Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności nieruchomości? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia30 sierpnia, 2023

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności nieruchomości?

kto-ponosi-koszty-zniesienia-wspolwlasnosci-nieruchomosci

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – to pytanie, które często zadają współwłaściciele nieruchomości. Jeżeli zarządzanie wspólnym lokalem jest trudne, współwłaściciele kłócą się lub jeden z nich chciałby przejąć nieruchomość na własność, właściwym krokiem jest zniesienie współwłasności nieruchomości. Są na to tylko dwie drogi – notarialna lub sądowa. 

Jak wygląda zniesienie współwłasności przez sąd, a jak gdy dokonuje go notariusz? Jak wysokie są koszty i właściwie kto ponosi koszty zniesienia współwłasności?

 Zanim podejmiemy decyzję o rozwiązaniu współwłasności nieruchomości, poznajmy charakterystykę metody notarialnej i sądowej oraz przyjrzyjmy się bliżej tematowi tego, komu przypada obowiązek pokrycia wydatków związanych ze zniesieniem współwłasności

Zapraszamy do lektury!

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – kiedy dochodzi do zniesienia współwłasności

Kiedy dochodzi do zniesienia współwłasności? W wyniku dziedziczenia, darowizny, rozwodu lub wspólnego zakupu, jedną nieruchomość może posiadać jednocześnie kilka osób. Osoby te, dysponują udziałem w nieruchomości. Współwłasność nieruchomości wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich współwłaścicieli, szczególnie gdy dążą oni do efektywnego wykorzystania potencjału nieruchomości. 

Może cię zainteresować: Spadek po rodzicach mieszkanie

Współwłaściciele mogą mieć różne plany co do nieruchomości, jej wykorzystania, remontów, sprzedaży, wynajęcia, zamieszkania w niej itd. Na tle tych kwestii, często dochodzi do nieporozumień i konfliktów. Jeżeli nie ma możliwości porozumienia, współwłaściciele mogą zainteresować się tematem zniesienia współwłasności, a w następstwie tego, tym, kto ponosi koszty zniesienia współwłasności. 

Gdy jest kilku współwłaścicieli, a ich relacje stają się skomplikowane, mogą oni dążyć do tego, aby jedna z osób przejęła nieruchomość na wyłączność, aby nieruchomość sprzedać i podzielić się uzyskaną kwotą lub podzielić nieruchomość fizycznie, tak aby każdemu współwłaścicielowi przypadła część adekwatna do jego udziału. 

Każdy z tych sposobów spowoduje, że współwłasność przestanie obowiązywać

Proces zniesienia współwłasności może nastąpić na dwa sposoby – u notariusza lub w sądzie. Decyzja o wyborze odpowiedniego trybu zależy od okoliczności sprawy oraz preferencji stron. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od wybranego sposobu, wiążą się z tym pewne koszty.

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności? Sprawdźmy najpierw, jak kształtują się koszty, oraz kto je ponosi, gdy współwłaściciele złożą wizytę u notariusza.

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – u notariusza

Współwłaściciele mogą zdecydować, że zniesienie współwłasności nieruchomości przeprowadzą u notariusza. Tryb notarialny jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy współwłaściciele polubownie ustalili zgodny sposób zniesienia współwłasności. 

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza polega na sporządzeniu przez urzędnika stosownej umowy w formie aktu notarialnego. Przed udaniem się do notariusza, współwłaściciele powinni ustalić wszystkie warunki transakcji i skompletować wymagane dokumenty. 

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza przebiega w sposób wskazany przez współwłaścicieli. Mogą np. zdecydować, że całą nieruchomość przejmie jeden współwłaściciel, który spłaci pozostałych, bądź też nie, jeśli współwłaściciele zgodzą się na nieodpłatne przeniesienie praw do nieruchomości.

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności u notariusza? Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego związane jest z poniesieniem określonych kosztów. Koszty notarialne są zależne od wartości przedmiotu współwłasności, czyli nieruchomości. Taksa notarialna może wynieść w zależności od wartości wspólnej  nieruchomości:

  • do 3 000 zł – maksymalna stawka taksy notarialnej to 100 zł,
  • od 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • od 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • od 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • od 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000zł,
  • od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej  1 000 000 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł – 6 770zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, jednak nie więcej niż 10 000 zł.

Są to maksymalne stawki pobierane przez notariusza, dolicza się do nich 23% VAT. Stawki te są negocjowalne. Ponadto notariusz naliczy koszty za wypisy aktu notarialnego. 

A więc kto ponosi koszty zniesienia współwłasności u notariusza? To zależy od samych współwłaścicieli. Koszty mogą zostać opłacone przez wszystkich współwłaścicieli proporcjonalnie do ich udziałów, w równych częściach, lub może ponieść je tylko jeden współwłaściciel. Notariusz nie ingeruje w to kto ponosi koszty zniesienia współwłasności. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – w sądzie

Kiedy współwłaściciele nie są zgodni co do tego, w jaki sposób znieść współwłasność, właściwe jest skierowanie sprawy do sądu. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć do sądu każdy ze współwłaścicieli. W przypadku sprzecznych interesów i braku porozumienia, decyzję o tym, w jaki sposób znieść współwłasność podejmie sąd w postępowaniu w trybie nieprocesowym. 

Gdy kilku współwłaścicieli chce przejąć nieruchomość na wyłączność, gdy współwłaściciele uważają, że żądane kwoty spłaty są zbyt wysokie, ale również gdy są oni zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności, mogą skorzystać z pomocy sądu. 

Generalnie, koszty w sprawie o zniesienie współwłasności zawsze są kwestią indywidualną i zależą od okoliczności danego procesu sądowego. Do kosztów postępowania sądowego zaliczymy m.in.: opłatę za wniosek o zniesienie współwłasności, koszty opinii biegłego, koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, i inne zależne od danej sprawy.

Opłata za wniosek wynosi 1000 zł, jednak gdy strony przedstawią zgodny projekt zniesienia współwłasności, opłata spada do 300 zł. Opłatę uiszcza osoba, która składa wniosek.

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności przed sądem? O tym decyduje sąd, natomiast zazwyczaj, w przypadku zniesienia współwłasności, które przeprowadza się w trybie postępowania nieprocesowego, każdy współwłaściciel ponosi koszty postępowania związane z jego udziałem w sprawie. 

Taka sytuacja występuje najczęściej wtedy, gdy uczestnicy postępowania – współwłaściciele – nie mieli sprzecznych interesów. Odmienne wnioski dotyczące sposobu podziału wspólnej nieruchomości nie oznaczają sprzecznych interesów, gdy wszyscy współwłaściciele dążą do zniesienia współwłasności. 

Jednakże opinie sądów, w kwestii tego kto ponosi koszty zniesienia współwłasności, mogą być różne, zależeć od okoliczności sprawy, rozstrzygnięcia sposobu zniesienia współwłasności czy sprzecznych interesów uczestników. Może zdarzyć się tak, że kosztami sąd obciąży tego uczestnika, któremu w toku postępowania przyznano nieruchomość na własność.

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – kiedy wybrać drogę sądową a kiedy notarialną

Koszty zniesienia współwłasności mogą być różne w zależności od tego czy korzystamy z usług notariusza, czy wybierzemy drogę sądową. To, kto ponosi koszty zniesienia współwłasności, także nie jest jednoznaczne i zależy od kilku czynników. 

Kiedy lepiej jest wybrać zniesienie współwłasności u notariusza, a kiedy w sprawie decyduje sąd?

Notariusz zniesie współwłasność nieruchomości w krótszym czasie. Współwłaściciele mogą wybrać dowolnego notariusza i załatwić sprawę już podczas jednego spotkania w kancelarii. Sądowe zniesienie współwłasności, potrwa dłużej. Sąd musi wyznaczyć rozprawę, a ta czynność może potrwać nawet kilka miesięcy. 

Notarialna droga jest możliwa, tylko gdy współwłaściciele osiągnęli porozumienie w kwestii sposobu zniesienia współwłasności. Droga sądowa jest możliwa zarówno wtedy gdy współwłaściciele się porozumieli, ale przede wszystkim wtedy gdy toczą spory o współwłasność.

Jeżeli chodzi o same opłaty, oraz to, kto ponosi koszty zniesienia współwłasności, sprawa jest dużo bardziej klarowna gdy korzystamy z usług notariusza. Znając maksymalne stawki za czynności notariusza i kontaktując się z samym urzędnikiem, możemy od razu ustalić, jakie koszty przyjdzie nam zapłacić. Współwłaściciele mogą też dowolnie określić podział kosztów. To, kto ponosi koszty zniesienia współwłasności, zależy od decyzji współwłaścicieli.

Koszty sądowe, nie są do końca znane. Zależą od różnych czynników dotyczących indywidualnej sprawy dotyczącej rozwiązania współwłasności.

zniesienie-wspolwlasnosci-nieruchomosci-u-notariusza

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – sposoby zniesienia współwłasności

W przypadku gdy nieruchomość jest w posiadaniu kilku osób, zniesienie współwłasności może być koniecznością. Jakie są sposoby zniesienia współwłasności?

Pierwszym sposobem jest podział nieruchomości między współwłaścicieli. W tym przypadku każdy otrzymuje określoną część nieruchomości na własność. Może to obejmować podział działki czy domu. Niekiedy taki podział w naturze jest niestety niemożliwy, gdy podział jest sprzeczny z przepisami prawa lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy wspólnej.

Kolejnym sposobem jest przekazanie pełnej własności nieruchomości jednej osobie spośród współwłaścicieli. Osoba ta, musi zgodzić się na przyznanie nieruchomości, nie może jej do tego przymusić ani sąd, ani inny współwłaściciel. Nabywca nieruchomości spłaca pozostałych współwłaścicieli stosownie do wartości ich udziałów. 

Trzecim sposobem jest sprzedaż całej nieruchomości i podział uzyskanej sumy pieniędzy między współwłaścicieli proporcjonalnie do ich udziałów. To rozwiązanie może być stosowane w sytuacjach, gdy nie ma możliwości fizycznego podzielenia nieruchomości lub kiedy wszyscy właściciele preferują właśnie ten sposób zniesienia współwłasności. Minusem tego rozwiązania jest to, że sądowa sprzedaż realizowana jest przez komornika i na zasadach egzekucji komorniczej.

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – alternatywa dla zniesienia współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić poprzez wspólną sprzedaż mieszkania lub domu na wolnym rynku.
To alternatywa dla sądowego procesu zniesienia współwłasności, która w wielu sytuacjach może okazać się szczególnie korzystna. W szybkiej i sprawnej sprzedaży wspólnej nieruchomości pomoże Ci profesjonalna firma – Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io.

Współwłaściciele mogą wspólnie zdecydować o zbyciu nieruchomości na korzyść osoby trzeciej. Transakcja polega na tym, że każdy współwłaściciel zbywa swoje udziały w nieruchomości. Taka metoda na rozwiązanie współwłasności może mieć swoje zalety.

Współwłaściciele mogą uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania w sądzie. Jest to dobre rozwiązanie, gdy żaden współwłaściciel nie może lub nie chce przejąć praw do nieruchomości, a także gdy współwłaściciele wolą sprzedać nieruchomość i podzielić miedzy siebie uzyskany zysk. Ta opcja jest dużo korzystniejsza niż sprzedaż licytacyjna w toku zniesienia współwłasności przez sąd. 

Wspólna sprzedaż mieszkania i związane z tym rozwiązanie współwłasności nieruchomości może przebiegać naprawdę sprawnie, szczególnie gdy skorzystamy ze sprawdzonego, szybkiego sposobu sprzedaży, jakim jest firma Skup.io!

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w takim przypadku? Dla sprzedających współwłaścicieli transakcja nie generuje żadnych kosztów. Nabywca – Skup.io – opłaca wszelkie niezbędne koszty. Dodatkowo oferuje bezpłatne, komplementarne usługi, m.in. opiekę prawną, pomoc przy formalnościach.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – skup nieruchomości Skup.io

Nabywca – Skup.io – opłaca wszelkie niezbędne koszty okołotransakcyjne. Dodatkowo oferuje bezpłatne, komplementarne usługi, m.in. opiekę prawną, pomoc przy formalnościach, sprzedaż za pełnomocnictwem. Nasz zespół zadba o potrzeby sprzedających.

Skup nieruchomości to wygodna i szybka opcja dla tych, którzy chcą uniknąć długotrwałego procesu sądowego oraz jego kosztów. Firma Skup.io oferuje kompleksową obsługę w zakresie kupna różnego rodzaju nieruchomości od osób prywatnych.

Proces sprzedaży nieruchomości do Skup.io jest prosty i bezpieczny. Wystarczy zgłosić nieruchomość na sprzedaż poprzez formularz dostępny na stronie internetowej lub bezpośrednio skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem firmy. Zespół Skup.io dokona bezpłatnej wyceny, pomoże przy dokumentacji i rozwiąże problemy prawne. Współwłaściciele uzyskają zysk ze sprzedaży niezwłocznie podczas wizyty u notariusza.

Współwłaściciele, nie muszą martwić się uczestniczeniem w procesie sądowym o zniesienie współwłasności, ani też o to, kto ponosi koszty zniesienia współwłasności. Każdy współwłaściciel może sprzedać udział w nieruchomości niezależnie od pozostałych oraz bez ich zgody. Osoby zainteresowane sprzedażą udziałów w nieruchomości mogą korzystnie sprzedać swoją część do Skupu nieruchomości Skup.io.

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – podsumowanie

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności? W zależności od sposobu przeprowadzenia tego działania różne strony mogą ponosić różne koszty. Gdy dochodzi do zniesienia współwłasności u notariusza, współwłaściciele sami decydują o podziale kosztów sporządzenia aktu notarialnego oraz ewentualnych innych opłat związanych z tą procedurą. Zazwyczaj dzielą koszty po równo lub stosownie do swoich udziałów.

W przypadku zniesienia współwłasności w sądzie, co do zasady współwłaściciele ponoszą koszty związane z ich udziałem w sprawie. Jednakże niekiedy bywa inaczej – o tym kto ponosi koszty zniesienia współwłasności, decyduje sąd.

Zniesienia współwłasności może polegać na wspólnej sprzedaży nieruchomości osobie trzeciej. Dzięki temu nie trzeba angażować się w długotrwały i skomplikowany proces prawny ani ponosić wysokich kosztów z tym związanych. Skup.io podejmuje się kupna nieruchomości, lub udziałów w nieruchomości eliminując konieczność podziału współwłasności oraz kosztów tego przedsięwzięcia.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń