Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia15 grudnia, 2023

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie?

czy-komornik-moze-zajac-odziedziczone-mieszkanie

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie? Tak, jeżeli nieruchomość odziedziczy osoba, wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne, to komornik może ją zająć, a następnie zlicytować w celu spłaty zadłużenia. 

Jak wygląda zajęcie komornicze nieruchomości? Co w przypadku, gdy odziedziczona nieruchomość jest własnością kilku spadkobierców jednocześnie? Jak uchronić spadek przed komornikiem? Czy sprzedaż mieszkania, zanim zrobi to komornik, będzie korzystniejsza? 

Sprawdźmy, co trzeba wiedzieć o dziedziczeniu nieruchomości przez osobę zadłużoną.

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – jak działa komornik

Jak dokładnie działa komornik? Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, których głównym zadaniem jest egzekwowanie prawnie uzasadnionych roszczeń od dłużników. Kiedy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu, a następnie komornika o wszczęcie egzekucji.

Po otrzymaniu zlecenia od wierzyciela komornik podejmuje stosowne i prawnie dozwolone czynności mające na celu odzyskanie należności. Mogą to być różne formy zajęcia mienia, ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, czy zajęcia konta bankowego. Procedura zajęcia majątku musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa, a dłużnik ma prawo składać skargi na czynności komornika.

Komornik może wejść do nieruchomości dłużnika pod jego nieobecność. Może dokonać przymusowego otwarcia drzwi do nieruchomości, przeszukać pomieszczenia jak również samego dłużnika (odzież, którą nosi dłużnik) gdy istnieje podejrzenie, że dłużnik ukrywa w nich wartościowe przedmioty.

Zakres uprawnień komornika jest duży. Celem jego działań jest przymusowe ściągnięcie należności wierzyciela, gdy dłużnik dobrowolnie nie spłaci zobowiązań w terminie. Dla dłużnika, działania komornika z pewnością nie będą przyjemne, lecz często bywają konieczne. 

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – mam komornika i dostałem spadek

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie? Tak. Jeżeli dłużnik jest spadkobiercą, to odziedziczona nieruchomość może trafić do jego majątku. Komornik ma prawo zająć wszelki majątek dłużnika, a więc również odziedziczone mieszkanie. 

Mam komornika i dostałem spadek – czy trzeba informować komornika o odziedziczonych dobrach? Co ciekawe, dłużnik nie musi tego robić, gdy odziedziczy spadek już po rozpoczęciu egzekucji komorniczej

Sprawa wygląda jednak inaczej, gdy spadek odziedziczymy przed rozpoczęciem egzekucji. Wtedy dłużnik przekazuje komornikowi informacje dotyczące tego co wchodzi w skład jego majątku. Dłużnik musi wskazać absolutnie wszystkie składniki majątku, pod rygorem grzywny – musi więc ująć również odziedziczone dobra np. mieszkanie, pieniądze, sprzęty itp. 

Jeżeli spadek odziedziczony został po rozpoczęciu egzekucji, to dłużnik nie musi o nim wspominać komornikowi, jednak często zdarza się, że osoby zadłużone same zgłaszają komornikowi nabycie majątku po spadkodawcy. Bywa też tak, że to wierzyciel informuje komornika, że dłużnik stał się spadkobiercą. 

Wierzyciele podejmują różne działania w celu odzyskania swoich należności. Mogą uzyskać wiedzę o spadku dłużnika np. od znajomych osób. Wierzyciel jako osoba mająca interes prawny jest uprawniony do wszczęcia postępowania spadkowego, aby następnie, komornik mógł prowadzić egzekucję ze składników majątku spadkowego.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – zajęcie komornicze mieszkania

Do zajęcia nieruchomości nie dojdzie zawsze, gdy chce tego wierzyciel. Wedle przepisów komornik może zająć nieruchomość osoby zadłużonej tylko wtedy, gdy wartość długu jest równa 5% szacowanej wartości nieruchomości. 

Jeżeli, dług jest niższy, komornik może posłużyć się innymi składnikami majątku dłużnika w celu spłaty zobowiązań. Jeżeli jednak dług jest na tyle duży, że komornik będzie mógł zająć nieruchomość, to może do tego dojść. Co istotne, zobowiązania wobec kilku wierzycieli sumuje się.

Jeżeli zobowiązanie wobec jednego wierzyciela nie przekracza 5% wartości nieruchomości, nie można zlicytować lokalu. Jeśli jednak po zsumowaniu zobowiązań wobec kilku wierzycieli, wartość zadłużenia przekroczy 1/20 wartości nieruchomości można dochodzić egzekucji z mieszkania czy domu. 

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – licytacja odziedziczonego mieszkania

Wiemy już, czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – tak, ma do tego prawo. Co dalej stanie się z nieruchomością, którą zajmuje komornik?

Zajęcie nieruchomości wiąże się z dokonaniem wpisu w księgę wieczystą nieruchomości. Wpis informuje o prowadzonej egzekucji komorniczej. Dłużnik nie musi obawiać się, że w wyniku zajęcia mieszkania komornik od razu zabierze mieszkanie i uniemożliwi do niego dostęp.

Egzekucja z nieruchomości nie jest błyskawiczna, co stanowi pewne pocieszenie dla dłużnika, który ma jeszcze pewną szansę na działanie i uniknięcie publicznej licytacji. Zanim dojdzie do licytacji, biegły musi oszacować wartość nieruchomości, a komornik wyznaczyć termin aukcji. Do tego czasu, dłużnik pozostaje w nieruchomości.

Licytacja nieruchomości rozpoczyna się od ceny wywoławczej równiej 3/4 ceny oszacowania, a podczas kolejnej aukcji, spada do 2/3 ceny oszacowania. Odziedziczone mieszkanie może więc zostać sprzedane dużo poniżej wartości rynkowej, co nie jest dla dłużnika zbyt dobrą wiadomością.

Im mniejsza suma uzyskana ze sprzedaży, tym większe ryzyko, że dłużnikowi nie uda się spłacić całego zobowiązania wobec wierzyciela, szczególnie w przypadku dużych kwot zadłużenia. Trzeba pamiętać, że z kwoty sprzedaży nieruchomości na aukcji, potrąca się koszty czynności wykonanych przez biegłych np. oszacowania nieruchomości, jak i spore koszty komornicze (nawet 10% wartości zadłużenia).

Jest to niekorzystne również dlatego, że po spłacie wierzycieli, ewentualna pozostała kwota z transakcji sprzedaży zwracana jest dłużnikowi. Dłużnik może więc otrzymać mniej niż gdyby dokonał sprzedaży samodzielnie. Wtedy ma szansę uzyskać większą kwotę ze sprzedaży i zachować więcej kapitału dla siebie. 

mam-komornika-i-dostalem-spadek

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – sprzedaż mieszkania przed komornikiem

Licytacja komornicza nie jest więc przychylna dłużnikowi, ponieważ wiąże się z gorszym rezultatem finansowym, dużym stresem, koniecznością publicznej licytacji i brakiem wpływu na warunki sprzedaży. 

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie? Tak, lecz nie warto dopuścić do tego, aby komornik sprzedał nieruchomość na licytacji. Jeżeli nie możemy spłacić długu w inny sposób, a egzekucja z nieruchomości jest nieunikniona, dużo lepiej wziąć sprawy w swoje ręce i sprzedać mieszkanie przed komornikiem.

Osoby zadłużone często uważają, że nie mogą sprzedać nieruchomości zajętej przez komornika. To nieprawda. Nawet gdy komornik zajął mieszkanie, dłużnik nadal może sprzedać je samodzielnie. Należy poinformować komornika, o planie sprzedaży nieruchomości, celem spłaty długu, a komornik powinien wskazać rachunek bankowy do spłaty wierzytelności.

Jak najlepiej i najszybciej sprzedać mieszkanie zagrożone licytacją?

Dłużnik może skontaktować się ze skupem nieruchomości i uzyskać wszechstronną pomoc w przypadku sprzedaży mieszkania, gdy nieruchomość zagrożona jest licytacją komorniczą.

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – Skup.io pomocą dla osób zadłużonych

Skup nieruchomości Skup.io zapewni Ci bezpieczną i szybką transakcję sprzedaży nieruchomości. Sprzedający może liczyć na pełną dyskrecję oraz pomoc w załatwieniu formalności i rozmowach z wierzycielem, oraz komornikiem. Transakcja przeprowadzana jest za gotówkę bezpośrednio ze skupem – przebiega więc bardzo sprawnie, bo nasi specjaliści doskonale wiedzą, jak pomóc osobom, które zmagają się z zajęciem komorniczym. 

Dbamy o potrzeby naszych klientów oferujemy więc błyskawiczną, ale zarazem w pełni bezpieczną transakcję sprzedaży. Zadłużenie wobec wierzycieli spłacane jest z kwoty sprzedaży, bezpośrednio przekazując pieniądze na konto wskazane przez komornika. Nadwyżka, przekazywana jest sprzedającemu, zawsze terminowo w dniu sprzedaży. 

Działamy zgodnie z literą prawa i przejrzyście, informujemy sprzedającego o tym jak działamy i jakie kroki należy podjąć, aby sprzedać zadłużoną nieruchomość. Sprzedaż jest bardzo prosta, a sprzedający zyskuje wsparcie specjalistów. Co istotne, pomoc Skup.io skup nieruchomości nie narazi sprzedającego na żadne koszty przy transakcji – kompleksowa pomoc przy sprzedaży jest bezpłatna. 

Zapewniamy pomoc prawną, pomożemy w przeprowadzeniu sprzedaży i doradzimy Ci w wątpliwych kwestiach. Porozmawiaj z nami, skorzystaj z bezpłatnej wyceny nieruchomości, i dowiedz się więcej o sprzedaży mieszkania przed komornikiem.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – czy można uratować odziedziczoną nieruchomość przed komornikiem 

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie? Tak. W jaki sposób można się przed tym uchronić?

Jeżeli osobie zadłużonej zależy na tym, aby pozostawić odziedziczoną nieruchomość w swoim majątku, to należy znaleźć sposób, aby, spłacić zobowiązanie. Niestety, dłużnik nie ma zbyt wielu możliwości, aby uchronić się przed egzekucją. Zakończenie egzekucji zagwarantuje mu spłata długu.

Jeśli natomiast dłużnik nie ma środków na pełną spłatę długu, może spróbować negocjować z wierzycielem lepsze warunki spłaty, np. spłatę ratalną, umorzenie części długu, wydłużenie terminu spłaty. Negocjacje mogą być trudne i wymagać przygotowania, ale są szansą na znalezienie korzystnego rozwiązania, które da szansę na uratowanie nieruchomości. Z wierzycielem warto jest utrzymywać kontakt od samego początku, i nie unikać go.

Pomoc osobom zadłużonym świadczy wiele fundacji oraz podmiotów. Niektóre świadczą pomoc nieodpłatną, inne odpłatną. Szczególnie pomocne może okazać się profesjonalne wsparcie prawne, które pozwoli osobie zadłużonej zrozumieć swoją sytuację oraz możliwości. Każdą pomoc, która wiąże się z dodatkowym kosztem, warto dobrze rozważyć, aby nie pogłębić trudnej sytuacji finansowej. 

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – czego dłużnik nie powinien robić

O ile sprzedaż mieszkania przed komornikiem przez osobę zadłużoną i szybsza spłata długu z uzyskanych pieniędzy, może stanowić korzystniejsze rozwiązanie w przypadku zagrożenia egzekucją, o tyle rozporządzanie nieruchomością, aby uniknąć zapłaty długu może nie być dobrym pomysłem. 

Jeżeli osoba zadłużona dokona sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, lub podaruje ją bliskiej osobie, to takie działanie może zostać potraktowane jako krzywdzące dla wierzyciela, który jeżeli się o tym dowie, może skorzystać z ochrony, jaką daje złożenie skargi pauliańskiej. To zaś może prowadzić do tego, że mimo sprzedaży lub darowania nieruchomości, komornik nadal będzie mógł dochodzić spłaty z nieruchomości, która nie jest już prawnie własnością dłużnika.

Co więcej, niekiedy osoby zadłużone decydują się odrzucić spadek, aby przeszedł od w ręce innych spadkobierców, a komornik go nie zabrał. Takie działanie również może zostać potraktowane jako krzywdzące dla wierzyciela!

Wiele osób zagrożonych licytacją komorniczą nieruchomości, podejmuje próby zbycia odziedziczonej nieruchomości, aby nie stracić jej przez komornika. Jest to jednak ryzykowne działanie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – gdy odziedziczona nieruchomość ma kilku właścicieli 

Bardzo często bywa tak, że spadek nie jest wyłączną własnością jednego spadkobiercy, a kilku. Wszyscy oni stają się współwłaścicielami majątku spadkowego. W przypadku odziedziczonego mieszkania każdy spadkobierca posiada udział w nieruchomości.

Co ze wspólnym mieszkaniem, gdy jeden ze spadkobierców ma długi? Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie, w takim przypadku? Na pewno, komornik nie ma prawa zająć całej nieruchomości, gdy jest ona przedmiotem współwłasności. Komornik może zająć jedynie udział w nieruchomości, który należy do zadłużonego spadkobiercy. 

Bardzo ważne jest to, że komornik może zająć udział w odziedziczonym mieszkaniu, tylko wtedy, gdy spadkobiercy dokonali już działu spadku. Co więcej, wierzyciel sam może doprowadzić do postępowania sądowego mającego na celu podział spadku.

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza? Komornik ma prawo zająć, a następnie zlicytować udział w nieruchomości. Najpierw dokonuje się jednak oszacowania całej nieruchomości, i na tej podstawie wylicza wartość udziały osoby zadłużonej. Tak jak w przypadku całej nieruchomości, organizuje się licytację publiczną, na której można nabyć udziały. 

Chociaż sprzedaż udziałów w nieruchomości może nie być skuteczna, to spadkobierca nie powinien brać tego za pewnik. Udziały w nieruchomości również mogą zostać sprzedane przez komornika na poczet spłaty długu. 

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie – podsumowanie

Czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie? Odpowiedź brzmi tak – komornik ma prawo do zajęcia odziedziczonej nieruchomości w celu spłaty długów spadkobiercy.

W przypadku gdy odziedziczona nieruchomość ma kilku właścicieli, komornik nie będzie mógł jej natychmiast zająć. Dopiero po dokonaniu działu spadku i określeniu udziałów posiadanych przez każdego współwłaściciela istnieje możliwość zajęcia danej części nieruchomości, należącej do dłużnika.

Jeżeli dłużnik jest jedynym spadkobiercą, droga do egzekucji komorniczej odziedziczonego mieszkania jest łatwiejsza dla wierzyciela. Aby uchronić spadek przed komornikiem, należy możliwie szybko uregulować należności lub spróbować zawrzeć z wierzycielem ugodę, dzięki której osoba zadłużona łatwiej spłaci zobowiązanie i zatrzyma egzekucję.

Może cię zainteresować: Jeden ze spadkobierców ma długi

Jeśli osobie zadłużonej grozi egzekucja z nieruchomości, warto do tego nie dopuścić i postarać się zrealizować sprzedaż samodzielnie. Najlepiej zrobić to zanim komornik rozpocznie działania, natomiast również zajętą komorniczo nieruchomość można skutecznie sprzedać, np.  z pomocą skupu nieruchomości.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń