Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela - co można zrobić - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia12 września, 2023

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – co można zrobić

zamieszkanie-bez-zgody-wspolwlasciciela-co-mozna-zrobic

Każdy ze współwłaścicieli ma określone prawa i obowiązki. Są oni zobowiązani do współzarządzania i przesądzania w sprawie ważnych czynności takich jak remonty, wynajem czy sprzedaż. Problemy pojawiają się, gdy jeden ze współwłaścicieli samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące całej nieruchomości.

 Jednym ze spornych tematów jest zamieszkanie bez zgody współwłaściciela nieruchomości.

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela może dotyczyć sytuacji, gdy jeden z właścicieli zajmuje całą, wspólną nieruchomość i traktuje ją jako własny lokal mieszkalny. Podobną, problematyczną kwestię stanowi przebywanie obcej osoby w domu wbrew woli współwłaściciela.

Jak radzić sobie w takich przypadkach? Co może zrobić współwłaściciel? 

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zwykły zarząd

Współwłaściciele nieruchomości powinni współdziałać w zarządzie nieruchomością. Wszystkie planowane czynności dotyczące nieruchomości należy uprzednio ogłosić wszystkim współwłaścicielom. Mają oni prawo wyrazić zgodę na dokonanie danej czynności, bądź też nie. 

Zarządzanie wspólną nieruchomością dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. W zależności od tego, z czynnością jakiej kategorii mamy do czynienia, wystarczy zgoda co najmniej połowy według udziałów, lub wszystkich udziałowców. 

Czynności, które podejmowane są w celu utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, jej eksploatacji oraz załatwianie spraw bieżących należą do czynności zwykłego zarządu. Dla podjęcia takich czynności współwłaściciel potrzebuje zgody większości w udziałach. 

Wszystkie inne czynności, przekraczające ten zakres, wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

Co ważne, ustawodawca nie sprecyzował, jakie dokładnie czynności zaliczamy do tych związanych ze zwykłym zarządem, a które przekraczają zwykły zarząd. To dlatego, że każda sytuacja jest inna, i specyficzne okoliczności sprawy mogą spowodować, że ta sama czynność w jednym przypadku będzie należeć do kategorii zwykłego zarządu, a w innym przypadku będzie to czynność przekraczająca zwykły zarząd.

Jeżeli współwłaściciel chce dokonać czynności, do której wymaga się zgody wszystkich, a uzyska zgodę współwłaścicieli dysponujących co najmniej połową udziałów, może skierować sprawę do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie czynności.

Warto, aby współwłaściciele prowadzili między sobą otwartą komunikację i przed podjęciem działań dotyczących losów nieruchomości, skonsultowali się  z pozostałymi i uzyskali wymaganą zgodę. 

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – co w przypadku, gdy jeden współwłaściciel przejmuje całą nieruchomość? 

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – zajęcie całej nieruchomości przez jednego współwłaściciela

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – zajęcie całej nieruchomości przez jednego współwłaściciela może stwarzać wiele problemów i konfliktów. O ile, współwłaściciele wcześniej nie ustalili zgodnie, że jeden z nich zamieszka w nieruchomości, to wyłączenie drugiego współwłaściciela z korzystania i posiadania będzie naruszeniem jego praw.

Według przepisów prawa każdy współwłaściciel może korzystać i współposiadać całą nieruchomość, lecz w takim zakresie, aby nie przeszkadzać w korzystaniu i współposiadaniu nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy z właścicieli ma prawo do korzystania z nieruchomości, lecz takie samo prawo posiadają inni współwłaściciele, i wszyscy wzajemnie powinni respektować swoje prawa.

Gdy chodzi o zamieszkanie bez zgody współwłaściciela, czyli przejęcie nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli, w takiej sytuacji ważne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu rozwiązania problemu. Pierwszym krokiem powinno być otwarcie dialogu pomiędzy współwłaścicielami w celu znalezienia kompromisu i uzgodnienia warunków korzystania z nieruchomości.

Niekiedy to niewiedza prowadzi do nadużyć. Współwłaściciele powinni być świadomi praw, jakie im przysługują, warto przypomnieć współwłaścicielowi, o zasadach współwłasności.

Jeśli rozmowy nie przynoszą rezultatu, a współwłaściciel traktuje wspólną nieruchomość jako jego wyłączne miejsce zamieszkania, nie dopuszczając innych do nieruchomości, należy podjąć odpowiednie kroki prawne. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – co zrobić

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – co może zrobić pokrzywdzony współwłaściciel? Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, współwłaściciel, który nie ma dostępu do nieruchomości, a jego prawa zostały naruszone, może skierować sprawę do sądu.

Możliwości jest kilka, a to które będzie właściwe, jest zależne od konkretnego przypadku i rodzaju nieruchomości wspólnej. Możliwe jest żądanie dopuszczenia do współposiadania, podział nieruchomości quoad usum, żądanie odszkodowania za korzystanie z nieruchomości ponad udział, czy zniesienie współwłasności. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika, który podpowie najlepsze rozwiązanie. 

Zniesienie współwłasności to trwały sposób na to, aby pozbyć się problemów ze współwłasnością. Często jest to długotrwały proces prawny, ale może okazać się najlepszym rozwiązaniem, gdy konfliktowa sytuacja jest na tyle uporczywa, że nie chcemy dłużej pozostawać we współwłasności. 

Alternatywnie gdy współwłaściciel nie chce brać udziału w postępowaniach sądowych, dochodzić roszczeń przed sądem, lub przeprowadzać zniesienia współwłasności, zawsze może zdecydować się na sprzedaż udziałów w nieruchomości.

W dalszej części artykułu opiszemy obydwa rozwiązania. 

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – przebywanie obcej osoby w domu wbrew woli współwłaściciela 

Równie problematyczne co zamieszkanie bez zgody współwłaściciela przez jednego ze współwłaścicieli może być także przebywanie obcej osoby w domu wbrew woli współwłaściciela. Współwłasność jest zawsze wyzwaniem, ponieważ wymaga porozumienia i respektowania praw innych właścicieli. Czy przebywanie obcej osoby w domu wbrew woli współwłaściciela narusza prawa innych?

Mowa tu o przypadku, gdy jeden współwłaściciel zamierza wprowadzić do nieruchomości osobę trzecią, która będzie z niej korzystać.

Wprowadzenie się i zamieszkanie w nieruchomości osoby trzeciej, wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli, gdyż jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd rzeczą wspólną.

Zarówno w przypadku najmu lokalu mieszkalnego, jak i użyczenia lokalu osobie trzeciej przez jednego ze współwłaścicieli, konieczna jest zgoda wszystkich pozostałych właścicieli. Zasadniczo taka czynność jest traktowana jako przekraczająca zwykły zarząd, dlatego wymaga pełnej akceptacji wszystkich stron. 

Przebywanie obcej osoby w domu wbrew woli współwłaściciela, czyli wynajęcie lokalu osobie trzeciej przez jednego współwłaściciela, spowoduje, że pozostali współwłaściciele będą mogli np.  żądać przed sądem stwierdzenia nieważności umowy najmu. Co ważne, wynajmujący współwłaściciel może również prędzej lub później zostać rozliczony przez pozostałych współwłaścicieli, z pożytków i przychodów ze wspólnej rzeczy.

Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących nieruchomości i uzyskać informacje na temat dostępnych opcji prawnych, w indywidualnej sytuacji.

przebywanie-obcej-osoby-w-domu-bez-zgody-wspolwlasciciela

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – jak rozwiązać problemy które powoduje współwłasność 

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela oraz przebywanie obcej osoby w domu wbrew woli współwłaściciela może doprowadzić do poważnej sytuacji spornej między współwłaścicielami. Odpowiednie rozwiązanie powyższych problemów często może wymagać ingerencji sądu, ale nie jest niemożliwe. Istnieje kilka możliwości, które mogą pomóc w znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich stron.

Pierwszym krokiem jest próba porozumienia się i przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi współwłaścicielami. Ważne jest otwarte i uczciwe podejście do rozmowy oraz wysłuchanie stanowisk różnych osób. Zawsze warto spróbować rozwiązać wszelkie konflikty drogą polubowną, bez ingerencji sądów. W ten sposób nie narazimy się na zbędne koszty sądowe, a istnieje możliwość, że szybciej rozwiążemy kwestie sporne.

Jeśli jednak rozmowy nie przynoszą rezultatów lub są niemożliwe do przeprowadzenia, bo współwłaściciele nie chcą w nich uczestniczyć, należy podjąć kroki prawne i dochodzić roszczeń w sądzie. W przypadku, gdy współwłasność jest niezwykle uciążliwa, każdy współwłaściciel może złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności. To trwała metoda na zakończenie wszystkich problemów między współwłaścicielami. W toku zniesienia współwłasności dokonuje się także niezbędnych, zaległych rozliczeń między współwłaścicielami. 

Ciekawym rozwiązaniem może być także sprzedaż udziałów w nieruchomości. W takiej sytuacji jeden ze współwłaścicieli może zdecydować, się zbyć swoją część własności. Nie potrzebuje do tego zgody pozostałych współwłaścicieli – może zadecydować o tym samodzielnie w dowolnym czasie. 

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – sprzedaż swojego udziału w nieruchomości

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela może stanowić dla pozostałych współwłaścicieli duży problem. Jeśli sytuacja staje się trudna i nie można samodzielnie osiągnąć porozumienia w sprawie korzystania z danej nieruchomości, sprzedaż udziałów może być sensownym krokiem. Sprzedaż udziału nieruchomości może być dobrym rozwiązaniem szczególnie wtedy, gdy współwłaściciele nie chcą brać udziału w postępowaniach sądowych.

W przypadku chęci sprzedaży części nieruchomości należy pamiętać o kilku istotnych aspektach. Przede wszystkim warto pamiętać, że rynkowa cena za udział w nieruchomości będzie niższa niż gdyby dokonać sprzedaży całej nieruchomości i uzyskaną kwotę podzielić stosownie do udziałów. 

Natomiast sprzedaż udziałów w nieruchomości może w wielu przypadkach okazać się bardzo korzystna. Współwłaściciel nie musi podejmować żadnych kroków prawnych ani stawiać się przed sądem. Pozbywa się konieczności uczestniczenia w postępowaniach i oczekiwania na decyzję sądu. Postępowania sądowe o zniesienie współwłasności bywają długotrwałe i pociągają za sobą koszty. 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości realizowana jest błyskawicznie jeżeli, korzystamy z opcji, jaką daje skup udziałów w nieruchomościach Skup.io. Skup nieruchomości to profesjonalna i kompleksowa pomoc w sprzedaży. Pomagamy współwłaścicielom pozbyć się niechcianych lub problematycznych współwłasności i zamienić je na szybką gotówkę.

Każda sprzedaż finalizowana jest u notariusza, a nad bezpieczeństwem transakcji czuwa zespół prawników. Po podpisaniu umowy i dokonaniu zapłaty przez Skup.io następuje przeniesienie praw własności nieruchomości na nowego właściciela. 

To szybki i bezpieczny sposób na spieniężenie udziałów w nieruchomości, które przynoszą problemy. Każdy współwłaściciel ma prawo swobodnie rozporządzać jego częścią udziałów w nieruchomości. W przypadku sprzedaży nie trzeba więc informować współwłaścicieli o planowanej transakcji. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – zniesienie współwłasności

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela może również zakończyć się procesem sądowym. Zniesienie współwłasności nieruchomości jest częstym rozwiązaniem, gdy jeden ze współwłaścicieli nadużywa swoich praw i nie wyraża chęci porozumienia czy negocjacji. 

Proces ten polega na rozwiązaniu współwłasności poprzez fizyczny podział nieruchomości, przejęcie nieruchomości przez jednego wyłącznego właściciela lub sprzedaż całego mieszkania, lub domu na licytacji komorniczej. Aby wszcząć postępowanie, wystarczy, że odpowiedni wniosek do sądu złoży jeden współwłaściciel. Pozostali współwłaściciele nie mogą się sprzeciwić zniesieniu współwłasności.

Zniesienie współwłasności może być skomplikowanym procesem, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości. Będzie on mógł pomóc w przygotowaniu dokumentów i zapewnić prawidłowy przebieg całościowej procedury. Pomoc prawnika zwiększy koszty poniesione przez współwłaściciela, lecz taka pomoc bardzo często bywa niezbędna. 

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela – podsumowanie 

Zamieszkanie bez zgody współwłaściciela oraz przebywanie obcej osoby w domu wbrew woli współwłaściciela to trudne sytuacje, które mogą znaleźć swój finał na korytarzu sądowym. 

Brak porozumienia oraz bezprawne działanie współwłaścicieli, w ostateczności może doprowadzić do rozwiązania współwłasności poprzez sprzedaż udziałów w nieruchomości lub zniesienie współwłasności w sądzie.

Pamiętajmy, że współwłasność powoduje konieczność współdziałania we wszystkich aspektach związanych z nieruchomością. Zamieszkanie jednego ze współwłaścicieli we wspólnej nieruchomości, bądź wynajem całej nieruchomości osobie trzeciej są jak najbardziej możliwe, jednakże konieczne jest uprzednie poinformowanie współwłaścicieli, ustalenie zasad, czy uzyskanie wymaganej zgody. 

Podejmując, takie decyzje z pominięciem innych współwłaścicieli możemy narazić się na problemy i konsekwencje prawne. 

Jeżeli zmagasz się z problemami związanymi ze współwłasnością, nie chcesz podejmować działań sądowych i zastanawiasz się nad sprzedażą swojej części udziałów w nieruchomości, porozmawiaj z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą i sprawnie zrealizują transakcję sprzedaży!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń