Jeden ze spadkobierców ma długi - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia14 grudnia, 2023

Jeden ze spadkobierców ma długi

jeden-ze-spadkobiercow-ma-dlugi

Zadłużenie to temat, który wpływa na nasze życie na różne sposoby. Może zdarzyć się tak, że osoba zadłużona odziedziczy majątek po zmarłym krewnym. Czy komornik może zająć odziedziczony spadek? Co w sytuacji gdy jeden ze spadkobierców ma długi?

W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytania związane z dziedziczeniem nieruchomości przez osobę zmagającą się z zadłużeniem. Sprawdźmy, czy współspadkobiercy mają się czego obawiać.

Jeden ze spadkobierców ma długi – czy komornik może zająć spadek

W sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców ma długi, z pewnością wiele osób zadaje sobie pytanie – czy komornik może zająć spadek?

Należy wiedzieć, że komornik może zająć przedmioty i prawa majątkowe wchodzące w skład spadku. Komornik ma prawo zająć majątek należący do dłużnika m.in. jego oszczędności, wynagrodzenie, samochód, czy nieruchomość. Jeżeli dłużnik odziedziczy majątek po zmarłym, w skład którego będą wchodziły właśnie nieruchomości czy pieniądze, to podlegają one zajęciu komorniczemu w celu zaspokojenia wierzyciela. 

Co istotne, zajęciu komorniczemu będzie podlegać tylko część spadku należąca do dłużnika.  

Jeżeli jeden ze spadkobierców ma długi, a spadek odziedziczy przed wszczęciem egzekucji komorniczej, to obowiązkiem dłużnika będzie przekazanie komornikowi informacji na temat całego majątku, jaki posiada – w tym, również musi wskazać odziedziczone dobra. Nie może zatajać takich informacji przed komornikiem.

Jeżeli do dziedziczenia spadku doszło po wszczęciu egzekucji, dłużnik nie musi informować komornika o nabyciu spadku. Dłużnik może dobrowolnie powiedzieć o tym komornikowi, lub wierzycielowi, a zdarza się też, że wierzyciel sam dowiaduje się o odziedziczeniu spadku przez dłużnika. 

Jeden ze spadkobierców ma długi – zajęcie udziału w nieruchomości przez komornika

Gdy jeden ze spadkobierców ma długi, komornik może zająć należącą do niego część spadku.

Bardzo często zdarza się, że do dziedziczenia majątku po zmarłym powołanych jest kilka osób jednocześnie, np. dzieci zmarłego ojca. Wszyscy oni stają się współspadkobiercami całego majątku, jaki należał do spadkodawcy. Posiadają udziały w spadku, a tym samym w nieruchomości czy oszczędnościach zgromadzonych na koncie zmarłego. 

Co do wspólnej nieruchomości, komornik ma prawo zająć jedynie udział w nieruchomości należący do dłużnika. Nie może zająć udziałów współspadkobierców. To dobra wiadomość dla spadkobierców, którzy obawiają się o swój majątek w obliczu długów pozostałych współwłaścicieli.

Ważne jest to, że egzekucja z części spadku dłużnika może zostać prowadzona dopiero po dokonaniu działu spadku, czyli po podziale dóbr zmarłego spadkodawcy między spadkobierców (chyba że egzekucja jest prowadzona przeciwko wszystkim spadkobiercom).

Co ciekawe, gdy jeden ze spadkobierców ma długi i komornika, lecz spadkobiercy nie dokonali jeszcze działu spadku, to komornik może drogą sądową żądać przeprowadzenia działu spadku, a następnie zająć część spadku należącą do dłużnika. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jeden ze spadkobierców ma długi – licytacja udziału w nieruchomości dłużnika

Wiemy już, że komornik może zająć udział w nieruchomości należący do dłużnika. Licytacja udziału w nieruchomości dłużnika to jedno z rozwiązań, które może podjąć wierzyciel i komornik. Komornik może przeprowadzić licytację w celu odzyskania należności i zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jak wygląda egzekucja z udziału w nieruchomości?

Standardowo, wartość nieruchomości zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę, i w ten sposób zostanie ustalona wartość udziału w nieruchomości, którego właścicielem jest dłużnik. Komornik zorganizuje publiczną licytację, do której mogą przystąpić chętni nabywcy.

Niektórzy współwłaściciele mogą chcieć nabyć udział zadłużonego współspadkobiercy na licytacji, jednak w przypadku osób najbliższych dłużnikowi, udział w licytacji będzie niemożliwy. Do licytacji komorniczej nie mogą przystąpić m.in. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci oraz rodzeństwo. 

W praktyce, gdy jeden ze spadkobierców ma długi, komornik może prowadzić egzekucję z udziału w odziedziczonej nieruchomości, lecz niełatwo będzie znaleźć chętnych na nabycie jedynie udziału. To wiązałoby się ze współwłasnością i koniecznością wspólnego zarządzania nieruchomością. 

Zainteresowanie udziałem w nieruchomości może nie być duże, lecz to wcale nie oznacza, że nabywca udziału się nie znajdzie.

W przypadku gdy jeden ze spadkobierców ma długi, inni spadkobiercy często obawiają się takiej sytuacji, i wolą unikać sytuacji, w której staną się właścicielami nieruchomości wspólnie z osobą zadłużoną. 

Jeden ze spadkobierców ma długi – co może zrobić współspadkobierca

Kiedy jeden ze spadkobierców ma długi, z pewnością jest to sytuacja problematyczna dla pozostałych. Co istotne, komornik nie może zająć i zlicytować całej nieruchomości, która jest współwłasnością, ani też zająć udziałów w nieruchomości, które należą do współspadkobierców. Co mogą zrobić spadkobiercy w przypadku długów jednego z nich?

W przypadku gdy jeden ze spadkobierców ma długi, pozostali współspadkobiercy mogą obawiać się prowadzenia egzekucji z nieruchomości i sprzedaży udziału w toku licytacji obcej osobie. Wobec tego spadkobierca może porozmawiać z zadłużonym i zaproponować wykupienie udziału w zamian za spłatę zadłużenia.

Oczywiście, taka decyzja musi być podjęta za zgodą obojga spadkobierców. W takiej sytuacji można zapobiec egzekucji i zakończyć postępowanie komornicze, bo dług zostanie spłacony. 

Gdy dojdzie do sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej, spadkobiercy mogą również spróbować porozumieć się z nowym nabywcą i odkupić od niego udział.

Inną opcją, jaką mogą rozważyć spadkobiercy, którzy chcą uniknąć posiadania wspólnego majątku z dłużnikiem, jest sprzedaż posiadanego przez nich udziału w nieruchomości, bądź udziału w spadku. 

sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci

Jeden ze spadkobierców ma długi – sprzedaż udziału w nieruchomości

Spadkobierca, który chce uniknąć posiadania wspólnego majątku z dłużnikiem, a w tym przypadku nieruchomości, może sprzedać udział w nieruchomości. 

W transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości bierze udział jedynie sprzedający i nowy nabywca. Współwłaściciele nie muszą wiedzieć o transakcji ani tym bardziej wyrażać na nią zgodę. Sprzedający swobodnie określa warunki sprzedaży i szuka zainteresowanego kupującego. 

Nabywcą może zostać każda osoba. Może być nim drugi współspadkobierca, ale także osoba niespokrewniona lub firma skupująca nieruchomości.

Co ciekawe na sprzedaż udziału w nieruchomości może zdecydować się również osoba zadłużona. Także wtedy gdy doszło już do zajęcia nieruchomości przez komornika i wpisu o prowadzonej egzekucji do księgi wieczystej nieruchomości. Sprzedając swój udział, osoba zadłużona może pozyskać środki finansowe potrzebne do spłaty długów.

Jak sprzedać udział w nieruchomości? Szczególnie warto zapoznać się z usługami firm skupujących nieruchomości, które nabywają udziały. Firmy te oferują szybką transakcję oraz uczciwe warunki sprzedaży. Przebieg procesu sprzedaży jest prosty i przejrzysty, a nad bezpieczeństwem czuwa zespół prawny. 

Jeden ze spadkobierców ma długi – Skup.io firma skupująca udziały w nieruchomości

Skup.io skup nieruchomości to firma specjalizująca się w pomocy sprzedającym, których nieruchomości mają pewne problemy prawne, lub z innych powodów trudno jest sprzedać je na wolnym rynku. Do takich nieruchomości należą mieszkania i domy w złym stanie technicznym, z lokatorem, zadłużone, z zajęciem komorniczym, ale również udziały w nieruchomości.

Skup nieruchomości Skup.io to rozwiązanie dla współspadkobierców, którzy obawiają się długów na nieruchomości i chcą pozbyć się odziedziczonych udziałów. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu skup może pomóc również osobom, które mają długi i którym zależy na szybkiej spłacie i uniknięciu egzekucji komorniczej dzięki sprzedaży nieruchomości. 

Firma skupująca udziały w nieruchomościach proponuje ekspresową transakcję i terminową wypłatę środków już w dniu zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedającym. Skup.io pomoże Ci z formalnościami i skomplikowanymi aspektami prawnymi.

Chcesz sprzedać udział w nieruchomości, lecz masz pewne wątpliwości, lub nie wiesz, czy możesz zrealizować transakcję? Spokojnie, doradzimy Ci i znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, aby zrealizować skuteczną sprzedaż!

Skup udziałów w nieruchomości Skup.io nie pobierze od Ciebie żadnych kosztów związanych z przebiegiem transakcji. Co więcej, każdy sprzedający może liczyć na bezpłatną opiekę prawną oraz pomoc naszych konsultantów i specjalistów. 

Aby skorzystać z usług skupu nieruchomości Skup.io. Wystarczy, aby sprzedający wypełnił formularz lub porozmawiał telefonicznie z naszym konsultantem. Dokonamy bezpłatnej wyceny nieruchomości na postawie przekazanych informacji oraz zdjęć. 

Jeżeli sprzedający zgodzi się na proponowaną kwotę, specjaliści rozpoczną działania, aby zrealizować sprzedaż możliwie szybko z zachowaniem wszelkich procedur i przepisów.

Skup nieruchomości Skup.io to idealny wybór, w przypadku gdy współwłasność spowodowana dziedziczeniem spadku jest w pewien sposób problematyczna dla współspadkobiercy.

Już dziś zapraszamy do skorzystania z naszych usług, rozmów z kompetentnymi doradcami i bezpłatnej wyceny udziału w nieruchomości!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jeden ze spadkobierców ma długi – jak uchronić się przed komornikiem

Bywa, że osoba zadłużona, która odziedziczyła majątek po  krewnym, zastanawia się jak uchronić go przed komornikiem. Często osoby zadłużone próbują przekazać spadek bliskim lub ukryć go, aby nie zajął go komornik. Takie działanie, polegające na m.in. darowiźnie lub sprzedaży nieruchomości poza wiedzą komornika, może zostać uznane za krzywdzące dla wierzyciela.

Pokrzywdzenie oznacza, że czynność dokonana przez dłużnika poskutkowała jego niewypłacalnością, lub niewypłacalnością w większym stopniu niż przed dokonaniem czynności.

Skarga Pauliańska. W przypadku, gdy na skutek czynności prawnej dokonanej przez osobę zadłużoną z pokrzywdzeniem wierzyciela, osoba trzecia uzyska pewną korzyść majątkową, to wierzyciel może żądać uznania takiej czynności za bezskuteczną wobec niego. Będzie tak, gdy dłużnik działał świadomie z intencją pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia (nabywca) wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się o tym dowiedzieć.

Skutkiem uznania przez sąd bezskuteczności działań dłużnika, majątek przekazany osobie trzeciej będzie nadal podlegał egzekucji komorniczej. A więc, mimo że nieruchomość została sprzedana czy darowana, komornik może ją zlicytować. 

Jak uchronić się przed licytacją? Najlepszym sposobem będzie spłata zadłużenia, lub ugoda z wierzycielem, dzięki której dłużnik ma szansę zatrzymać licytację i spłacać zobowiązanie na nieco korzystniejszych dla niego warunkach. 

Jeden ze spadkobierców ma długi – podsumowanie

Gdy jeden ze spadkobierców ma długi, taka sytuacja może stać się wyjątkowo trudna dla pozostałych współspadkobierców. Komornik ma prawo zajęcia udziału w nieruchomości należącej do dłużnika i przeprowadzenia licytacji tego udziału, po dokonaniu działu spadku. Komornik nie może zaś zająć własności należącej do współspadkobierców – ich udziałów w nieruchomości. 

Współspadkobiercy mogą zawrzeć między sobą umowę nabycia udziałów w nieruchomości w zamian za spłatę długów. W innym wypadku każdy współwłaściciel nieruchomości może sprzedać swój udział w dowolnym czasie, dowolnej osobie.

Na sprzedaż udziału w nieruchomości może zdecydować się także zadłużona osoba, której udział zajął komornik.

Marka Skup.io specjalizuje się w skupie udziałów w nieruchomościach. Skup.io kupuje udziały w nieruchomości szybko i bez zbędnych problemów i formalności. Dzięki sprzedaży można uniknąć kłopotliwej współwłasności lub licytacji i sprzedaży udziału przez komornika. Skup.io oferuje sprawne i uczciwe transakcje, gwarantując szybkie uwolnienie od zmartwień związanych z zadłużeniem.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń