Licytacja 1/2 mieszkania - co trzeba wiedzieć - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 grudnia, 2023

Licytacja 1/2 mieszkania – co trzeba wiedzieć

licytacja-1-2-mieszkania

Jak przebiega licytacja 1/2 mieszkania? Trwające postępowanie egzekucyjne to dla osoby zadłużonej trudny czas pełen niepewności i stresu. Wobec tego warto poznać kilka istotnych kwestii związanych z egzekucją z udziału w nieruchomości. 

Kiedy komornik może zająć udział w nieruchomości? Czy można uniknąć licytacji z nieruchomości? Czy właściciel, po dokonaniu zajęcia przez komornika może sprzedać udział samodzielnie, aby spłacić zobowiązanie względem wierzyciela? Czy współwłaściciel mieszkania ma się czego obawiać?

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na kluczowe pytania związane z licytacją 1/2 udziału w nieruchomości. Co trzeba wiedzieć o egzekucji z nieruchomości?

Licytacja 1/2 mieszkania – kiedy dochodzi do zajęcia udziału w nieruchomości

Kwestia licytacji udziałów w nieruchomości jest niezwykle delikatna i budzi wiele pytań. W przypadku, gdy dłużnik posiada udział w danym mieszkaniu, a ma zaległości finansowe, istnieje ryzyko zajęcia tego udziału przez komornika na wniosek wierzyciela.

Osoba, która nie spłaca terminowo zobowiązań, odpowiada całym swoim majątkiem za spowodowany dług. Komornik, może zająć rachunek bankowy, pojazd, cenne sprzęty, wynagrodzenie za pracę, ale również nieruchomości – dom, mieszkanie, działkę, lokal usługowy, kamienicę, garaż, udział w nieruchomości.

Przepisy prawa przewidują, że do zajęcia nieruchomości może dojść wtedy, gdy dług przekracza 1/20 szacowanej wartości nieruchomości. 

W praktyce całkiem nieduże zadłużenie może doprowadzić do zajęcia nieruchomości, a następnie jej sprzedaży przez komornika, jeśli nie będzie on mógł ściągnąć długu z innych składników majątku dłużnika. 

Dłużnik może stać się posiadaczem udziału w nieruchomości poprzez spadkobranie, darowiznę, rozwód czy po prostu zakup nieruchomości wspólnie z inną osobą. Licytacja 1/2 mieszkania oznacza licytację 1/2 udziałów w nieruchomości, które należą do dłużnika.

Licytacja 1/2 mieszkania – jak przebiega?

Licytacja 1/2 mieszkania – jak przebiega egzekucja z udziału w nieruchomości

Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte przez komornika, na podstawie tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy może uzyskać wierzyciel po przejściu przez procedurę sądową. Procedura ta, polega na złożeniu pozwu przez wierzyciela ,w którym to żąda on od dłużnika zapłaty należności. 

Mając tytuł wykonawczy, wierzyciel kieruje się do komornika, i składa wniosek o wszczęcie egzekucji, dołączając dokumenty uzyskane z sądu. 

Komornik wezwie dłużnika do zapłaty w terminie 2 tygodni, jednocześnie informując, go o tym, że brak zapłaty poskutkuje przystąpieniem do opisu i oszacowania nieruchomości. Komornik dokonuje zajęcia udziału w nieruchomości poprzez wpis w księdze wieczystej.

W przypadku 1/2 udziału w nieruchomości oszacowana zostanie cała nieruchomość, i na podstawie tej wartości, wylicza się wartość udziałów dłużnika. Dłużnik może złożyć skargę gdy nie zgadza się z dokonanym oszacowaniem. Gdy opis i oszacowanie uprawomocnią się, komornik obwieszcza termin licytacji.

Licytacja 1/2 mieszkania jest publiczna. Każdy, kto chce przystąpić do licytacji, musi wpłacić wadium. Cena wywoławcza udziału na pierwszej licytacji będzie wynosiła 3/4 szacowanej wartości. Gdy pierwsza licytacja będzie nieskuteczna, czyli nikt nie nabędzie udziału, organizowana jest druga licytacja, podczas której cena wywoławcza spada do 2/3 wartości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Podczas licytacji nieruchomości istnieje grupa osób, które nie mają prawa uczestniczyć w licytacji. Należą do nich: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci, licytant, który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji, oraz osoby, które przebywają na licytacji w charakterze urzędowym.

Jeżeli licytacja 1/2 mieszkania zakończy się przybiciem, to następnie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży spłaca się zadłużenie, koszty komornicze, a ewentualna pozostała kwota będzie zwrócona osobie zadłużonej. 

Licytacja 1/2 mieszkania – czy można jej zapobiec 

Licytacja 1/2 mieszkania – czy można jakoś jej zapobiec? To pytanie nurtuje wielu właścicieli nieruchomości, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Należy wiedzieć, że komornicza licytacja 1/2 mieszkania, nie jest dla osoby zadłużonej najlepszym scenariuszem.

Egzekucja komornicza nieruchomości może poskutkować uzyskaniem niskiej kwoty sprzedaży. Niższej niż gdyby dłużnik zdecydował się wcześniej sam sprzedać swój udział na wolnym rynku. Dodatkowo dłużnik będzie musiał ponieść koszty komornicze, które mogą wynieść 10% wartości egzekwowanego przez komornika świadczenia! 

Pocieszające dla osoby zadłużonej jest to, że fakt zajęcia nieruchomości nie musi koniecznie oznaczać sprzedaży na licytacji. Osoba zadłużona może nadal działać, aby uniknąć niekorzystnej licytacji. 

Podczas windykacji długu – zarówno przed wszczęciem postępowania komorniczego jak i po – dłużnik może próbować dogadać się z wierzycielem, celem wypracowania lepszych warunków spłaty i zatrzymania egzekucji. Czasami udaje się osiągnąć kompromis i zawrzeć umowę na lepszych warunkach, umożliwiając spłatę. 

To czy wierzyciel zgodzi się zakończyć egzekucję i dać dłużnikowi szansę samodzielnie spłacić zobowiązanie, jest jego dobrą wolą.

Jeśli jednak nie ma możliwości porozumienia się z wierzycielem, dłużnik może podjąć się samodzielnej sprzedaży udziału w nieruchomości, przed komornikiem. Niektórzy właściciele decydują się na tę opcję, aby uniknąć licytacji, która nie jest szczególnie korzystnym finansowo rozwiązaniem. 

Warto szukać sposobu na to, aby uniknąć utraty majątku na skutek egzekucji, choć niekiedy jest to bardzo trudne. Dłużnik może poprosić rodzinę o pożyczkę, gdy opcje pozabankowego lub bankowego kredytu nie wchodzą w grę. Powinien jednak dobrze przemyśleć kolejną pożyczkę, aby nie wpędzić się w jeszcze większe kłopoty. 

Osoba zadłużona może też skorzystać ze wsparcia prawnika, dzięki czemu lepiej pozna swoje prawa, co może pomóc opracować najlepszy sposób poradzenia sobie z problemami finansowymi. 

sprzedaz-1-2-udzialu-w-nieruchomosci

Licytacja 1/2 mieszkania – czy dłużnik może samodzielnie sprzedać udział przed licytacją

Czy dłużnik może samodzielnie sprzedać udział w nieruchomości przed licytacją? Licytacja 1/2 mieszkania wiąże się z wcześniejszym zajęciem komorniczym udziału. Nie oznacza to, że lokal czy jego część zostanie fizycznie “zajęta” a dostęp do niej zablokowany. Zajęcie komornicze oznacza, że w księdze wieczystej widnieje wpis o wszczęciu egzekucji.

Co istotne, dłużnik może dokonać samodzielnej sprzedaży udziału celem uzyskania pieniędzy na spłatę długu, zanim rozpocznie się licytacja 1/2 mieszkania.

Osoba zadłużona powinna poinformować komornika, o tym, że zamierza sprzedać udział samodzielnie. Sprzedając udział na wolnym rynku, czy to drugiemu współwłaścicielowi, czy osobie trzeciej, która wyrazi chęć nabycia udziału, można zyskać szansę na lepsze warunki sprzedaży.

Podczas samodzielnej transakcji, właściciel udziału decyduje o kwocie transakcji, co daje szansę na uzyskanie lepszej ceny sprzedaży. Wyższa cena za sprzedaż, to większa kwota pozostała dla właściciela, po spłacie zadłużenia. 

Jeżeli dłużnik sprzeda udział, nie dokonując spłaty wierzyciela, to wierzyciel może złożyć skargę pauliańską. Taka czynność może zostać potraktowana jako krzywdząca dla wierzyciela. Interwencja sądu może zakończyć się dalszym prowadzeniem egzekucji z nieruchomości, mimo zmiany nabywcy. 

Licytacja 1/2 mieszkania – jak zapewnić sobie sprawną sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości

Licytacja 1/2 mieszkania to proces, którego dłużnicy obawiają się najbardziej i którego woleliby uniknąć. Jeżeli nie ma możliwości, aby dłużnik spłacił dług i zatrzymał egzekucję, warto zastanowić się nad sprzedażą 1/2 udziału samodzielnie, zanim dojdzie do licytacji.

Jak sprzedać udział w nieruchomości? Dużo prościej gdy udział w nieruchomości nie został jeszcze zajęty przez komornika, wtedy cena, jaką możemy uzyskać za sprzedaż, będzie najkorzystniejsza. Jeśli udział został zajęty i egzekucja jest w toku, to o sprzedaży należy poinformować komornika.

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości można przeprowadzić ze współwłaścicielem lub osobą trzecią np. firmą skupującą udziały w nieruchomościach. To właśnie te dwa sposoby są najskuteczniejsze jeżeli chodzi o sprzedaż udziału w mieszkaniu.

Współwłaściciel może być zainteresowany nabyciem udziału i spłacić wierzyciela w zamian za udział. Niekiedy zdarza się jednak, że zadłużony współwłaściciel z pewnych powodów nie chce lub nie może sprzedać udziału drugiemu właścicielowi. 

W takim przypadku można skontaktować się ze skupem nieruchomości, który pomaga sprzedać udziały osobom, w trudnej sytuacji finansowej.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy skupu nieruchomości w przypadku zadłużenia?

Skup.io skup udziałów w nieruchomościach to nabywca, który pomaga zrealizować skuteczną transakcję, nie obciążając sprzedającego kosztami i zapewniając bezpieczną sprzedaż.

Transakcja sprzedaży w obliczu toczącego się postępowania egzekucyjnego powinna być sprawna i odpowiednio zabezpieczona. Skup.io nabywa nieruchomości w krótkim czasie, nawet w kilka dni. Specjaliści pomogą Ci w formalnościach i zabezpieczą sprzedaż pod kątem prawnym.

Skup.io spłaca zadłużenie z kwoty sprzedaży, a pozostała po spłacie suma trafia prosto do sprzedającego. Działamy maksymalnie sprawnie, jesteśmy terminowi, i zapewnimy Ci kompetentne doradztwo oraz pomoc przy sprzedaży. Pomożemy Ci również w rozmowach z wierzycielem i komornikiem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Rozmowa z naszym doradcą do niczego Cię nie zobowiązuje i jest bezpłatna. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania i dokonają wyceny udziału na sprzedaż, lecz to Ty decydujesz czy chcesz skorzystać z naszej pomocy. Sprawdź, jak działamy i dowiedz się więcej o naszych usługach. Zapraszamy do kontaktu!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Licytacja 1/2 mieszkania – czy właściciel powinien się obawiać

Wielu właścicieli nieruchomości, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, zastanawia się, czy licytacja 1/2 mieszkania jest czymś, co rzeczywiście im zagraża. Przede wszystkim ważne jest zrozumienie procesu i konsekwencji takiej licytacji.

Wiele słyszy się o tym, że komornicza licytacja 1/2 mieszkania niekoniecznie zakończy się sprzedażą. Taka teza jest poparta tym, że zakup 1/2 udziału w nieruchomości oznacza korzystanie z nieruchomości wspólnie z obcą osobą. Nabywca musi więc zaakceptować fakt, że będzie miał do czynienia ze współwłasnością, a więc wspólnym zarządzaniem, korzystaniem, planowaniem czy dzieleniem się przychodami z nieruchomości.

Faktem jest więc to, że zainteresowanie udziałem w mieszkaniu będzie z pewnością mniejsze niż w przypadku licytacyjnej sprzedaży całego mieszkania, natomiast sprzedaż udziałów na skutek egzekucji komorniczej wciąż jest prawdopodobna, i warto brać pod uwagę również taki scenariusz.

Co istotne, mimo tego, że ani pierwsza, ani też druga licytacja nie okaże się skuteczna (nie znajdzie się chętny na zakup udziału), właściciel i tak, może stracić udział w nieruchomości. Wierzycielowi egzekwującemu, hipotecznemu oraz współwłaścicielowi przysługuje prawo przejęcia udziału w nieruchomości za kwotę nie mniejszą niż 2/3 sumy oszacowania, gdy nikt nie przystąpi do drugiej licytacji. 

Licytacja 1/2 mieszkania – współwłaściciel 

W przypadku licytacji 1/2 mieszkania warto zwrócić uwagę na sytuację współwłaściciela. Współwłaściciel ma pewne przywileje i ochronę swojej części udziałów w nieruchomości.

Współwłaściciel nie musi obawiać się o swój udział w nieruchomości, gdy drugi współwłaściciel jest zadłużony i ma komornika. Komornik nie może zająć całej nieruchomości i sprzedać jej na licytacji. Udział współwłaściciela nieruchomości, który nie jest zadłużony, jest bezpieczny i nie podlega egzekucji. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, osoba zadłużona może dogadać się ze współwłaścicielem, aby odkupił on jego udział w nieruchomości w zamian za spłatę zadłużenia. Współwłaściciele często są zainteresowani nabyciem udziałów, a sprzedaż może pomóc w uniknięciu egzekucji komorniczej i jej skutków. 

Licytacja 1/2 mieszkania – co jeszcze powinien wiedzieć współwłaściciel? Podczas gdy toczy się egzekucja z udziału w nieruchomości, wszyscy współwłaściciele zostaną poinformowani o zajęciu udziału przez komornika.

Ostatnią, wspomnianą już kwestią, jest to, że podczas drugiej licytacji, współwłaściciel może skorzystać z okazji i nabyć udział w nieruchomości osoby zadłużonej za cenę wywoławczą (2/3 sumy oszacowania). Współwłaściciel zyskuje prawo do przejęcia udziału za tę kwotę, jeżeli nikt nie przystąpi do drugiej licytacji. 

Licytacja 1/2 mieszkania – podsumowanie

Licytacja 1/2 mieszkania to trudny i stresujący proces, który może mieć poważne konsekwencje dla właścicieli. W przypadku licytacji 1/2 mieszkania istnieje ryzyko utraty udziału w nieruchomości, jednak nawet gdy doszło do zajęcia komorniczego, współwłaściciel, który ma długi może wciąż podejmować działania, aby uniknąć egzekucji komorniczej.

Może cię zainteresować: Jeden ze spadkobierców ma długi

Warto szukać alternatywnego rozwiązania – ugody z wierzycielem czy nawet sprzedaży udziału, zanim zrobi to komornik – ponieważ sprzedaż licytacyjna nieruchomości jest dla osoby zadłużonej bardzo niekorzystna finansowo.

Często słyszy się, że współwłaściciele nie powinni obawiać się licytacji udziałów w nieruchomości, bo trudno znaleźć chętnego nabywcę. Po części jest to prawda, natomiast osoba zadłużona powinna zdawać sobie sprawę, że utrata udziałów na aukcji komorniczej jest jak najbardziej możliwa.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub obawy dotyczące swojej sytuacji prawnej, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w temacie egzekucji komorniczej. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń