Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia1 lutego, 2024

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe?

postepowanie-spadkowe-czy-jest-obowiazkowe

Gdy emocje po stracie bliskiej osoby opadną, spadkobiercy zaczynają myśleć nad uporządkowaniem spraw spadkowych. Jednym z pytań, które często pojawia się w związku z tematem dziedziczenia, jest to, czy postępowanie spadkowe jest obowiązkowe

Jak przebiega i co daje spadkobiercom postępowanie spadkowe? W jakim czasie spadkobiercy powinni je przeprowadzić? Czy istnieje alternatywa dla sądowego postępowania spadkowego

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – potwierdzenie praw do spadku

Zastanawiając się – postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe, warto na początek wspomnieć o nim kilka słów. 

Należy wiedzieć, że spadkobierca nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby stać się właścicielem przedmiotów i praw wchodzących w skład spadku. Już w momencie śmierci spadkodawcy, spadkobiercy nabywają spadek. 

Co zatem daje postępowanie spadkowe? Postępowanie spadkowe polega na formalnym potwierdzeniu tego, kto jest spadkobiercą oraz jak duży jest udział w spadku każdego ze spadkobierców jeżeli jest ich wielu. 

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe? Nie. Przepisy prawa nie nakazują spadkobiercom przeprowadzać postępowania spadkowego. Takie formalne potwierdzenie praw do spadku, mimo że niewymagane, będzie jednak niezbędne w wielu sytuacjach. 

Jaki czas mają spadkobiercy na przeprowadzenie postępowania spadkowego? Takie postępowanie można przeprowadzić w dowolnym czasie – niedługo po śmierci spadkodawcy, ale także bez problemu przeprowadzimy je kilkanaście i więcej lat po śmierci spadkodawcy. Bywa, że postępowanie spadkowe nie jest przeprowadzane przez 20 lat, a niekiedy jego przeprowadzenie nie będzie potrzebne w ogóle. 

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – kiedy spadkobiercy będą musieli je przeprowadzić, a kiedy nie?

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – kiedy warto przeprowadzić postępowanie spadkowe

Kiedy warto przeprowadzić postępowanie spadkowe? To pytanie często zadawane przez osoby, które odziedziczyły majątek po zmarłym bliskim. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników i indywidualnych okoliczności każdej sytuacji. Brak przeprowadzenia postępowania spadkowego, może uniemożliwić spadkobiercy rozporządzanie majątkiem po zmarłym.

Przeprowadzenie postępowania spadkowego poskutkuje uzyskaniem dokumentu służącego za formalne potwierdzenie faktu, że dana osoba, faktycznie odziedziczyła spadek po zmarłej osobie. Dokument ten będzie konieczny, gdy spadkobierca zechce dysponować odziedziczonym majątkiem, szczególnie gdy w jego skład będą wchodzić: nieruchomości, środki na rachunku bankowym, samochód czy obligacje. 

Bez postępowania spadkowego, spadkobierca nie będzie uprawniony do wypłaty środków bankowych, które posiadał spadkodawca, nie zarejestruje odziedziczonego samochodu na inną osobę, czy też nie będzie mógł wpisać swoich danych, jako nowego właściciela odziedziczonej nieruchomości do księgi wieczystej

A więc, postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe? Nie jest, natomiast może być niezbędne, gdy spadkobierca zechce rozporządzać odziedziczonymi przedmiotami. 

Kiedy postępowanie spadkowe nie będzie obowiązkowe? W sytuacji gdy składnikami spadku będą drobne rzeczy ruchome czy gotówka, spadkobiercy mogą samodzielnie podzielić je między siebie bez konieczności przeprowadzania postępowania. Oczywiście powinni pamiętać o formalnościach podatkowych.

Gdy składnikiem spadku jest nieruchomość, to aby móc nią rozporządzić np. dokonać sprzedaży, koniecznie trzeba będzie potwierdzić prawa do spadku.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – bez postępowania spadkowego nie sprzedasz odziedziczonej nieruchomości

To ważne, aby zrozumieć, dlaczego przeprowadzenie postępowania spadkowego będzie najczęściej konieczne w przypadku dziedziczenia nieruchomości. Postępowanie spadkowe to proces, który ma na celu potwierdzenie praw do spadku i uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym. Bez przeprowadzenia postępowania spadkowego spadkobiercy nie będą mogli zmienić danych właściciela w księdze wieczystej, a co za tym idzie, nie sprzedadzą odziedziczonej nieruchomości.

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe w przypadku dziedziczenia nieruchomości? Nie jest to obowiązkiem, i czasami bywa tak, że po śmierci spadkodawcy, jeden ze spadkobierców (np. jedno z dzieci, które opiekowało się zmarłym rodzicem) po prostu zamieszkuje w nieruchomości bez dopełniania formalności i potwierdzania praw do spadku.

Spadkobiercy napotkają jednak problem w momencie, gdy zdecydują się np. sprzedać nieruchomość, a w księdze wieczystej będą widniały dane zmarłego spadkodawcy.

Bez potwierdzenia praw do spadku nie będzie można legalnie sprzedać mieszkania lub domu odziedziczonego w spadku. Notariusz będzie wymagał dokumentu potwierdzającego fakt, że nieruchomość jest teraz własnością spadkobiercy. Ponadto spadkobierca powinien przed dokonaniem transakcji złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o zmianę danych właściciela. 

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – na czym polega postępowanie spadkowe

Jak już wiemy, postępowanie spadkowe jest często nieodzownym krokiem w przypadku nabycia spadku po zmarłym. Na czym polega takie postępowanie?

Postępowanie spadkowe to proces, który ma na celu stwierdzenie nabycia spadku przez konkretne osoby. Następnie takie postępowanie może obejmować również dział spadku. 

Postępowanie spadkowe może przybrać formę postępowania sądowego. W takim przypadku sąd na wniosek spadkobiercy wyznaczy rozprawę, która zakończy się wydaniem postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Postanowienie sądu będzie wystarczające, aby umożliwić spadkobiercy rozporządzanie spadkiem.

Sądowe postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe? Warto wiedzieć, że spadkobiercy nie koniecznie muszą wybierać się do sądu, aby potwierdzić swoje prawa do spadku. Mogą również skorzystać z innej możliwości, którą jest postępowanie notarialne. Dokument, który uzyskamy od notariusza, ma taką samą moc jak postanowienie sądu. 

W sytuacji gdy jest jeden spadkobierca (tylko jedna osoba dziedziczy cały majątek) to także należy przeprowadzić postępowanie spadkowe w formie sądowej lub notarialnej. Postępowanie to służy potwierdzeniu praw do spadku, którym taki spadkobierca będzie mógł później rozporządzać. 

Nie ma również znaczenia, czy spadkobiercy nabyli spadek z ustawy, czy testamentu, do dysponowania majątkiem – np nieruchomością, kapitałem zgromadzonym na koncie, samochodem – należy potwierdzić prawa do spadku.

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Niektórym osobom, postępowanie spadkowe może kojarzyć się z uciążliwym procesem sądowym. Jak wygląda postępowanie spadkowe w sądzie i ile trwa?

Aby rozpocząć postępowanie sądowe, wystarczy, że jeden ze spadkobierców złoży wniosek do sądu. We wniosku należy wskazać dane samego wnioskodawcy, potencjalnych spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz zmarłego spadkodawcy. Ponadto należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz inne akty stanu cywilnego spadkobierców, a także testament jeśli spadkodawca go sporządził. Wniosek należy także opłacić.

Następnie sąd wyznaczy rozprawę – może minąć 2-4 miesiące, zanim sąd wyznaczy termin. Podczas rozprawy sąd zbada kto i w jakich udziałach nabył spadek. Zdarza się, że nie wystarczy jedna rozprawa, aby sąd dostatecznie zbadał sprawę i wydał postanowienie (spadkobiercy mogą podważać testament, lub może ich być bardzo wielu).

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, ile potrwa postępowanie spadkowe. Czasami wystarczy już jedna rozprawa, a czasami, w bardziej skomplikowanych sprawach sąd wyznaczy kolejne i może minąć kilka lub kilkanaście miesięcy, zanim wydane zostanie postanowienie.

Sądowe postępowanie spadkowe z pewnością potrwa dłużej niż procedura notarialna. 

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – co zamiast postępowania spadkowego w sądzie 

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe? Nie, jednak najczęściej osoby dziedziczące decydują się formalnie potwierdzić swoje prawa jako spadkobierców. Postępowanie spadkowe niekoniecznie musi zostać przeprowadzone w sądzie. Spadkobiercy mogą alternatywnie skorzystać z drogi notarialnej.

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który stanowi dokument równorzędny do postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Notarialne postępowanie spadkowe, będzie możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi stawią się u notariusza i nie będzie między nimi żadnych sporów w kwestii dziedziczenia. Jeżeli nie uda się zgromadzić wszystkich spadkobierców, należy skorzystać z sądowego rozwiązania. 

Notarialne postępowanie spadkowe jest dużo szybsze niż droga sądowa. Wystarczy umówić wizytę w kancelarii i przedstawić dokumenty wymagane przez urzędnika. Spadkobiercy powinni zabrać ze sobą dowody tożsamości, akt zgonu spadkodawcy, akty stanu cywilnego spadkobierców oraz testament, jeżeli spadkodawca go sporządził.

To szybki i prosty sposób na uregulowanie kwestii spadkowych. Nie zawsze jednak droga notarialna będzie możliwa. W przypadku sporów lub sprzeciwu któregokolwiek ze spadkobierców notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – dział spadku kilku spadkobierców

Postępowanie spadkowe składa się z dwóch etapów. Poza stwierdzeniem nabycia spadku drugą procedurą będzie dział spadku. W przypadku dziedziczenia spadku przez kilku spadkobierców konieczne może okazać się przeprowadzenie postępowania dotyczącego podziału spadku – czyli tzw. działu spadku.

Dział spadku to postępowanie rozstrzygające kwestię podziału majątku po zmarłym pomiędzy wszystkie uprawnione do dziedziczenia osoby. Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe? Również dział spadku nie jest obowiązkową procedurą. Aby móc przeprowadzić dział spadku trzeba uprzednio dokonać stwierdzenia nabycia spadku.

Postępowanie o dział spadku powoduje rozwiązanie współwłasności powstałej przez spadkobranie. Dział spadku tak jak stwierdzenie nabycia spadku, może zostać dokonany w sądzie lub u notariusza. Podobnie, droga notarialna jest możliwa wtedy, gdy spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału wspólnego majątku i podobnie jest to procedura szybsza niż droga sądowa.

Często jednak zdarza się, że spadkobiercy kłócą się o majątek spadkowy i nie potrafią dojść do porozumienia. Wtedy jedyną drogą, aby rozwiązać współwłasność, jest złożenie wniosku o dział spadku do sądu. Sądowy dział spadku może potrwać dłuższy czas, szczególnie gdy spadkobiercy nie potrafią się porozumieć, majątek spadkowy jest duży, to postępowanie może trwać wiele miesięcy i nie zakończy się na jednej rozprawie.

Nieruchomość ze spadku może zostać podzielona na 3 sposoby. Jeden ze spadkobierców przejmie nieruchomość na wyłączność i spłaci udziały w nieruchomości pozostałych spadkobierców, nieruchomość może zostać podzielona w naturze, lub sąd zadecyduje o sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej i podziale uzyskanej sumy między spadkobierców adekwatnie do udziałów. 

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, dział spadku to nie jedyna możliwość

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe? Nieobowiązkowe jest zarówno stwierdzenie nabycia spadku jak i dział spadku.

 Jeżeli spadkobiercy nie mogą się dogadać, a spornym przedmiotem spadku jest nieruchomość, nie muszą składać wniosku o dział spadku do sądu. Spadkobiercy mogą zdecydować się na sprzedaż udziałów w nieruchomości, aby szybciej zakończyć problematyczną współwłasność.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości, ale również sprzedaż odziedziczonego mieszkania lub domu można zrealizować sprawnie i bezpiecznie do skupu nieruchomości. To doskonała opcja dla tych spadkobierców, którzy nie chcą wszczynać postępowania sądowego, a chcą pozbyć się udziałów w nieruchomości i współwłasności powstałej przez spadkobranie.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości może być rozwiązaniem gdy jeden ze spadkobierców korzysta z nieruchomości i nie chce dopuścić do niej innych, gdy współspadkobiercy nie interesują się nieruchomością i nie chcą płacić kosztów jej utrzymania lub gdy po prostu trudno znaleźć jest wspólny język i efektywnie zarządzać wspólnym majątkiem. 

Jeśli rozważasz sprzedaż udziałów w nieruchomości, warto skontaktować się ze skupem nieruchomości Skup.io, który nabywa udziały spadkobierców i pomaga zrealizować transakcję bezpiecznie i w krótkim czasie. Doradca skupu nieruchomości odpowie na wszystkie pytania sprzedającego, poprosi o podstawowe informacje dotyczące nieruchomości oraz przekaże propozycję finansową odkupienia udziału.

Sprawdź jak sprzedać udział w nieruchomości szybko z pomocą skupu nieruchomości!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe – podsumowanie

Postępowanie spadkowe czy jest obowiązkowe? Zarówno stwierdzenie nabycia spadku jak i dział spadku nie są obowiązkowymi procedurami. Jednakże należy wiedzieć, że gdy składnikami spadku są np. pojazd, nieruchomość czy środki zgromadzone na rachunku bankowym, potwierdzenie nabycia spadku będzie niezbędne, aby spadkobierca mógł nimi rozporządzić – wypłacić środki czy sprzedać nieruchomość. 

Postępowanie spadkowe, przez które rozumiemy stwierdzenie nabycia spadku, przeprowadzimy nie tylko w sądzie, ale także u notariusza. Są to dwie drogi, które pozwolą uzyskać dokument potwierdzający prawa spadkobierców do majątku po zmarłym.

Postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia – jeden z tych dwóch dokumentów będzie niezbędny, gdy spadkobierca zechce sprzedać nieruchomość odziedziczoną w spadku.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń