1/8 udziału w nieruchomości - prawa, obowiązki, sprzedaż - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 czerwca, 2024

1/8 udziału w nieruchomości – prawa, obowiązki, sprzedaż

1-8-udzialu-w-nieruchomosci - prawa-obowiazki-sprzedaz

Czy 1/8 udziału w nieruchomości to dużo, czy mało? Sprawdź, z czym wiąże się współwłasność domu lub mieszkania i dowiedz, jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie ułamka własności nieruchomości. 

Prawa i obowiązki współwłaścicieli, sprzedaż udziału w nieruchomości, najczęstsze problemy związane ze współwłasnością oraz możliwości jej zniesienia – te wszystkie ważne tematy poruszyliśmy w poniższym artykule. 

Posiadasz 1/8 udziału w nieruchomości? Koniecznie zapoznaj się z poniższym tekstem!

1/8 udziału w nieruchomości – współwłasność ułamkowa nieruchomości i jak powstaje

Będąc właścicielem 1/8 udziału w nieruchomości mamy do czynienia ze współwłasnością ułamkową nieruchomości. Współwłasność jest często spotykaną sytuacją na rynku nieruchomości i oznacza, że prawa do jednej nieruchomości ma jednocześnie więcej niż jedna osoba.

Może cię zainteresować: Ile trwa sprawa spadkowa?Co istotne, taka współwłasność nie sprawia, że właściciel 1/8 udziału w mieszkaniu, będzie miał prawo do fizycznie wydzielonej części mieszkania odpowiadającej powierzchnią posiadanemu udziałowi. Współwłasność ułamkowa powoduje, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej nieruchomości.

Z ułamkową współwłasnością nieruchomości najczęściej mamy do czynienia w przypadku:

 • wspólnego zakupu nieruchomości przez co najmniej dwie osoby,
 • rozwodu,
 • dziedziczenia nieruchomości przez spadkobierców,
 • darowizny nieruchomości kilku osobom.

Osoby będące współwłaścicielami powinny wspólnie podejmować decyzje dotyczące losów nieruchomości. Jak wygląda kwestia zarządzania nieruchomością? Co mogą, a czego nie mogą posiadacze udziałów w nieruchomości?

1/8 udziału w nieruchomości – co może, a czego nie może współwłaściciel nieruchomości

Żaden ze współwłaścicieli nieruchomości nie ma wystarczających praw, aby móc rozporządzać całą nieruchomością zupełnie samodzielnie. A zatem sprzedaż nieruchomości jako całego lokalu lub budynku będzie można przeprowadzić tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli. Jednakże każdy ze współwłaścicieli ma prawo rozporządzać swobodnie swoim udziałem w nieruchomości. Posiadacz 1/8 udziału w nieruchomości może więc samodzielnie dokonać sprzedaży swojej części.

Posiadanie udziału w nieruchomości to pewne zobowiązanie, ale również możliwość uczestniczenia w decyzjach dotyczących wspólnej rzeczy. Do dokonania czynności związanej ze zwykłą eksploatacją mieszkania i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym, potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Za większość uznaje się w tym wypadku większość w udziałach, nie zaś ilość współwłaścicieli. W przypadku decyzji odnośnie czynności wykraczających poza ramy zwykłego zarządu nieruchomością niezbędna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli. Współwłasność wymaga porozumienia.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Warto wspomnieć również o kosztach, które przecież w większej lub mniejszej wysokości generuje każda nieruchomość. Wydatki i ciężary, współwłaściciele ponoszą w części odpowiedniej do posiadanego udziału – 1/8 udziału w nieruchomości zobowiązuje do zapłaty 1/8 części kosztów. W podobny sposób rozlicza się przychody z nieruchomości. 

Każdy współwłaściciel jest uprawniony do współposiadania i korzystania ze wspólnej nieruchomości, lecz w taki sposób, aby dało się to pogodzić z takimi samymi uprawnieniami pozostałych współwłaścicieli.

W związku z możliwością swobodnego rozporządzania udziałem w nieruchomości każdy współwłaściciel może bez zgody pozostałych:

 • sprzedać udział,
 • obciążyć udział (ustanowić hipotekę),
 • darować udział,
 • rozporządzić udziałem na wypadek śmierci w testamencie.

Współposiadanie udziału w nieruchomości wiąże się zarówno z korzyściami, jak i wyzwaniami. W praktyce współwłasność często powoduje różnego rodzaju konflikty, które mogą wynikać z różnych potrzeb współwłaścicieli. Jednym z rozwiązań na powtarzające się spory i nieporozumienia jest sprzedaż udziału w nieruchomości

1/8 udziału w nieruchomości – sprzedaż udziału w nieruchomości

Jak zostało wcześniej wspomniane, współwłaściciel nie może samodzielnie zadecydować o sprzedaży całej nieruchomości, może natomiast zupełnie swobodnie podjąć decyzję o sprzedaży 1/8 udziału w nieruchomości. Współwłaściciel ma prawo rozporządzić, czyli sprzedać, udział w nieruchomości  nawet bez zgody i wiedzy pozostałych współwłaścicieli, o czym szczególnie warto pamiętać. 

Sprzedaż udziału w nieruchomości można przeprowadzić z drugim współwłaścicielem, ale także każdą inną osobą, która wyrazi chęć nabycia udziału we współwłasności. Taka transakcja na rynku obrotu nieruchomościami jest bardzo powszechna i przebiega tak samo, jak sprzedaż pełnej własności – w kancelarii notarialnej. 

Czy znalezienie osoby zainteresowanej zakupem udziału w nieruchomości, w momencie gdy sami chcielibyśmy się pozbyć problematycznej współwłasności, jest trudne? I tak i nie. Z dużym prawdopodobieństwem transakcją sprzedaży udziału nie będzie zainteresowany zwykły nabywca, któremu zależy na pełnej własności i w pełni niezależnym korzystaniu z nieruchomości. 

Właściwym sposobem na sprzedaż udziału w nieruchomości jest firma skupująca udziały w nieruchomościach – Skup.io. Skup nieruchomości to rozwiązanie dedykowane dla współwłaścicieli, które najczęściej stanowi najkorzystniejszy wybór i jest najszybszą metodą na pozbycie się udziałów. 

Oczywiście współwłaściciele mogą poradzić sobie z problemami, jakie wynikają ze współwłasności również w inny sposób, znosząc współwłasność w sądzie. Jednak warto pamiętać, że postępowanie sądowe może być długotrwałe i wymagać zaangażowania współwłaścicieli. Posiadając niewielki udział w nieruchomości bardzo często wygodniej  i szybciej jest po prostu dokonać jego sprzedaży i w ten sposób pozbyć się wszelkich problemów.

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

1/8 udziału w nieruchomości – korzystna sprzedaż współwłasności mieszkania lub domu

Sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości może wiązać się z wieloma korzyściami. Po pierwsze transakcja jest szybszą i prostszą alternatywą dla postępowania sądowego o zniesienie współwłasności. Jeśli doświadczasz problemów związanych ze wspólnym zarządem nieruchomością i zależy Ci na sprawnym pozbyciu się udziałów, to taki efekt możesz osiągnąć dzięki transakcji sprzedaży. Bez konieczności podejmowania działań prawnych i uczestniczenia w rozprawach.

Po drugie, sprzedaż udziału w nieruchomości to oczywista korzyść finansowa. Transakcja może być szczególnie dobrym wyjściem dla osób, które posiadają udział w nieruchomości, lecz nie mają z niego żadnych korzyści. Bardzo często zdarza się, że nabytej w spadku nieruchomości spadkobiercy nie wynajmują, a  wręcz nie interesują się jej losem i nikt nie chce w niej zamieszkać. 

W tej kwestii warto zdawać sobie sprawę, że sprzedaż tylko udziału w nieruchomości poskutkuje mniejszą korzyścią finansową, niż gdyby sprzedać pełną własność nieruchomości i obliczyć ułamek adekwatny do udziału od uzyskanej ceny. Przyczyna jest bardzo prosta. Współwłasność zmusza do dzielenia się nieruchomością, wspólnego korzystania i zarządzania z obcą osobą. Powoduje również wiele problemów.

Mimo to, sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości w wielu sytuacjach jest najkorzystniejszym wyjściem.

Jak sprzedać udział w nieruchomości sprawnie i bez zbędnych problemów?

Skup.io skup udziałów w nieruchomości proponuje prostą i wygodną sprzedaż zrealizowaną w najkrótszym czasie. Skup.io oferuje transakcję bez pośredników za gotówkę. Skup nieruchomości dysponuje zespołem nieruchomości i prawa, dzięki czemu sprzedaż jest zabezpieczona pod kątem prawnym. Transakcja nie wiąże się dla sprzedającego z żadnymi opłatami.

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących sprzedaży udziałów w nieruchomości? Już dziś zapraszamy Cię do rozmów z naszymi specjalistami, którzy są do Twojej dyspozycji. Sprawdź, ile warty jest Twój udział w nieruchomości i przekonaj się, jak w wygodny sposób, korzystnie sprzedać współwłasność!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

1/8 udziału w nieruchomości – co trzeba wiedzieć o wielkości udziałów w nieruchomości

Ułamkowa współwłasność nieruchomości polega na tym, że dwie, lub więcej osób posiada prawa do tej samej nieruchomości określone za pomocą ułamka – 1/8 udziału w nieruchomości. Na co ma wpływ wielkość posiadanego udziału w nieruchomości?

To jak duży udział w nieruchomości posiadamy, będzie miało wpływ na podejmowane wspólnie decyzje. Czynności zwykłego zarządu podejmowane są, gdy uzyska się zgodę co najmniej połowy w udziałach. Im większy udział w nieruchomości tym “silniejszy głos” w określonej sprawie posiadamy. Współwłaściciel, który posiada ponad połowę udziałów, może samodzielnie decydować w sprawach dotyczących zwykłego zarządu nieruchomością. 

Dodatkowo wielkość udziału w nieruchomości równa się części kosztów ponoszonych na nieruchomość oraz korzyści z niej płynących. 1/8 udziału w nieruchomości oznaczać będzie, że ich właściciel będzie musiał ponieść 1/8 tych kosztów, lecz będzie jednocześnie uprawniony do 1/8 części zysków, jeżeli nieruchomość takie stwarza.

Odnosząc powyższe do tematu dzisiejszego artykułu, właściciel 1/8 udziału w nieruchomości jest współwłaścicielem mniejszościowym. Niestety, zdarza się, że ze względu na mniejszy udział w nieruchomości, takie osoby bywają pomijane przy podejmowaniu ważnych decyzji, a ich głos nie jest brany pod uwagę. Warto jednak pamiętać, że mniejszościowy współwłaściciel ma prawo czerpać korzyści i wyrażać swój głos tak jak inni.

Prawdą jest natomiast to, że wielkość udziału w nieruchomości ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji, a współwłaściciel większościowy ma silniejszy głos i łatwiej będzie mu wcielić w życie swoje plany dotyczące przyszłości nieruchomości. 

1/8 udziału w nieruchomości – najczęstsze problemy współwłaścicieli

Posiadanie 1/8 udziału w nieruchomości może być pełne wyzwań, zwłaszcza jeśli współwłaściciele mają różne poglądy i oczekiwania. Jednym z częstych problemów jest podejmowanie decyzji dotyczących remontów czy modernizacji mieszkania lub domu. Każdy ze współwłaścicieli może mieć inne preferencje co do stylu czy zakresu prac, co często prowadzi do konfliktów.

Równie często, między współwłaścicielami dochodzi do sporów na tle finansowym. Jeżeli współwłaściciele nie ustalili inaczej, podział kosztów powinien być adekwatny do posiadanych udziałów w nieruchomości. Zdarza się jednak, że współwłaściciele wcale się tym nie przejmują lub wręcz nie zdają sobie sprawy ze swoich obowiązków. Nie są rzadkością sytuacje kiedy to, współwłaściciel nie poczuwa się do opłat, odmawia zapłaty, a jego część wydatków przejmuje na siebie inny współwłaściciel, aby nie doprowadzić do zadłużenia.

Kolejnym problemem jest często ustalenie zasad korzystania z nieruchomości przez poszczególnych właścicieli. Według przepisów każdy ze współwłaścicieli ma prawo korzystać z nieruchomości, w taki sposób, aby nie kolidował z takim samym uprawnieniem przysługującym pozostałym współwłaścicielom. Niestety i w tym przypadku rzeczywistość często wygląda inaczej. Bywa, że jeden współwłaściciel zajmuje nieruchomość z wyłączeniem pozostałych, mając za nic prawa pozostałych.

W sytuacji, gdy posiadamy 1/8 udziału w nieruchomości, lecz nie wiąże się to z żadną korzyścią lub gdy doświadczamy problemów na tle współwłasności, można zastanowić się nad sprzedażą udziałów w nieruchomości lub skorzystać z możliwości sądowego zniesienia współwłasności, aby definitywnie zakończyć współwłasność nieruchomości

1/8 udziału w nieruchomości – zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości to proces, który ma na celu rozwiązanie stosunku współwłasności. Współwłasność nieruchomości można znieść umownie u notariusza lub w sądzie, jeżeli współwłaściciele nie potrafią samodzielnie dojść do porozumienia w sprawie ustaleń związanych ze zniesieniem współwłasności.

Może cię zainteresować: Jak zrzec się spadku po ojcu?Jeżeli współwłaściciele są zgodni co do sposobu, w jaki znieść współwłasność, to mogą udać się do notariusza, który dokona transakcji zgodnie z ustaleniami współwłaścicieli.

Jeżeli zaś występują kłótnie i spory, to każdy współwłaściciel ma prawo złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. Pozostali nie mogą się temu sprzeciwić, chyba że zawarto umowę, w której wyłączono możliwość zniesienia współwłasności na pewien czas. 

Sąd rozpatrzy sprawę i wysłucha stanowisk współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności w sądzie może nastąpić na 3 sposoby:

 • jeden współwłaściciel może przejąć nieruchomość na wyłączność, a pozostali otrzymają od niego odpowiednie do posiadanych udziałów w nieruchomości spłaty,
 • nieruchomość zostanie podzielona w naturze,
 • nastąpi sprzedaż licytacyjna nieruchomości przez komornika.

W toku postępowania, współwłaściciele mogą dodatkowo żądać rozliczeń wydanych kosztów czy przychodów. Zdecydowanie lepiej, gdy współwłaściciele dogadają się w kwestii zniesienia współwłasności, inaczej postępowanie może trwać dłuższy czas, i cała sprawa może zakończyć publiczną licytacją nieruchomości, która jest szczególnie niekorzystna finansowo. 

Szybszą alternatywą dla zniesienia współwłasności w sądzie jest sprzedaż udziałów w nieruchomości, która pozwala pozbyć się problemów błyskawicznie i bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

1/8 udziału w nieruchomości – podsumowanie

Posiadanie 1/8 udziału w nieruchomości wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami, które powinni znać wszyscy współwłaściciele. Właściciel udziału może swobodnie rozporządzać swoją częścią – swoim udziałem w nieruchomości – dokonać jego sprzedaży, obciążyć czy darować. Nie ma jednak prawa, aby samodzielnie decydować o losach całej nieruchomości. 

FAQ

Czy mogę sprzedać 1/8 udziału w nieruchomości?

Tak, każdy współwłaściciel posiadający określony ułamkiem udział, ma prawo do jego sprzedaży.

Czy współwłasność można sprzedać bez zgody współwłaścicieli?

Tak, współwłaściciel ma prawo rozporządzać swoim udziałem bez informowania innych współwłaścicieli oraz bez ich zgody.

Kiedy zniesienie współwłasności, a kiedy sprzedaż udziałów w nieruchomości?

Na sprzedaż udziałów w nieruchomości mogą zdecydować się szczególnie ci, którzy posiadają niewielki ułamek własności lub chcą szybko i bez problemów wyjść z grona współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności to także skuteczny sposób na wyjście ze współwłasności, lecz potrwa dłużej i wymaga stawiennictwa w sądzie. Postępowanie w sądzie to opcja właściwa dla osób zainteresowanych przejęciem nieruchomości na własność.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń