Ile czasu od wyroku do komornika? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia28 września, 2023

Ile czasu od wyroku do komornika?

ile-czasu-od-wyroku-do-komornika

Ile czasu od wyroku do komornika? Czyli ile czasu minie, od zakończenia postępowania sądowego do momentu, gdy w naszym życiu pojawi się komornik? To zależy w głównej mierze od dłużnika i wierzyciela oraz ich podejścia.

W tym artykule wyjaśnimy jakich czynności musi dokonać wierzyciel, aby skierować wniosek do komornika i wszcząć postępowanie egzekucyjne. W praktyce dłużnik ma niewiele czasu, aby znaleźć sposób na spłatę zobowiązania, zanim komornik rozpocznie swoje działania, jednak nie pozostaje bez szans.

Nawet po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty dłużnik wciąż może dochodzić porozumienia z wierzycielem, aby nie dopuścić do zabrania majątku przez komornika. Zdecydowanie lepiej, gdy osoba zadłużona nie ucieka przed spłatą zobowiązania i czynnie poszukuje sposobu na spłatę – to pomoże uniknąć dodatkowych kosztów i nieprzyjemności związanych z procesem egzekucji.

Ile czasu od wyroku do komornika – zanim pojawi się komornik 

Wiele osób z problemem długów zastanawia się, ile czasu od wyroku do komornika, oraz kiedy komornik zacznie działać i ściągać należność poprzez zajęcie konta, cennego sprzętu, czy nieruchomości. Przede wszystkim musimy pamiętać, że postępowanie egzekucyjne może rozpocząć się dopiero wtedy, gdy wierzyciel skieruje sprawę do sądu i uzyska wyrok lub nakaz zapłaty względem dłużnika.


Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się na wniosek wierzyciela, który przedłoży komornikowi tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel musi zadbać o zrealizowanie wymaganych formalności. Musi zatem dopełnić się cała procedura sądowa, która może potrwać kilka miesięcy.

Wierzyciel, który złoży sprawę do sądu, po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy uzyska wyrok lub nakaz zapłaty. Stąd już prosta droga, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

Ile czasu od wyroku do komornika – wydanie wyroku lub nakazu zapłaty przez sąd

Ile czasu od wyroku do komornika? Kiedy sąd wyda wyrok na rzecz wierzyciela, to jeszcze nie oznacza, że komornik od razu pojawi się u dłużnika. 

Wyrok sądowy lub nakaz zapłaty (oba stanowią orzeczenie sądu) muszą się najpierw uprawomocnić. Najczęściej uprawomocnienie się wyroku sądu trwa 14 dni od dnia otrzymania wyroku przez dłużnika. Powyższy termin, jest to czas, w którym osoba zadłużona może się odwołać lub zaskarżyć wyrok. 

W powyższym 14-dniowym terminie dłużnik ma także możliwość spłaty roszczeń wraz z kosztami. 

Gdy wyrok sądu się uprawomocni, dłużnik ani wierzyciel nie mogą już się od niego odwołać. Jeżeli minie termin 14 dni, a osoba zadłużona nie wpłaci wierzycielowi kwoty należności, ten może podjąć dalsze kroki w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty. Kolejnym krokiem jest opatrzenie orzeczenia sądu klauzulą wykonalności. 

Wierzyciel zawnioskuje do sądu o nadanie wyrokowi lub nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Najczęściej nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności potrwa kilka dni (sąd powinien wydać klauzulę w ciągu 3 dni) lub dłużej, jeżeli obłożenie sądu jest duże. 

Następnie wierzyciel, dysponując wyrokiem opatrzonym klauzulą wykonalności, może złożyć wniosek do komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel może złożyć wniosek do komornika w dowolnym czasie po uzyskaniu tytułu wykonawczego – może zrobić to od razu. Dopiero w tym momencie można mówić o faktycznym zaangażowaniu komornika i wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Ile czasu od wyroku do komornika? W praktyce jednak często zajmuje to, od kilku do kilkunastu tygodni. Czas potrzebny na przekazanie sądowego nakazu zapłaty do komornika może być różny i zależy od wielu czynników. Oprócz formalnych terminów, których musi przestrzegać wierzyciel (np. uprawomocnienie się wyroku), czas może się wydłużyć gdy dłużnik zaskarży wyrok, lub gdy wierzyciel da dłużnikowi ostatnią szansę i poczeka ze skierowaniem sprawy do komornika.

Pamiętajmy, że gdy wierzyciel przeszedł już drogę sądową, mało prawdopodobne, że do egzekucji komorniczej nie dojdzie wcale. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile czasu od wyroku do komornika – dłużnik może opóźnić postępowanie egzekucyjne

Ile czasu od wyroku do komornika? Dłużnik ma możliwość złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, gdy nie zgadza się z treścią orzeczenia sądu. To, może bezpośrednio wpłynąć na wydłużenie procesu sądowego, a tym samym na opóźnienie działań komornika. 

Jak wspomnieliśmy, dłużnik ma 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty od dnia, w którym dłużnik otrzymał zawiadomienie. Przekroczenie terminu spowoduje odrzucenie sprzeciwu i uprawomocnienie się wyroku sądu. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty musi zostać odpowiednio uzasadniony, a dłużnik musi przedstawić dowody (w tradycyjnym postępowaniu upominawczym, nie elektronicznym).

Jeżeli osoba zadłużona skutecznie złoży sprzeciw od nakazu zapłaty, wtedy wykonanie nakazu zostaje wstrzymane, a sprawa trafi na wokandę. Dłużnik zyskuje możliwość na ponowne rozpatrzenie sprawy. 

sprzedaz-mieszkania-przed-komornikiem

Ile czasu od wyroku do komornika – po wydaniu nakazu zapłaty nadal można negocjować z wierzycielem

Nawet po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd, dłużnik może jeszcze próbować negocjować z wierzycielem. Oczywiście jego szansę na polubowne ustalenie warunków spłaty są wyższe, gdy dłużnik podejmuje się negocjacji z wierzycielem, zanim ten skieruje sprawę na tor sądowy, natomiast nawet po uzyskaniu nakazu zapłaty dłużnik może spróbować porozmawiać z wierzycielem.

Choć egzekucja komornicza jest już na horyzoncie, istnieje pewna szansa na znalezienie rozwiązania pośredniego. Negocjacje mogą dotyczyć różnych aspektów spłaty zadłużenia – ustalenie nowych warunków spłaty czy wstrzymanie się z wszczęciem egzekucji komorniczej jeszcze przez pewien czas.

Warto pamiętać, że negocjowanie z wierzycielem nie gwarantuje sukcesu (wierzyciel może, lecz nie musi zgodzić się na warunki proponowane przez dłużnika), ale jest wartościowym krokiem dla osób chcących uniknąć konfrontacji z komornikiem. Dlatego ważne jest podjęcie inicjatywy i skontaktowanie się z wierzycielem jak najszybciej po otrzymaniu nakazu zapłaty.

Jeśli uda się osiągnąć porozumienie z wierzycielem, oznacza to często uniknięcie postępowania egzekucyjnego, które jest bardzo niekorzystnym rozwiązaniem dla dłużnika z wielu powodów:

  • Dłużnika czeka zapłata niemałych kosztów postępowania egzekucyjnego.
  • Należność zostanie ściągnięta przez komornika przymusowo z różnych składników majątku.
  • Sprzedaż majątku dłużnika przez komornika polega na publicznej sprzedaży licytacyjnej, a w przypadku sprzedaży nieruchomości, mogą one zostać sprzedane nawet za 2/3 wartości rynkowej.
  • Mniejsza kwota uzyskana z licytacji to ryzyko, że po utracie majątku dłużnik nadal pozostanie z zadłużeniem do spłaty i komornikiem, który nadal będzie zajmował jego majątek.

Ile czasu od wyroku do komornika? Osoba zadłużona ma zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni, aby znaleźć sposób na wcześniejszą spłatę zadłużenia.

Ile czasu od wyroku do komornika – dobrowolna spłata zadłużenia 

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika polega na samodzielnym uiszczeniu zasądzonej należności komornikowi. Jeśli dłużnik posiada środki finansowe na pokrycie swojego długu, może samodzielnie uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela. Jest to rozwiązanie dużo korzystniejsze niż przymusowe ściągnięcie długu z majątku osoby zadłużonej.

Działając w ten sposób, można uniknąć dodatkowych kosztów, długotrwałego i stresującego procesu związanego z działaniem komornika.

W zależności od wysokości zadłużenia możemy próbować różnych metod na poradzenie sobie z zaległościami. W przypadku większych kwot długów opiewających na kilkadziesiąt i więcej tysięcy złotych możemy rozważyć spieniężenie wartościowych przedmiotów majątku, zanim przymusowo zrobi to komornik.

Jeżeli kwota zadłużenia jest duża, a osoba zadłużona nie ma innej możliwości, aby spłacić zobowiązanie w krótkim czasie, powinna rozważyć sprzedaż nieruchomości na własną rękę przed komornikiem. 

Uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu oznacza, że egzekucja komornicza nastąpi w niedługim czasie po dopełnieniu przez wierzyciela formalności. Sprzedaż nieruchomości przez samego dłużnika, powoduje, że ma on wpływ na warunki sprzedaży, a w tym na cenę.

Spłata wierzyciela przed rozpoczęciem egzekucji, spowoduje, że dłużnik nie będzie musiał dodatkowo płacić kosztów postępowania egzekucyjnego – z reguły 10% wartości długu. 

W rozmowie z wierzycielem możemy poprosić, aby ten wstrzymał się z podjęciem egzekucji, aby osoba zadłużona mogła zbyć nieobciążoną nieruchomość na wolnym rynku i szybko spłacić wierzyciela. Jednakże nawet gdy egzekucja się rozpoczęła, a także gdy komornik zajął nieruchomość, wciąż można dokonać sprzedaży. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile czasu od wyroku do komornika – jak nie dopuścić do egzekucji komorniczej

Aby nie zastanawiać się, ile czasu od wyroku do komornika, warto wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć się spłaty zobowiązania, zanim komornik dokona egzekucji. Jednym ze sposobów na to, aby spłacić nawet duże kwoty zadłużenia jest sprzedaż nieruchomości. Osoby zagrożone rychłą egzekucją komorniczą, mogą skorzystać z usług Skup.io – skup nieruchomości za gotówkę

Skuteczna i szybka transakcja w obliczu zadłużenia to sposób na to, aby nie dopuścić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Skup.io gwarantuje wsparcie prawne, pomoc w realizacji formalności, pomoc w rozmowach z wierzycielem i komornikiem oraz bezpieczną transakcję w oparciu o przepisy prawa. 

Wypłata należności następuje w gotówce, stąd możliwość spłaty zadłużenia w ekspresowym czasie. 

Jeżeli Twój majątek jest zagrożony zajęciem komorniczym, i nie masz innej możliwości, aby dokonać jego spłaty, czasami warto podjąć trudną decyzję i sprzedać nieruchomość, zanim zrobi to komornik. W ten sposób ograniczysz koszty egzekucji, i masz szansę spłacić całe zadłużenie oraz dodatkowo pozostać z większym kapitałem dla siebie, po sprzedaży. 

Pomożemy ci w bezpiecznej i skutecznej sprzedaży mieszkania przed komornikiem. Zapraszamy do kontaktu!

Ile czasu od wyroku do komornika – dłużnik powinien działać szybko w obliczu zagrożenia egzekucją 

Ile czasu od wyroku do komornika? Kiedy dłużnik otrzymuje nakaz zapłaty, nie ma zbyt dużo czasu, zanim zjawi się komornik, powinien zatem jak najszybciej podjąć niezbędne kroki.

Warto skontaktować się z wierzycielem i podjąć próbę negocjacji. Do egzekucji komorniczej może nie dojść gdy dogadamy się wcześniej z wierzycielem. Oczywiście lepiej jest taką próbę rozmowy przeprowadzić, zanim wierzyciel skieruje sprawę do sądu, natomiast nawet po uzyskaniu wyroku możemy spróbować dojść do porozumienia, gdy mamy realny pomysł na spłatę.

Jeśli jednak nie uda się osiągnąć porozumienia z wierzycielem, a zadłużenie nie zostanie uregulowane w wyznaczonym terminie, komornik może rozpocząć procedurę egzekucyjną. Dlatego tak ważne jest, aby nie unikać kontaktu z wierzycielem i poszukiwać sposobu na spłatę.

Ile czasu od wyroku do komornika – podsumowanie

Ile czasu od wyroku do komornika? Czas od wydania orzeczenia sądu do pojawienia się komornika może być różny i zależy od wielu czynników. Dłużnik ma 14 dni od uzyskania nakazu zapłaty na spłatę zadłużenia lub podjęcie innych działań mających na celu uniknięcie egzekucji.


Ważne jest jednak, aby dłużnik działał szybko i skutecznie w obliczu zagrożenia egzekucją. Jeżeli minie termin 14 dni, wierzyciel po uzyskaniu wyroku wykonawczego może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w każdym czasie.

Warto pamiętać, że negocjacje z wierzycielem mogą być prowadzone nawet po wydaniu nakazu zapłaty. Warto podjąć taką próbę porozumienia, aby znaleźć korzystne rozwiązanie dla obu stron. Spłata długu, zanim komornik dokona licytacji majątku, może pomóc uniknąć konsekwencji egzekucji i zminimalizować straty finansowe.

W przypadku zadłużenia niezbędna może okazać się konsultacja prawna ze specjalistą, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń