Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe - sprzedaż nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 października, 2023

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – sprzedaż nieruchomości

czyja-wlasnoscia-jest-mieszkanie-spoldzielcze-wlasnosciowe-sprzedaz-nieruchomosci

Czy wiesz, czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe? Mieszkanie spółdzielczo własnościowe, a właściwie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe. Właściciel takiego prawa może swobodnie użytkować i rozporządzać nim, jednak nie jest on faktycznym właścicielem nieruchomości. 

Mieszkania spółdzielcze własnościowe są przez kupujących równie pożądane co lokale z pełną własnością. Co trzeba wiedzieć o tej formie własności nieruchomości? Jakie są prawa właściciela takiego mieszkania? Jak najlepiej sprzedać mieszkanie spółdzielcze własnościowe? Odpowiadamy!

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – mieszkanie spółdzielcze własnościowe co to znaczy

W mowie potocznej jako właściciela mieszkania spółdzielczego własnościowego określa się najczęściej właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Taka osoba może swobodnie użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem, np. zamieszkiwać w lokalu, wykonywać prace naprawcze, remonty, trzymać w nim swoje rzeczy, mieć zwierzęta. 

Jednakże to czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe, pozostaje inną kwestią. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe jest własnością spółdzielni mieszkaniowej (właścicielem całego budynku i gruntu jest spółdzielnia), natomiast osoba posiadająca prawo do takiego lokalu, może w nim mieszkać i go użytkować. 

Należy odróżnić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu od spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Mimo tego, że posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma dużą swobodę w użytkowaniu lokalu, w pewnych sprawach wymagana będzie zgoda spółdzielni. Będzie tak np. gdy posiadacz będzie chciał zmienić przeznaczenie lokalu, czyli zrobić z lokalu mieszkalnego biuro lub gabinet. Zgoda będzie wymagana również w przypadku, gdy posiadacz spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu będzie chciał zmienić układ pokoi i wyburzyć ścianę. 

Może cię zainteresować: Ile czasu od wyroku do komornika?

W praktyce, dla osoby, która zamierza mieszkać w takim lokalu, użytkowanie go będzie bardzo podobne do odrębnej własności. Poniżej przytoczymy kilka różnic między odrębną własnością lokalu a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. 

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym różni się od odrębnej własności nieruchomości

Biorąc pod uwagę to, czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe, możemy wskazać kilka różnic, które cechują obie formy własności.

Przede wszystkim, tak jak wskazaliśmy wcześniej, przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, sam lokal, budynek jak i grunt pod budynkiem jest własnością spółdzielni. W przypadku odrębnej własności to właściciel lokalu jest jednocześnie właścicielem części gruntu pod budynkiem oraz części wspólnych nieruchomości. 

W kontekście zarządzania nieruchomością odrębna własność nie narzuca żadnych ograniczeń właścicielowi mieszkania, natomiast w przypadku mieszkania spółdzielczego własnościowego, niektóre decyzje i podejmowane czynności będą zależne od woli spółdzielni. 

Nie każdy lokal spółdzielczy musi mieć założoną księgę wieczystą, natomiast każda odrębna własność tego wymaga. Księgę wieczystą dla lokalu spółdzielczego można założyć wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba np. w sytuacji gdy nabywca ubiega się o kredyt hipoteczny.

Inną różnicą jest to, że osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie muszą samodzielnie opłacać podatku od nieruchomości, tak jak ma to miejsce w przypadku odrębnej własności (właściciel otrzymuje decyzję i opłaca wskazaną kwotę podatku). W przypadku lokali spółdzielczych to spółdzielnia jest płatnikiem, natomiast przerzuca ona koszty podatkowe na posiadaczy mieszkań.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – co może, a czego nie może posiadacz spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu

Posiadacze spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu mogą użytkować i rozporządzać lokalem w sposób swobodny. 

Lokal spółdzielczo własnościowy podlega dziedziczeniu, zbyciu, można go także darować wybranej osobie. Mieszkanie spółdzielczo własnościowe może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Na takiej nieruchomości można również ustanowić hipotekę, jeżeli lokal posiada założoną księgę wieczystą (można ją założyć właśnie dla takiego celu). Posiadacz prawa do lokalu spółdzielczego może także wynająć lokal. 

A więc spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest bardzo zbliżone do odrębnej własności. Lokal spółdzielczy można także przekształcić w odrębną własność. Mimo tego, że do niektórych czynności niezbędna jest zgoda spółdzielni, to czynności te nie są niemożliwe. W takim lokalu można np. prowadzić działalność gospodarczą.

Ze względu na to, czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe, nie może zostać ono obciążone umową dożywocia. 

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – kilku posiadaczy mieszkania 

W związku z tym, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może podlegać dziedziczeniu, a więc wchodzi w skład spadku. Może ono również mieć kilku posiadaczy. Nie jest prawdą, że po śmierci posiadacza prawa spółdzielczego, mieszkanie trafi w ręce spółdzielni, lub prawo do lokalu nagle wygaśnie.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można zapisać w testamencie dowolnej osobie, jak również podlega one zasadom dziedziczenia wskazanym w Kodeksie cywilnym. Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe, gdy dojdzie do jego dziedziczenia? Do spadkobierców zmarłego posiadacza ograniczonego prawa rzeczowego – tych testamentowych lub ustawowych. 

Na podstawie dziedziczenia, mieszkanie spółdzielcze własnościowe może mieć kilku “właścicieli”, czyli ułamkowych posiadaczy praw do lokalu. 

Prawo pierwokupu jest również istotnym aspektem dotyczącym mieszkań spółdzielczych własnościowych. Jeśli jeden ze współwłaścicieli postanowi sprzedać swój udział innej osobie, pozostali współwłaściciele mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziału. W przypadku gdy żaden z obecnych właścicieli nie chce wykorzystać tego prawa, można przystąpić do sprzedaży na wolnym rynku.

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czy można sprzedać mieszkanie spółdzielczo własnościowe

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe? Formalnie właścicielem nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa, a więc czy można sprzedać mieszkanie spółdzielczo własnościowe? Odpowiedź brzmi: tak, sprzedaż mieszkania spółdzielczego własnościowego, a właściwie spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu jest jak najbardziej możliwa.

Posiadacz spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu może zbyć to prawo na korzyść innej osoby. Nie ma potrzeby, aby informować spółdzielnię o zamiarze sprzedaży nieruchomości. Nie ma również konieczności, aby oczekiwać zgody spółdzielni na transakcje. Taka zgoda nie jest wymagana, a właściciel prawa spółdzielczego własnościowego może swobodnie dokonać transakcji zbycia.

sprzedaz-mieszkania-spoldzielczego-wlasnosciowego

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – sprzedaż mieszkania spółdzielczo własnościowego

Proces sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest skomplikowany. W praktyce sprzedaż takiego lokalu przebiega tak samo jak sprzedaż nieruchomości z odrębną własnością. 

Sprzedający znajduje chętnego kupującego, podpisuje z nim umowę przedwstępną, a następnie finalną umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza. W przypadku, gdy nabywca finalizuje zakup za pomocą środków pochodzących z kredytu hipotecznego, niezbędne jest, aby lokal posiadał księgę wieczystą. Można ją założyć właśnie po to, aby sprawniej sprzedać nieruchomość. 

Niestety, należy mieć na uwadze, że nie zawsze księga wieczysta może zostać dla lokalu założona, a przeszkoda związana jest z tym, czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Jeżeli spółdzielnia, czyli faktyczny właściciel lokalu, nie dysponuje tytułem prawnym do gruntu (nie ma prawa użytkowania wieczystego, ani nie jest też właścicielem), na którym położona jest nieruchomość, to założenie księgi wieczystej dla lokalu nie jest możliwe. 

Sprzedaż mieszkania spółdzielczo własnościowego dokumenty:

  • dokument potwierdzający prawo własności lokalu,
  • numer księgi wieczystej, jeżeli jest założona,
  • zaświadczenie ze spółdzielni, w którym znajdziemy informacje dotyczące właściciela prawa do lokalu czy opisu lokalu.

Dodatkowo niezbędne mogą okazać się: zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych, świadectwo energetyczne.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czy trudno jest sprzedać

Z zasady, lokale spółdzielcze własnościowe są popularne wśród nabywców, ponieważ taka forma własności jest bardzo zbliżona do pełnej własności. Jednakże, przez wzgląd na to, czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe faktycznie, niekiedy sprzedający mogą spotkać się z pewnymi trudnościami.

Pierwszym aspektem wpływającym na to, że lokal może nie znaleźć tylu chętnych, jest fakt, że istnieją pewne ograniczenia w użytkowaniu lokalu. Jak wiemy, do niektórych czynności niezbędna jest zgoda spółdzielni. Jeżeli nabywca, chce nabyć lokal, aby w nim zamieszkać, nie napotka zbyt wielu uciążliwości, jednak znajdą się osoby, dla których brak pełnej możliwości decydowania o lokalu może być problemem i ominą oni taką ofertę. 

Kolejną trudność może stanowić księga wieczysta, a właściwie jej brak. Jeżeli księga wieczysta jest założona, lub może zostać bez problemu założona, nabywca może zrealizować transakcję kupna za pomocą kredytu bankowego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z księgą wieczystą może zostać sprzedane bez problemu w dowolnym czasie, za gotówkę lub pieniądze z kredytu.

Jeżeli księga wieczysta nie jest założona, a nabywca chce sfinansować zakup kredytem, należy wykonać niezbędne formalności w celu założenia księgi wieczystej. Warto wziąć pod uwagę, że to może potrwać pewien czas.

Gorzej, jeśli dla danego lokalu księga wieczysta nie może zostać założona. W takiej sytuacji sprzedający może liczyć jedynie na nabywcę gotówkowego. 

Dodatkowo księga wieczysta zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące nieruchomości. Nabywca może w niej w prosty sposób sprawdzić status nieruchomości, aby bezpiecznie nabyć nieruchomość. Również dlatego, brak księgi wieczystej może być problematyczny w przypadku sprzedaży. 

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – skup nieruchomości za gotówkę

Posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którzy chcą zbyć swoją własność sprawnie i bezpiecznie, mogą skorzystać z rozwiązania, jakie daje skup nieruchomości. 

Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io to opcja, którą warto rozważyć w przypadku mieszkań spółdzielczych z księgą wieczystą jak i bez księgi wieczystej. Dysponujemy kapitałem, który pozwala zagwarantować sprzedającym szybką transakcję i gotówkę od ręki, od razu w dniu sprzedaży, bez zbędnego czekania na kredyt nabywcy.

To umożliwia sprawną sprzedaż nieruchomości bez założonej księgi wieczystej.

Skup nieruchomości za gotówkę rozwiązuje również problemy sprzedających. Pomagamy zrealizować skuteczną sprzedaż mieszkania spółdzielczego własnościowego w obliczu zadłużenia w spółdzielni, komornika, złego stanu technicznego nieruchomości czy współwłasności.

Skup.io nabywa również udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. To alternatywa dla współwłaścicieli, którzy chcą spieniężyć swój udział w krótkim czasie, nie są zainteresowani współwłasnością lub chcą uniknąć postępowania sądowego o zniesienie współwłasności. 

Skup.io to prosty sposób na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zapewniamy pełne wsparcie w formalnościach i realizacji transakcji. Sprzedaż jest bezproblemowa, nie nastręcza trudności ani kosztów, a sprzedający może cieszyć się gotówką na swoim koncie od razu w dniu sprzedaży

Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe – podsumowanie

Czyją własnością jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe? W przypadku mieszkania spółdzielczego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa, a nie użytkownik lokalu. Jednakże osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może swobodnie użytkować i rozporządzać lokalem.


W pewnych kwestiach użytkownik lokalu musi uzyskać zgodę spółdzielni, jednak tego typu prawo do lokalu jest bardzo podobne do odrębnej własności. Lokal podlega dziedziczeniu, może być przedmiotem egzekucji komorniczej, może zostać wynajęty, jak również sprzedany.

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego własnościowego przebiega tak samo jak sprzedaż odrębnej własności. Niezbędna będzie wizyta u notariusza z nabywcą. 

Jeżeli chcesz sprzedać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w krótkim czasie bez względu na jego stan prawny, zapraszamy do rozmowy ze specjalistami Skup.io. Bezpłatna wycena jest niezobowiązująca i darmowa. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń