Czy dział spadku jest konieczny? Sprzedaż udziałów w spadku - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia2 października, 2023

Czy dział spadku jest konieczny? Sprzedaż udziałów w spadku

czy-dzial-spadku-jest-konieczny-sprzedaz-udzialow-w-spadku

Czy dział spadku jest konieczny? To pytanie często pojawia się w dyskusjach dotyczących dziedziczenia. Gdy spadkobierców jest kilku, stają się oni współwłaścicielami majątku, który niegdyś należał do zmarłego. Dział spadku to procedura przydatna wtedy, gdy spadkobiercy nie chcą trwać we współwłasności i  zadecydują o podziale majątku.

Czym tak naprawdę jest dział spadku i czy faktycznie jest niezbędny? Spadkobiercy, którzy chcą pozbyć się swojej części majątku spadkowego mogą także rozważyć sprzedaż udziałów w spadku. Więcej szczegółów dotyczących sprzedaży oraz podziału majątku spadkowego w artykule poniżej.

Czy dział spadku jest konieczny – wspólny majątek kilku spadkobierców

Kiedy bliska osoba odchodzi, pozostawiając po sobie majątek, często towarzyszą temu pytania i rozterki związane z podziałem dziedzictwa. Szczególnie w przypadku, gdy dziedziczy kilka osób jednocześnie, w różnych częściach. W takiej sytuacji między spadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego.

Każdy spadkobierca ma określony ułamkiem udział w spadku np. 1/3, 1/2, 3/4… Wszyscy spadkobiercy mają prawo do współposiadania i korzystania z przedmiotów wchodzących w skład spadku. Mogą pobierać pożytki i przychody ze spadku, jak również są zobowiązani do ponoszenia ciężarów i wydatków z nim związanych – w wysokości odpowiedniej do posiadanego udziału.

Spadek to prawa i obowiązki, którymi współspadkobiercy powinni się dzielić. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że jeden ze spadkobierców zawłaszcza na wyłączność np. nieruchomość i mimo tego, że należy ona do kilku spadkobierców, to zamyka on pozostałym możliwość korzystania z niej.

Może cię zainteresować: Ile czasu od wyroku do komornika?

Wspólny majątek kilku spadkobierców może być źródłem potencjalnych sporów i napięć rodzinnych. Każdy spadkobierca może żądać przeprowadzenia działu spadku, czyli procedury, która ma na celu zniesienie wspólności majątku i przyznanie spadkobiercom konkretnych przedmiotów po zmarłym na własność.

Czy dział spadku jest konieczny? Jak przebiega i czy problemy ze współwłasnością majątku po zmarłym można rozwiązać inaczej?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy dział spadku jest konieczny – czy dział spadku jest obowiązkowy

Czy dział spadku jest konieczny? Nie. Procedura działu spadku nie jest obowiązkowa  i spadkobiercy jeżeli nie chcą, nie muszą jej dokonywać. Wspólność majątku spadkowego może trwać bardzo długo. Tak długo jak współspadkobiercy są w stanie współdziałać i samodzielnie dogadać się w zakresie odziedziczonego majątku.

Choć dział spadku nie jest bezpośrednio wymagany przez prawo, jego przeprowadzenie może być korzystne w wielu sytuacjach. Dział spadku pozwala na sprawiedliwy podział dóbr po zmarłym, a dokonany niedługo po odziedziczeniu majątku może pomóc w uniknięciu konfliktów rodzinnych w przyszłości. 

Czy dział spadku jest konieczny, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać? Dział spadku jest dobrym sposobem na to, aby wyjść ze współwłasności spowodowanej dziedziczeniem. Spadkobiercy nie mają określonych ram czasowych, w których mogą dokonać działu spadku – dział spadku można przeprowadzić w dowolnym momencie.

Spadkobiercy mogą go dokonać od razu po stwierdzeniu nabycia spadku, ale także wiele wiele lat po śmierci spadkodawcy.

Innym sposobem, na to, aby wyjść ze współwłasności majątku spadkowego, jest sprzedaż udziałów w spadku. Dzięki umowie notarialnej spadkobierca może np. darować lub sprzedać swoją część spadku innemu spadkobiercy, lub osobie trzeciej, bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym. 

A więc, jeżeli podział praw i obowiązków jest jasny, a spadkobiercy potrafią współzarządzać i korzystać z majątku spadkowego według przepisów prawa, nie muszą dokonywać działu spadku. Jeśli zaś, współwłasność jest problematyczna, dział spadku może okazać się konieczny do przeprowadzenia. 

Czy dział spadku jest konieczny – czym jest dział spadku

Czym właściwie jest dział spadku? Dział spadku odnosi się do podziału majątku po zmarłej osobie między spadkobierców. Można go dokonać po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. 

Sprawy spadkowe, składają się na dwa etapy. Pierwszym jest stwierdzenie nabycia spadku, drugim dział spadku. Pierwszy etap, skutkuje ustaleniem przez sąd lub notariusza kręgu spadkobierców, oraz określeniu wysokości udziałów przysługujących każdemu z nich. Na tym etapie, prawo do całego majątku po zmarłym należy do wszystkich spadkobierców.

Natomiast dopiero dział spadku powoduje, że poszczególne przedmioty: nieruchomości, samochody, oszczędności zostają przydzielone na własność poszczególnym spadkobiercom. W toku działu spadku dokonuje się również wzajemnych rozliczeń spadkobierców związanych z majątkiem.

Dział spadku może być przeprowadzony za porozumieniem u notariusza, lub w sądzie, gdy spadkobiercy nie mogą uzgodnić jak podzielić dobra. Może on dotyczyć całego spadku po zmarłym jak również w wyjątkowych sytuacjach, jedynie części spadku. Wniosek do sądu może złożyć tylko jeden spadkobierca, a sąd rozpatrzy sprawę. 

Czy dział spadku jest konieczny – ile trwa dział spadku

Wiemy już, na czym polega i czy dział spadku jest konieczny, lecz ile trwa postępowanie sądowe o dział spadku? 

Czas trwania postępowania zależy od wielu czynników, nie ma zatem jednej uniwersalnej odpowiedzi. Takie postępowania trwają od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

To, ile potrwa dział spadku, zależy m.in. od składu majątku po zmarłym, konieczności dokonania wyceny przez biegłych, ilości spadkobierców czy wzajemnych rozliczeń. Zgoda między spadkobiercami może skrócić czas trwania postępowania, natomiast różnice zdań mogą je przedłużyć.

Na czas trwania postępowania wpływa również, czas oczekiwania na wyznaczenie terminu spotkania w sądzie. Postępowanie może składać się z wielu rozpraw, a rozprawy mogą odbywać się w kilkumiesięcznych odstępach, w zależności od obłożenia sądu. 

Dział spadku to często długi, a bywa, że również kosztowny proces. Pomoc adwokata w wielu przypadkach jest nieunikniona, a to dodatkowy niemały koszt. Jeżeli strony są w stanie się porozumieć, lub chcą uniknąć długotrwałego postępowania sądowego mogą skorzystać z działu spadku przeprowadzonego u notariusza.

Jeśli, skorzystanie z usług kancelarii notarialnej odpada, szybką opcją na rozwiązanie problemu wspólnego majątku spadkowego może okazać się sprzedaż udziałów w spadku. 

spadkobiercy-nie-moga-sie-dogadac

Czy dział spadku jest konieczny – sprzedaż udziałów w spadku

Czy dział spadku jest konieczny? Nie, spadkobiercy, którzy chcą wyjść ze współwłasności majątku, alternatywnie mogą rozważyć sprzedaż udziałów w spadku.

W przypadku dziedziczenia po zmarłym często występuje sytuacja, gdy jedni spadkobiercy chcą pozostać właścicielami wspólnego majątku, podczas gdy inni nie chcą współzarządzać ani posiadać majątku wspólnie z innymi. Wobec tego można rozważyć dział spadku lub sprzedaż udziałów w spadku.

Sprzedaż udziałów w spadku pozwala jednemu spadkobiercy pozbyć się praw do odziedziczonego majątku niezależnie od innych. Nie ma konieczności przeprowadzania postępowania sądowego o dział spadku, wystarczy podpisać umowę notarialną

Umowa zbycia spadku, pozwala spadkobiercy, który przyjął spadek na zamianę, darowanie lub sprzedaż udziału w spadku innej osobie – drugiemu spadkobiercy lub innej osobie np. firmie skupującej udziały w spadkach, którą jest Skup.io. Taka umowa, musi przybrać formę notarialną i można jej dokonać w dowolnym czasie, do momentu działu spadku. 

Umowa zbycia spadku jest wyłączną decyzją spadkobiercy, który nie musi czekać na zgodę pozostałych, aby dokonać sprzedaży swojej części spadku.

Czy dział spadku jest konieczny – kiedy korzystniejsza może okazać się sprzedaż udziałów w spadku

Sprzedaż udziałów w spadku może być traktowana jako alternatywa dla postępowania o dział spadku. Transakcja może okazać się korzystna z wielu względów.

  • Omijamy formalną procedurę dotyczącą działu spadku,
  • unikamy sporów o podział majątku,
  • sprzedaż może być zrealizowana w krótkim czasie, co oszczędza czas spadkobiercy, 
  • duża dowolność w zakresie umowy (możemy odpłatnie lub nieodpłatnie zbyć spadek, lub tylko jego część).
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy dział spadku jest konieczny – dział spadku u notariusza czy w sądzie

Czy dział spadku jest konieczny? Może okazać się konieczny, gdy między spadkobiercami występują spory związane ze wspólnym majątkiem, np. gdy jeden spadkobierca zawłaszcza wspólną nieruchomość dla siebie, gdy nie płaci swojej części kosztów jej utrzymania lub gdy współspadkobiercy nie mogą osiągnąć zgody jeżeli chodzi o podział dóbr po zmarłym. 

Dział spadku może być przeprowadzony zarówno przez notariusza, jak i przez sąd. Co trzeba wiedzieć o tych dwóch sposobach?

Dział spadku u notariusza ma swoje zalety. Po pierwsze, jest to szybka i bezpieczna procedura. Spadkobiercy mogą ustalić  sposób podziału majątku spadkowego w sposób swobodny. Co do zasady, dział spadku u notariusza, czyli dokument w formie notarialnej jest wymagany zawsze wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość. Umowny dział spadku może dotyczyć jedynie części majątku spadkowego, np. gdy spadkobiercom zależy, aby uregulować tylko kwestię odziedziczonej nieruchomości.

Z kolei dział spadku w sądzie może być bardziej czasochłonny i kosztowny. Procedury sądowe mogą trwać nawet kilka miesięcy lub lat, co wiąże się z dodatkowymi opłatami za adwokatów czy biegłych sądowych. Jednak warto pamiętać, że niektóre sprawy wymagają rozstrzygnięcia przez sędziego, szczególnie gdy spadkobiercy nie mogą się porozumieć co do sposobu podziału majątku, lub chcą rozliczyć wzajemne roszczenia. 

Czy dział spadku jest konieczny – spadkobiercy nie mogą się dogadać

Czy dział spadku jest konieczny, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać? Czasami bardzo trudno jest dojść do porozumienia, ze współspadkobiercami. Stan współwłasności majątku, zostaje niejako narzucony spadkobiercom. Oczywiście mogą oni spadek odrzucić, lecz gdy chcą zachować pewne korzyści po zmarłym, powinni go przyjąć. 

Spadkobiercy muszą współdziałać w zarządzaniu odziedziczonym majątkiem. Razem podejmują ważne decyzje dotyczące remontów, wspólnie pobierają i dzielą między siebie czynsz z wynajmu nieruchomości pochodzącej ze spadku i wspólnie, stosownie do udziałów, płacą podatki oraz koszty remontów, opłat, czynszu. 

Zarządzanie i decyzyjność w kilkuosobowym gronie spadkobierców, bywają bardzo trudne. Spór między spadkobiercami może wynikać z wielu różnych czynników, najczęściej jednak są to kwestie finansowe i osobiste.

W przypadku gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, można skierować sprawę do sądu, który podzieli majątek między spadkobierców i zakończy współwłasność. Jeżeli spadkobierca wolałby uniknąć postępowania w sądzie, które może trwać wiele miesięcy, powinien rozważyć sprzedaż udziałów w spadku.

Jeżeli z powodów osobistych lub finansowych drugi spadkobierca nie może być nabywcą, rozwiązaniem może okazać się skup udziałów w spadkach Skup.io. Nabywamy udziały w spadkach, zdejmując ze spadkobierców ciężar przeprowadzania formalności sądowych i prawnych.

Już dziś zapraszamy do bezpłatnej wyceny udziałów w spadku!

Czy dział spadku jest konieczny – podsumowanie

Podsumowując, to czy dział spadku jest konieczny, zależy od konkretnej sytuacji i relacji między spadkobiercami. Dział spadku jest często korzystnym rozwiązaniem, aby definitywnie uregulować sprawy dotyczące podziału odziedziczonego majątku. Dział spadku dokonywany jest często, z powodu braku porozumienia między spadkobiercami i naruszeń praw przysługujących z tytułu dziedziczenia.

Procedura, jaką jest dział spadku, nie jest obowiązkowa. Zgodnie z polskim prawem, dział spadku nie jest wymagany, ale może być bardzo pomocny dla zapewnienia uczciwego i jasnego podziału majątku po zmarłym.Procedura działu spadku w sądzie bywa skomplikowana i czasochłonna. Może potrwać kilka miesięcy lub dłużej.

Kiedy spadkobierca nie chce angażować się w postępowanie sądowe, a chce szybko wyjść ze współwłasności majątku spadkowego, która sprawa problemy, może skorzystać z rozwiązania, jakie daje zwarcie umowy zbycia spadku. Sprzedaż udziałów w spadku to szybki sposób, aby pozbyć się majątku po zmarłym i problemów związanych ze współwłasnością.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń