Były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego? Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie. - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia28 lutego, 2023

Były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego? Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie.

byly-maz-nie-splaca-kredytu-hipotecznego-czy-sprzedaz-domu-z-hipoteka-po-rozwodzie-to-dobre-rozwiazanie

Rozwód zmienia w życiu byłych małżonków bardzo wiele. Często bywa, że ich relacje nie należą do najlepszych, a porozumienie się w kwestii wspólnego majątku jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Sytuacja komplikuje się bardziej, gdy współkredytobiorca nie spłaca kredytu hipotecznego. Co w takiej sytuacji może zrobić drugi współkredytobiorca? Czy jest zobowiązany opłacać całą ratę kredytu, a może tylko swoją część? Jak działa komornik, gdy zadłużenie spowodował jeden ze współkredytobiorców? 

Z tego artykułu dowiesz się co zrobić ze wspólnie zaciągniętym podczas małżeństwa kredytem, aby nie stanowił on przedmiotu wiecznych sporów. Dowiesz się, jak reaguje bank, w sytuacji gdy były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego, lub na odwrót, gdy była żona nie spłaca kredytu hipotecznego. Opiszemy, jak wygląda sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie i kiedy warto zdecydować się na taki krok. Zapraszamy do lektury!

Rozwód a kredyt hipoteczny – co zrobić gdy były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego

Utrata pracy, długi, nagła choroba mogą sprawić, że spłata rat kredytu na czas stanie się problemem. Gdy były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego, ważne jest, aby uświadomić go jakie konsekwencje niesie ze sobą zadłużenie wobec banku.

Najważniejszą rzeczą, jaką muszą wiedzieć zarówno przyszli kredytobiorcy jak i osoby po rozwodzie, jest to, że gdy współkredytobiorca nie spłaca kredytu, konsekwencje ponoszą obie osoby, które zaciągnęły zobowiązanie w banku! Nawet gdy zadłużenie spowodował jeden kredytobiorca, obie strony zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za spłatę. A więc, wobec przykładowej sytuacji, gdy były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego, a żona zaś, opłaca swoją część raty, szczególnie warto podjąć odpowiednie kroki.

Tak więc, gdy były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego, należy niezwłocznie skontaktować się z kredytodawcą i wyjaśnić sytuację. W niektórych przypadkach bank może być skłonny dojść do porozumienia  w sprawie uregulowania płatności.

Być może trzeba będzie rozważyć inne opcje, jeżeli współkredytobiorca nie spłaca kredytu. Można rozważyć przejęcie nieruchomości przez jednego z ex-małżonków lub sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie w celu spłacenia zaległych długów.

Brak płatności ze strony jednego z kredytobiorców może prowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współkredytobiorca nie spłaca kredytu hipotecznego – stanowisko banku

Jeśli, były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego  i nie wypełnia swojego obowiązku wynikającego z warunków umowy kredytowej z pożyczkodawcą, bank może wypowiedzieć umowę kredytową. Stanowisko banku wobec rozwodu kredytobiorców jest jednoznaczne. Nie przebierając w słowach, instytucji bankowej nie interesuje, rozwód współkredytobiorców. Po rozwodzie są oni zobowiązaniu solidarnie spłacać raty kredytu, tak jak miało to miejsce przed zakończeniem małżeństwa.

Dopóki współkredytobiorcy bezproblemowo dokonują comiesięcznych spłat na rzecz banku, nie ma on żadnych zastrzeżeń. Dla banku nie jest również istotny podział spłaty, czyli kto i w jakich częściach spłaca ratę. Nie są konieczne żadne zmiany w umowie kredytowej. 

Jeżeli zaś, sytuacja: współkredytobiorca nie spłaca kredytu, powoduje opóźnienia i zaległości, można być w 100% pewnym, że taki stan rzeczy zostanie odnotowany przez bank, który podejmie odpowiednie kroki. 

Były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego – możliwe konsekwencje

Gdy współkredytobiorca nie spłaca kredytu i z tego powodu do banku nie wpływają należne kwoty, w pierwszej kolejności kredytobiorcy zostają upomnieni o istniejącym obowiązku zapłaty np. listownie, sms-em czy poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem banku. Gdy spłata kredytu nie jest realizowana w dalszym ciągu, kredytobiorcy otrzymają wezwanie do zapłaty.

W następstwie takiej sytuacji bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową i rozwiązać sprawę sądownie poprzez komornika. 

Gdy były mąż nie płaci kredytu hipotecznego, warto podjąć odpowiednie kroki, mające na celu utrzymanie nieruchomości w rękach kredytobiorców lub zdecydować się na sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie i zakończyć problem z płatnościami, zanim zadłużenie spowoduje poważne konsekwencje prawne. 

Były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego – jakie możliwości mają kredytobiorcy wobec rozwodu

Co więc można zrobić, w sytuacji gdy współkredytobiorca nie spłaca kredytu? O poniższych działaniach, warto zastanowić się także, zanim w ogóle dojdzie do sytuacji związanej z problemem w spłacie kredytu. Kredyt hipoteczny po rozwodzie co z nim zrobić?

 1. Jeden z byłych małżonków może przejąć mieszkanie wraz z kredytem.
 2. Dołączenie do zobowiązania kredytowego nowej osoby.
 3. Dokonać sprzedaży domu z hipoteką po rozwodzie – wygaśnięcie zobowiązania wobec banku.

wspolkredytobiorca-nie-splaca-kredytu

Były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego – przepisanie kredytu na jedną osobę

Kredyt po rozwodzie, to często skomplikowana kwestia, na którą trudno jest znaleźć dobre rozwiązanie. Natomiast, warto uporządkować sprawy związane ze wspólną hipoteką, aby nie dopuścić do sytuacji gdy np. były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego

Przepisanie kredytu hipotecznego po rozwodzie na jednego z kredytobiorców to dostępne rozwiązanie. Polega ono na tym, że jeden z byłych małżonków wyraża zgodę na to, aby przejąć na siebie cały kredyt i obowiązek jego spłaty w zamian za co, zatrzymuje mieszkanie na własność. 

Wobec chęci przepisania kredytu na jednego małżonka bank podejmie się zbadania zdolności kredytowej tej osoby, aby sprawdzić, czy będzie ona w stanie samodzielnie spłacać raty kredytu. Gdy procedura zakończy się pomyślnie, chętny przejąć nieruchomość kredytobiorca podpisze aneks do umowy. Drugi małżonek zostanie wykreślony z umowy kredytowej. 

Były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego – nowy współkredytobiorca

Co zrobić, gdy współkredytobiorca nie spłaca kredytu? Wobec tego, w porozumieniu z byłym małżonkiem  możecie zadecydować o przejęciu przez jedną osobę zobowiązania kredytowego, oraz dopisania do umowy nowego współkredytobiorcy. 

To rozwiązanie, jest dostępne dla osób, które samodzielnie nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, a chcą zatrzymać mieszkanie dla siebie. Osoba, która dołączy do zobowiązania kredytowego, również musi posiadać zdolność kredytową, co najmniej w stopniu podobnym do tej, którą posiadał były współkredytobiorca. Taką osobą może być nowy partner, rodzic, czy rodzeństwo.

W sytuacji, gdy żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe do zrealizowania, a współkredytobiorca nie spłaca kredytu, należy rozważyć sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie

Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie to kolejna opcją, jaką mają osoby po rozwodzie. To także, dobre rozwiązanie na wypadek sytuacji, gdy były mąż nie płaci kredytu hipotecznego

Możliwość sprzedaży domu z hipoteką po rozwodzie, jest najszybszym sposobem na zlikwidowanie zobowiązania kredytowego, które jest pozostałością po małżeństwie. W ten sposób, właściciele nieruchomości mogą z uzyskanej ze sprzedaży kwoty, dokonać spłaty kredytu hipotecznego, a kwotę przewyższającą wartość kredytu, podzielić między siebie nawzajem. 

W przypadku kredytu hipotecznego sprzedaż nieruchomości to dobre rozwiązanie, które likwiduje konieczność wspólnej spłaty kredytu mieszkaniowego przez wiele lat. Bardzo często rozwód, powoduje ograniczenie kontaktów byłych małżonków, którzy najczęściej nie pozostają ze sobą w dobrych relacjach, a niekiedy wręcz nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego.

Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie w zupełności rozwiązuje ten problem. 

Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie – jak zrobić to najprościej

Jak wspomnieliśmy, gdy były mąż nie płaci kredytu hipotecznego lub odwrotnie, gdy była żona nie płaci kredytu hipotecznego, ze względu na brak wystarczających środków finansowych, warto wspólnie rozważyć sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie.

Sprzedaż domu z kredytem hipotecznym nie jest trudnym przedsięwzięciem, chociaż wymaga kilku dodatkowych czynności, niż w przypadku standardowej transakcji. Przede wszystkim, należy znaleźć kupującego, który zdecyduje się nabyć taką nieruchomość.

Jeżeli chcesz szybko załatwić sprawę sprzedaży domu z hipoteką po rozwodzie, możesz skorzystać z usług naszego Skupu nieruchomości Skup.io, który specjalizuje się w tego typu transakcjach. Zdecydowany nabywca, który nie boi się transakcji na nieruchomości obciążonej hipoteką, a do tego wypłaca zysk w gotówce, oznacza najszybsze rozwiązanie kwestii wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Ponadto, w sytuacji gdy współkredytobiorca nie płaci kredytu, lub gdy współwłasność powoduje pewne komplikacje, a Ty nie jesteś pewny czy sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie, jest w twoim wypadku możliwa – Skup.io zapewni Ci opiekę prawną, a nasi specjaliści do spraw nieruchomości znajdą rozwiązanie Twojego problemu. 

kredyt-hipoteczny-po-rozwodzie

Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie – dokumenty

Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie wymaga osobistego stawiennictwa w oddziale banku. Tam, kredytobiorcy uzyskają dokumenty, które są wymagane przy transakcji – promesę wykreślenia hipoteki po spłacie zobowiązania oraz zaświadczenie o kwocie pozostałej do spłaty.

 Dokumenty posłużą poprawnemu sformułowaniu treści umowy przedwstępnej i finalnej, tak aby strony transakcji były odpowiednio zabezpieczone. Bankowa promesa zazwyczaj jest ważna przez 30 dni od jej uzyskania.

Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie, wymaga również zgromadzenia innych, standardowych dokumentów przy sprzedaży nieruchomości – akt własności, zaświadczenie o braku osób zameldowanych, zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłacie czynszu itd. Należy również przygotować dokumenty tożsamości oraz numer księgi wieczystej nieruchomości, która podlega sprzedaży.

Sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie – jak wygląda proces sprzedaży

Transakcja, jaką jest sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie, nie jest skomplikowana gdy małżonkowie chcą zbyć nieruchomość i mają zdecydowanego nabywcę. Chociaż sama sprzedaż jest bezpieczna, wciąż wielu nabywców obawia się przejęcia zobowiązania. Jest to bezpodstawne, gdy sporządzimy umowę sprzedaży w prawidłowy sposób, dbając o interesy obu stron transakcji.

Jak może wyglądać proces sprzedaży domu z hipoteką po rozwodzie?

 1. Ustalenie adekwatnej ceny rynkowej, która wystarczy na spłatę kredytu.
 2. Znalezienie nabywcy na nieruchomość obciążoną hipoteką.
 3. Wizyta w banku i skompletowanie niezbędnej dokumentacji.
 4. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży.
 5. Wizyta u notariusza i zawarcie finalnej umowy sprzedaży domu z hipoteką po rozwodzie w formie aktu notarialnego.
 6. Przelanie środków na konto banku oraz konto sprzedających.
 7. Uzyskanie z banku zaświadczenia o uregulowaniu zadłużenia.
 8. Wizyta w sądzie, celem uregulowania informacji w księdze wieczystej nieruchomości.

Współkredytobiorca nie spłaca kredytu – czy sprzedaż domu z hipoteką po rozwodzie to dobre rozwiązanie

Wspólny kredyt po rozwodzie, bardzo często stanowi problem dla byłych już małżonków. Zdarza się że jedna z osób nie wywiązuje się z kredytowego zobowiązania naumyślnie, aby wyrządzić szkodę byłemu małżonkowi – były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego.

Przypominamy, że gdy współkredytobiorca nie płaci kredytu – bank może wymagać spłaty od obojga kredytobiorców. W praktyce, sytuacja, w której to były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego, często kończy się tak, że druga osoba przyjmuje na siebie cały ciężar spłaty zobowiązania, aby uniknąć zadłużenia. W takiej sytuacji można udać się do banku i wspólnie poszukać właściwego rozwiązania.

Natomiast zdarza się, że jest to niemożliwe, i jedynym rozwiązaniem na nasze problemy pozostaje sprzedaż domu z kredytem po rozwodzie.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż domu z kredytem po rozwodzie nie musi być trudna!

Pamiętaj, że sprzedaż domu z kredytem po rozwodzie ma również swoje plusy. To najszybszy sposób na pozbycie się kłopotliwej współwłasności i uniknięcie zadłużenia gdy współkredytobiorca nie płaci kredytu. Sprzedając nieruchomość według własnych zasad, unikniesz procesu egzekucyjnego, gdy zadłużenie sprawi, że bank rozpocznie procedurę sądową. 

Jeżeli interesuje Cię sprzedaż domu z kredytem po rozwodzie, porozmawiaj z ekspertami Skup.io, którzy pomogą Ci w realizacji procesu sprzedaży. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń