Sprzedaż mieszkania przed rozwodem i po rozwodzie - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia13 września, 2023

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem i po rozwodzie

sprzedaz-mieszkania-przed-rozwodem

Rozwód to sytuacja, w której oprócz rozstania się z partnerem, musimy zmierzyć się również z podziałem wspólnego majątku. Jedną z najważniejszych kwestii jest wspólna nieruchomość. Decyzja o sprzedaży jest często jedynym racjonalnym rozwiązaniem, które pozwala szybko pozbyć się ostatnich wspólnych formalności z byłym partnerem.

Partnerzy mogą zdecydować się na sprzedaż mieszkania przed rozwodem lub po rozwodzie. Jak przeprowadzić transakcję jeszcze przed formalnym ustaniem małżeństwa? Jak wygląda sprzedaż mieszkania po rozwodzie? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tematowi wspólnej nieruchomości, przeznaczonej na sprzedaż w obliczu rozwodu partnerów – właścicieli nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem – majątek wspólny małżonków

W przypadku sprzedaży nieruchomości istotną kwestią jest uwzględnienie statusu majątkowego małżonków. Najczęściej jest tak, że nieruchomość stanowi wspólny majątek obojga partnerów, gdy są oni objęci ustawową wspólnością majątkową. Zdecydowanie rzadziej nasze społeczeństwo decyduje się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Gdy trwający we wspólności majątkowej małżonkowie, dokonują zakupu nieruchomości, staje się ona własnością ich obojga. Jest to tak zwana współwłasność łączna, która nie wyszczególnia ułamkowych udziałów w nieruchomości. Ustrój wspólności majątkowej sprawia, że wszystkie ważne decyzje dotyczące nieruchomości muszą być podejmowane wspólnie przez małżonków.

Niestety, czasami bywa tak, że małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu, dążą do rozwodu, a w konsekwencji chcą jak najszybciej zakończyć wszystkie łączące ich sprawy. Sprzedaż mieszkania przed rozwodem – co trzeba wiedzieć w tej kwestii?

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem – wspólna sprzedaż

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem, to czynność, którą mogą zrealizować małżonkowie, gdy chcą sprawnie przejść przez rozstanie i rozwód. Jak zrealizować taką transakcję?

W przypadku decyzji o sprzedaży mieszkania przed rozwodem małżonkowie powinni wiedzieć, że taka sprzedaż będzie wymagała od nich współpracy, co może nie być łatwe w przypadku ogromnych i często negatywnych emocji, które towarzyszą rozwodowi. 

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem, to po prostu sprzedaż nieruchomości podczas trwania małżeństwa. Ustrój wspólności majątkowej powoduje, że na transakcję muszą wyrazić zgodę oboje małżonkowie. Muszą potrafić porozumieć się co do warunków transakcji (ceny sprzedaży, podziału uzyskanego kapitału) oraz pojawić się oboje u notariusza podczas zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.

W takiej sytuacji, jeden małżonek nie może samodzielnie zdecydować o sprzedaży wspólnej nieruchomości! Małżonkowie decydują o sprzedaży wspólnie lub będą zmuszeni rozwiązać problematyczną kwestię nieruchomości po rozwodzie.

Wspólna sprzedaż mieszkania przed rozwodem może być korzystna dla obu stron.

Decydując się na wspólne działanie, małżeństwo może uniknąć dodatkowych stresów i konfliktów związanych z podziałem majątku w trakcie procesu rozwodowego. Jest to szczególnie istotne, jeśli nieruchomość stanowi najważniejszy składnik majątku małżonków. Sprzedaż pozwala także, w krótkim czasie rozwiązać kwestię wspólnej nieruchomości.

Gdy małżonkowie są zgodni co do pomysłu sprzedaży nieruchomości, mogą samodzielnie znaleźć nabywcę, uzgodnić warunki, podpisać umowę notarialną, a następnie podzielić się zyskiem. Mogą skorzystać z pomocy pośrednika lub sprzedać mieszkanie bezpośrednio do skupu nieruchomości, co zapewni najszybszą i bezpieczną sprzedaż. 

Sprzedaż nieruchomości, która ma dwóch właścicieli, nie jest w żadnym przypadku problematyczna. Transakcja przebiega standardowo – notariusz wymaga złożenia niezbędnych dokumentów oraz stawiennictwa obojga małżonków (sprzedaż nieruchomości przez jednego z małżonków jest możliwa za udzieleniem pełnomocnictwa).

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem – sprzedaż nieruchomości bez zgody współmałżonka

W przypadku sprzedaży mieszkania przed rozwodem istnieje pewien aspekt, który może okazać się bardzo problematyczny – co w przypadku, gdy jeden małżonek nie wyrazi zgody na sprzedaż?

Jeśli jedna ze stron chce zrealizować sprzedaż mieszkania przed rozwodem, lecz druga ma odmienne zdanie w tej kwestii, transakcja nie może się odbyć. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej i wspólnej nieruchomości wymagana jest zgoda obydwu stron na przeprowadzenie transakcji. Sprzedaż nieruchomości bez zgody współmałżonka nie jest możliwa.

Niektóre osoby mogą być skłonne podjąć ryzyko i próbować dokonać sprzedaży samodzielnie, natomiast należy wiedzieć, że sprzedaż nieruchomości bez zgody współmałżonka będzie nieważna. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem – rozdzielność majątkowa

Wspólna sprzedaż mieszkania przed rozwodem to jedno z rozwiązań, które pozwala sprawniej podzielić wspólny majątek. Jednakże małżonkowie mogą również, jeszcze w trakcie trwania małżeństwa zdecydować się na podpisanie umowy rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa przed rozwodem, wymaga zgodnej woli obojga małżonków i stawienia się u notariusza, gdyż umowa rozdzielności majątkowej musi przybrać formę aktu notarialnego. Małżonkowie muszą być także zgodni co do składników majątku oraz ich wartości. Skutkiem rozdzielności, jest to, że małżonkowie nie mają dłużej wspólnego majątku.

W przypadku wspólnej nieruchomości, jeżeli dojdzie do umowy rozdzielności majątkowej, współwłasność łączna przekształci się we współwłasność ułamkową, i najczęściej będzie to skutkowało tym, że każdy małżonek będzie posiadał na wyłączność 1/2 udziałów w nieruchomości.

Posiadając na wyłączność określony udział w nieruchomości, każdy małżonek może dysponować nim według własnej woli. 

Podzielenie majątku przed rozprawą rozwodową jest w wielu przypadkach bardzo korzystne. Jeżeli małżonkowie potrafią się porozumieć w tej kwestii, i zgodnie stawią się u notariusza, jest to szybsze, łatwiejsze i mniej kosztowne rozwiązanie niż podział dokonany przez sąd.

Warto pamiętać, że choć rozdzielność majątkowa może zapewnić małżonkom podział wspólnego majątku, to nadal wymaga pewnego porozumienia między małżonkami. 

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem – problemy

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem w bardzo wielu przypadkach może być problematyczna. Jednym z głównych kłopotów jest oczywiście zgoda drugiego małżonka na sprzedaż nieruchomości. Jeśli nie ma porozumienia między stronami, może to prowadzić do całkowitego zablokowania sprzedaży.

Rozstania bywają bardzo bolesne i emocjonalne. Byłym partnerom trudno jest prowadzić rzeczowe rozmowy dotyczące sprawiedliwego podziału majątku czy sprzedaży wspólnego mieszkania gdy ich relacje nie należą do najlepszych. 

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem często jest racjonalnym posunięciem, które pomoże byłym partnerom szybko rozwiązać kwestię wspólnego majątku – niestety transakcja może być nieosiągalna gdy partnerzy są skonfliktowani.

Co jeśli sprzedaż mieszkania przed rozwodem nie jest możliwa?

sprzedaz-nieruchomosci-po-rozwodzie-bez-podzialu-majatku

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku

Jeżeli małżonkowie nie podejmą żadnych kroków w celu podziału majątku przed rozwodem, zarówno jeśli chodzi o rozdzielność majątkową, jak i sprzedaż nieruchomości przed rozwodem. Mogą podjąć odpowiednie działania po rozwodzie. 

Jeżeli dojdzie do podziału majątku po rozwodzie, sąd zadecyduje o losie wspólnej nieruchomości. Dostępne są trzy rozwiązania: podział fizyczny mieszkania, przyznanie mieszkania na własność jednemu małżonkowi, który dokona spłaty drugiego, lub sprzedaż mieszkania na licytacji i podział kwoty między małżonków. 

Wola małżonków, w kontekście podziału nieruchomości jest istotna. Tak samo ważna jest sytuacja finansowa małżonków, to czy będą w stanie spłacić drugiego po przyznaniu nieruchomości, jak również to, kto zajmuje się opieką nad dziećmi.

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie jest możliwa. O sprzedaży decyduje tylko jeden małżonek, gdy jemu zostało przyznane wyłączne prawo własności nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku również jest możliwa. Byli małżonkowie dysponujący udziałami w nieruchomości, mogą dokonać ich skutecznego zbycia. Mogą sprzedać nieruchomość wspólnie (każdy wyzbywa się swoich udziałów w nieruchomości na korzyść nowego nabywcy), lecz mogą też sprzedać udziały w nieruchomości indywidualnie i niezależnie od drugiej strony.

Nie ma konieczności przeprowadzania podziału majątku, można sprzedać nieruchomość, lub udział w nieruchomości bez podziału majątku przez sąd. 

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem – sprawna sprzedaż udziałów w nieruchomości i wspólnej nieruchomości

Małżonkowie, którym zależy na sprawnym rozwiązaniu kwestii wspólnego mieszkania w obliczu rozwodu, mogą skorzystać z szybkiej i bezpiecznej sprzedaży nieruchomości, którą oferuje Skup.io.

Skup.io to skup nieruchomości za gotówkę, który nabywa nieruchomości na terenie całej Polski. Dla partnerów, którzy chcą wspólnie zbyć nieruchomość w krótkim czasie jeszcze przed rozwodem, oferujemy sprawną transakcję, a gotówkę przekazujemy natychmiast w dniu sprzedaży na indywidualne konta partnerów, zgodnie z ustalonym przez nich podziałem. 

Skup nieruchomości, to również najlepsza metoda na spieniężenie posiadanych udziałów w nieruchomości. Jeżeli w wyniku rozwodu stałeś się właścicielem udziału w nieruchomości, który chcesz sprzedać – Skup.io może Ci pomóc. Oferujemy pomoc specjalistów nieruchomości oraz opiekę prawną, dla bezpieczeństwa interesów sprzedającego. 

Wspólna nieruchomość w przypadku rozwodu bardzo często jest dużym problemem. Bez względu na to czy chcesz zrealizować sprawną sprzedaż mieszkania przed rozwodem, czy też sprzedaż udziałów w nieruchomości po rozwodzie, nasi specjaliści pomogą Ci zrealizować formalności oraz bezpiecznie i szybko pozbyć się problemu.

Po więcej informacji zapraszamy do rozmów z naszymi doradcami, którzy wytłumaczą przebieg transakcji i odpowiedzą na wszelkie pytania!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem czy po rozwodzie

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem czy po rozwodzie – co jest lepsze? To pytanie, które jest istotne dla osób, które posiadają wspólną nieruchomość w obliczu rozwodu. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od indywidualnych okoliczności każdego przypadku.

Jeśli para decyduje się na sprzedaż mieszkania przed rozwodem, może to być korzystne dla obojga małżonków. Sprzedając nieruchomość wcześniej, mają szansę podzielić według uznania uzyskane środki finansowe oraz uniknąć późniejszych sporów dotyczących podziału majątku.

Rozwiązanie tak ważnej kwestii, jaką jest wspólne mieszkania przed rozwodem, jest istotne, bo pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas i pieniądze partnerów. 

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie również jest możliwa. Byli małżonkowie, mogą wspólnie sprzedać całą nieruchomość, także po rozwodzie, pozbywając się udziałów w nieruchomości na rzecz osoby trzeciej. 

Wspólna sprzedaż to rozwiązanie dla par, które nie chcą angażować się w skomplikowane procesy podziału majątkowego. Jeśli obie strony są zadowolone z takiej opcji i mogą porozumieć się co do warunków transakcji, warto rozważyć tę drogę.

W niektórych sytuacjach partnerom może być trudno osiągnąć porozumienie w kwestii wspólnej sprzedaży nieruchomości zarówno przed rozwodem jak i po rozwodzie. Jeżeli w wyniku rozwodu, małżonkowie stali się właścicielami udziałów w nieruchomości, każdy z nich może dokonać sprzedaży swojej części własności. 

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem – podsumowanie

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem to możliwa do zrealizowania transakcja, która wymaga zgody obojga małżonków, aby ją sfinalizować. Jeżeli między małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej, oboje powinni wyrazić zgodę na sprzedaż i stawić się o notariusza, aby zawrzeć umowę sprzedaży z kupującym. 

Taka sprzedaż wspólnego mieszkania jeszcze przed rozwodem, szczególnie gdy nieruchomość stanowi najważniejszy składnik majątku, pozwala uniknąć sporów dotyczących podziału nieruchomości podczas postępowania sądowego. Oszczędza to czas i pieniądze byłych małżonków.

Należy pamiętać, że sprzedaż mieszkania przed rozwodem wymaga bezwzględnego porozumienia właścicieli nieruchomości dotyczącego transakcji sprzedaży.

Po rozwiązaniu małżeństwa możliwe jest również dokonanie wspólnej sprzedaży mieszkania bez konieczności podziału majątku, lecz także w tym wypadku ważna jest zgodna wola współwłaścicieli nieruchomości. To podejście może być korzystne dla par, które preferują szybką likwidację wszelkich wzajemnych powiązań po rozwodzie.

W przypadku, gdy brak jest możliwości porozumienia, małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w sądzie, który rozstrzygnie o losach wspólnej nieruchomości. Alternatywnie, byli małżonkowie, mogą dokonać indywidualnej sprzedaży swoich udziałów w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń