Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia24 kwietnia, 2023

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby

zrzeczenie-sie-spadku-na-rzecz-innej-osoby

Niekiedy dziedziczenie majątku po śmierci bliskiej osoby może przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści. Bywa, że wyłączny spadkobierca testamentowy chce pozbyć się nieruchomości w spadku lub części spadku, i przekazać ją innej osobie. Bywa również, że w obliczu sytuacji, gdzie spadkobierców jest bardzo wielu, a udziały niewielkie, jeden z nich będzie chciał przekazać swoją część wybranemu spadkobiercy.

Taki stan rzeczy powoduje, że spadkobiercy poszukują sposobu na zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby. Rozporządzenie majątkiem po zmarłym nie jest jednak tak proste jak mogłoby się wydawać. A “zrzeczenie się spadku” po śmierci spadkodawcy nie jest prawnie dopuszczalne.  

Istnieją jednak inne sposoby, aby uzyskać konsekwencje podobne do zrzeczenia się spadku na rzecz innej osoby, czyli pozbycia się spadku na korzyść wybranego spadkobiercy lub nawet obcej osoby. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia a na czym odrzucenie, sprzedaż i darowizna spadku. 

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby – co trzeba wiedzieć

Istnieje wiele powodów, dla których spadkobiercy decydują się na rozwiązanie, jakim jest zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby. Oprócz tych wspomnianych we wstępie, częstym powodem, który powoduje chęć pozbycia się dziedziczonego majątku, są długi spadkodawcy. 

Trzeba jednak wiedzieć, że polskie prawo nie przewiduje czynności, jaką jest zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby. Nie jest to również możliwe w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku – podczas postępowania można wyrazić swoją wolę co do sposobu podziału majątku po zmarłym. Zrzeczenie się spadku, jest często mylnie rozumiane. Wiele osób poprzez zrzeczenie się spadku rozumie jego odrzucenie, lub przekazanie wybranej osobie bez spłaty.

Zrzeczenie się spadku a jego odrzucenie to odmienne kwestie.

Jako spadkobierca, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i poznać wszystkie możliwości do rozporządzania majątkiem po zmarłym, jakie daje nam prawo, a przede wszystkim zapoznać się z ich konsekwencjami. 

Zrzeczenie się spadku – darowizna, sprzedaż, odrzucenie, zrzeczenie się dziedziczenia, dział spadku

Dziedzicząc spadek, spadkobierca może podjąć kilka czynności, które pozwolą mu rozporządzić majątkiem na różne sposoby. Jeżeli naszym celem jest zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby, warto poznać następstwa każdego z działań z osobna. 

Zrzeczenie się spadku, czyli inaczej zrzeczenie się dziedziczenia to czynność, której można dokonać jeszcze za życia spadkodawcy. Zrzeczenia się spadku, należy dokonać w kancelarii notarialnej. Zrzeczenie się spadku u notariusza będzie niemożliwe, po śmierci spadkodawcy.

Odrzucenie spadku to kolejna forma rezygnacji z dziedziczenia składników majątku po bliskim zmarłym. Oznacza to jednak całkowite wykluczenie z procesu podziału majątku oraz brak możliwości wpływu na jego podział pomiędzy pozostałych spadkobierców.

Inną opcją jest zbycie udziału w spadku. Osoba, która nie chce dziedziczyć po zmarłym krewnym, ma prawo sprzedać swój udział innemu dziedzicowi lub dowolnie wybranej osobie trzeciej. W ten sposób można uzyskać korzyść finansową i jednocześnie uniknąć obciążenia ewentualnymi długami czy kosztami utrzymania nieruchomości.

Umowa zbycia spadku, może również przybrać formę darowizny. Także w tym wypadku, udział w spadku możemy przekazać nieodpłatnie innemu spadkobiercy lub niespokrewnionej osobie.

Jako spadkobiercy możemy również złożyć wniosek o dział spadku. Sąd w postępowaniu o dział spadku przyzna na własność poszczególne składniki majątku konkretnym spadkobiercom. W toku postępowania nie może jednak dojść do zrzeczenia się spadku na rzecz innej osoby. Spadkobierca, który wyrazi chęć zrzeczenia się spadku przed sądem, wyrazi jedynie swoją wolę, która będzie traktowana jako wniosek danego spadkobiercy dotyczący sposobu działu majątku przez sąd.

Jeżeli, nieruchomość w spadku lub inne składniki majątku zostaną przyznane jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty – dopuszcza się możliwość zrzeczenia się spłaty. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby – zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia to jedna z opcji, której można użyć w przypadku niechęci do dziedziczenia majątku po spadkodawcy. Dzięki tej procedurze osoba będąca potencjalnym beneficjentem może wyraźnie okazać brak chęci objęcia posiadłości lub innych elementów mienia spadkodawcy.

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że zrzeczenie się spadku w ten sposób jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy spadkodawca nadal żyje. Nie ma możliwości zrzeczenia się spadku (zrzeczenia się dziedziczenia) po danej osobie, gdy osoba ta już nie żyje – a niestety, najczęściej dopiero po śmierci bliskiej osoby rozważamy taką możliwość.

Ostateczna decyzja, o tym czy skorzystać ze sposobu, jakim jest zrzeczenie się dziedziczenia, powinna być przemyślana i dokładnie przeanalizowana. Zrzeczenie się dziedziczenia, powoduje, że w momencie śmierci spadkodawcy, jako spadkobierca będziemy traktowani, tak jakbyśmy tej chwili nie dożyli – nie dziedziczymy majątku, ani długów, nie będziemy mieć też prawa do zachowku. Co więcej, nie będą dziedziczyć również dzieci spadkobiercy (zstępni), chyba że co innego będzie wskazane w umowie. 

Czy w konsekwencji zrzeczenia się dziedziczenia, może dojść do zrzeczenia się spadku na rzecz innej osoby? Niestety, nie ma możliwości, aby zrzekający się spadkobierca samodzielnie wskazał osobę, która ma dziedziczyć zamiast niego. 

Zrzeczenie się spadku u notariusza

Powyższe zrzeczenie się dziedziczenia, czyli zrzeczenie się spadku wiąże się z wizytą u notariusza. W kancelarii notarialnej muszą stawić się zarówno spadkodawca jak i spadkobierca, który nie chce dziedziczyć majątku po śmierci spadkodawcy. Strony zawierają umowę, która przybiera formę aktu notarialnego – w innym wypadku umowa jest nieważna (np. spadkobierca nie może stawić się sam, nieważna będzie również zwykła pisemna umowa).

Zrzeczenie się spadku u notariusza polega na tym, że osoba będąca potencjalnym dziedzicem składa odpowiednie oświadczenia przed notariuszem. Warto wspomnieć, że umowa zrzeczenia się dziedziczenia może zostać cofnięta, lecz jedynie gdy spadkodawca nadal żyje, w jego obecności i w formie aktu notarialnego.

Pamiętajmy, że taka czynność notarialna jest odpłatna. Jednakże, w wielu sytuacjach warto zdecydować się na czynność, jaką jest zrzeczenie się spadku u notariusza – dla bezpieczeństwa naszych interesów oraz interesów naszych zstępnych. 

zrzeczenie-sie-spadku

Zrzeczenie się spadku po śmierci spadkodawcy

Zrzeczenie się spadku po śmierci spadkodawcy jest możliwe, jednak wymaga podjęcia działań w stosunkowo krótkim czasie. W przypadku dziedziczenia spadku, a w tym nieruchomości, każdy z dziedziców może zdecydować o swojej chęci przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Jeśli którykolwiek z dziedziców po zmarłym, nie złoży oświadczenia woli w ciągu 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku, spadek przyjmuje się z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Dlatego szczególnie warto pamiętać o ustawowych terminach, aby móc dokonać zrzeczenia się spadku po śmierci spadkodawcy – odrzucenia spadku. 

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby – odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku to jedna z opcji, jakie ma spadkobierca. Jest to stosunkowo proste rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji wynikających ze spadku – np. gdy wiemy lub domyślamy się, że spadkodawca był dłużnikiem lub gdy nie chcemy brać udziału w sporach o podział majątku między bliskimi.

Odrzucenie spadku następuje wyłącznie po śmierci spadkodawcy. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Możemy tego dokonać zarówno przed sądem jak i przed notariuszem. W konsekwencji odrzucenia spadku spadkobierca zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył momentu otwarcia spadku. 

Czy odrzucenie spadku może być sposobem na zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby? W tej materii należy wiedzieć co stanie się po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę. Do dziedziczenia mogą dojść zstępni spadkobiercy, który spadek odrzucił lub powołane do dziedziczenia zostaną osoby kolejne według dziedziczenia ustawowego. Innym następstwem może być zwiększenie udziałów innych osób dziedziczących spadek. 

Jak widać ani zrzeczenie się dziedziczenia, ani odrzucenie spadku nie jest zatem sposobem doskonałym, na to aby przekazać swój udział w majątku zmarłego, wybranej innej osobie. Poprzez powyższe działania, spadkobierca nie ma możliwości swobodnej decyzji, o tym kto uzyska jego część spadku. 

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby nie jest możliwe, lecz spadkobierca ma możliwość przekazania swojej części majątku po zmarłym w inny sposób. Czym jest umowa zbycia spadku?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby – umowa zbycia spadku

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby może odbyć się poprzez zawarcie umowy zbycia spadku. W takiej sytuacji dziedzic ma możliwość rozporządzić swoim udziałem w spadku na rzecz konkretnej osoby.

Umowa taka, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego i jest to czynność notarialna odpłatna. Co istotne umowa zbycia spadku może zostać zawarta, dopiero gdy nastąpi przyjęcie spadku przez spadkobiercę – nie wcześniej, oraz do momentu działu spadku. W ten sposób można zbyć cały spadek, udział w spadku lub część spadku, która do nas należy.

Jeżeli dziedzic chce zrezygnować ze swojego prawa do dziedziczenia na rzecz innej osoby, może to uczynić poprzez zawarcie umowy o zbycie jego udziałów w spadku. Jednakże należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniej formy (wyłącznie akt notarialny) oraz możliwych konsekwencjach wynikających ze zbycia swojego udziału w spadku.

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby za pośrednictwem umowy zbycia spadku powoduje pewne konsekwencje, o których trzeba wiedzieć. Nabywca spadku lub udziałów w spadku przejmuje prawa i obowiązki zbywcy, czyli spadkobiercy. Gdy zmarły pozostawił długi, trzeba wiedzieć, że odpowiedzialność zbywcy i nabywcy spadku będzie solidarna – wierzyciel może żądać spłaty również od zbywcy. 

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby – darowizna i sprzedaż

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby, poprzez umowę zbycia spadku to dobry sposób na to, aby rozporządzić częścią spadku w wybrany sposób i przekazać ją konkretnej osobie. Spadkobierca nie ma żadnych ograniczeń co do tego, komu przekazać swoją część – może to być inny spadkobierca, lecz również może to być inna osoba spoza grona rodziny lub firma.

Co ciekawe, nie ma też wymogu, który nakazuje uzyskać zgodę innych spadkobierców, aby móc skutecznie zbyć udział w spadku.

Zbycie spadku może odbyć się m.in. poprzez darowiznę lub sprzedaż. W przypadku darowizny dziedzic decyduje się bezpłatnie przekazać swoje prawa do majątku po zmarłym innemu podmiotowi. Natomiast w przypadku sprzedaży, spadkobierca ma szansę otrzymać wynagrodzenie za przekazanie swoich praw.

W obu przypadkach konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy. Jak wspomnieliśmy, bezwzględnie ważne, aby umowa została zawarta w formie aktu notarialnego – inna forma pisemna nie będzie ważna. 

Umowa zbycia spadku daje podobny rezultat do zrzeczenia się spadku na rzecz innej osoby. W ten sposób możemy dowolnie określić osobę, której chcemy przekazać należącą do nas część majątku, oraz zadecydować czy chcemy, aby nabywca otrzymał ten majątek bez konieczności spłaty – darowizna, lub czy chcemy otrzymać zysk – sprzedaż.

Sprzedaż mieszkania ze spadku? Sprawdź Skup.io!

Osoby zainteresowane sprzedażą spadku lub udziału w spadku mogą skorzystać z usług skupu nieruchomości Skup.io. Taka transakcja, gdy jednym ze składników spadku jest nieruchomość, pozwala na szybkie i bezproblemowe rozporządzenie majątkiem, który otrzymaliśmy od bliskiej osoby. Dzięki temu możemy uniknąć przyszłych problemów związanych z podziałem majątku w przypadku wieloosobowego dziedziczenia, a także konfliktów w kręgu rodziny.

Ponadto sprzedaż spadku może okazać się bardzo opłacalna. Spadkobierca może uzyskać z tego tytułu znaczną sumę pieniędzy, jeśli spadek jest wartościowy, a szczególnie gdy zmarły pozostawił po sobie nieruchomość. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby – podsumowanie

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby nie jest prawnie dostępnym rozwiązaniem. Spadkobierca może jednak rozporządzić majątkiem w inny sposób i przekazać swoją część spadku po zmarłym innej osobie. Zdecydowanie się na zrzeczenie się spadku u notariusza za życia spadkodawcy lub odrzucenie spadku po jego śmierci, co prawda spowoduje, że pozbędziemy się praw do spadku, lecz nie mamy możliwości określenia, komu dokładnie przypadnie majątek zamiast nas.

Jeżeli spadkobiercy zależy na przekazaniu spadku innej określonej osobie (spadkobiercy lub osobie trzeciej) powinien zainteresować się rozwiązaniem, jakie daje umowa zbycia spadku. Przyjmując spadek, możemy zawrzeć umowę zbycia spadku z dowolnie wybraną osobą i przekazać majątek, który nam przypadł odpłatnie lub nieodpłatnie. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń