Ile trwa sprawa spadkowa? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia10 czerwca, 2024

Ile trwa sprawa spadkowa?

ile-trwa-sprawa-spadkowa

Ile trwa sprawa spadkowa? Nie ma na to prostej odpowiedzi – sprawa spadkowa może potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. To ile czasu zajmie nam uregulowanie spraw spadkowych zależy od wielu czynników m.in. ilości spadkobierców, ich stanowisk i możliwości osiągnięcia porozumienia, ale też od samego sposobu załatwiania spraw – możemy skorzystać z drogi notarialnej lub sądowej.

Jakie czynności składają się na sprawę spadkową i po co właściwie ją przeprowadzać? Ile trwa sprawa spadkowa u notariusza, a ile w sądzie? Czy można przyspieszyć załatwianie spraw spadkowych? Odpowiadamy?

 

Ile trwa sprawa spadkowa – co to jest sprawa spadkowa

Pod pojęciem sprawy spadkowej lub postępowania spadkowego, rozumiemy uregulowanie kwestii związanych z dziedziczeniem spadku po zmarłej osobie. W ramach sprawy spadkowej określa się, kto jest spadkobiercą oraz ustala podział majątku spadkowego, gdy uprawnionych do spadku jest kilka osób.

Jakie czynności czekają na spadkobiercę? Po śmierci spadkodawcy, spadkobiercy powinni w pierwszej kolejności podjąć decyzję odnośnie tego, czy w ogóle chcą dziedziczyć spadek. Każdy spadkobierca może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przyjąć spadek wprost lub odrzucić spadek. W ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim tytule powołania do spadku, powinno się złożyć oświadczenie o przyjęciu spadu wprost lub odrzuceniu spadku. Brak złożenia oświadczenia w sprawie spadku, będzie jednoznaczny z automatycznym przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Sprawa spadkowa składa się właściwie na dwa odrębne etapy:

  • potwierdzenie nabycia spadku (notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia lub sąd po przeprowadzeniu rozprawy wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku)
  • dział spadku (podział majątku spadkowego między spadkobierców).

O sprawach spadkowych warto wiedzieć kilka kluczowych kwestii:

  • Sprawy spadkowe możemy załatwić zarówno w sądzie, jak i u notariusza.
  • Obydwa etapy związane z uregulowaniem spraw dotyczących dziedziczenia nie są obowiązkowe, chociaż najczęściej bywają konieczne, aby móc w pełni dysponować majątkiem spadkowym.
  • Spadkobiercy mogą rozpocząć formalności spadkowe w dowolnym momencie.
  • Wybór właściwego sposobu na uregulowanie spraw spadkowych, w głównej mierze zależy od spadkobierców. 

Procedury notarialne będą szybsze i sprawdzą się gdy spadkobiercom zależy na czasie. Jednak w przypadku gdy spadkobiercy nie są zgodni co do tego kto dziedziczy po zmarłym, lub toczą spór o podział majątku, nie będzie można skorzystać z usług notariusza. Jedyną opcją na uregulowanie spraw spadkowych będzie wszczęcie procedury sądowej.

Z kolei postępowanie sądowe w sprawie spadkowej może trwać dłużej, lecz pozwala na skuteczne załatwienie spraw gdy spadkobiercy nie potrafią samodzielnie osiągnąć porozumienia.

Decyzja o wyborze drogi – notarialnej czy sądowej – powinna być podejmowana uwzględniając specyfikę danego przypadku. Wróćmy zatem do tytułowego pytania – Ile trwa sprawa spadkowa?  Odpowiedź na to pytanie, może być pomocna dla spadkobierców, którzy chcieliby załatwić sprawy spadkowe jak najszybciej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprawa spadkowa ile trwa w sądzie?

Sprawę spadkową w sądzie, możemy wszcząć, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawcą może być każdy spadkobierca. Celem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest ustalenie spadkobierców oraz wysokości przypadających im udziałów w spadku. Dysponując postanowieniem sądu w sprawie nabycia spadku, możemy następnie złożyć wniosek o dział spadku.

Drogę sądową zazwyczaj wybierają spadkobiercy, którzy nie potrafią samodzielnie porozumieć się w kwestiach związanych z dziedziczeniem, chociaż procedura sądowa może zostać przeprowadzona z powodzeniem także wtedy, gdy spadkobiercy mają zgodne stanowiska.

Sądowa sprawa spadkowa stanowi rozwiązanie m.in. gdy:

  • jeden ze spadkobierców podważa zapisy testamentu,
  • nie można zgromadzić wszystkich spadkobierców u notariusza,
  • występują spory o podział majątku po zmarłym,
  • spadkobiercy chcą wyegzekwować inne roszczenia związane z majątkiem spadkowym (np. gdy tylko jeden spadkobierca ponosił koszty związane z majątkiem spadkowym, może zażądać zasądzenia zwrotu od pozostałych).

Sprawa spadkowa ile trwa w sądzie?

Czas trwania procedury sądowej nie będzie taki sam dla wszystkich. Procedura sądowa może potrwać kilka miesięcy, rok, lub nawet kilka lat, jeśli występują spory dotyczące podziału majątku lub dziedziczenia.

Na to, ile trwa sprawa spadkowa, wpływ ma czas wyznaczania rozpraw. Po złożeniu wniosku do sądu wyznacza się termin rozprawy. Czas oczekiwania w przypadku sądów w różnych miastach jest różny. W niektórych sądach spadkobiercy poczekają na rozprawę 3 miesiące, a w innych nawet pół roku. Czas ten może być krótszy lub dłuższy, co zależy od obłożenia konkretnego sądu. 

To ile trwa sprawa spadkowa, zależy również od samych spadkobierców. Nie jest powiedziane, że sprawa rozstrzygnie się po pierwszej rozprawie. Jeżeli spadkobiercy mają zgodne stanowiska, nie toczą sporów, to rzeczywiście sprawa może zakończyć się już po jednej rozprawie. Jeżeli jednak spadkobiercy kłócą się, nie ma mowy o kompromisach, niezbędne okazuje się zaangażowanie do sprawy biegłych rzeczoznawców, lub spadkobiercy dokonują dodatkowych rozliczeń, to czas może ulec wydłużeniu, a cała sprawa może składać się z wielu rozpraw.

Wiele rozpraw, wyznaczanych w kilkumiesięcznych odstępach, powoduje, że cała procedura sądowa może potrwać ponad rok, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet kilka lat.

Ile trwa sprawa spadkowa u notariusza?

Sprawa spadkowa u notariusza to jedna z opcji na uregulowanie formalności związanych z dziedziczeniem po śmierci bliskiej osoby. Notariusz może pomóc w załatwieniu spraw, bez konieczności angażowania sądu i stawiania się na rozprawy, co jest nie tylko wygodne, ale i szybkie, bo formalności notarialne trwają krócej niż sprawa spadkowa prowadzona przez sąd.

Ile trwa sprawa spadkowa u notariusza? Potwierdzenie nabycia spadku.

Potwierdzenie nabycia spadku u notariusza, wiąże się ze sporządzeniem przez urzędnika notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Załatwienie formalności spadkowych u notariusza jest bardzo szybkie, bo wystarczy jedna wizyta, aby dopełnić formalności. Sama wizyta nie zajmie dużo czasu, notariusz sporządzi niezbędne dokumenty w ciągu 1-2 godzin. 

W trakcie wizyty ustala się kto dziedziczy po zmarłym, oraz jakie udziały w spadku przysługują każdemu spadkobiercy. Na tym etapie nie dzieli się majątku spadkowego.

Warunkiem koniecznym, aby móc przeprowadzić sprawę spadkową u notariusza, jest obecność wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych w kancelarii. To, może być niekiedy problematyczne, szczególnie gdy spadkobiercy nie mieszkają w jednej miejscowości, ale jest niezbędne, aby załatwić sprawy szybciej, u notariusza.

Inną ważną kwestią jest to, że spadkobiercy muszą być w pełni zgodni co do tego kto dziedziczy i w jakiej części. Przykładem może być sytuacja, gdy jeden spadkobierca nie zgadza się z testamentem, podważa go – w takiej sytuacji notariusz nie dopełni formalności, a spadkobiercy będą musieli wybrać drogę sądową. 

Ile trwa sprawa spadkowa u notariusza? Dział spadku.

Dział spadku może być umowny. Jeżeli spadkobiercy mają zgodną wizję na to jak podzielić majątek po zmarłym, to mogą zawrzeć umowę – np. ustną, lecz  ustalenia zdecydowanie warto spisać na papierze – przy czym, nie musimy korzystać z usług notariusza. Jeżeli jednak, w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowa dotycząca jej podziału musi być zawarta u notariusza! Również w tym wypadku, można zarezerwować wizytę w kancelarii notarialnej i szybko dopełnić czynności.

jak-przyspieszyc-sprawe-spadkowa

Ile trwa sprawa spadkowa – jak przyspieszyć sprawę spadkową

Jak już wiemy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile trwa sprawa spadkowa, ponieważ jest to kwestią indywidualnych okoliczności. Czy można w jakiś sposób przyspieszyć formalności spadkowe?

Porozumienie między spadkobiercami zawsze wpłynie pozytywnie na czas trwania sprawy spadkowej. Nawet jeśli spadkobiercy mają odmienne stanowiska, mogą postarać się wypracować porozumienie – poprzez szczerą rozmowę godząc się na ustępstwa lub z pomocą mediatora – i w ten sposób zakończyć procedurę szybciej i z korzystniejszym wynikiem. Jeżeli uda się znaleźć wspólny język, być może uda się również uniknąć wielokrotnych spotkań w sądzie i długotrwałego postępowania.

Sprawę spadkową może przyspieszyć pomoc doświadczonego adwokata. Angaż prawnika nie jest obligatoryjny, lecz często strony, szczególnie gdy występuje między nimi duży konflikt, decydują się na wsparcie specjalisty. Adwokat może pomóc sprawniej przejść przez formalności, wskaże dostępne możliwości, dopilnuje terminów i będzie reprezentował interesy spadkobiercy. Taka specjalistyczna pomoc może wpłynąć na przyspieszenie sprawy sądowej.

Często spornym składnikiem majątku jest odziedziczona nieruchomość. Jeżeli postępowanie spadkowe ma na celu uniknięcie współwłasności nieruchomości zamiast wszczynania sądowej procedury spadkobierca może rozważyć inne rozwiązanie, którym jest sprzedaż udziałów w spadku lub sprzedaż udziałów w nieruchomości. To ciekawy sposób, dzięki któremu możemy uniknąć procedur prawnych i sądowych, a jednocześnie szybko pozbyć się problemu, który stanowi współwłasność nieruchomości powstała przez spadkobranie.

Gdy powodem wszczęcia sprawy spadkowej jest odziedziczona w spadku nieruchomość 

Aby uniknąć postępowania spadkowego w sądzie, kosztów sądowych oraz kosztów wynajęcia adwokata, a przede wszystkim, nie zastanawiać się ile trwa sprawa spadkowa i jak długo zajmie dojście do porozumienia w sprawie wspólnej nieruchomości, warto zastanowić się nad opcją, którą jest sprzedaż udziałów w spadku. 

Sprzedaż udziałów w spadku lub nieruchomości to opcja ciekawa szczególnie dla tych spadkobierców, którzy posiadają mały udział w nieruchomości, którym nie zależy na uzyskaniu pełnej własności nieruchomości i którzy woleliby pozbyć się współwłasności szybko, bez wszczynania procedury sądowej i bez konieczności uczestnictwa w postępowaniu przed sądem. 

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości, chcesz uniknąć długotrwałej procedury podziału majątku spadkowego, skontaktuj się ze Skup.io, skupem nieruchomości, który pomoże Ci błyskawicznie i bez zbędnych problemów spieniężyć posiadany udział. 

Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io to zespół specjalistów nieruchomości oraz prawa, rozwiązujący różnorodne problemy współwłaścicieli nieruchomości poprzez umożliwienie ich sprawnej sprzedaży. Transakcje ze Skup.io są całkowicie bezpieczne i zgodne z procedurami prawa – bez pośredników i bez ponoszenia żadnych kosztów przez sprzedającego.

Jesteś współspadkobiercą nieruchomości? Sprawdź, co może zaoferować Ci Skup.io! Porozmawiaj z naszymi ekspertami, dowiedz się więcej o procedurze sprzedaży i uzyskaj bezpłatną wycenę swojego udziału już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile trwa sprawa spadkowa – kiedy wszcząć sprawę spadkową

Wszczęcie spraw spadkowych nie jest obowiązkowe, lecz jak wspomnieliśmy najczęściej, bywa niezbędne, aby spadkobiercy ostatecznie uregulowali między sobą kwestie związane z majątkiem spadkowym, który jest wspólny gdy spadkobierców jest więcej niż jeden. 

Gdy spadkobierców jest kilku, różnice poglądów, planów i potrzeb mogą powodować między nimi spory. Nierzadko dochodzi do kłótni o to, który spadkobierca przejmie nieruchomość, samochód czy inne cenne przedmioty należące wcześniej do zmarłego. Bywa, że jeden ze spadkobierców jest osobą zadłużoną, lub sam spadkodawca pozostawił długi, również w takim przypadku spadkobiercy mogą chcieć szybciej załatwić spadkowe sprawy.

Sprawa spadkowa i potwierdzenie przez spadkobierców praw do spadku, pozwala im w pełni dysponować majątkiem ze spadku. Bez notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku przez spadkobierców nie będzie można wypłacić środków finansowych zgromadzonych na koncie bankowym przez spadkodawcę, zaktualizować danych właściciela w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości, ale także dokonać sprzedaży nieruchomości ze spadku.

Ile trwa sprawa spadkowa – podsumowanie

Ile trwa sprawa spadkowa? Długość postępowania spadkowego zależy wielu czynników, a głównie od tego, czy spadkobiercy potrafią się porozumieć, czy też są skonfliktowani i konieczne okaże się wszczęcie sądowego postępowania. Formalności notarialne są szybkie i mogą być zakończone już podczas jednej wizyty u notariusza.

Może cię zainteresować: Jak zrzec się spadku po ojcu?

Sądowe postępowanie spadkowe wiąże się z oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozprawy. Czas oczekiwania na rozprawę to średnio kilka miesięcy, może być dłuższy lub krótszy w zależności od konkretnego sądu. Jeśli między spadkobiercami występują spory, to sprawa może nie zakończyć się na jednej rozprawie.

FAQ

Ile trwa sprawa spadkowa gdy spadkobiercy są zgodni i nie ma między nimi sporów?

W przypadku prostych spraw i pełnego porozumienia spadkobierców sprawa w sądzie może zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Jeżeli skorzystamy z usług notariusza formalności załatwimy jeszcze szybciej – wizyta u notariusza może zostać wyznaczona w ciągu kilku-kilkunastu dni. Samo spotkanie potrwa 1-2 godziny.

Ile trwa sprawa spadkowa gdy spadkobiercy nie potrafią się dogadać?

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw i sporów między spadkobiercami sytuacja może wymagać kilku rozpraw, a czas trwania sprawy wyniesie od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń