredytowej.

Przejęcie kredytu jest możliwe gdy jeden kredytobiorca ma odpowiednie możliwości finansowe i wyraża chęć samodzielnej spłaty kredytu i utrzymania mieszkania. Oczywiście na taki krok zgodę muszą wyrazić wszystkie strony – współkredytobiorcy oraz bank. 

Bank z pewnością zweryfikuje zdolność kredytową pojedynczego kredytobiorcy i zadecyduje, czy może on przejąć kredyt.  W praktyce może się to okazać trudne, jeżeli dochody kredytobiorcy będą zbyt niskie. Jeżeli jednak kredytobiorca przejdzie procedurę pomyślnie, zostanie podpisany aneks do istniejącej już umowy kredytowej. 

W ten sposób jeden z byłych małżonków może stać się samodzielnym właścicielem nieruchomości i będzie odpowiadać za całe zadłużenie.

Jeżeli żaden z byłych małżonków nie będzie mógł przejąć kredytu na siebie, małżonkowie powinni rozważyć sprzedaż mieszkania z hipoteką. 

sprzedaz-mieszkania-z-hipoteka

Mieszkanie na kredyt a rozwód – sprzedaż mieszkania z hipoteką

Mieszkanie na kredyt a rozwód –  jednym z możliwych rozwiązań, które można podjąć po rozwodzie w przypadku posiadania wspólnego kredytu, jest sprzedaż wspólnej nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania z hipoteką daje szansę na szybkie rozwiązanie problematycznej kwestii wspólnego kredytu i mieszkania. Na ten krok mogą zdecydować się byli partnerzy wspólnie, ale także jeden z nich, który przejmie na siebie zobowiązanie, gdy jego dalsza spłata stanie się dla niego dużą trudnością.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem jest jak najbardziej możliwa i wykonalna. Transakcja pozwala uzyskać gotówkę niezbędną do spłaty zobowiązania bankowego i rozwiązania wspólnej umowy z bankiem. 

Aby dopełnić sprzedaży, kredytobiorcy powinni uzyskać z banku aktualne zaświadczenie o kwocie pozostałej do spłaty oraz promesę wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej po dokonaniu spłaty zobowiązania. Oprócz dokumentów bankowych sprzedający gromadzą standardowe przy transakcji sprzedaży nieruchomości dokumenty, których wymaga notariusz.

Nabywcą nieruchomości może być dowolna osoba, a transakcja będzie dla obu stron bezpieczna gdy dopilnujemy wszystkich formalności.

Kupujący spłaca zobowiązanie kredytowe, a ewentualna nadwyżka ze sprzedaży trafia do rąk sprzedających, którzy dzielą się stosownie uzyskanym kapitałem. 

Mieszkanie na kredyt a rozwód – skup nieruchomości Skup.io

Mieszkanie na kredyt a rozwód – planujesz sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym? Jeżeli chcesz sfinalizować transakcję sprzedaży w najkrótszym czasie, bez obaw o bezpieczeństwo twoich finansów oraz bez poszukiwań nabywcy i oczekiwania aż otrzyma kredyt na zakup nieruchomość, koniecznie zapoznaj się z ofertą skupu nieruchomości Skup.io.

Skup nieruchomości to firma, która specjalizuje się w szybkiej sprzedaży nieruchomości. Oferujemy możliwość sprzedaży mieszkania bez konieczności czekania na znalezienie indywidualnego kupca oraz zapłatę w gotówce natychmiast podczas zawarcia aktu notarialnego u notariusza.

Dlaczego warto rozważyć skorzystanie z usług Skup.io? Przede wszystkim ze względu na szybkość transakcji. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w branży nieruchomości i potrafią przeprowadzić cały proces sprzedaży nieruchomości bardzo sprawnie, bezpiecznie i bez obaw o jakiekolwiek problemy prawne.

Skup.io spłaca pozostałą kwotę zadłużenia, a nadwyżkę finansową przekazuje na konta wskazane przez sprzedających współwłaścicieli. Transakcje zabezpiecza zespół prawny.

Jeżeli chcesz sprawnie rozwiązać kwestię wspólnego kredytu na mieszkanie, Skup.io to zdecydowany i profesjonalny nabywca, który zapewni Ci komfortową transakcję i szybką spłatę zobowiązania bankowego. Potrzebujesz więcej szczegółów, lub nurtują Cię pewne kwestie? Nasi pomocni doradcy o wszystkim Cię poinformują! Zapraszamy do kontaktu!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie na kredyt a rozwód – wynajem nieruchomości

Innym z rozwiązań, na jakie można zdecydować się w obliczu mieszkania na kredyt i rozwodu jest wynajęcie wspólnej nieruchomości. To dobra opcja dla tych, którzy nie chcą sprzedać nieruchomości i nie muszą wykorzystywać jej w celach mieszkaniowych. 

Wynajem nieruchomości mogą również rozważyć Ci kredytobiorcy, którzy nie mogą jej sprzedać z uwagi na to, że kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje spłaty całego zaciągniętego kredytu. Dotyczy to np. osób, które posiadają kredyt we frankach szwajcarskich.

Wynajem nieruchomości pozwala na generowanie dochodu oraz pokrycie kosztów spłaty comiesięcznych rat kredytu. Można wynająć całe mieszkanie lub tylko jedno pomieszczenie, tak aby przynosiło korzyści finansowe.

Mieszkanie na kredyt a rozwód – jakie są zalety wynajęcia wspólnego mieszkania? Wynajem nieruchomości przez byłych małżonków, powoduje, że w łatwy sposób zabezpieczają oni pieniądze niezbędne na pokrycie rat, bez konieczności przejmowania kredytu przez jedną osobę (jeśli jest to niemożliwe), czy utraty nieruchomości w toku sprzedaży. 

Jednakże to rozwiązanie powoduje konieczność pewnej, choćby minimalnej współpracy między byłymi małżonkami, a wspólna formalność, jaką jest kredyt, nadal pozostaje obowiązkiem obydwu stron. Co więcej, współkredytobiorcy powinni dobrze zabezpieczyć wynajem, np. poprzez umowę najmu okazjonalnego, tak aby wspólna nieruchomość nie spowodowała jeszcze większych kłopotów (dziki lokator w mieszkaniu).

Mieszkanie na kredyt a rozwód – inny współkredytobiorca

Mieszkanie na kredyt a rozwód – innym rozwiązaniem problemu wspólnej kredytowanej nieruchomości jest możliwość zamiany współkredytobiorcy. 

We wcześniejszym akapicie wspomnieliśmy o możliwości przejęcia nieruchomości oraz kredytu przez jednego z byłych małżonków. Co można zrobić, gdy jeden z byłych małżonków nie jest w stanie spłacać kredytu samodzielnie, a zależy mu na zatrzymaniu nieruchomości? Istnieje opcja zmiany współkredytobiorcy – byłego małżonka na inną osobę, z którą będziemy spłacać zobowiązanie.

W takiej sytuacji osobą, która mogłaby objąć rolę nowego współkredytobiorcy, może być członek rodziny zaufany przyjaciel, czy nowy partner. Przy podjęciu tej decyzji warto pamiętać o kilku aspektach.

Po pierwsze, nowy współkredytobiorca musi spełniać określone wymogi banku dotyczące zdolności kredytowej i historii kredytowej. Bank prześwietli potencjalną osobę, która musi być w stanie podołać spłacie zobowiązania. 

Jeżeli wniosek o przejęcie kredytu wraz z inną osobą zostanie rozpatrzony pozytywnie przez bank, strony podpiszą aneks do umowy. 

Mieszkanie na kredyt a rozwód – sprawa którą muszą rozwiązać byli małżonkowie

Generalnie kwestią, jaką jest mieszkanie na kredyt a rozwód, muszą zainteresować się sami byli małżonkowie. Wspólnie powinni uzgodnić najlepszy sposób na to, co zrobić z mieszkaniem na kredyt po rozwodzie. Ani sąd, ani bank nie rozwiąże tego problemu za współkredytobiorców.

Sąd nie zajmuje się kwestią zaciągniętego przed rozwodem kredytu (jedynie podziałem nieruchomości, który nie wpływa na spłatę), a rozwód nie wpływa na warunki spłaty kredytu – nadal były mąż i żona są solidarnie odpowiedzialni za jego spłatę wobec banku.

O porozumienie i rozwiązanie sprawy wspólnej nieruchomości z hipoteką powinni zadbać sami współkredytobiorcy. 

Mieszkanie na kredyt a rozwód – podsumowanie

Mieszkanie na kredyt a rozwód – ten temat bywa wyjątkowo problematyczny dla byłych małżonków, których wzajemne relacje nie są najlepsze. Decyzja dotycząca dalszych losów kredytu i wspólnego mieszkania jest jednym z największych wyzwań rozwodzącej się pary.

Warto dobrze przemyśleć wszystkie dostępne opcje i wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszej sytuacji.

Jednakże istnieje kilka sposobów na to jak można poradzić sobie ze zobowiązaniem bankowym w takiej sytuacji. Po konsultacji z bankiem i weryfikacji finansowej, jeden współkredytobiorca może przejąć całe zobowiązanie i nieruchomość na siebie. Może także znaleźć nowego współkredytobiorcę – osobę bliską, która zastąpi byłego małżonka w umowie z bankiem.

Innym rozwiązaniem jest sprzedaż mieszkania z hipoteką, która pozwala w krótkim czasie pozbyć się problematycznego zobowiązania, oraz zakończyć raz na zawsze poważną formalność, która wciąż łączy byłych małżonków. Może nie być łatwo znaleźć kupca na nieruchomość z hipoteką, dlatego warto zapoznać się z usługami Skup.io.

Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io oferuje sprawną i bezpieczną sprzedaż nieruchomości z hipoteką. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny i rozmów z naszymi konsultantami!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń