Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 czerwca, 2023

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości?

jak-pozbyc-sie-wspolwlasciciela-nieruchomosci

Kiedy relacje między właścicielami zaczynają się psuć, wspólna nieruchomość staje się poważnym problemem. Często zdarzają się konflikty związane z korzystaniem z nieruchomości czy regulowaniem opłat. Współwłaściciele zmęczeni stanem, w jakim się znaleźli, zastanawiają się, jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości?

Co zrobić w przypadku gdy jedna ze stron nie chce sprzedać swojej części lub całkowicie pozbyć się nieruchomości? Są na to sposoby! Podpowiadamy, jak uwolnić się ze stanu współwłasności.

Spis treści

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – dlaczego współwłasność bywa problemem

Istnieją dwa rodzaje współwłasności – łączna i ułamkowa. Współwłasność łączna to taka, która występuje m.in. między małżonkami, trwającymi w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Małżonkowie nie mają wyszczególnionych ułamkiem udziałów, i nie mogą dowolnie rozporządzać swoją “częścią” nieruchomości. Współwłasność łączna może zamienić się w ułamkową, gdy sąd orzeknie o rozwodzie lub separacji. 

Współwłasność łączna oznacza, że każdy współwłaściciel ma określony ułamkowo udział w nieruchomości. Wysokość udziałów posiadanych przez współwłaścicieli może być różna, natomiast mają oni prawo do swobodnego rozporządzania swoją własnością bez zgody innych współwłaścicieli. W tym artykule skupimy się na współwłasności ułamkowej.

Może cię zainteresować: Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości

Współwłasność nieruchomości to częsta sytuacja, zwłaszcza w przypadku dziedziczenia, rozwodu czy wspólnego zakupu z innymi osobami. Współwłaściciele, według przepisów prawa, są zobowiązani wspólnie zarządzać nieruchomością, ponosić koszty utrzymania i stanowić o jej przyszłych losach. 

Współwłasność bywa problematyczna, dlatego że wymaga porozumienia między stronami we wszystkich kwestiach dotyczących zarządzania nieruchomością. Jeżeli brak jest jednomyślności w ważnych decyzjach, w spornej sprawie często rozstrzyga sąd. 

Długotrwałe konflikty i nieporozumienia, mogą sprawić, że jako współwłaściciele będziemy poszukiwać skutecznego rozwiązania, które ostatecznie zakończyłoby współwłasność. 

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości? Takie pytanie, pada od osób, dla których współwłasność stała się wyjątkowo uciążliwa – gdy współwłaściciel nie dba o nieruchomość, utrudnia korzystanie z nieruchomości, lub gdy współwłaściciel nie płaci rachunków. Dużym utrudnieniem w przypadku współwłasności, może być także całkowity brak kontaktu z drugim współwłaścicielem.

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – sposoby

Współwłasność nieruchomości często jest źródłem problemów. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości, sprzedaż udziałów w nieruchomości lub przejęcie nieruchomości na własność przez jedną osobę, która zyska prawo do wyłącznego zarządzania. Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości? Oto kilka sposobów.

Pierwszym krokiem może być próba rozmówienia się z drugą stroną. Warto, w komfortowych dla obu stron warunkach, odbyć rozmowę na temat przyszłości nieruchomości i możliwości jej podziału bądź odkupienia udziałów przez jedną ze stron. Zgoda obydwu stron jest kluczowa dla polubownego rozwiązania sytuacji.

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia między właścicielami, można jeszcze skorzystać z usług mediatora specjalizującego się w sprawach dotyczących współwłasności oraz zniesienia tego stanu prawnego. Profesjonalista może pomóc osiągnąć porozumienie, bez konieczności ingerencji sądu.

W sytuacji bezwzględnego braku komunikacji i zgody między współwłaścicielami można również wnioskować o sądowe zniesienie współwłasności. Celem procedury sądowej jest rozwiązanie stosunku współwłasności. Może ona zakończyć się na różne sposoby.

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości? Innym dostępnym, rozwiązaniem może być sprzedaż udziałów w nieruchomości. Co prawda spowoduje to, że całkowicie pozbędziemy się swoich praw do nieruchomości, natomiast takie działanie pozwoli szybko pozbyć się współwłasności i problemów z nią związanych. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – polubowne zniesienie współwłasności u notariusza

Polubowne zniesienie współwłasności u notariusza to jeden ze sposobów na pozbycie się współwłaściciela nieruchomości. Jest to rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości poprzez umowne zniesienie współwłasności? Taki krok wymaga całkowitej zgody między współwłaścicielami – muszą przedstawiać zgodną wolę co do zniesienia współwłasności nieruchomości oraz sposobu podziału nieruchomości wspólnej. Zniesienie współwłasności może polegać na tym, że jeden ze współwłaścicieli otrzyma nieruchomość na własność, przy czym będzie musiał spłacić drugiego współwłaściciela (bądź też nie, jeżeli strony tak ustalą). 

Notarialne zniesienie współwłasności, trwa bardzo krótko, bo dochodzi do niego podczas jednej wizyty w kancelarii, natomiast wszyscy właściciele muszą zgadzać się na takie rozwiązanie. W przeciwnym razie trzeba będzie skorzystać z innych sposobów. 

W doprowadzeniu do zniesienia współwłasności przez notariusza mogą pomóc rozmowy lub mediacje ze współwłaścicielem. Warto przedstawić mu swój punkt widzenia, oraz proponowany sposób podziału nieruchomości.

Podsumowując, polubowne zniesienie współwłasności u notariusza jest prostym sposobem na to, jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, co w przypadku, gdy nie ma możliwości, aby skorzystać z usług kancelarii notarialnej. 

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – kiedy sąd znosi współwłasność

Często, gdy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia co do sposobu korzystania z nieruchomości lub jej sprzedaży, jedynym wyjściem jest skorzystanie z pomocy sądu. Sąd może rozwiązać problem poprzez zniesienie współwłasności nieruchomości.

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości poprzez sądowe zniesienie współwłasności? Zniesienia współwłasności sąd dokonuje na wniosek uprawnionego. Wniosek do sądu może złożyć każdy ze współwłaścicieli w dowolnym czasie. Każdy ze współwłaścicieli może przedstawić swoją wolę w kontekście podziału nieruchomości, lecz to sąd finalnie rozstrzygnie o sposobie zniesienia współwłasności i wyda stosowne postanowienie. Podczas procesu sądowego, rozstrzyga się również o wzajemnych rozliczeniach współwłaścicieli. 

W postępowaniu o zniesienie współwłasności może również dojść do rozliczenia pożytków, nakładów, wydatków oraz ciężarów poniesionych na nieruchomość. A zatem, jeżeli jeden ze współwłaścicieli wydał więcej niż pozostali, pozostali nie uczestniczyli wcale w kosztach utrzymania nieruchomości lub tylko jedna osoba czerpała pożytki z nieruchomości podczas trwania współwłasności – w postępowaniu można dokonać stosownych rozliczeń, jeżeli współwłaściciel zgłosi takie żądanie. Po dokonaniu zniesienia współwłasności nie ma już możliwości dochodzenia rozliczeń.

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – o czym może orzec sąd

W jaki sposób sąd może znieść współwłasność? Są na to trzy dostępne sposoby. Nieruchomość może zostać podzielona fizycznie na kilka części – stosownie do wysokości udziałów oraz ilości współwłaścicieli. Ten sposób zniesienia współwłasności jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Należy jednak pamiętać, że niestety, nie zawsze będzie on możliwy. 

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości? Kolejny sposób, to przyznanie prawa do nieruchomości jednemu współwłaścicielowi. Ten sposób zniesienia współwłasności wiąże się z koniecznością spłaty pozostałych współwłaścicieli przez tego, który otrzyma nieruchomość na wyłączność. Sąd weźmie pod uwagę indywidualną sytuację finansową współwłaściciela i możliwość spłaty. 

Warto pamiętać, że sąd nie może zmusić do przyznania nieruchomości osobie, która nie wyraża na to zgody!

Trzeci sposób zniesienia współwłasności, może zastosować sąd, gdy nikt nie chce przyznania wyłącznego prawa do całej nieruchomości, lub np. ze względu na sytuację finansową współwłaściciela nie jest to możliwe. Sposobem, który sąd wybiera w ostateczności, jest sprzedaż nieruchomości wspólnej na warunkach licytacji komorniczej, i podział środków uzyskanych w ten sposób, pomiędzy wszystkich współwłaścicieli – w stosunku do wysokości udziałów. 

Sprzedaż nieruchomości przez komornika, nie jest najkorzystniejszym sposobem zniesienia współwłasności, z punktu widzenia współwłaścicieli. Uzyskana ze sprzedaży kwota, może być dużo niższa niż gdyby współwłaściciele samodzielnie znaleźli nabywcę. Dodatkowo muszą liczyć się z zapłatą wynagrodzenia za czynności przeprowadzone przez komornika.

konflikt-wspolwlascicieli-nieruchomosci

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – sprzedaż wspólnej nieruchomości

Sposobem na to jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości, jest także sprzedaż wspólnej nieruchomości. Jak wspomnieliśmy w powyższym akapicie, do takiej sprzedaży może dojść w toku zniesienia współwłasności przez sąd, lecz gdy współwłaściciele zdecydują się zrobić to na własną rękę, będzie to dla nich dużo korzystniejsza opcja.

To, że sprzedaż wspólnego mieszkania lub domu przez komornika jest mniej opłacalna niż samodzielna transakcja, może być racjonalnym argumentem podczas pertraktacji ze współwłaścicielem. Wspólna sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku, pozwala samodzielnie ustalić cenę, warunki i termin sprzedaży. Być może współwłaściciel zdecyduje się na przeprowadzenie wspólnej transakcji, w trakcie postępowania sądowego o zniesienie współwłasności. Nawet gdy postępowanie jest w toku, współwłaściciele mogą zawrzeć ugodę i zrealizować transakcję samodzielnie. 

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – sprzedaż udziałów w nieruchomości

Innym ze sposobów na pozbycie się współwłasności nieruchomości jest sprzedaż udziału w nieruchomości. W tym przypadku jeden z właścicieli może zaoferować swoje udziały w nieruchomości na sprzedaż drugiemu współwłaścicielowi lub osobie trzeciej.

Jeżeli z różnych względów współwłaściciel nie chce dłużej współzarządzać nieruchomością z innymi może sprzedać swój udział w nieruchomości – takie rozwiązanie również ma swoje plusy. Sprzedaż udziałów w nieruchomości, powoduje, że właściciel nie musi brać udziału w postępowaniach przed sądem, a sądowe zniesienie współwłasności, może składać się z wielu rozpraw. Niekomfortowe, może być również samo wstąpienie na drogę sądową, gdy współwłaściciel jest naszym krewnym. 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości to szybki sposób na zakończenie współposiadania nieruchomości, gdy stanowi ona dla nas duże obciążenie. Oprócz możliwości, jaką jest sprzedaż udziału drugiemu współwłaścicielowi, transakcję można z powodzeniem zrealizować z osobą trzecią.

Skup udziałów w nieruchomościach Skup.io, przeprowadzi Cię przez sprzedaż udziału w bezpieczny sposób. W takiej transakcji to skup jest nabywcą, dzięki czemu jest ona realizowana bardzo szybko, bo bez udziału pośredników i bez poszukiwań kupującego. Sprzedaż udziałów nie wymaga, aby w kancelarii stawiali się wszyscy współwłaściciele – nie wymaga również zgody ani wiedzy współwłaścicieli. 

Jeżeli posiadanie udziału w nieruchomości jest dla Ciebie problemem, skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – nie można zmusić do sprzedaży

Posiadanie współwłaściciela nieruchomości może być problematyczne i prowadzić do nieporozumień. Istnieje wiele powodów, dla których chcielibyśmy pozbyć się współwłaściciela – na przykład ze względu na różnice zdań co do sposobu użytkowania mieszkania czy domu lub brak porozumienia w sprawach finansowych.

Powyżej wskazaliśmy możliwe sposoby na to, jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości. Można to osiągnąć poprzez przejęcie nieruchomości na własność, rozwiązanie stosunku współwłasności lub pozbycie się swojej części praw do nieruchomości.

Wiele osób zastanawia się również, jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości lub należącego do niego udziału. Niestety, nie można wymusić sprzedaży udziałów na współwłaścicielu. Sprzedaż powinna być suwerenną decyzją współwłaściciela.

Dostępnym sposobem rozwiązania problematycznej sytuacji jest próba przekonania współwłaściciela do dobrowolnej sprzedaży swojego udziału, racjonalnymi argumentami – bez narzucania swojej woli. Można to osiągnąć poprzez rozmowy i negocjacje oraz przedstawienie korzyści wynikających z takiego działania.

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – konflikt współwłaścicieli nieruchomości

Konflikt współwłaścicieli nieruchomości to bardzo częsty problem, który może uniemożliwić sprzedaż lub efektywne zarządzanie i wykorzystanie wspólnej nieruchomości

W przypadku wystąpienia konfliktu warto przede wszystkim spróbować rozwiązać go polubownie poprzez rozmowę i negocjacje. Współwłaściciele powinni określić swoje potrzeby i oczekiwania oraz poszukać sposobu na kompromisowe rozwiązanie sprawy.


Niestety, w przypadku konfliktów powyższe próby porozumienia, najczęściej nie skutkują. W takiej sytuacji niezależnie od tego, czego dotyczy konflikt, najczęściej jako współwłaściciele zostajemy zmuszeni do podjęcia kroków prawnych. Gdy współwłasność przynosi więcej zmartwień i problemów niż korzyści, warto rozważyć dochodzenie roszczeń i zniesienie współwłasności przez sąd, lub po prostu dokonać zbycia udziałów we wspólnej nieruchomości. 

Warto dodać, że zniesienie współwłasności, bądź sprzedaż to jedyne skuteczne sposoby na to, aby zapobiec powtarzania się problemów związanych z korzystaniem czy użytkowaniem nieruchomości przez wiele osób, w przyszłości. 

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości – podsumowanie

Jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości? Jeżeli zależy nam na tym, by stać się jednym właścicielem wspólnej nieruchomości, należy dążyć do umownego lub sądowego zniesienia współwłasności. 

Pozbycie się współwłaściciela nieruchomości może być skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Jeżeli, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak pozbyć się współwłaściciela nieruchomości, ponieważ stan współwłasności prowadzi do konfliktów i jest dla nas uciążliwy, możemy rozważyć również inne sposoby – sprzedaż całej nieruchomości, lub sprzedaż udziałów w nieruchomości.

W przypadku konfliktów warto zwrócić się o pomoc do prawnika specjalizującego się w sprawach dotyczących nieruchomości, który wesprze nas w dochodzeniu roszczeń.

Współwłaściciele, którzy chcieliby zbyć całą nieruchomość wspólnie, lub sprzedać swoje udziały w nieruchomości, mogą zgłosić się do skupu nieruchomości Skup.io. Nasi eksperci doradzą, co zrobić w konkretnej sytuacji i sprawnie przeprowadzą przez sprzedaż. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń