Były mąż nie chce mnie spłacić - mieszkanie po rozwodzie - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia28 lutego, 2024

Były mąż nie chce mnie spłacić – mieszkanie po rozwodzie

byly-maz-nie-chce-mnie-splacic-mieszkanie-po-rozwodzie

Kwestia wspólnej nieruchomości po rozwodzie, często jest bardzo skomplikowana i rodzi wiele problemów oraz dodatkowych napięć między byłymi partnerami. 

Mąż nie chce mnie spłacić. Mąż, chcąc przejąć wspólną nieruchomość na wyłączność, powinien spłacić udział w nieruchomości należący do żony. Co, jeżeli nie chce tego zrobić?

Sporne sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie rozwiąże sąd. Sąd nie przymusi żadnej ze stron do przejęcia nieruchomości, natomiast jeżeli mąż będzie chciał przejąć nieruchomość, to sąd zobowiąże go do odpowiedniej spłaty finansowej wobec byłej żony. 

Temat wspólnej nieruchomości można również zakończyć w inny sposób. Sprawdź jaki. 

Jak poradzić sobie z trudnościami finansowymi po rozwodzie? Jakie opcje podziału wspólnej nieruchomości mają byli małżonkowie?

Mąż nie chce mnie spłacić – podział majątku po rozwodzie 

Kiedy małżeństwo dobiega końca, jedną z najważniejszych kwestii jest podział majątku, wspólnie zgromadzonego podczas trwania małżeństwa. Podział majątku nie jest jednak czymś obowiązkowym. 

Gdy w małżeństwie panowała ustawowa wspólność majątkowa, to w momencie rozwodu współwłasność łączna przekształci się we współwłasność ułamkową, co oznacza, że każdy z małżonków będzie miał 1/2 udziału w każdym składniku należącym do majątku wspólnego. 

To oczywiste, że choć podział majątku nie jest obowiązkowy, to byli małżonkowie zazwyczaj decydują się nie pozostawać we współwłasności i podzielić między siebie poszczególne przedmioty, aby doprowadzić do końca kwestię rozstania. Aby byłych małżonków nie łączyły już żadne, pozostałe sprawy.

W pierwszej kolejności warto pamiętać, że podział majątku dotyczy tylko tych składników majątku, które zostały nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Oznacza to, że jeśli jeden z małżonków posiadał już pewne składniki majątkowe przed zawarciem małżeństwa lub uzyskał je w drodze darowizny, lub spadku, nie będą one wliczane do wspólnego majątku.

Podział majątku bez ingerencji sądu. Podział majątku wspólnego po rozwodzie może przybrać formę porozumienia. Jeżeli relacje między byłymi małżonkami są na tyle dobre, że umożliwiają porozumienie się w temacie podziału, to kwestia wspólnej nieruchomości może zostać rozstrzygnięta samodzielnie między małżonkami.

Mogą na przykład zdecydować, że nieruchomość przejmie jeden z małżonków, a drugi dokona odpowiedniej spłaty pieniężnej (na której wysokość godzi się małżonek pozbawiony nieruchomości), lub że nieruchomość zostanie sprzedana, a kwotę sprzedaży, byli małżonkowie podzielą między sobą. W każdej sytuacji, zmiana właściciela nieruchomości, lub zbycie udziałów w nieruchomości na korzyść innej osoby wiąże się z wizytą u notariusza.

Podział majątku w sądzie. Atmosfera między byłymi małżonkami często nie pozwala na porozumienie się w kwestii wspólnego majątku. W takim przypadku każdy z małżonków może wystąpić do sądu o przeprowadzenie postępowania o podział majątku. Mąż nie chce mnie spłacić – co mogę zrobić?

Mąż nie chce mnie spłacić – spory o nieruchomość

W ramach porozumienia mąż może chcieć przejąć nieruchomość na wyłączność. Może zdarzyć się jednak tak, że mąż (bezpodstawnie) rości sobie całkowite prawa do nieruchomości i odmawia wykonania spłaty na rzecz żony. Bywa również, że kwota spłaty proponowana przez męża jest zbyt niska. 

Należy podkreślić, że nie można nikogo zmusić do przejęcia nieruchomości i spłaty. Nie może tego zrobić ani drugi małżonek, ani sąd. Tak samo, nie można narzucić drugiemu małżonkowi kwoty spłaty, uważając jednostronnie, że jest ona wystarczająca. 

Mąż nie chce mnie spłacić. Jeżeli małżonkowie nie mogą dogadać się w kwestii nieruchomości czy wysokości spłaty, pozostaje wszczęcie procedury sądowej. Jeżeli żona uważa, że proponowana w ramach umowy kwota spłaty jest nieodpowiednia, kwestię tę, może rozstrzygnąć sąd.

Oczywiście byli małżonkowie mogą mieć różne poglądy w temacie podziału nieruchomości. W takiej sytuacji to sąd podejmie decyzję i zobowiąże do odpowiedniej spłaty małżonka, który chce nabyć pełną własność nieruchomości. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mąż nie chce mnie spłacić – podział nieruchomości w sądzie

Warto wyjaśnić, w jaki sposób sąd może rozstrzygnąć aspekt wspólnej nieruchomości po rozwodzie, ponieważ przyznanie nieruchomości na wyłączność jednemu małżonkowi nie jest jedyną opcją. 

Jeżeli forma nieruchomości i kwestie budowlane na to pozwalają, to sąd może uznać, że najlepszym rozwiązaniem, będzie podział fizyczny nieruchomości. Wadą podziału fizycznego będzie to, że byli małżonkowie wciąż będą egzystować w bliskim otoczeniu. Poza tym nie w przypadku każdej nieruchomości da się przeprowadzić taki podział. 

Drugim rozwiązaniem, będzie właśnie przyznanie nieruchomości na wyłączność jednemu z małżonków. Sąd nie narzuci nikomu nieruchomości. Małżonek, któremu zależy na przejęciu nieruchomości, powinien wyrazić swoją wolę. Co więcej, musi dysponować odpowiednimi możliwościami finansowymi spłaty drugiego małżonka. 

Mąż nie chce mnie spłacić – o adekwatnej wysokości spłaty zadecyduje sąd. Wysokość spłaty ustala się na podstawie wartości nieruchomości. Często dochodzi do konfliktów między małżonkami, jeżeli chodzi o wysokość spłaty i w takim przypadku sąd powołuje biegłego rzeczoznawcę, który wyceni nieruchomość i ustali odpowiednią wysokość spłaty. W przypadku konfliktu o wartość nieruchomości koszty powołanego biegłego opłacą byli małżonkowie.

Jeżeli okaże się, że żaden z byłych małżonków nie podoła spłacie drugiego, lub żaden nie będzie chciał nieruchomości na wyłączność, to sąd może nakazać sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej ze sprzedaży kwoty między byłych małżonków. 

UWAGA. Taka sprzedaż nie przebiega w sposób standardowy, jest to sprzedaż na warunkach licytacji komorniczej. Nieruchomość wystawiana jest za 3/4 sumy oszacowania (na drugiej licytacji za 2/3 sumy oszacowania) a byli małżonkowie poniosą dodatkowo koszty komornika. 

Mąż nie chce mnie spłacić – co zrobić w takiej sytuacji

Co można zrobić w sytuacji gdy – mąż nie chce mnie spłacić?

Jeżeli rozumiemy przez to sytuację, gdy mąż nie godzi się na rozwiązanie, jakim jest przejęcie przez niego nieruchomości na wyłączność, lub sytuację, gdy mąż zaniża wysokość spłaty lub po prostu odmawia zapłaty, to należy skierować sprawę do sądu. Sąd może powołać biegłego, który oszacuje wartość nieruchomości i wskaże odpowiednią wysokość spłaty, która będzie należała się żonie. 

Jeżeli mąż będzie chciał przejąć nieruchomość, zostanie przez sąd zobowiązany do spłaty.

Problem – mąż nie chce mnie spłacić- dotyczyć może również spłaty, do której już zobowiązał sąd. W takiej sytuacji, gdy minie termin spłaty, a mąż nie wywiąże się z ustaleń, należy podjąć odpowiednie kroki prawne w celu jej wyegzekwowania. 

Gdy mąż nie ma wystarczających środków, aby spłacić część żony, może w ostateczności dokonać sprzedaży nieruchomości i z uzyskanej kwoty spłacić żonę. 

sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci-po-rozwodzie

Mąż nie chce mnie spłacić – sprzedaż wspólnego mieszkania bez ingerencji sądu będzie korzystniejsza

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie, w wielu wypadkach jest dobrym rozwiązaniem. Sprzedaż pozwala łatwo podzielić środki finansowe między byłych małżonków. To prosty i szybki sposób na rozwiązanie kwestii wspólnej nieruchomości po rozwodzie, gdy małżonkowie nie mają środków, aby spłacić siebie nawzajem. 

Jeżeli nie chcesz zatrzymać nieruchomości dla siebie, i masz problem “mąż nie chce mnie spłacić” warto rozważyć i porozmawiać z byłym mężem o wspólnej sprzedaży mieszkania na wolnym rynku.  

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie może być dobrym pomysłem także, gdy na nieruchomości ciąży hipoteka i żaden z byłych małżonków samodzielnie nie chce lub nie podoła spłacie zobowiązania wobec banku. Sprzedaż nieruchomości pozwoli uzyskać środki na spłatę długu wobec banku i zakończy problem związany ze wspólną nieruchomością.

Mąż nie chce mnie spłacić, a ja również nie mam środków na spłatę udziałów w nieruchomości męża? Wiemy już także to, że do sprzedaży nieruchomości po rozwodzie, w pewnych okolicznościach może zobowiązać sąd – gdy obie strony nie chcą, bądź nie są w stanie spłacić byłego małżonka. Nie warto do tego dopuszczać, ponieważ licytacja komornicza nieruchomości będzie niekorzystna pod względem finansowym. 

Podczas sprzedaży na licytacji możemy nie osiągnąć kwoty, jaką mamy możliwość zdobyć podczas sprzedaży na wolnym rynku. Byli małżonkowie, poniosą też koszty czynności komornika czy wyceny nieruchomości, którą sporządzi biegły rzeczoznawca. 

Jeżeli sprawa sądowa zmierza w kierunku sprzedaży wspólnej nieruchomości przez komornika, warto, aby byli małżonkowie zgodzili się, choć w kwestii sprzedaży mieszkania na własną rękę poza sądem. Gdy trwa rozprawa sądowa, wciąż nie jest za późno na zawarcie ugody i sprzedaż mieszkania bez ingerencji sądu. 

Co istotne, na sprzedaż mieszkania po rozwodzie muszą wyrazić zgodę oboje współwłaściciele! Jeden z byłych małżonków nie ma wystarczających praw, aby sprzedać całą nieruchomość. W tej kwestii musi panować zgoda. Jeżeli jeden z byłych małżonków nie zgadza się na sprzedaż nieruchomości po rozwodzie, pozostaje jeszcze ciekawa opcja, jaką jest sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie. 

Mąż nie chce mnie spłacić – kiedy sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie

Problemy typu: mąż nie chce mnie spłacić lub nie stać mnie na spłatę byłego męża, można rozwiązać także w inny sposób. 

Jeżeli nie możemy dogadać się z byłym małżonkiem co do podziału nieruchomości, bądź spłaty, możemy rozważyć sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie.

Gdy ustaje współwłasność łączna w wyniku rozwodu, byli małżonkowie stają się współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych – posiadają po 1/2 udziałów w nieruchomości. Te udziały w nieruchomości mogą indywidualnie zbyć na korzyść innej osoby. Nabywcą nie musi być eks małżonek!

Sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie jest możliwa przed podziałem majątku wspólnego. Aby móc dokonać transakcji, należy udać się do sądu wieczystoksięgowego i złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Wpis będzie dotyczył danych właściciela, a byli małżonkowie będą widnieli od tąd jako współwłaściciele, każdy po 1/2 udziału w nieruchomości. 

W tym momencie, każdy z byłych małżonków, jesli chce, może sprzedać należący do niego udział w nieruchomości. To rozwiązanie może sprawdzić się wtedy, gdy mamy dość wiecznych konfliktów z byłym małżonkiem, gdy wspólna nieruchomość stanowi duży problem i gdy chcemy najszybciej zakończyć współwłasność powstałą po rozwodzie.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mąż nie chce mnie spłacić – skup nieruchomości pomocą w przypadku problemów ze sprzedażą nieruchomości po rozwodzie

Masz problemy związane ze wspólną nieruchomością po rozwodzie? Nie możesz porozumieć się z byłym małżonkiem w kwestii podziału nieruchomości (mąż nie chce mnie spłacić)? Były małżonek nie płaci swojej części opłat za nieruchomość? Masz dość i chcesz jak najszybciej zakończyć współwłasność nieruchomości z byłym partnerem? A może nie wiesz, co możesz zrobić, aby wyplątać się z takiej kłopotliwej współwłasności?

Skup nieruchomości Skup.io to rozwiązanie, które szczególnie warto w takim wypadku rozważyć. 

Skup.io to gwarancja najszybszej sprzedaży nieruchomości po rozwodzie, ale także sposób na sprawną sprzedaż udziałów w nieruchomości powstałych po rozwodzie. Nasi specjaliści będą dla Ciebie wszechstronnym wsparciem podczas transakcji, odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w formalnościach.

Usługi oferowane przez Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io są dla sprzedających bezpieczne. Wszystkie transakcje odbywają się zgodnie z przepisami prawa, pod okiem prawnika, a sprzedający może liczyć na bezpłatną pomoc prawną. 

Doradzimy i pomożemy Ci w sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości. 

Zadzwoń i porozmawiaj o swojej nieruchomości z naszymi doradcami. Skorzystaj z bezpłatnej wyceny nieruchomości i udziału w nieruchomości i przekonaj się, jak łatwo możesz rozwiązać kłopotliwą współwłasność bez konieczności podejmowania działań prawnych i sądowych.

Mąż nie chce mnie spłacić – podsumowanie

Mąż nie chce mnie spłacić – co robić? Przede wszystkim, jeżeli byli partnerzy nie mogą dogadać się w kwestii wspólnej nieruchomości to rozwiązaniem będzie sąd, który zadecyduje o najlepszym sposobie podziału nieruchomości.

Jeżeli sąd zobowiązał już małżonka do spłaty, a ten nie wywiązał się ze zobowiązania w terminie, również należy podjąć odpowiednie działania prawne, aby wyegzekwować spłatę.

W przypadku problemów ze współwłasnością powstałą po rozwodzie warto mieć w pamięci, że każdy z byłych małżonków może indywidualnie sprzedać swój udział w nieruchomości i szybko zakończyć współwłasność.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń