Brat nie chce mnie spłacić - spłata spadkobierców mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia29 maja, 2023

 Brat nie chce mnie spłacić – spłata spadkobierców mieszkania

brat-nie-chce-mnie-splacic

Spadkobiercy, powinni wspólnie decydować o losach przedmiotów spadku, a w kontekście wspólnego mieszkania, zarządzać nim, ponosić koszty i czerpać korzyści adekwatnie do wysokości udziałów. Niestety, zgodne zarządzanie często nie jest możliwe, a wtedy spadkobiercy mogą chcieć rozwiązać łączące ich stosunki.

Można to zrobić w postępowaniu o dział spadku. Jedną z metod na zniesienie stosunku współwłasności jest przyznanie nieruchomości jednemu spadkobiercy, który spłaci udziały pozostałych. Nie zawsze jednak sprawy spadkowe są proste. Brat nie chce mnie spłacić – to jeden z problemów, z jakimi mogą spotkać się współwłaściciele nieruchomości spadkowych.

W tym artykule omówimy, co zrobić gdy spadkobiercy nie mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku spadkowego lub nie realizują zasądzonych przez sąd spłat. Brat nie chce mnie spłacić – co mogę zrobić? Podpowiadamy kilka rozwiązań!

Brat nie chce mnie spłacić – dziedziczenie majątku przez kilku spadkobierców

Dziedziczenie spadku z ustawy najczęściej powoduje sytuację, w której nieruchomość posiada jednocześnie kilku właścicieli. Współwłaścicielami nieruchomości może być rodzeństwo, gdy dziedziczą spadek po swoich rodzicach. Jeżeli nie ma testamentu, dzieci dziedziczą majątek po rodzicach w częściach równych.

Zarządzanie majątkiem spadkowym przez kilku spadkobierców wymaga współdziałania. Przepisy prawa stanowią, że współwłaściciele nieruchomości, są odpowiedzialni za jej utrzymanie, a więc wspólnie ponoszą koszty z tym związane (remonty, opłaty). Jeżeli zadecydują o wynajmie nieruchomości spadkowej, korzyści finansowe, jakie uzyskają, również powinny zostać podzielone między wszystkich spadkobierców. Korzyści oraz ciężary, jakie generuje nieruchomość, dzielone są proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez każdego ze współwłaścicieli. 

Jeden spadkobierca nie może samodzielnie zadecydować o przyszłości nieruchomości. Decyzje związane ze zwykłym użytkowaniem i korzystaniem z nieruchomości, wymagają zgody większości współwłaścicieli (większości w udziałach). Decyzje w sprawie czynności przekraczających zwykły zarząd – muszą być podejmowane za zgodą wszystkich właścicieli

Brat nie chce mnie spłacić – problem wspólnego zarządzania

W rzeczywistości podjęcie zgodnych decyzji związanych ze wspólną nieruchomością, jak i wspólne korzystanie może stanowić nie lada kłopot. Zdarza się, że jeden ze współwłaścicieli w całości korzysta z nieruchomości spadkowej, wykluczając pozostałych.

Nie ma przeszkód, aby taki spadkobierca, przejął całą nieruchomość na własność, jeżeli wszyscy spadkobiercy się na to zgodzą. Mogą oni udać się do notariusza i sporządzić stosowną umowę notarialną. Udział w nieruchomości, lub udział w spadku może zostać sprzedany, lub darowany drugiemu spadkobiercy. 

Często zdarza się, że spłata spadkobierców mieszkania stanowi spory problem. Brat nie chce mnie spłacić, co robić? Sytuacja, gdy tylko jeden spadkobierca korzysta z nieruchomości, lecz nie chce spłacić udziałów pozostałych stanowi duży problem. Najczęściej wynika to z braku dostatecznych środków finansowych, lub roszczenia sobie praw do całej nieruchomości mimo tego, że faktycznie nieruchomość jest własnością kilku osób.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Brat nie chce mnie spłacić  – co zrobić w takiej sytuacji

Brat nie chce mnie spłacić – ten problem może być rozumiany w dwojaki sposób:

  • jeden spadkobierca korzysta z mieszkania na wyłączność, traktuje je jak własne, lecz nie chce przeprowadzać działu spadku ani spłacać pozostałych spadkobierców,
  • jeden spadkobierca już stał się wyłącznym właścicielem nieruchomości za postanowieniem sądu, lecz unika spłaty zasądzonej kwoty.

Gdy spadkobierca korzysta z nieruchomości, lecz nie chce spłacić pozostałych, można skierować sprawę do sądu, który podzieli majątek spadkowy i rozwiąże współwłasność. Jeżeli spadkobierca będzie chciał zatrzymać nieruchomość, zasądzona zostanie spłata w odpowiedniej wysokości. Jeżeli spłata spadkobierców mieszkania nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym terminie, można dochodzić należności na drodze prawnej. 

Jeżeli spadkobiercy nie chcą brać udziału w postępowaniach sądowych, a zarazem chcieliby zakończyć współwłasność spowodowaną spadkobraniem, dostępnym rozwiązaniem jest także sprzedaż udziałów w spadku. 

 

Brat nie chce mnie spłacić – dział spadku i spłata spadkobierców mieszkania

Brat nie chce mnie spłacić – jak sobie z tym radzić? Dział spadku to procedura, która ma na celu podzielenie majątku po zmarłym między jego spadkobierców. W sytuacji, gdy mieszkanie zostało odziedziczone przez kilka osób, każda z nich jest współwłaścicielem nieruchomości w części ułamkowej. Dział spadku spowoduje likwidację stosunku współwłasności.

Bardzo ważny jest fakt, że działu spadku może żądać każdy spadkobierca. Nie potrzeba zgody wszystkich, wystarczy, że jeden spadkobierca złoży wniosek do sądu o dział spadku. Dział spadku to jedno z działań, które można podjąć, gdy tylko jeden spadkobierca korzysta z przedmiotu spadku, a pozostali są z tego powodu pokrzywdzeni i nie chcą trwać we współwłasności. Jak sąd podzieli nieruchomość?

Gdy spadkobiercy nie są zgodni co do sposobu podziału majątku, dokona go sąd. Sąd nie musi przychylić się do sposobu podziału podanego przez spadkobiercę wnioskującego o dział spadku. Dostępne są trzy drogi rozwiązania problematycznej współwłasności mieszkania: podział fizyczny, przyznanie nieruchomości jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty udziałów pozostałych spadkobierców lub sprzedaż licytacyjna nieruchomości

A więc, jeżeli współspadkobiercy na gruncie prywatnym nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, można skierować sprawę do sądu, który zobowiąże współspadkobiercę do spłaty, gdy ten wyrazi chęć zatrzymania nieruchomości na wyłączność. Spłata może również przybrać formę rat, lecz okres spłaty nie może być dłuższy niż 10 lat. 

Pamiętajmy, że aby dokonać działu spadku, należy uprzednio potwierdzić prawa do spadku poprzez notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku w sądzie!

splata-spadkobiercow-mieszkania

Brat nie chce mnie spłacić – brak pieniędzy na spłatę spadkobierców

Szukając porady  na problem – brat nie chce mnie spłacić – trzeba pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Czasami zdarza się, że współspadkobierca użytkuje nieruchomość, lecz nie chce przeprowadzać działu spadku, ani spłacać udziałów pozostałych, gdyż taki stan jest dla niego zwyczajnie korzystny.

W takiej sytuacji możemy wnioskować o dział spadku, lecz nie możemy żądać od brata (lub innego spadkobiercy)  przejęcia mieszkania i spłaty innych spadkobierców. Nie można nikogo zmusić do przejęcia całej nieruchomości. W tym względzie nie ma możliwości narzucenia naszej woli drugiej osobie.

Możemy zaproponować spadkobiercy odkupienie naszych udziałów, lecz jeżeli nie będzie on chciał tego zrobić, to nie zmusimy go do tego nawet sądownie. Problemem może okazać się brak pieniędzy na spłatę spadkobierców. Jeśli brat nie posiada środków finansowych potrzebnych do uregulowania spłat wobec pozostałych spadkobierców, trudno będzie wymóc na nim wykonanie należności.

W przypadku braku zgody jednego ze spadkobierców na przejęcie nieruchomości i spłatę pozostałych, dział spadku może zakończyć się w inny sposób. Gdy sporną nieruchomością jest mieszkanie, podział fizyczny może nie być możliwy. Wobec tego sąd może postanowić o sprzedaży nieruchomości na licytacji. 

Brat nie chce mnie spłacić – sprzedaż odziedziczonego mieszkania na licytacji komorniczej i samodzielnie

W postępowaniu o dział spadku sąd może orzec o sprzedaży spornej nieruchomości na licytacji i podziale uzyskanego kapitału pomiędzy spadkobierców adekwatnie do wysokości posiadanych przez nich udziałów. Zniesienie współwłasności poprzez licytację przedmiotu jest rozwiązaniem, stosowanym przez sąd w ostateczności, gdy żaden ze spadkobierców nie wyraża zgody na przyznanie mu nieruchomości, lub nie ma możliwości spłaty pozostałych (brat nie chce mnie spłacić).

Sprzedaży dokonuje się w drodze licytacji. Co to oznacza dla spadkobierców? Cena wywoławcza podczas pierwszej licytacji wyniesie 3/4 sumy oszacowania, natomiast podczas gdy pierwsza okaże się nieskuteczna, odbędzie się druga, zaś cena wywoławcza wyniesie wtedy 2/3 sumy oszacowania. 

Brat nie chce mnie spłacić – czy sprzedaż nieruchomości na licytacji to dobry pomysł? Łatwo zauważyć, że zysk ze sprzedaży mieszkania na licytacji komorniczej, może być niższy niż gdyby spadkobiercy sprzedali nieruchomość samodzielnie na wolnym rynku. Ponadto trzeba będzie opłacić koszty postępowania komorniczego. Nie jest to zatem najkorzystniejsza opcja dla spadkobierców, chcących podzielić majątek spadkowy.

W toku postępowania o dział spadku spadkobiercy mogą jeszcze zawrzeć między sobą ugodę, w której wspólnie zadecydują o samodzielnej sprzedaży. Ta metoda, może być skuteczniejsza i korzystniejsza niż sprzedaż licytacyjna, ale wymaga czasu, wysiłku, a przede wszystkim zgody po stronie osób zaangażowanych w proces sprzedaży.

Spadkobiercy, chcący zbyć nieruchomość w krótkim czasie, bez problemów i w bezpieczny sposób, mogą skorzystać z pomocy skupu nieruchomości Skup.io. Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w ten sposób, odciąża sprzedających z obowiązku wystawiania ogłoszenia, odbierania telefonów od zainteresowanych osób czy przygotowywania i sprzątania nieruchomości. Sprzedaż bezpośrednio do skupu nieruchomości, jest komfortowa i gwarantuje wypłatę gotówki w dniu transakcji sprzedaży. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Brat nie chce mnie spłacić – jak wyegzekwować zasądzoną spłatę 

Co zrobić gdy brat nie chce mnie spłacić, a do spłaty zobligował sąd? W sytuacji, gdy nieruchomość została przyznana spadkobiercy przez sąd z obowiązkiem spłaty pozostałych, lecz spłaty nie dokonano, należy podjąć odpowiednie kroki prawne. 

Wyegzekwowanie spłaty długu może być trudne i stresujące, szczególnie gdy dotyczy osób z najbliższego grona rodziny. Gdy minie termin spłaty wynikający z postanowienia sądu, spadkobiercy mogą wszcząć egzekucję komorniczą, a komornik podejmie czynności, aby wyegzekwować spłatę.

Przed podjęciem kroków prawnych warto jednak porozmawiać ze zobowiązanym, aby dowiedzieć się, z czego wynika brak terminowej spłaty. Spadkobiercy mogą zawrzeć ugodę, w której wydłużą okres spłaty rat lub rozłożą spłatę na kilka mniejszych rat – jeżeli oboje wyrażą na to zgodę. W przypadku braku spłaty rozwiązaniem może okazać się też sprzedaż odziedziczonego mieszkania. 

Brat nie chce mnie spłacić – umowa zbycia udziałów w spadku

Innym rozwiązaniem, wobec problemu – brat nie chce mnie spłacić – jest zawarcie umowy zbycia spadku. Sprzedając udział w spadku, spadkobierca ma możliwość uniknąć postępowania sądowego o dział spadku oraz problemów związanych ze współwłasnością nieruchomości.

Nabywcą udziałów w spadku nie musi być brat, ani inny spadkobierca. Umowa zbycia spadku uprawnia do sprzedaży należącego do nas udziału dowolnej osobie, która jest zainteresowana nabyciem spadku i dysponuje odpowiednim kapitałem. Nie potrzebujemy również zgody innych spadkobierców, aby zbyć udział w spadku. Jak mówią przepisy kodeksu cywilnego, osoba, która przyjęła spadek, może go zbyć w całości lub w części.

Co trzeba wiedzieć o sprzedaży udziału w spadku? Umowa zbycia spadku wymaga zachowania formy aktu notarialnego, a więc kupujący i sprzedający muszą umówić wizytę u notariusza. Taką umowę można zawrzeć dopiero gdy spadek zostanie przyjęty, a przed dokonaniem działu spadku. 

Przed zawarciem umowy, warto poznać jakie konsekwencje prawne niesie ze sobą sprzedaż udziałów w spadku.

Brat nie chce mnie spłacić – podsumowanie

Brat nie chce mnie spłacić – co mogę zrobić jako spadkobierca? Dziedziczenie majątku przez kilku spadkobierców może prowadzić do wielu problemów, a jednym z nich może być spłata spadkobierców mieszkania. W zależności od tego czy przeprowadzono już dział spadku, z problemem możemy radzić sobie na różne sposoby.

Gdy minął termin zasądzonej w toku działu spadku spłaty udziałów, można podjąć rozmowy ze zobowiązanym, a w przypadku braku reakcji skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika. 

Gdy zaś problem – brat nie chce mnie spłacić – wynika z tego, że spadkobierca nie chce przejąć nieruchomości na własność, mamy nieco inne możliwości. Po pierwsze możemy wnioskować o dział spadku, natomiast pamiętajmy, że ani sąd, ani pozostali spadkobiercy nie mogą zmusić nikogo do wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości. Gdy żaden spadkobierca nie będzie chciał lub nie będzie mógł spłacić pozostałych i przyjąć nieruchomość, sąd może podjąć decyzję o zlicytowaniu nieruchomości przez komornika.

Każdy spadkobierca może też zbyć należący do niego udział w spadku i zakończyć kwestię współwłasności bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń