Jak zablokować zniesienie współwłasności? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia12 czerwca, 2024

Jak zablokować zniesienie współwłasności?

jak-zablokowac-zniesienie-wspolwlasnosci

Sama współwłasność nieruchomości, ale i zniesienie współwłasności może prowadzić do sporów między współwłaścicielami. Często zdarza się, że jeden ze współwłaścicieli chciałby zakończyć problematyczną współwłasność, lecz drugi ma do tego zupełnie odmienne podejście. Może to wynikać z przywiązania, braku chęci uczestnictwa w postępowaniu sądowym lub braku zainteresowania losami nieruchomości.

Jak zablokować zniesienie współwłasności? Czy w ogóle jest to możliwe? Co mogą zrobić współwłaściciele, którzy nie chcą brać udziału w postępowaniu sądowym znoszącym współwłasność? Sprawdzamy!

Jak zablokować zniesienie współwłasności – co to jest zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności to procedura, która ma na celu rozwiązanie sytuacji, w której kilka osób jest właścicielami jednej nieruchomości. Zniesienia współwłasności można dokonać u notariusza, jeżeli strony mają zgodną wizję co do sposobu jego przeprowadzenia, np. zgadzają się, że nieruchomość powinien przejąć na wyłączność jeden z nich.

Często jednak bywa tak, że współwłaściciele nie potrafią ustalić zgodnego sposobu podziału nieruchomości. Jeżeli dochodzi do jakichkolwiek sporów w tej kwestii, to sprawę może rozstrzygnąć sąd, który po wysłuchaniu stanowisk stron podejmie ostateczną decyzję w sprawie najlepszego sposobu zniesienia współwłasności.

Może cię zainteresować: Ile trwa sprawa spadkowa?

Co istotne, z żądaniem zniesienia współwłasności ma prawo wyjść każdy ze współwłaścicieli. Wystarczy złożenie wniosku do sądu, a sprawa zostanie rozpatrzona. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu – wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

W jaki sposób sąd może znieść współwłasność? Są na to trzy metody. Po pierwsze, jeżeli jest to możliwe ze względu na budowę nieruchomości, może ona zostać podzielona fizycznie. Po drugie, nieruchomość może zostać przyznana jednemu ze współwłaścicieli, który spłaci pozostałych. Po trzecie, jeżeli z pewnych względów dwie pierwsze metody nie będą możliwe, to sąd może podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej i podziale środków pozyskanych ze sprzedaży między współwłaścicieli. 

W praktyce zniesienie współwłasności dokonywane jest bardzo często po to, by uniknąć różnorodnych sporów, do których dochodzi w trakcie trwania współwłasności.

Będąc współwłaścicielem nieruchomości, warto mieć świadomość swoich praw i obowiązków oraz tego jak wygląda i z czym wiąże się sądowa procedura zniesienia współwłasności.

Jak zablokować zniesienie współwłasności i czy w ogóle można to zrobić?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak zablokować zniesienie współwłasności – czy można nie zgodzić się na zniesienie współwłasności

Jak zablokować zniesienie współwłasności? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zacznijmy od tego, czy można nie zgodzić się na zniesienie współwłasności? Otóż jeżeli współwłaściciel złoży do sądu wniosek o zniesienie współwłasności to, sąd będzie zobligowany rozpoznać sprawę. Współwłaściciel nie może się temu sprzeciwić. 

Nie można nikogo zmusić do pozostania we współwłasności, jak również do przejęcia nieruchomości. Według treści obowiązujących przepisów (Art. 210. KC) każdy współwłaściciel ma prawo do żądania zniesienia współwłasności. A zatem bez względu na to, czy pozostali współwłaściciele mają odmienne wizje co do sposobu dokonania zniesienia współwłasności, czy też z różnych względów sprzeciwiają się takiej czynności, uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności ma każdy z nich. 

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli sprzeciwia się zniesieniu współwłasności, wyłącza to jedynie możliwość dokonania procedury u notariusza, lecz zawsze można zwrócić się do sądu, który z pewnością sprawę rozpatrzy. Aby złożyć wniosek do sądu, nie trzeba oczekiwać zgody pozostałych. Zniesienia współwłasności można żądać w każdym czasie trwania współwłasności.

Sposobem na to, jak zablokować zniesienie współwłasności jest zawarcie ze współwłaścicielami umowy wyłączającej żądanie zniesienia współwłasności przez pewien czas. W ten sposób można skutecznie zabezpieczyć się przed zniesieniem współwłasności, w trakcie trwania współwłasności. O szczegółach dotyczących takiej umowy przeczytasz w poniższym akapicie. 

Jak zablokować zniesienie współwłasności – umowa wyłączająca żądanie zniesienia współwłasności

Umowa wyłączająca żądanie zniesienia współwłasności jest odpowiedzią na to, jak zablokować zniesienie współwłasności. Co powinniśmy wiedzieć o takiej umowie? 

Umowa wyłączająca żądanie zniesienia współwłasności może zostać zawarta przez wszystkich współwłaścicieli, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by została zawarta jedynie przez kilku z nich, lub jednego współwłaściciela. W przypadku gdy taką umowę podpisze kilku wybranych współwłaścicieli, to wyłączenie możliwości zniesienia współwłasności będzie dotyczyło tylko nich. Współwłaściciele, którzy takiej umowy nie zawarli, mogą wystąpić z żądaniem zniesienia współwłasności w każdym czasie.

Współwłaściciele mogą ujawnić treść zawartej umowy w księdze wieczystej nieruchomości. 

Co istotne, takie zablokowanie zniesienia współwłasności jest możliwe tylko na pewien okres. Według przepisów umowa może zostać zawarta na maksymalnie 5 lat. W ostatnim roku trwania umowy, można przedłużyć wyłączenie żądania zniesienia współwłasności na kolejnych 5 lat, a następnie przedłużenie ponowić. 

Forma umowy wyłączającej żądanie zniesienia współwłasności jest dowolna, natomiast  dobrze, aby współwłaściciele zachowali formę pisemną dla celów dowodowych. 

Szukając odpowiedzi na to jak zablokować zniesienie współwłasności warto zwrócić uwagę na możliwość zawarcia powyższej umowy, która stanowi skuteczne rozwiązanie. Gdy współwłaściciele podpiszą taką umowę, i mimo to jeden z nich zwróci się do sądu z żądaniem zniesienia współwłasności, sąd oddali wniosek. Warto więc pomyśleć o tym zawczasu, gdy obawiamy się wszczęcia procedury zniesienia współwłasności przez jednego ze współwłaścicieli. 

czy-mozna-nie-zgodzic-sie-na-zniesienie-wspolwlasnosci

Jak zablokować zniesienie współwłasności – zniesienie współwłasności przy braku zgody

Jak zablokować zniesienie współwłasności, gdy nie zgadzamy się z proponowanym przez współwłaściciela sposobem na podział nieruchomości? Oczywiste jest, że współwłaściciele mogą mieć różne plany i potrzeby, i nie muszą w pełni zgadzać się we wszystkich kwestiach dotyczących wspólnej nieruchomości. 

Mamy prawo nie zgodzić się na sposób zniesienia współwłasności proponowany przez współwłaściciela i wyrazić własne stanowisko w tej sprawie.  

Oczywiście, gdy złożono już wniosek do sądu, nie spowoduje to zablokowania procedury. Sądowe zniesienie współwłasności jest rozwiązaniem sytuacji spornych między współwłaścicielami. To sąd po wysłuchaniu stanowisk wszystkich stron, i biorąc pod uwagę ich potrzeby i żądania, zadecyduje, w jaki sposób znieść współwłasność. 

Jeżeli nie będzie możliwy podział fizyczny nieruchomości, ani też żadna ze stron nie będzie chciała przejąć na własność nieruchomości, to sąd zadecyduje o jej sprzedaży na licytacji komorniczej. Ani sąd, ani drugi współwłaściciel nie może zmusić do przejęcia nieruchomości na własność! Nieruchomość zostanie przyznana temu, kto wyrazi zgodę i podoła spłacie udziałów pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli więc współwłaściciel poszukuje sposobu na to, jak zablokować zniesienie współwłasności, bo chciałby zachować własność nieruchomości, to w toku postępowania sądowego może stać się wyłącznym właścicielem. Jeżeli od razu nie dysponuje środkami potrzebnymi na spłatę współwłaścicieli, może starać się o rozłożenie spłaty na raty. 

Proces sądowy w przypadku sporów o nieruchomość może być bardzo angażujący i czasochłonny. Kompromis i pójście na ustępstwa przez każdą ze skonfliktowanych stron może przyspieszyć całą procedurę, a nawet zniwelować jej koszty. 

Jak zablokować zniesienie współwłasności – ile czasu trwa sądowe zniesienie współwłasności

Współwłaściciele często poszukują odpowiedzi na to, jak zablokować zniesienie współwłasności, z różnych przyczyn. Czasami są to przyczyny osobiste i niezbyt dobre relacje między współwłaścicielami. Czasami wynika to, z braku chęci uczestniczenia w sądowej procedurze, która jeżeli strony mają odmienne wizje co do sposobu zniesienia współwłasności może być wymagająca. Jeszcze innym powodem jest przywiązanie do nieruchomości, lecz brak środków niezbędnych na spłatę współwłaściciela. 

Warto wiedzieć, że sądowe zniesienie współwłasności to proces, który może potrwać pewien czas, w zależności od indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Nie ma z góry określonego terminu, w którym procedura dobiega końca.

W przypadku, gdy między współwłaścicielami nie ma sporów i są oni zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności, postępowanie sądowe zakończy się w ciągu kilku miesięcy. Taki czas, jest podyktowany głównie przez 2-6-miesięczny termin oczekiwania na wyznaczenie rozprawy. Tego typu “proste” sprawy zakończą się najczęściej już po pierwszej rozprawie.

W przypadku odmiennych stanowisk współwłaścicieli, rozpatrywania dodatkowych roszczeń, przeprowadzenia dodatkowych czynności dowodowych lub uzyskania opinii biegłego, czas trwania procedury zniesienia współwłasności może ulec wydłużeniu, a do zakończenia sprawy potrzebnych będzie więcej rozpraw. W niektórych przypadkach, zanim procedura dobiegnie końca, minie rok lub nawet kilka lat.

Warto pamiętać, że każda sprawa jest inna i czas potrzebny na sfinalizowanie postępowania sądowego w sprawie zniesienia współwłasności może być różny, niemniej jednak czasochłonność procesu sądowego może być uciążliwa.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak zablokować zniesienie współwłasności – jak uniknąć procedury sądowej

W jaki sposób uniknąć sądowego zniesienia współwłasności? Stresujący przebieg sprawy sądowej, koszty, długi czas postępowania, czy po prostu złe relacje między współwłaścicielami mogą sprawić, że niektórzy współwłaściciele nie będą chcieli w niej uczestniczyć. 

Rozmowa i negocjacje mogą okazać się kluczowe w uniknięciu interwencji sądu. Sposobem na uniknięcie procesu sądowego jest także skorzystanie z usług mediatora. Mediacja pozwala stronom osiągnąć porozumienie bez konieczności udziału w trudnych, długotrwałych bataliach przed sądem. 

Procedury zniesienia współwłasności możemy uniknąć także w inny sposób. Według przepisów każdy współwłaściciel ma prawo sprzedać swój udział w nieruchomości niezależnie od innych. Ma prawo to zrobić bez ich zgody. 

Gdy współwłasność powoduje konflikty, poszukujemy odpowiedzi na pytanie jak zablokować zniesienie współwłasności, ponieważ nie chcemy brać udziału w postępowaniu sądowym, możemy rozważyć transakcję sprzedaży udziałów w nieruchomości. Sprzedaż będzie możliwa mimo sporów między współwłaścicielami, gdy posiadamy nawet niewielki udział w nieruchomości, a także wtedy, gdy mamy do czynienia z problemami prawnymi. 

Jak zablokować zniesienie współwłasności – sprzedaż udziałów w nieruchomości jako alternatywa na problemy współwłaścicieli

Sprzedaż udziałów w nieruchomości może być atrakcyjną alternatywą dla współwłaścicieli stojących przed problemem zniesienia współwłasności. Decyzja o sprzedaży udziałów pozwala uniknąć skomplikowanych procedur sądowych i potencjalnych sporów między właścicielami. Współwłaściciel może w prosty sposób wyjść z sytuacji, która jest dla niego uciążliwa lub niepożądana. 

Jak sprzedać udział w nieruchomości?

Wygodną, szybką i korzystną sprzedaż udziałów w nieruchomości zapewnia Skup.io – skup udziałów w nieruchomościach. Kiedy warto skorzystać z usług szybkiej sprzedaży nieruchomości?

  • Doświadczasz problemów ze współwłasnością,
  • chcesz uniknąć postępowania sądowego o zniesienie współwłasności, kosztów oraz uczestnictwa w rozprawach,
  • chcesz pozbyć się udziałów w nieruchomości szybko i bez problemów,
  • zależy Ci na dyskretnej, maksymalnie bezpiecznej, zgodnej z przepisami prawa transakcji.

Zalet usług skupu nieruchomości jest bardzo wiele. Specjaliści świadczą wszechstronną pomoc przy sprzedaży: pomogą w formalnościach, zabezpieczą transakcję pod kątem prawnym, doradzą najlepsze rozwiązanie w problematycznych sytuacjach i zadbają o przebieg sprzedaży zgodnie z potrzebami klienta. 

Wybór sprzedaży udziałów jako alternatywy na problemy współwłaścicieli może okazać się korzystny, umożliwiając szybsze i mniej kłopotliwe rozwiązanie sytuacji niż procedura sądowa.

Jeżeli masz problem ze współwłasnością, i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat możliwości sprzedaży swojej części nieruchomości, to zapraszamy Cię do rozmów z naszymi specjalistami. Rozmowa z doradcą Skup.io oraz wycena udziału w nieruchomości są zupełnie niewiążące i bezpłatne. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak zablokować zniesienie współwłasności – podsumowanie

Jak zablokować zniesienie współwłasności? Sposobem na to, aby skutecznie uniemożliwić współwłaścicielowi wszczęcie procedury jest wcześniejsze zawarcie umowy wyłączającej możliwość żądania zniesienia współwłasności. Taka umowa może zostać jednorazowo zawarta na maksymalnie 5 lat, lecz można ją przedłużyć. 

Jeżeli współwłaściciel złożył do sądu wniosek o zniesienie współwłasności, to pozostali nie mogą zrobić z tym zbyt wiele. Każdemu z nich przysługuje prawo do zniesienia współwłasności w dowolnym czasie. 

W przypadku, braku zgody na sposób zniesienia współwłasności, za którym przemawia jeden ze współwłaścicieli, każdy inny również ma prawo przedstawić swoje stanowisko i próbować przekonać do niego sąd w postępowaniu.

FAQ

Jak zablokować zniesienie współwłasności?

Za pomocą umowy wyłączającej możliwość żądania zniesienia współwłasności.

Czy można nie zgodzić się na zniesienie współwłasności?

Nawet jeżeli współwłaściciel nie zgadza się na zniesienie współwłasności, jeżeli do sądu wpłynie wniosek w takiej sprawie, to sąd będzie zobowiązany do jego rozpatrzenia. Można natomiast nie zgadzać się z proponowanym przez współwłaściciela sposobem zniesienia współwłasności.

Jak zablokować zniesienie współwłasności, gdy nie odpowiada nam sposób zniesienia współwłasności proponowany przez współwłaściciela?

Każdy współwłaściciel ma prawo mieć odmienny pomysł na przeprowadzenie zniesienia współwłasności, i może przedstawić swoje stanowisko przed sądem rozpatrującym sprawę. Procedury nie można zatrzymać, lecz można starać się, aby zniesienie współwłasności zakończyło się według naszego planu.

Czy można uniknąć sądowej procedury zniesienia współwłasności?

Tak. Aby uniknąć zniesienia współwłasności w sądzie oraz kosztów i procedur z tym związanych, można dokonać sprzedaży udziałów w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń