Jak zrzec się spadku po ojcu? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia7 czerwca, 2024

Jak zrzec się spadku po ojcu?

jak-zrzec-sie-spadku-po-ojcu

Dziedziczenie spadku nie zawsze jest nam na rękę. Jeżeli spadek jest zadłużony, nie mamy dobrych relacji z innymi członkami rodziny lub obawiamy się długotrwałych formalności spadkowych, mamy możliwość odstąpienia od dziedziczenia. Jak zrzec się spadku po ojcu, jeżeli nie chcemy dziedziczyć?

Możliwości w zakresie zrzeczenia się spadku są zależne od tego czy ojciec żyje, lub ile czasu minęło od jego śmierci. Czynność potocznie zwaną zrzeczeniem się spadku możemy zrealizować poprzez: zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku lub sprzedaż udziałów w spadku. 

Wszystkie powyższe czynności mają nieco inne zastosowanie i nieco inne konsekwencje, choć w ogólnym zamyśle mogą wykorzystać je osoby, które nie chcą dziedziczyć lub chciałyby pozbyć się problematycznego spadku. 

Jak zrzec się spadku po ojcu? Sprawdzamy możliwości spadkobierców!

Jak zrzec się spadku po ojcu – zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku

Zarówno zrzeczenie się dziedziczenia jak i odrzucenie spadku wykorzystywane są w sytuacji kiedy nie chcemy dziedziczyć spadku po bliskiej osobie. Warto jednak odróżnić te dwa pojęcia.

Zasadniczą różnicą między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku jest termin, w którym możemy ich dokonać. Zrzeczenie się dziedziczenia możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy spadkodawca – ojciec – żyje. Jest to umowa notarialna między przyszłym spadkodawcą i jego spadkobiercą, toteż musi zostać zawarta za życia obydwu.Z kolei odrzucenie spadku będzie możliwe wyłącznie przez określony czas po śmierci spadkodawcy. Odrzucenie spadku nie jest umową, a czynnością jednostronną, którą można dokonać u notariusza lub w sądzie.

A więc jak zrzec się spadku po ojcu? Wszystko zależy od tego, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że nie chcemy dziedziczyć. Jeżeli jeszcze za życia spadkodawcy, właściwe okaże się zrzeczenie się spadku, jeżeli po śmierci spadkodawcy, spadek może zostać odrzucony. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące obydwu tych czynności. 

Jak zrzec się spadku po ojcu – zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia po ojcu to decyzja trudna do podjęcia, ale czasami konieczna. Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową między przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym. Dzięki takiej umowie spadkobierca, który zostałby powołany do spadku z ustawy, może z niego zrezygnować, jeszcze za życia spadkodawcy.

Jest to wygodne rozwiązanie, gdy z pewnych względów wiemy, że nie chcemy dziedziczyć majątku naszego krewnego. W takim przypadku potomek, który zrzeknie się spadku po ojcu, w momencie jego śmierci zostanie pominięty przy spadkobraniu tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku po ojcu. 

Co ciekawe zrzeczenie się dziedziczenia spowoduje również, że do spadku nie zostaną powołani zstępni osoby zrzekającej się. Jest to zatem sposób, aby przed problematycznym spadkiem uchronić także swoje dzieci. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w umowie między spadkodawcą a spadkobiercą zostały zawarte odmienne postanowienia. 

Jak zrzec się spadku po ojcu? Aby zrzec się dziedziczenia po ojcu, musimy stawić się wraz z ojcem w kancelarii notarialnej i zawrzeć umowę w obecności urzędnika. Przy zawieraniu umowy muszą być obecne obie strony. Umowa jednostronna jak również taka, przy której nie zostanie zachowana forma notarialna, nie będzie ważna.

Co istotne, zrzeczenie się dziedziczenia dotyczy jedynie spadkobierców ustawowych. Nie mogą zrzec się dziedziczenia spadkobiercy testamentowi. 

Zrzeczenie się dziedziczenia można uchylić. Wymaga to zawarcia kolejnej umowy między spadkodawcą a spadkobiercą, toteż niemożliwe będzie uchylenie się od skutków zrzeczenia dziedziczenia po śmierci spadkodawcy. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak zrzec się spadku po ojcu – odrzucenie spadku

Decyzja o rezygnacji ze spadku może zapaść już po śmierci spadkodawcy, w takiej sytuacji spadkobierca może spadek odrzucić. W ciągu 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule powołania do spadku każdy spadkobierca – testamentowy i ustawowy – może odrzucić spadek. Osoba odrzucająca spadek będzie traktowana tak, jakby nie dożyła momentu otwarcia spadku – nie dziedziczy majątku pozostawionego przez zmarłego, ani też jego ewentualnych długów. 

Co istotne, w odróżnieniu od zrzeczenia się spadku, jego odrzucenie nie spowoduje, że zstępni osoby odrzucającej również automatycznie rezygnują ze spadku. Odrzucenie spadku przez dziecko, spowoduje, że do dziedziczenia jego części spadku powołuje się jego dzieci. Jeżeli chcemy, odrzucić spadek również za niepełnoletnie dziecko, musimy w tym celu podjąć odpowiednie kroki. Dzieci pełnoletnie, powinny same podjąć czynności w celu odrzucenia spadku.

Jak zrzec się spadku po ojcu przez jego odrzucenie? Aby spadek odrzucić, należy podjąć odpowiednie czynności. Spadkobierca może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem albo w sądzie. Jeżeli nie dopilnuje, aby odrzucić spadek w terminie, jego późniejsze odrzucenie właściwie nie będzie możliwe. 

Odrzucenie spadku u notariusza jest szybką procedurą – wystarczy umówić się na wizytę u dowolnego urzędnika. W przypadku wyboru drogi sądowej nie ma dowolności w wyborze sądu, a procedura jest dłuższa, bo sąd wyznacza termin posiedzenia, na które wezwie spadkobiercę. Obie drogi są jednak równie skuteczne wobec zamiaru rezygnacji ze spadku. 

Jak zrzec się spadku po ojcu – kiedy zrzeczenie się spadku będzie właściwym wyborem

Wiemy już, jak zrzec się spadku po ojcu, czyli zrezygnować z dziedziczenia spadku. Warto jednak pamiętać, że zarówno zrzeczenie się dziedziczenia jak i odrzucenie spadku nie spowoduje, że jako rezygnujący spadkobiercy będziemy mogli swobodnie wskazać osobę, która odziedziczy spadek zamiast nas! 

Jeżeli spadkobierca chciałby przekazać swoją część spadku wybranej osobie, to właściwa będzie inna czynność, o której piszemy w kolejnym akapicie.

Kiedy zrzeczenie się spadku po ojcu będzie właściwym wyborem? Istnieje wiele sytuacji, w których decyzja ta może być rozważana. Jedną z nich jest obciążenie spadku długami lub innymi zobowiązaniami finansowymi. Odrzucenie spadku może uchronić spadkobiercę przed odziedziczeniem problemów i odpowiedzialnością za długi. Dodatkowo zrzeczenie się spadku może również uchronić przed długami dzieci spadkobiercy.

Innym powodem może być brak chęci bądź możliwości objęcia spadku ze względu na konflikty rodzinne lub osobiste przyczyny. Gdy relacje rodzinne są napięte, występują spory lub gdy nie mamy kontaktu z bliską rodziną, również możemy zrezygnować z dziedziczenia, aby uniknąć potencjalnych sporów prawnych czy konsekwencji nieprzyjemnych sytuacji rodzinnych,

Ze spadku często rezygnują także osoby, które nie chcą brać udziału w postępowaniu spadkowym. Szczególnie problematyczne bywają postępowania w sprawie podziału spadku po zmarłym. Jeżeli strony są skonfliktowane, toczą spór o majątek spadkowy, nie uznają kompromisów, to postępowanie o dział spadku może być długotrwałe, a do tego kosztowne, jeżeli do pomocy zaangażujemy adwokata. 

skup-udzialow-w-spadku

Jak zrzec się spadku po ojcu – spadek lub przedmiot należący do spadku można zbyć na korzyść innej osoby

Osoby, które pytają, jak zrzec się spadku po ojcu, często mają na myśli to, w jaki sposób zrzec się swojej części spadku na korzyść innej osoby. Zdarza się, że dziedzicząc wspólnie z rodzeństwem, chcielibyśmy przekazać naszą część spadku bratu lub siostrze. W jaki sposób można tego dokonać?

Podkreślamy, że zgodnie z obecnie panującymi przepisami, nie można zrzec się spadku na korzyść innej osoby poprzez jego odrzucenie. Odrzucenie nie spowoduje tego, że będziemy mogli swobodnie wskazać osobę, która według nas powinna przejąć spadek. Przepisy prawa narzucają pewną hierarchię spadkobierców, a więc po odrzucającym spadkobiercy, do spadku zostaną powołane z góry określone inne osoby, np. jeżeli odrzucający spadkobierca ma dzieci, to właśnie one zostaną powołane do spadku. 

Jeżeli zaś chcemy zrzec się spadku na rzecz innej osoby w postępowaniu działowym, wyrazimy tym samym nasze stanowisko co do sposobu podziału spadku. 

Jak zrzec się spadku po ojcu na rzecz innej osoby? Taki efekt można uzyskać zawierając umowę zbycia spadku.

Umowa zbycia spadku pozwala na przekazanie praw do odziedziczonego spadku innej, dowolnej osobie. To rozwiązanie może być atrakcyjne dla tych, którzy chcieliby zrezygnować ze swojej części spadku na rzecz bliskich krewnych, a także dla tych, którzy spóźnili się z odrzuceniem spadku w terminie 6 miesięcy.

Umowa zbycia spadku pozwala m.in. sprzedać lub darować cały spadek, udział w spadku lub część udziału w spadku. Umowa może zostać zawarta z drugim spadkobiercą lub dowolną inną osobą, która będzie zainteresowana nabyciem spadku. Nabywając udział w spadku, osoba przejmuje prawa, które przysługiwały spadkobiercy z tytułu spadkobrania. 

Umowa zbycia spadku musi zostać zawarta u notariusza. Brak formy notarialnej umowy poskutkuje jej nieważnością. 

Umowa zbycia spadku może być ciekawą opcją dla osób, które chciałyby pozbyć się spadku, lecz minął już 6-miesięczny termin na jego odrzucenie. W sytuacji, gdy między spadkobiercami narastają konflikty, lub spadkobiercy nie interesują się spadkiem, można zbyć udziały, aby szybko pozbyć się problemów. 

Jak zrzec się spadku po ojcu – skup udziałów w spadku

W dzisiejszych czasach spadkobiercy, którzy chcieliby zbyć posiadane udziały w spadku, mają możliwość skorzystania z usług specjalistycznej firmy zajmującej się skupem udziałów w spadkach. Jest to opcja warta rozważenia, gdy z pewnych względów – finansowych czy osobistych – nie chcemy lub nie możemy zbyć spadku drugiemu spadkobiercy. 

Skup udziałów w spadkach i nieruchomościach Skup.io kieruje swoje usługi do tych spadkobierców, którzy odziedziczyli w spadku nieruchomości. Sprzedaż udziałów w spadku lub nieruchomości pozwala łatwo i szybko pozbyć się wielu problemów związanych z dziedziczeniem np. długów, konfliktów o nieruchomość, postępowań sądowych i problemów prawnych wynikających z odziedziczenia majątku.

Skup udziałów w spadku Skup.io zapewnia profesjonalne wsparcie prawne oraz pomoc w formalnościach związanych ze sprzedażą. Specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące sprzedaży, doradzą i pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie do potrzeb spadkobiercy. Wsparcie ekspertów prawa i nieruchomości, oraz cała transakcja jest dla sprzedającego zupełnie bezkosztowa.

Skup udziałów w spadkach to jedno z rozwiązań dedykowane osobom poszukującym szybkiego i efektywnego sposobu na rezygnację ze spadku. To ciekawe rozwiązanie, gdy spadkobierca chce pozbyć się spadku, gdy minął termin na jego odrzucenie. 

Zapraszamy do rozmowy z naszymi specjalistami, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, przeprowadzą darmową wycenę oraz w przypadku współpracy pomogą załatwić wszystkie formalności!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak zrzec się spadku po ojcu – podsumowanie

Jak zrzec się spadku po ojcu? Zrezygnowanie ze spadku po ojcu to poważna decyzja wymagająca starannego rozważenia wszystkich zalet i wad. Za życia ojca możliwe będzie zrzeczenie się dziedziczenia, które poskutkuje tym, że potencjalny spadkobierca ustawowy będzie traktowany tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku po ojcu, tym samym nie odziedziczy ani aktywów, ani pasywów spadkowych.

Może cię zainteresować: Kto dziedziczy po bracie?

Odrzucenie spadku również daje możliwość uniknięcia długów lub problematycznych relacji rodzinnych. Odrzucenie spadku będzie możliwe tylko po śmierci ojca przez określony czas.

Jeżeli spadkobiercy zależy na tym, aby zrezygnować ze spadku na rzecz innej osoby, to powyższe rozwiązania nie będą idealne, bo nie pozwalają spadkobiercy wskazać osoby, której zostanie przekazany spadek. Umowa zbycia spadku pozwala m.in. darować czy też sprzedać udział w spadku dowolnej osobie, także spoza grona spadkobierców.

Właściwe podejście do kwestii dziedziczenia jest kluczowe, dlatego przed podjęciem odpowiedniej decyzji warto dokładnie poznać konsekwencje związane ze zrzeczeniem się spadku i wybrać najlepsze rozwiązanie dla siebie oraz swojej rodziny.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń