Utrudnianie korzystania ze współwłasności nieruchomości - co zrobić - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia17 sierpnia, 2023

Utrudnianie korzystania ze współwłasności nieruchomości – co zrobić

utrudnianie-korzystania-ze-wspolwlasnosci-nieruchomosci

Utrudnianie korzystania ze współwłasności jest problemem, który dotyka wielu osób i może prowadzić do niezdrowej atmosfery oraz konfliktów między współwłaścicielami. Bardzo często, gdy współwłaściciele nie potrafią się dogadać, lub wręcz z pełną świadomością robią sobie na złość i utrudniają korzystanie ze wspólnej nieruchomości, do sprawy angażuje się sąd.

Pokrzywdzeni współwłaściciele mogą dochodzić roszczeń w sądzie, a gdy sprawy zaszły za daleko i wspólne zarządzanie nie wchodzi w grę, można rozwiązać współwłasność na drodze sądowej lub po prostu sprzedać udział w nieruchomości.

Co można, a czego nie można robić jako współwłaściciel mieszkania w przypadku tego rodzaju trudności? W artykule poruszymy kilka ważnych kwestii związanych z problemami między współwłaścicielami.

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – co może współwłaściciel mieszkania

Współwłasność nieruchomości to stan, w którym dwie osoby (lub więcej) posiadają udziały w prawie jej własności. Udziały w nieruchomości przybierają formę ułamków np. 1/2, 3/4/ 1/8, a ich właściciele mają pełne prawo do korzystania z całej nieruchomości – nie zaś do 1/2 czy 3/4 jej wydzielonej części.

Współwłaściciele mają określone przez przepisy prawa i obowiązki względem wspólnej nieruchomości. Są uprawnieni do wspólnego posiadania i korzystania z nieruchomości, w sposób, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy współwłaściciel może swobodnie korzystać z nieruchomości, lecz jednocześnie musi akceptować te same prawa przysługujące pozostałym. 

Współwłaściciele mogą samodzielnie ustalić obowiązujące ich zasady korzystania z nieruchomości.

Czerpanie pożytków i przychodów jest prawem każdego ze współwłaścicieli. Rozliczane są one stosownie do wysokości posiadanych udziałów. W taki sam sposób rozliczane są wydatki i koszty, które stwarza wspólna nieruchomość. 

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – co oznacza udział w nieruchomości

Jak wspomnieliśmy, współwłaściciele posiadają udziały oznaczone częściami ułamkowymi. Swobodne rozporządzanie udziałem jest prawem współwłaściciela. Każdy ze współwłaścicieli może sprzedać swój udział, obciążyć go, czy zapisać w testamencie. 

Rozporządzanie udziałem w nieruchomości nie wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli.  

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – brak możliwości wejścia do domu, wymiana zamków

Współwłasność nieruchomości to sytuacja, w której kilka osób posiada udziały w jednym mieszkaniu. Choć może to być korzystne pod pewnymi względami, (jak na przykład dzielenie się kosztami utrzymania i wspólne zarządzanie), niestety często wiąże się również z trudnościami i konfliktami.

Utrudnianie korzystania ze współwłasności może polegać m.in. na braku możliwości wejścia do domu przez  współwłaściciela – niewpuszczanie do mieszkania, nieprzekazanie klucza, wymianie zamków w drzwiach wejściowych lub furtkach. Może to wynikać z różnych powodów – np. z nieznajomości przepisów prawa lub konfliktów na tle osobistym. 

W związku z tym, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do współposiadania i korzystania z nieruchomości – powyższe utrudnianie korzystania ze współwłasności jest więc naruszeniem. Jeden współwłaściciel nie może przejąć na własność całej nieruchomości i wykluczyć z posiadania i korzystania pozostałych. 

Znajdując się w takiej sytuacji, warto podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu. Można zrobić to polubownie i próbować porozumieć się z drugą stroną. Jeśli jednak ta metoda zawiedzie lub spotkamy się ze sprzeciwem drugiego współwłaściciela, warto podjąć inne niezbędne czynności np. wejście na drogę prawną.  

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – co można zrobić

Utrudnianie korzystania ze współwłasności mieszkania wymaga podjęcia odpowiednich w danej sytuacji czynności. Niekiedy niezbędne okazuje się skontaktowanie z prawnikiem, który pomoże zrozumieć swoje prawa i doradzić najlepsze kroki do podjęcia. Uzyskanie profesjonalnej porady może okazać się nieocenione przy rozwiązywaniu problemów dotyczących współposiadania.

Pierwszym krokiem, jaki warto podjąć wobec utrudniania korzystania ze współwłasności, jest bezpośredni dialog ze współwłaścicielem. Można spróbować porozmawiać o problemach i szukać kompromisowych rozwiązań. Próba znalezienia porozumienia może przynieść pozytywny rezultat, pomoże uniknąć ingerencji sądu i kosztów z tym związanych.

Niekiedy warto dodatkowo skorzystać z pomocy mediatora. Taka osoba jest neutralna i ma za zadanie pomóc stronom znaleźć kompromisowe rozwiązanie spornych kwestii.

Niestety, często współwłaściciele, którzy utrudniają korzystanie ze współwłasności, nie chcą słyszeć o żadnych próbach porozumienia. W takiej sytuacji można wejść na drogę prawną.

Współwłaściciel może wnieść powództwo o dopuszczenie do współposiadania i żądać wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy.

Innym rozwiązaniem, które odnajduje zastosowanie w przypadku gdy powództwo o dopuszczenie do współposiadania jest niemożliwe, może być zniesienie współwłasności, które również wymaga skierowania sprawy do sądu.

Utrudnianie korzystania ze współwłasności może również skończyć się sprzedażą udziału w nieruchomości. Jeżeli relacje między współwłaścicielami nie są najlepsze, konflikty występują bardzo często, a współwłaściciel, który nie może korzystać ze współwłasności w swobodny sposób, nie chce uczestniczyć w postępowaniu sądowym, może po prostu zbyć swój udział i w ten sposób pozbyć się problemu.  

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – dopuszczenie do współposiadania

Każdy ze współwłaścicieli może domagać się korzystania z nieruchomości na równych warunkach. W sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli nieruchomości uniemożliwia drugiemu korzystanie ze współwłasności, jednym z możliwych rozwiązań jest wniesienie roszczenia do sądu o dopuszczenie do współposiadania lub o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaprzestanie naruszeń – w zależności od tego, na czym polegało naruszenie. 

Przede wszystkim, najpierw warto wezwać współwłaściciela na piśmie do dopuszczenia do współposiadania i zawrzeć informację o tym, że brak reakcji na pismo poskutkuje interwencją sądu. 

Droga sądowa może być skutecznym sposobem na zapewnienie sobie dostępu do mieszkania lub innego rodzaju nieruchomości. W takiej sytuacji przydatna może okazać się pomoc prawnika. Taki ekspert będzie w stanie pomóc ustalić odpowiednie postanowienia umowy oraz reprezentować interesy współwłaściciela w przypadku konfliktu.

Oprócz tego poszkodowani współwłaściciele mogą także wnieść roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości. Jeżeli współwłaściciel został wykluczony ze współposiadania przez pozostałych współwłaścicieli, może on żądać stosownego wynagrodzenia.

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – zniesienie współwłasności

Utrudnianie korzystania ze współwłasności nieruchomości może zakończyć się również w inny sposób. Niekiedy dobrym rozwiązaniem będzie zniesienie współwłasności. W przypadku konfliktów właściwe jest zniesienie współwłasności przez sąd. W postępowaniu o zniesienie współwłasności rozstrzyga się o sposobie rozwiązania współwłasności oraz dokonuje gruntownych rozliczeń między współwłaścicielami. 

Współwłasność znosi się na trzy sposoby:  

  • podział fizyczny nieruchomości,
  • przyznanie nieruchomości na własność jednemu ze współwłaścicieli,
  • sprzedaż wspólnej nieruchomości na licytacji i podział sumy między współwłaścicieli odpowiednio do ich udziałów.

Pierwszy ze sposobów jest najbardziej pożądanym przez sąd, choć nie zawsze możliwym, natomiast sprzedaż licytacyjna to ostateczny sposób zniesienia współwłasności. 

Zniesienie współwłasności może spowodować, że kontrolę nad nieruchomością zyska jeden ze współwłaścicieli, np. ten, który korzystał z nieruchomości, wykluczając prawa innych. W zamian za zyskanie pełni praw do nieruchomości współwłaściciel będzie musiał spłacić udziały pozostałych. 

Współwłasność może również zakończyć się podziałem nieruchomości w naturze, jeśli ze względu na jej specyfikę będzie to możliwe. W ten sposób każdy ze współwłaścicieli uzyska część nieruchomości na wyłączną własność.

Sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej może nie być najlepszym sposobem na rozwiązanie współwłasności, z uwagi na fakt, że nieruchomość podczas licytacji może nie osiągnąć ceny, jaką uzyskają współwłaściciele podczas wspólnej sprzedaży na wolnym rynku. Ostatecznie jest to skuteczny sposób na zniesienie współwłasności, lecz korzystniej będzie jeżeli współwłaściciele zgodzą się w kwestii samodzielnej sprzedaży.

Zniesienie współwłasności to skuteczny sposób na utrudnianie korzystania ze współwłasności. Rozwiązanie stosunków między współwłaścicielami gruntownie i ostatecznie eliminuje wszystkie konflikty związane z użytkowaniem nieruchomości.

Minusem postępowania w sądzie jest to, że może potrwać dłuższy czas, zanim dojdzie do postanowienia w sprawie zniesienia współwłasności, a szczególnie gdy współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia i toczą spór. Uczestnictwo w postępowaniu może być stresujące i uciążliwe. Niezbędne będzie pokrycie kosztów związanych z postępowaniem, jak również kosztów adwokata, jeżeli zdecydujemy się na wsparcie prawne.

Podsumowując, jeśli utrudnianie korzystania ze współwłasności staje się nie do zniesienia, warto rozważyć opcję jej całkowitego zniesienia – to pozwoli uniknąć dalszych konfliktów.

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – sprzedaż udziału w nieruchomości

Gdy utrudnianie korzystania ze współwłasności sprawia, że chcielibyśmy jak najszybciej pozbyć się tego problemu, możemy rozważyć sprzedaż udziału w nieruchomości. Swobodne rozporządzenie udziałem w nieruchomości jest prawem współwłaściciela

Sprzedaż udziału w nieruchomości może być jednym z rozwiązań, gdy utrudnianie korzystania ze współwłasności staje się nie do zniesienia. Jeśli relacje między współwłaścicielami są bardzo napięte i niemożliwe jest osiągnięcie porozumienia, sprzedaż udziału może być ostatecznym krokiem.

W przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości współwłaściciel zyskuje szansę na szybkie wyjście z sytuacji poprzez sprzedaż  swojego udziału innej osobie. Sprzedaż ta musi oczywiście odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nabywcą nie musi być inny współwłaściciel, a dowolna osoba trzecia. Jak wspominaliśmy, aby zrealizować sprzedaż udziału w nieruchomości, nie trzeba informować ani oczekiwać zgody pozostałych współwłaścicieli.

Dla nowego właściciela, nabycie udziału oznacza przejęcie tych samych praw i obowiązków, jakie miał dotychczasowy właściciel.  Dla sprzedającego udział to koniec problemów wynikających ze sporów czy trudnego funkcjonowania we wspólnej przestrzeni.

Indywidualna sprzedaż udziału w nieruchomości daje współwłaścicielowi możliwość uniknięcia postępowań sądowych. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – firmy skupujace udziały w nieruchomościach. 

W praktyce, spory między współwłaścicielami (utrudnianie korzystania ze współwłasności) często sprawiają, że właściciel może nie chcieć sprzedać swojego udziału drugiemu współwłaścicielowi. I oczywiście ma prawo podjąć taką decyzję.

Wobec tego współwłaścicielom może przydać się wiedzą o tym, jak sprzedać udział w nieruchomości w skuteczny i szybki sposób.

Tym zajmuje się profesjonalny skup udziałów w nieruchomościach Skup.io. Nasza kadra realizuje skuteczną i sprawną sprzedaż udziałów w nieruchomości. Odkupujemy udziały w domach i mieszkaniach, ściągając z barków sprzedających konieczność uczestniczenia w postępowaniach sądowych. To szybki sposób na problemy ze współwłaścicielami.

Jeżeli zastanawiasz się nad sprzedażą udziałów w nieruchomości, z powodu trudności związanych ze swobodnym korzystaniem ze wspólnej nieruchomości, zachęcamy do skorzystania z usług Skup.io. Zapewniamy bezpieczną transakcję oraz gruntowne wsparcie prawne podczas procesu sprzedaży

Już dziś zadzwoń do naszych doradców i dowiedz się więcej o sprzedaży udziałów w nieruchomości. 

Utrudnianie korzystania ze współwłasności – podsumowanie

Współwłasność nieruchomości bardzo często bywa źródłem konfliktów i problemów. Utrudnianie korzystania ze współwłasności może skutecznie uprzykrzyć posiadanie udziału w nieruchomości.

Jednak istnieją sposoby radzenia sobie z utrudnianiem korzystania ze współwłasności. Warto pamiętać, że rozwiązanie tych kwestii wymaga komunikacji, porozumienia i czasem nawet skorzystania z pomocy prawnika.

Jeśli spotykasz się z sytuacją, w której jeden ze współwłaścicieli utrudnia ci dostęp do mieszkania lub domu, warto najpierw spróbować rozmowy. Jeżeli jednak to nie przynosi rezultatów, można skonsultować się z prawnikiem, lub samodzielnie żądać rozpatrzenia sprawy przez sąd.

Sądownie możemy dochodzić praw lub złożyć wniosek o zniesienie współwłasności, które raz na zawsze zakończy konflikty między współwłaścicielami.

Inną opcją jest sprzedaż udziału w nieruchomości do skupu nieruchomości. To rozwiązanie może okazać się najlepsze dla osób, które w szybki i prosty sposób chcą pozbyć się współwłasności oraz problemów z nią związanych.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń