Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku - jak to zrobić - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia24 sierpnia, 2023

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – jak to zrobić

sprzedaz-nieruchomosci-bez-dzialu-spadku

Jesteś jednym z kilku właścicieli odziedziczonej nieruchomości, ale nie chcesz angażować się w skomplikowane i czasochłonne procedury spadkowe? Dobrym i szybkim rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się sprzedaż nieruchomości bez działu spadku.

Jakich formalności wymaga taka transakcja? Jakie korzyści daje sprzedaż nieruchomości bez działu spadku? Jak przeprowadzić sprzedaż najszybciej? Co w sytuacji, kiedy, nie wszyscy spadkobiercy chcą zbyć odziedziczoną nieruchomość? O czym pamiętać planując sprzedaż?

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku nie wymaga przeprowadzania działu spadku. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności przeprowadzania działu spadku. 

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – jak załatwić sprawy spadkowe

Jak załatwić sprawy spadkowe dziedzicząc nieruchomość w kilka osób? Tzw. postępowanie spadkowe, nie jest obligatoryjne. W praktyce bardzo często zdarza się, że spadkobiercy nie podejmują żadnych czynności związanych z uregulowaniem spadku przez wiele, wiele lat. Należy wiedzieć, że nawet gdy minęło kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat, nadal można podjąć kroki, aby prawnie uregulować status odziedziczonej nieruchomości.

Aby uregulować sprawy spadkowe, najpierw spadkobiercy powinni dokonać potwierdzenia nabycia spadku, a następnie mogą także dokonać działu spadku. Nie ma określonych żadnych terminów, kiedy spadkobiercy powinni dokonać powyższych kroków. Mogą to zrobić w dowolnym momencie, zazwyczaj wtedy, gdy chcą swobodnie dysponować składnikami spadku np. nieruchomością. 

Potwierdzenie nabycia praw do spadku można przeprowadzić u notariusza (skutkuje uzyskaniem aktu poświadczenia dziedziczenia) lub w sądzie (skutkuje uzyskaniem postanowienia o nabyciu spadku). Dokumenty te, zawierają istotne informacje, a mianowicie: kto odziedziczył spadek oraz w jakiej wysokości spadkobiercy nabyli udziały w spadku. 

Spadkobiercy dziedziczą majątek po spadkodawcy z chwilą jego śmierci – już wtedy wchodzą w ogół praw i obowiązków po zmarłym. Natomiast formalne potwierdzenie praw do spadku jest niezbędne, gdy spadkobiercy chcą nim rozporządzić. 

Mieszkanie, to w wielu przypadkach jedyny tak cenny przedmiot spadkowy. Jeżeli spadkobierców jest kilku i mają różne pomysły na wykorzystanie nieruchomości lub sprzeczają się o nieruchomość, mogą przeprowadzić dział spadku, aby definitywnie rozwiązać współwłasność majątku spadkowego.

Jeśli wszyscy spadkobiercy zgadzają się na sprzedaż nieruchomości, można uniknąć skomplikowanych formalności związanych z działem spadku. Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku jest jak najbardziej możliwa do zrealizowania, nawet w krótkim czasie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – konsekwencje przeprowadzenia działu spadku w sądzie

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku czy przeprowadzenie postępowania sądowego o dział spadku? Z czym się wiąże i jak wygląda postępowanie sądowe?

Przeprowadzenie działu spadku pozwala na uregulowanie wszelkich spraw związanych ze spadkiem – postępowanie może dotyczyć podziału całego odziedziczonego majątku, nie tylko nieruchomości.

W konsekwencji działu spadku majątek zostaje sprawiedliwie podzielony między spadkobierców. Nieruchomość może zostać podzielona w naturze, przyznana jednemu spadkobiercy, który będzie mógł spłacić pozostałych spadkobierców, lub sprzedana na aukcji komorniczej, a kwota otrzymana w wyniku transakcji będzie podzielona między spadkobierców.

Przeprowadzenie działu spadku umożliwia również uregulowanie innych spornych kwestii i wzajemnych roszczeń spadkobierców.

Spadkobiercy, którzy decydują się na dział spadku, muszą wiedzieć, że nie jest to błyskawiczne rozwiązanie. Nierzadko takie sprawy trwają wiele miesięcy, a nawet lat. Jest to zależne od obłożenia sądów, stopnia skomplikowania sprawy (ilości spadkobierców, majątku spadkowego, konieczności sporządzenia opinii biegłych, rzetelnego stawiennictwa świadków) czy możliwości porozumienia się spadkobierców.

Postępowanie bywa zawiłe i czasochłonne. Wobec tego sprzedaż nieruchomości bez działu spadku może być traktowana jako szybsza alternatywa, pozwalająca rozwiązać współwłasność nieruchomości powstałą w wyniku dziedziczenia.

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – jak to zrobić

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku to dostępne rozwiązanie dla spadkobierców.

Gdy wszyscy spadkobiercy zgadzają się co do pomysłu sprzedaży nieruchomości, nie muszą przeprowadzać całej procedury działu spadku. Mogą wspólnie sprzedać nieruchomość na wolnym rynku. Dzięki temu, spadkobiercy nie muszą dokonywać wzajemnych spłat i dopłat, co jest ważne gdy nie dysponują wystarczającym kapitałem. Unikną też sprzedaży odziedziczonej nieruchomości przez sąd, która odbywa się poprzez niezbyt korzystną dla właścicieli licytację komorniczą

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku pozwala zaoszczędzić czas spadkobierców oraz koszty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

Jak zrealizować sprzedaż nieruchomości bez działu spadku? Niezbędne będzie uzyskanie potwierdzenia nabycia praw do spadku. Jest to krok wymagany do przeprowadzenia transakcji sprzedaży jak i postępowania o dział spadku.

Taka transakcja polega na wspólnej sprzedaży udziałów w nieruchomości spadkobierców. Podczas transakcji wyzbywają się oni udziałów w prawie własności nieruchomości na korzyść nowego nabywcy. Aby skutecznie sprzedać odziedziczoną nieruchomość, trzeba uzyskać zgodę wszystkich spadkobierców na przeprowadzenie transakcji.

Co jeżeli takiej zgody nie ma, i jeden lub część spadkobierców nie zgadza się na sprzedaż? W takiej sytuacji jeden ze spadkobierców może sprzedać swój udział w nieruchomości lub udział w spadku. 

sprzedaz-nieruchomosc-nabytej-w-spadku

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – notarialne i sądowe potwierdzenie nabycia spadku

Notarialne i sądowe potwierdzenie nabycia spadku to ważny krok, który należy podjąć, aby umożliwić sprzedaż nieruchomości bez działu spadku. Jest to niezbędne, aby udowodnić swoje prawa do odziedziczonego majątku, dzięki czemu możemy m.in. rozporządzać nieruchomością.

Notariusz jest osobą uprawnioną do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym dokumencie zawiera się informacje dotyczące spadkobierców i ich udziałów w spadku. Sporządzenie aktu notarialnego będzie możliwe wtedy, gdy do kancelarii wspólnie przybędą wszyscy spadkobiercy, i nie będą oni przedstawiać żadnych sporów m.in. co do kręgu osób dziedziczących, ważności testamentu czy wysokości udziałów. Sprawa może zostać załatwiona podczas jednej wizyty, jest to zatem szybki sposób na potwierdzenie praw spadkobierców.

Jeśli, spadkobiercy nie mogą stawić się u notariusza, lub istnieją między nimi spory, przez które notarialna droga zostaje zamknięta, pozostaje złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Ten proces wymaga zgromadzenia pełnej wymaganej dokumentacji oraz przedstawienia jej przed sądem.

Sądowe postępowanie, bardzo często nie wymaga, aby wszyscy spadkobiercy stawiali się przed sądem, czasami wystarczy jedna osoba, która złoży zapewnienie spadkowe. Jest to zatem wygodne rozwiązanie. 

Pamiętajmy, że w treści postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ani notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, nie znajdziemy informacji dotyczących tego, z czego składa się spadek, ani też tego, który spadkobierca otrzyma konkretne przedmioty spadkowe – o tym rozstrzyga się podczas działu spadku.

Aby zrealizować sprzedaż nieruchomości bez działu spadku, po potwierdzeniu praw do spadku spadkobiercy powinni zadbać o to, aby ich nazwiska znalazły się w rubryce właściciela w księdze wieczystej nieruchomości. Aby tak się stało, niezbędne będzie złożenie wniosku wpisu do sądu. 

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – jak najszybciej sprzedać nieruchomość

Po uzyskaniu potwierdzenia praw do spadku spadkobiercy mogą już przystąpić do transakcji sprzedaży nieruchomości. Jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić sprzedaż nieruchomości bez działu spadku?

Współwłaściciele mogą w takiej sytuacji skorzystać z usług skupu nieruchomości za gotówkę Skup.io. To bezpośrednia sprzedaż, w której nie uczestniczą pośrednicy, transakcja nie opiera się również na poszukiwaniach kupca. Skup nabywa nieruchomości za gotówkę, oferując spadkobiercom sprawną transakcję.

Jeśli chodzi o formalności, doradcy klienta poinformują o wymaganych dokumentach i pomogą je uzyskać. Skup.io dysponuje zapleczem prawnym, dzięki czemu może zagwarantować bezpieczeństwo interesów i finansów sprzedających. 

Proponujemy zawarcie umowy przedwstępnej w formie notarialnej lub cywilnoprawnej, przekazujemy zaliczkę bądź zadatek, możemy w całości odciążyć sprzedających z wszelkich formalności związanych ze sprzedażą. Transakcja jest dla spadkobierców komfortowa i bezpieczna.

Jeżeli spadkobierców jest kilku, istnieje możliwość, aby tylko jeden z nich zrealizował sprzedaż, reprezentując pozostałych. To, będzie wymagało ustanowienia pełnomocnictwa. Po zrealizowaniu transakcji, na konto każdego ze spadkobierców wpłynie kwota ze sprzedaży, adekwatna do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości. 

Skup nieruchomości Skup.io oferuje spadkobiercom, możliwość sprzedaży indywidualnych udziałów w nieruchomości bądź udziałów w spadku. W ten sposób spadkobierca, który chce uniknąć współwłasności nieruchomości, sporów o spadek i postępowań sądowych, może pozbyć się swojej części niezależnie od woli pozostałych. 

Jeżeli wraz z innymi spadkobiercami otrzymałeś nieruchomość w spadku, sprzedaż nieruchomości bez działu spadku to szybki sposób na rozwiązanie współwłasności i zysk w postaci gotówki za sprzedaż. Nasi doradcy przekażą Ci szczegóły transakcji i bezpłatnie wycenią Twoją nieruchomość – zapraszamy do kontaktu!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – podatek dochodowy

Sprzedaż nieruchomości nierozerwalnie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Podatek dochodowy w wysokości 19%  zapłacą ci spadkobiercy, którzy dokonują sprzedaży nieruchomości w ciągu 5 lat od nabycia jej przez spadkodawcę – osobę zmarłą. Aby sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku, należy zbyć nieruchomość po 5 latach, lub przeznaczyć dochód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. 

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku może być w tej kwestii dla spadkobierców korzystniejsza. Gdy dojdzie do działu spadku, w wyniku którego jeden ze spadkobierców stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości i zyska prawo do nieruchomości przekraczające jego pierwotny udział, to traktowane jest jako nowe nabycie. To zaś oznacza, że okres 5 lat w przypadku sprzedaży, zaczyna biec dla spadkobiercy od początku, czyli od nabycia nieruchomości w toku działu spadku.

Podsumowując, kwestia zapłaty podatku dochodowego jest kluczowa dla sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku. Planując transakcję sprzedaży, warto mieć ją na uwadze. 

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – dokumenty

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku zawsze finalizowana jest u notariusza. Urzędnik dla sporządzenia aktu notarialnego i zapewnienia bezpiecznej transakcji obu stronom, będzie wymagał odpowiednich dokumentów.

Jednym z kluczowych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia sprzedaży odziedziczonej nieruchomości jest dokument potwierdzający nabycie praw do nieruchomości. Dokumentem tym, jest sporządzony wcześniej akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Niezbędne będą również: zaświadczenie z Urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, zaświadczenie o braku zadłużenia w spółdzielni lub wspólnocie, zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.Należy pamiętać, że każda sytuacja może różnić się od siebie i może wymagać dodatkowych dokumentów np. w zależności od formy nieruchomości lub gdy nieruchomość finansowana jest ze środków kredytowych. Jeżeli spadkobiercy nie są pewni, jakie dokumenty należy przedłożyć u notariusza, wystarczy, że zapytają o to urzędnika z usług, którego zamierzają skorzystać. Notariusz poinformuje o tym, jakie dokładnie dokumenty należy przedłożyć przed zrealizowaniem transakcji. 

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku – podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości bez działu spadku może być korzystnym rozwiązaniem dla spadkobierców. Należy jednak pamiętać o konieczności załatwienia wymaganych formalności, a przede wszystkim uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie spadku.

Aby przeprowadzić sprzedaż nieruchomości bez działu spadku, należy skorzystać z usług notariusza lub sądu w celu potwierdzenia nabycia spadku. To ważne dokumenty, które umożliwią legalną sprzedaż nieruchomości. Warto zadbać o to jak najwcześniej, aby uniknąć opóźnień i komplikacji w procesie sprzedaży.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania lub domu zrealizujesz do skupu nieruchomości Skup.io. To wygodna, bezpieczna i najszybsza metoda na sprzedaż nieruchomości, która jest własnością kilku spadkobierców. Skup.io umożliwia także sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz udziałów w spadku. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń