Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia29 lutego, 2024

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat

sprzedaz-domu-po-rozwodzie-przed-uplywem-5-lat

Planując sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat, warto zrozumieć, jakie konsekwencje podatkowe mogą nas spotkać. Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości i w jakich okolicznościach będziemy zobowiązani go zapłacić? W jaki sposób obniżyć lub całkowicie uniknąć zapłaty podatku?

Co trzeba wiedzieć o sprzedaży domu po rozwodzie? Sprawdź nasz artykuł i dowiedz się więcej!

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – co mówią przepisy podatkowe

Na sprzedaż domu po rozwodzie decyduje się wiele par. Sprzedaż to najprostszy i najszybszy sposób, aby pozbyć się współwłasności łączącej nas z byłym małżonkiem i sprawiedliwie podzielić się uzyskaną z transakcji kwotą.

W kontekście sprzedaży istotne są przepisy podatkowe, które mogą mieć wpływ na finalną kwotę uzyskaną z transakcji. W pewnych okolicznościach konieczność zapłacenia podatku obniży nasz zysk, o niemałą kwotę, bo wysokość podatku przy sprzedaży nieruchomości wynosi 19% liczone od dochodu z transakcji. Kiedy? Czy sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat będzie opodatkowana? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, jeśli decydujemy się na sprzedaż nieruchomości w ciągu pięciu lat od daty nabycia, zostaniemy obciążeni podatkiem dochodowym. W odniesieniu do sytuacji, w której doszło do rozwodu, powyższe 5 lat liczone jest NIE od zniesienia współwłasności nieruchomości przez byłych małżonków (jak to było kiedyś), lecz od końca roku kalendarzowego, w którym małżonkowie nabyli nieruchomość do majątku wspólnego, jeszcze podczas trwania małżeństwa. Takie przepisy obowiązują od roku 2019.

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat od nabycia jej do majątku małżonków, będzie opodatkowana. Po upływie 5-letniego terminu można zbyć nieruchomość bez obaw o uszczuplenie zysku ze sprzedaży.

Znajomość przepisów podatkowych może pomóc uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zaplanować transakcję tak, aby minimalizować koszty związane z opodatkowaniem.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – przykłady

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – przykład

Pan Jan i Pani Aneta jako małżeństwo, w czerwcu roku 2018 kupili wspólnie dom. W 2021 doszło między nimi do rozpadu małżeństwa i rozwodu. Wspólnie uzgodnili, że najlepszym wyjściem będzie sprzedaż nieruchomości i zaplanowali transakcję na rok 2022. Czy byli zobligowani do zapłaty podatku dochodowego?

Tak. 5-letni termin, w którym sprzedaż będzie wiązała się z zapłatą 19% podatku dochodowego, zaczyna biec z początkiem roku 2019 i kończy się z końcem roku 2023. Byłe małżeństwo musi rozliczyć się ze sprzedaży z urzędem skarbowym. 

19% podatek liczymy od dochodu z transakcji. Dochodem będzie kwota sprzedaży pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, czyli np: koszt nabycia nieruchomości, koszty notarialne, koszty pośrednika nieruchomości, udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. Dopiero od tak obliczonego dochodu, powinniśmy obliczyć 19% podatek. 

Sprzedaż domu po rozwodzie po upływie 5 lat – przykład

Pan Jan i Pani Anna jako małżeństwo, w lutym roku 2010 kupili wspólnie dom. W 2015 doszło między nimi do rozwodu. Sprzedali nieruchomość w roku 2017 bez konieczności zapłaty podatku w wysokości 19%.

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – jak uniknąć zapłaty lub obniżyć podatek od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat będzie wiązała się z koniecznością zapłaty 19% podatku, natomiast nawet w takim przypadku istnieje jeszcze inna możliwość, aby całkowicie uniknąć zapłaty lub częściowo obniżyć wartość podatku. 

Aby uniknąć zapłaty bądź obniżyć podatek od sprzedaży nieruchomości po rozwodzie przed upływem 5 lat, mamy możliwość skorzystać z ulgi podatkowej, tzw. ulgi mieszkaniowej. Z ulgi można skorzystać wtedy, gdy sprzedaż nieruchomości nie jest związana z działalnością gospodarczą.

Ulga mieszkaniowa przewiduje możliwość obniżenia podatku lub jego uniknięcia, gdy sprzedający przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży na inny, własny cel mieszkaniowy. Środki należy przeznaczyć w ciągu 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Na jakie cele mieszkaniowe możemy przeznaczyć zysk ze sprzedaży? M.in. na:

  1. nabycie domu, lokalu mieszkalnego, gruntów, prawa użytkowania wieczystego, części lub udziału w nieruchomości,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz nabycie udziału w takim prawie, 
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, udziału w gruncie,
  4. budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, własnego budynku, lokalu mieszkalnego.
  5. spłatę kredytu (pożyczki) i odsetek od tego kredytu, który zaciągnięto przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,
  6. wymiana lub instalacja wyposażenia technicznego
  7. meble trwałe związane z budynkiem – meble “na wymiar”.

Przeznaczając na cele mieszkaniowe pewną część kwoty ze sprzedaży, możemy obniżyć wartość podatku. Przeznaczając całą kwotę np. na kupno nowej nieruchomości, możemy całkowicie uniknąć podatku. W ten sposób nawet sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat może być nieopodatkowana. 

Chęć skorzystania z ulgi podatkowej należy wskazać w rozliczeniu PIT-39.

sprzedaz-domu-po-rozwodzie

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – sprzedaż nieruchomości po rozwodzie to częsta sytuacja 

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie to decyzją, na jaką decyduje się wiele par. Po zakończeniu małżeństwa byli partnerzy, często stają przed dylematem dotyczącym wspólnej posiadłości. 

Nieruchomość zakupiona podczas trwania małżeństwa najczęściej będzie składnikiem majątku wspólnego małżonków (chyba że w małżeństwie panuje ustrój rozdzielności majątkowej). Gdy dochodzi do rozwodu, współwłasność łączna nieruchomości przekształca się we współwłasność ułamkową. Oznacza to, że byli małżonkowie staną się współwłaścicielami ułamkowymi i posiadaczami 1/2 udziału w nieruchomości.

Współwłasność nieruchomości może być źródłem konfliktów, szczególnie w przypaku gdy para rozstała się w negatywnej atmosferze i nie potrafi się zgodnie porozumieć. Chcąc uniknąć problemów i szybko zakończyć współwłasność, jeden z małżonków może przejąć nieruchomość na wyłączność, lecz często para decyduje się po prostu zbyć wspólną nieruchomość i rozpocząć nowy etap życia w innym miejscu, wolnym od wspólnych wspomnień.

Sprzedaż domu po rozwodzie może być dobrym wyjściem. Pozwala szybko zakończyć współwłasność, sprawiedliwie podzielić się kwotą uzyskaną ze sprzedaży czy pozbyć problemu hipoteki ciążącej na nieruchomości. Taka nieruchomość może być kosztowna w utrzymaniu, a jedna osoba może temu nie podołać.

W przypadku konfliktowych sytuacji po rozwodzie sprzedaż domu może być sposobem na uniknięcie dalszych sporów i problemów natury prawnej czy finansowej. Dlatego warto dokładnie przeanalizować wszystkie zalety i potencjalne ryzyka związane ze sprzedażą nieruchomości po rozwodzie.

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – sprzedaż nieruchomości po podziale majątku

W przypadku konfliktów na tle wspólnej nieruchomości po rozwodzie lub gdy jeden z małżonków nie zgadza się na sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat, można przeprowadzić postępowanie w sprawie podziału majątku lub sprzedać swoje udziały w nieruchomości.

Podział majątku po rozwodzie, polega na podziale przedmiotów majątkowych nabytych wspólnie podczas wspólności majątkowej. Podział majątku może nastąpić na drodze zgodnej umowy między małżonkami lub przed sądem – szczególnie wtedy, gdy małżonkowie spierają się o wspólny majątek.  

Podział nieruchomości przez sąd może przebiegać na 3 sposoby: podział w naturze, przyznanie domu na wyłączność jednemu z partnerów lub gdy nie jest możliwy podział w naturze, ani żaden z małżonków nie chce lub nie ma środków finansowych, aby przejąć całą nieruchomość, to sąd zadecyduje o sprzedaży na licytacji komorniczej i podziale kwoty ze sprzedaży między strony.

Również małżonek, któremu sąd przyzna nieruchomość w ramach podziału majątku, może zdecydować się na sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat. Po sprzedaży może przeznaczyć całą uzyskaną kwotę na zakup nowego lokum i w ten sposób uniknąć zapłaty podatku dochodowego.

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – byli partnerzy mogą sprzedać udziały w nieruchomości

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat to nie jedyna możliwość. Byli partnerzy, powinni również wiedzieć, że w przypadku rozwodu, każdy indywidualnie może sprzedać również posiadane udziały w nieruchomości.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości to transakcja, na którą często decydują się byli małżonkowie. Kiedy? Głównie wtedy, gdy jeden z małżonków nie zgadza się na sprzedaż całej nieruchomości, a drugi wolałby pozbyć się współwłasności. Nie w każdych okolicznościach uda nam się przeprowadzić transakcję z drugim małżonkiem. Czasami były partner nie jest w stanie finansowo podołać spłacie wynikającej z przejęcia nieruchomości na wyłączność.

Często jednak brak możliwości sprzedaży udziałów w nieruchomości byłemu partnerowi jest spowodowany kłótniami i bardzo złymi relacjami między eks małżonkami. Należy wiedzieć, że sprzedaż udziałów w nieruchomości można przeprowadzić swobodnie z dowolną osobą. W ten sposób można jednostronnie zakończyć kłopotliwą współwłasność. 

Transakcja zbycia udziału w nieruchomości jest możliwa, gdy w księdze wieczystej nieruchomości widnieją małżonkowie jako właściciele  udziałów określonych ułamkami – najczęściej 1/2. Nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania w sprawie podziału majątku, aby móc sprzedać udział w nieruchomości. 

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – o czym pamiętać przy sprzedaży domu po rozwodzie

Decydując się na sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat, trzeba wziąć pod uwagę to, że transakcja będzie wiązała się z koniecznością zapłaty 19% podatku dochodowego. Warto mieć to na uwadze i zawczasu przygotować plan, dzieki, któremu przeznaczymy środki ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy, aby uniknąć lub obniżyć ten koszt.

W innym wypadku niekiedy korzystniej jest odczekać pewien czas, aż 5-letni termin minie, i będziemy mogli sprzedać nieruchomość korzystniej. W ciągu tego czasu możemy wynająć wspólną nieruchomość, aby nie generowała strat.

Jeżeli zależy nam na czasie i sprawnej sprzedaży nieruchomości po rozwodzie przed upływem 5 lat, lub sprzedaży udziałów w nieruchomości, powinniśmy poznać usługi Skup.io.

Skup.io skup nieruchomości za gotówkę w całej Polsce to marka zajmująca się sprzedażą nieruchomości zapewniająca błyskawiczną sprzedaż każdej nieruchomości. Skup nieruchomości pomaga w przypadku sprzedaży nieruchomości po rozwodzie, również, gdy nieruchomość obciążona jest kredytem, zadłużeniem lub tylko jeden z partnerów decyduje się zbyć udział w nieruchomości.

Skup.io odkupuje nieruchomości wprost od właściciela, bez pośredników. To najszybsza sprzedaż za gotówkę, a zarazem bardzo bezpieczna. Sprzedający bezpłatnie może uzyskać każdą formę pomocy niezbędną do realizacji transakcji – pomoc w formalnościach, pomoc prawną czy też pomoc w realizacji sprzedaży bez konieczności stawiania się sprzedającego u notariusza.

Skup.io to zespół specjalistów, którzy doradzą i wszechstronnie pomogą Ci podczas sprzedaży nieruchomości. Zależy Ci na pilnej sprzedaży mieszkania po rozwodzie? Chcesz pozbyć się współwłasności z byłym partnerem? Doświadczasz problemów i nieustannych kłótni o wspólną nieruchomość? Nie chcesz brać udziału w postępowaniu sądowym znoszącym współwłasność?

Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o swojej nieruchomości! Bezpłatnie, w krótkim czasie wycenimy dla Ciebie nieruchomość, a ty możesz spokojnie zastanowić się nad opcją sprzedaży! Sprawdź nas!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat – podsumowanie

Przepisy podatkowe mogą mieć istotny wpływ na finalną kwotę, jaką uzyskamy za sprzedaż nieruchomości. Sprzedaż domu po rozwodzie przed upływem 5 lat, skutkuje obowiązkiem zapłaty 19% podatku dochodowego do urzędu skarbowego. Owe 5 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie domu do majątku wspólnego małżonków 

Aby uniknąć zapłaty, należy odczekać aż minie 5-letni termin, lub alternatywnie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej, którą obniżymy kwotę podatku lub całkowicie ją zniwelujemy.

Sprzedaż domu po rozwodzie to częsta sytuacja, która wymaga zgody obojga byłych partnerów. Sprzedaż może być bardzo korzystnym finansowo rozwiązaniem, a zarazem szybkim sposobem na wyjście ze współwłasności z byłym partnerem lub partnerką.

Pamiętajmy, że oprócz sprzedaży domu, partnerzy mogą we własnym zakresie zbyć udziały w nieruchomości po rozwodzie. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń