Sprzedaż działki ROD. Sprawdź, co musisz wiedzieć! - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia13 czerwca, 2024

Sprzedaż działki ROD. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

sprzedaz-dzialki-rod

Sprzedaż działki ROD (Rodzinne Ogrody Działkowe) właściwie polega na przeniesieniu praw do działki na zainteresowanego nabywcę. Kupującym może być dowolna osoba, która mieszka na terenie Polski i ma powyżej 18 lat. Transakcja, jak każda dotycząca nieruchomości może być wyjątkowo korzystna finansowo.  

Dowiedz się, jak sprawnie przeprowadzić transakcję sprzedaży działki ROD, w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa sprzedaży, co zawierać, oraz jakie obowiązki podatkowe czekają na sprzedającego i nabywcę. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sprzedaży.

Chcesz sprzedać swoją działkę ROD szybko, nie tracąc czasu na poszukiwania nabywcy oraz bez zbędnych formalności i problemów? Skontaktuj się ze Skup.io – skupem nieruchomości za gotówkę działającym w całej Polsce, z którym zrealizujesz najszybszą, korzystną sprzedaż!

Sprzedaż działki ROD – przeniesienie prawa do działki na nowego nabywcę

Przede wszystkim mówiąc o transakcji, jaką jest sprzedaż działki ROD, musimy pamiętać, że “sprzedaż” jest jedynie sformułowaniem pochodzącym z potocznego nazewnictwa. Tak naprawdę transakcja polega na przeniesieniu prawa do działki na nowego nabywcę. Osoba użytkująca działkę, nie jest w świetle prawa właścicielem gruntu a dzierżawcą – choć również potocznie nazywa się ją właścicielem. 

Co istotne, osoba użytkująca działkę, jest właścicielem nasadzeń i naniesień, czyli wszystkiego tego, co na działce się znajduje – altanka, drzewa, krzewy itp.

W wyniku transakcji sprzedaży na nowego nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z nabyciem działki. Nabywcą działki może być dowolna osoba fizyczna, pełnoletnia. 

Jak najłatwiej znaleźć nabywcę i zrealizować sprzedaż działki ROD? 

Sprzedaż działki ROD – jak sprawnie sprzedać działkę ogrodową

Sprzedaż działki ROD, możemy przeprowadzić w łatwy sposób, kontaktując się ze skupem nieruchomości za gotówkę. Dlaczego warto wybrać tę metodę sprzedaży zamiast wystawiania ogłoszenia w Internecie?

Skup nieruchomości Skup.io zapewnia najszybszą transakcję sprzedaży. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo sprzedający nie musi poświęcać czasu na napisanie ogłoszenia, pieniędzy na jego opublikowanie i odpowiednie wypromowanie, odbierać telefonów od zainteresowanych osób, ani wielokrotnie pokazywać nieruchomości kupującym. 

Jeżeli sprzedającemu zależy na czasie lub nie chce bądź nie może angażować się w proces sprzedaży, skup nieruchomości Skup.io będzie rozwiązaniem idealnym.

Transakcja sprzedaży nie wiąże się dla sprzedającego z żadnym kosztem, bo skup opłaca wszelkie koszty związane ze sprzedażą. Co więcej, specjaliści nieruchomości chętnie pomogą sprawnie załatwić formalności, a współpracująca ze Skup.io kancelaria prawna zadba o to, by transakcja była odpowiednio zabezpieczona. Pomoc Skup.io jest całkowicie bezpłatna!

Wystarczy skontaktować się ze Skup.io i przekazać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące posiadanej działki. W przypadku jakichkolwiek problemów i pytań, doradcy klienta doradzą i pomogą rozwiązać ewentualne problematyczne kwestie stojące na przeszkodzie transakcji. Następnie, specjaliści nieruchomości bezpłatnie wycenią działkę i przedstawią ofertę sprzedającemu w ciągu 24 godzin.

Transakcja ze skupem nieruchomości Skup.io jest szybka, wygodna i korzystna.

Chcesz sprzedać działkę ROD szybko, korzystnie i bez zbędnych problemów? Skontaktuj się ze Skup.io już dziś i bezpłatnie sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż działki ROD – umowa kupna-sprzedaży działki ogrodowej

Co trzeba wiedzieć o umowie kupna-sprzedaży działki ROD? Po pierwsze, warto wiedzieć, że umowa przeniesienia praw do działki nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego, jednak wizyta u notariusza okaże się nieunikniona, bo niezbędne jest notarialne poświadczenie podpisów stron na pisemnej umowie.

Sprzedaż działki rod wiąże się więc z kosztem notarialnym w wysokości maksymalnie 300 zł + 23% VAT. 

Umowę sprzedaży działki ROD, powinniśmy sporządzić w 3 egzemplarzach – jeden trafi do nabywcy, drugi do sprzedającego, zaś trzeci należy złożyć do zarządu ROD. Stowarzyszenie ogrodowe musi zatwierdzić umowę, i ma na to 2 miesiące od momentu złożenia umowy wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Jeżeli wszystko zakończy się pomyślnie, umowa zostanie zatwierdzona w formie uchwały.

Co zawiera umowa sprzedaży działki ROD? Przykładową umowę bez problemu znajdziemy na stronach internetowych ROD-ów. W umowie znajdziemy zapisy dotyczące danych personalnych zbywcy, nabywcy, informacje dotyczące samej działki oraz ustalenia związane z kwotą sprzedaży. Umowa zawiera także oświadczenia obu stron transakcji (zbywca – oświadczenie o braku zaległości w opłatach na rzecz ROD, PZD; oświadczenie mówiące o tym, że wszelkie nasadzenia i naniesienia stanowiły jego własność, nabywca – oświadczenie o tym, że nie przysługuje mu prawo do innej działki i że będzie korzystał z nabytej działki w celach rekreacyjnych, wypoczynkowych, ogrodowych).

Umowa sprzedaży działki ROD może zostać poprzedzona umową przedwstępną, tak jak często ma to miejsce w przypadku nieruchomości. 

mieszkanie-na-dzialce-rod

Sprzedaż działki ROD – przedwstępna umowa sprzedaży działki

Zanim sfinalizuje się sprzedaż działki ROD, strony mogą wcześniej podpisać przedwstępną umowę sprzedaży działki. To dokument, który zawiera warunki przyszłej transakcji, który strony mogą podpisać, aby w późniejszym czasie zawrzeć docelową umowę przyrzeczoną. 

Nie zawsze strony transakcji mogą dopełnić formalności związanych ze sprzedażą od razu. Najczęściej transakcja odwleczona jest w czasie, ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych na zakup działki przez nabywcę. Ceny działek ROD bywają bardzo różne, wśród ofert możemy znaleźć takie, których wartość zbliżona jest do wartości mieszkania. Nabywca może chcieć pozyskać kredyt na zakup działki, i wtedy może przydać się zawarcie umowy przedwstępnej pełniącej funkcje rezerwacji.

W umowie przedwstępnej warto uwzględnić wszystkie istotne aspekty transakcji, aby uniknąć nieporozumień w dalszym procesie sprzedaży. Najczęściej umowy przedwstępne są zabezpieczane zaliczką bądź zadatkiem, na poczet przyszłej transakcji. W treści umowy powinny znaleźć się zapisy dotyczące wartości przekazanej sprzedającemu zaliczki lub zadatku. 

Sprzedaż działki ROD może, lecz nie musi być poprzedzona zawarciem przedwstępnej umowy przeniesienia praw do działki.

Sprzedaż działki ROD – zadłużenie działki ROD

Czy sprzedaż działki ROD może wpędzić nowego właściciela w długi poprzedniego? 

Może zdarzyć się tak, że użytkownik działki ma zaległości finansowe z tytułu opłat członkowskich czy innych należności wobec ogrodów. Co istotne, ROD nie może ściągnąć długu poprzedniego użytkownika z nowego nabywcy. Nowy nabywca nie ma obowiązku płacić zaległości poprzedniego właściciela.

Jednakże sprzedający, którzy zmagają się z problemami finansowymi i chcieliby sfinalizować sprzedaż działki ROD, aby pozbyć się ciążących zobowiązań, mogą to zrobić. Strony transakcji mogą wspólnie ustalić, że to nowy nabywca ureguluje zaległe zobowiązania zbywcy. Zadłużenie może zostać spłacone również dzięki przekazanej w umowie przedwstępnej zaliczce.

W przypadku, chęci sprzedaży działki w obliczu zadłużenia, warto od razu skontaktować się ze skupem nieruchomości, który umożliwia sprawną sprzedaż, pomimo istniejących zobowiązań. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż działki ROD – podatek od sprzedaży działki

Czy sprzedaż działki ROD wiąże się z obowiązkiem podatkowym? 

Podatek, który zapłaci sprzedający działkę ROD

Podatek dochodowy zapłacimy od sprzedaży nasadzeń oraz obiektów znajdujących się na działce i będących własnością użytkownika. Podatku unikniemy tylko wtedy, gdy w wyniku sprzedaży zbywca nie osiągnie dochodu, lub gdy sprzedaż następuje po upływie 6 miesięcy od nabycia działki. W takiej sytuacji, gdy sprzedający nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku, nie musi wykazywać dochodu i przychodu ze sprzedaży w zeznaniu PIT.

Podatek, który zapłaci nabywca działki ROD

Oprócz kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy przeniesienia praw do działki w obecności notariusza, przy sprzedaży powinniśmy pamiętać o zapłacie podatku PCC. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest w przypadku działek w wysokości 1% wartości transakcji. Koszt ten pokrywa nowy nabywca działki. 

Co ważne, jeżeli przedmiotem umowy są również nasadzenia i obiekty takie jak np. altana ogrodowa, to podatek od tych obiektów wynosi już 2% ich wartości. 

Warto więc, aby w umowie przenoszącej prawo do działki wyodrębnić wartość praw majątkowych od wartości nasadzeń i innych obiektów będących własnością użytkownika, aby móc zapłacić nieco niższą kwotę podatku, według różnych stawek. Gdy nie wyodrębni się tych wartości, to podatek płacony jest według stawki wyższej od całej wartości przedmiotu umowy. 

Jeżeli umowa przeniesienia praw do działki została zawarta w formie aktu notarialnego, to notariusz pobierze należny podatek i przekaże go do Urzędu skarbowego. Jak już wiemy, taka umowa nie musi przybierać formy notarialnej, a wystarczy taka z podpisami notarialnie poświadczonymi. W takim przypadku nabywca będzie musiał złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić należy podatek do Urzędu skarbowego samodzielnie, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 

Sprzedaż działki ROD – mieszkanie na działce ROD

Działki ROD oferują spokój i prywatność, co może być ważne dla osób poszukujących odpoczynku po intensywnym dniu w mieście. Kawałek zieleni w centrum miasta jest tym, co interesuje wiele osób. Na działkach ROD często stawiane są budynki, w których można spokojne spędzić weekend. Duża część osób zainteresowanych nabyciem działki ROD, zastanawia się, czy mieszkanie na działce ROD jest w ogóle zgodne z prawem?

Całoroczne mieszkanie na działce ROD nie jest legalne.

Działki ROD przeznaczone są do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych, a zamieszkiwanie na terenach ogródków jest zakazane. Przepisy stanowią o tym, że altana nie jest obiektem mieszkalnym. Mimo to, wiele osób decyduje się na mieszkanie na działce ROD, a altanę traktują jako swój dom. 

Dzieje się tak głównie dlatego, że jest to stosunkowo atrakcyjna finansowo opcja. Należy jednak pamiętać, że działka ROD nie jest własnością jej użytkownika.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż działki ROD – podsumowanie

Sprzedaż działki ROD, a właściwie umowa przenosząca prawa do działki na nowego nabywcę, powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Warto pamiętać o tym, że osoba potocznie zwana właścicielem działki, tak naprawdę jest jedynie użytkownikiem, dzierżawcą. 

Ceny działek ROD są bardzo różne, a ich wartość zależy w dużej mierze od tego, co właściciel posiada na działce – altana, nasadzenia, urządzenia itp. 

Sprzedaż działki ROD można przeprowadzić w sposób tradycyjny, poszukując nabywcy poprzez ogłoszenie, lecz można sfinalizować transakcję wygodniej i dużo szybciej kontaktując się ze skupem nieruchomości Skup.io. 

FAQ

Czy sprzedaż działki ROD jest opodatkowana?

Sprzedaż nasadzeń i obiektów będących własnością użytkownika podlega opodatkowaniu. Podatku nie zapłacą jednak ci, którzy finalizują sprzedaż po upływie 6 miesięcy od nabycia działki, lub osoby, które nie osiągnęły dochodu ze sprzedaży. 

Czy zadłużenie działki ROD eliminuje możliwość sprzedaży? 

Nie. Działkę można sprzedać np. ustalając z nabywcą, że zadłużenie zostanie spłacone z kwoty zaliczki.

Czy nowy nabywca działki jest odpowiedzialny za ewentualne długi poprzednika?

Nie. Zarząd ogródków nie może obciążyć nabywcy za długi poprzedniego użytkownika.

Czy mieszkanie na działce ROD jest legalne?

Formalnie całoroczne mieszkanie na działce ROD jest zakazane. 

Czy zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki?

Tak, lecz jedynie z ważnych powodów.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń