Zniesienie współwłasności przy braku zgody - wspólna nieruchomość - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia14 stycznia, 2024

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – wspólna nieruchomość

zniesienie-wspolwlasnosci-przy-braku-zgody

Współwłasność mieszkania, oznacza, że kilka osób jednocześnie posiada prawa do jednej nieruchomości. Wszyscy współwłaściciele mają określone prawa i obowiązki i podejmują decyzje w sprawie zarządzania. W praktyce wspólne dysponowanie jedną nieruchomością bywa bardzo trudne, dlatego jednym z uprawnień współwłaścicieli jest żądanie zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności może nastąpić na drodze umowy między współwłaścicielami lub w wyniku postępowania sądowego. 

Zniesienie współwłasności przy braku zgody współwłaścicieli pozwala jedynie na skorzystanie z drogi sądowej.

Jak wygląda zniesienie współwłasności przy braku zgody? Jak sąd podzieli wspólną nieruchomość? Co jeżeli jeden ze współwłaścicieli sprzeciwia się zniesieniu współwłasności? Jak uniknąć postępowania sądowego, gdy współwłaściciele toczą spory i jednocześnie wyjść ze współwłasności? Czytaj dalej!

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – sposoby na zniesienie współwłasności

Najczęstszymi przyczynami, dla których współwłaściciele decydują się na rozwiązanie współwłasności nieruchomości, są różne pomysły na wykorzystanie nieruchomości, utrudnianie sobie nawzajem korzystania z nieruchomości oraz kwestie finansowe. Sytuacja, w której współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia, może być bardzo frustrująca, i utrudniać podjęcie decyzji w zwykłych sprawach dotyczących administracji nieruchomością.

Jeżeli problemów między współwłaścicielami nie uda się przezwyciężyć, mogą oni zdecydować o rozwiązaniu współwłasności, aby uniknąć konieczności współdziałania. W jaki sposób można znieść współwłasność przy braku porozumienia? Jak wygląda zniesienie współwłasności przy braku zgody?

Jeżeli współwłaściciele nie potrafią współzarządzać nieruchomością, lecz zgadzają się, że konieczne jest zniesienie współwłasności, mogą znieść współwłasność umową. Gdy w grę wchodzi sporna wspólna nieruchomość, to umowa musi przybrać formę aktu notarialnego. Co ważne, ten sposób zniesienia współwłasności jest możliwy, gdy co prawda współwłaściciele nie potrafią zgodnie współdziałać w kwestii nieruchomości, lecz wszyscy wyrażają zgodę na rozwiązanie współwłasności, i – co więcej – mają na to wspólny plan!

Takie porozumienie może być trudne, lecz powyższy notarialny sposób daje możliwość szybkiego rozwiązania stosunku współwłasności. Warto więc znaleźć nić porozumienia i wypracować kompromis, jeżeli zależy nam, aby załatwić sprawę sprawnie i zakończyć problematyczną współwłasność. W ten sposób można uniknąć procedury sądowej.

Zniesienie współwłasności przy braku zgody, gdy różnice między współwłaścicielami nie pozwalają na kompromis, musi zostać przeprowadzone w sądzie. W takim przypadku to sędzia podejmie ostateczną decyzję dotyczącą podziału nieruchomości. Sądowy podział nieruchomości procedura – jak wygląda i ile trwa?

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – zniesienie współwłasności w sądzie

Jeśli nie można osiągnąć porozumienia w kwestii podziału wspólnej nieruchomości, istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o zniesienie współwłasności. Procedura ta może być czasochłonna i wymagać zaangażowania prawnika, ale jest skutecznym sposobem na definitywne rozwiązanie współwłasności nieruchomości i problemów z tym związanych.

Bardzo ważne, aby pamiętać o tym, że każdy współwłaściciel może wystąpić z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Gdy choć jeden ze współwłaścicieli złoży wniosek do sądu, sąd musi rozpoznać sprawę!

We wniosku do sądu należy podać najważniejsze informacje w sprawie m.in. oznaczenie wspólnej nieruchomości, wskazanie udziałów poszczególnych współwłaścicieli, dane wszystkich współwłaścicieli nieruchomości oraz propozycję sposobu podziału nieruchomości, według współwłaściciela, który składa wniosek.

Sąd prześle wniosek pozostałym stronom postępowania, które mogą się do niego odpowiednio ustosunkować. Współwłaściciele mogą nie zgodzić się na proponowany przez wnioskodawcę sposób zniesienia współwłasności i przedstawić swoje własne propozycje.

Kolejno, sąd wyznaczy termin rozprawy. Zniesienie współwłasności przy braku zgody może trwać dłuższy czas i składać się z kilku rozpraw. Zawsze, gdy współwłaściciele nie potrafią się porozumieć, utrudnia to sprawne załatwienie sprawy. 

 W sprawie rozstrzyga się nie tylko o sposobie podziału nieruchomości, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, sąd rozstrzyga również o wzajemnych rozliczeniach, co jest bardzo przydatne, gdy tylko jeden ze współwłaścicieli korzysta z nieruchomości, tylko jeden współwłaściciel płacił rachunki za nieruchomość, czy tylko jeden współwłaściciel pobierał czynsz za wynajem, nie dzieląc się z innymi.

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – w jaki sposób sąd może podzielić wspólną nieruchomość?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – jak można podzielić wspólną nieruchomość

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności przy braku zgody współwłaścicieli? Przede wszystkim, sąd może znieść współwłasność na trzy główne sposoby. O tym, który sposób sprawdzi się w danej sprawie, zadecyduje sąd, na podstawie indywidualnych okoliczności sprawy oraz formy nieruchomości.

  1. Nieruchomość można podzielić fizycznie między współwłaścicieli. Jest to preferowany sposób podziału, jednak nie zawsze będzie on możliwy, np. w przypadku mieszkań. Najczęściej taki podział może mieć miejsce w przypadku nieruchomości niezabudowanych, gdzie każdy współwłaściciel uzyska na własność wydzieloną część terenu.
  2. Drugim sposobem zniesienia współwłasności jest przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi, i nałożenie na niego obowiązku spłaty udziałów pozostałych współwłaścicieli. Może zdarzyć się tak, że kilku współwłaścicieli jednocześnie będzie żądać przyznania nieruchomości. W takim przypadku sąd rozpatrzy okoliczności sprawy i rozstrzygnie komu przyznać nieruchomość. Znaczenie ma m.in. to, kto dotychczas korzystał z nieruchomości, oraz to czy współwłaściciel, finansowo podoła spłacie pozostałych współwłaścicieli. Ważne, aby wiedzieć, że sąd przyzna nieruchomość tylko temu współwłaścicielowi, który wyrazi na to zgodę – nie może nikomu narzucić przejęcia nieruchomości! Jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie będzie chciał przejąć nieruchomości na własność, lub nie będzie miał wystarczających środków, aby spłacić pozostałych, pozostaje ostatnia możliwość.
  3. Zniesienie współwłasności przy braku zgody może zakończyć się sprzedażą nieruchomości na licytacji komorniczej i podziale kwoty między współwłaścicieli adekwatnie do ich udziałów w nieruchomości. Ten sposób zniesienia współwłasności jest ostatecznością, i nie jest zbyt korzystny dla stron. Licytacja komornicza wiąże się z dodatkowymi, znacznymi kosztami zmniejszającymi zysk współwłaścicieli.

Co więcej, współwłaściciele podczas trwającego procesu zawsze mogą dojść do porozumienia, np. gdyby okazało się, że jedynym dostępnym sposobem zniesienia współwłasności jest sprzedaż licytacyjna, to znacznie opłacalniej byłoby gdyby współwłaściciele dokonali sprzedaży samodzielnie na wolnym rynku. To wymaga jednak pewnej dozy porozumienia między współwłaścicielami.

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – ile czasu trwa sądowe zniesienie współwłasności

Sądowe zniesienie współwłasności może być długotrwałą procedurą, która może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Czas trwania tej procedury zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od obciążenia sądów oraz stopnia skomplikowania danej sprawy.

Z pewnością, sądowe zniesienie współwłasności przy braku zgody będzie trwało dłużej niż sądowa procedura, gdy współwłaściciele przedstawiają zgodny wniosek podziału – wtedy sprawa może zostać rozstrzygnięta na jednej rozprawie. 

Na samo wyznaczenie terminu rozprawy przez sąd, współwłaściciele mogą poczekać około 2-3 miesiące, a niekiedy dłużej w zależności od sądu. Jeżeli niezbędne będą kolejne rozprawy, to następne ponownie mogą zostać wyznaczone w kilkumiesięcznych odstępach. Jeżeli sprawa będzie wymagała wielu rozpraw, to czas, w którym sprawa finalnie znajdzie swój koniec znacznie się wydłuży

Nie ma z góry określonego czasu, w którym sprawa zakończy się, i niestety niejednokrotnie w przypadku skomplikowanych współwłasności, sprawy mogą ciągnąć się latami. Cała procedura wymaga cierpliwości i czasu. Dodatkowo może wiązać się ze sporymi kosztami, jeżeli współwłaściciel zdecyduje się na pomoc specjalisty prawnego, który będzie go wspierał i reprezentował jego interesy.

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – czy współwłaściciel może zablokować zniesienie współwłasności?

sadowy-podzial-nieruchomosci-procedura

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – czy można nie zgodzić się na zniesienie współwłasności 

Czy możliwe jest, aby nie zgodzić się na zniesienie współwłasności nieruchomości? Współwłaściciele często obawiają się sądowego postępowania. Konieczność stawania przed sądem dla wielu nie jest komfortowym przeżyciem. Do tego wiemy już, że nie sposób określić czasu, w jakim postępowanie się zakończy, a bywa, że tego typu sprawy trwają latami. Dodatkowo sądowe zniesienie współwłasności przy braku zgody nie zawsze zakończy się takim podziałem jakbyśmy sobie tego życzyli – o tym zawsze decyduje sąd.

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności? Warto wiedzieć, że jeżeli wniosek o zniesienie współwłasności wpłynie do sądu, to sąd rozpatrzy sprawę. Wystarczy, że jeden współwłaściciel zażąda sądowego rozwiązania spornej współwłasności, nawet jeżeli pozostali się temu sprzeciwiają.

Inną kwestią jest to, że sąd nie może zmusić współwłaściciela do przejęcia nieruchomości, ani nie mogą zrobić tego inni współwłaściciele!

Teoretycznie, każdy współwłaściciel w dowolnym czasie trwania współwłasności może zażądać jej zniesienia. Jednakże warto wiedzieć, że zniesienie współwłasności można wyłączyć na pewien okres. Za pomocą umowy między współwłaścicielami, można wyłączyć możliwość zniesienia współwłasności na 5 lat. Możliwe jest, by taką umowę zawarła tylko część współwłaścicieli.

W ostatnim roku pięcioletniego okresu współwłaściciele mogą przedłużyć umowę na następne 5 lat, a następnie można przedłużyć ją jeszcze raz. Jeśli w tym czasie zostanie złożony wniosek o zniesienie współwłasności przez współwłaściciela, który podpisał powyższą umowę, wniosek zostanie oddalony.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – sprzedaż udziału w nieruchomości, aby uniknąć procedury w sądzie

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – czy można uniknąć procedury sądowej i jednocześnie wyjść ze współwłasności? W związku z kosztami, możliwym długim czasem postępowania i stresującym przebiegiem sprawy w przypadku burzliwych relacji między współwłaścicielami, wiele osób wolałoby uniknąć takiej procedury. Co zrobić w takiej sytuacji, gdy współwłaściciele są w konflikcie?

Każdy ze współwłaścicieli ma prawo rozporządzić swoim udziałem w nieruchomości. Oznacza to, że współwłaściciel może swobodnie sprzedać swoją część udziałów w nieruchomości. Dzięki temu można uniknąć długotrwałej procedury sądowej i w krótkim czasie wyjść ze współwłasności nieruchomości.

Sprzedaż udziału w nieruchomości jest często stosowanym rozwiązaniem, gdy współwłasność jest problematyczna. Co istotne, sprzedaż udziału w nieruchomości można przeprowadzić bez wiedzy i zgody pozostałych współwłaścicieli. To samodzielna decyzja właściciela udziału w nieruchomości.

Taka transakcja nie jest problematyczna, i każdy ze współwłaścicieli może się na nią zdecydować bez względu na to jak wysoki jest jego udział i czy między współwłaścicielami panują spory. Sprzedaż wymaga wizyty u notariusza z nabywcą i podpisania aktu notarialnego sprzedaży. Osoba kupująca może być współwłaścicielem nieruchomości, lecz może być to również inna, dowolna osoba, która zgodzi się nabyć udział w nieruchomości.

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – jak sprzedać udział w nieruchomości sprawnie i bezpiecznie

Jak sprzedać udział w nieruchomości? Sprzedaż udziału we wspólnej nieruchomości może być szybkim rozwiązaniem pozwalającym na wyjście ze współwłasności gdy relacje między udziałowcami są nie najlepsze. Jak zapewnić sobie sprawną transakcję i należycie zadbać o aspekty prawne?

W przypadku chęci sprzedaży udziału w nieruchomości warto zwrócić uwagę na usługi, jakie oferuje skup udziałów w nieruchomości.

Skup udziałów w nieruchomości Skup.io zapewni Ci błyskawiczną transakcję i zabezpieczy ją pod kątem prawnym. Nie musisz martwić się o znalezienie nabywcy, wystarczy skontaktować się ze Skup.io i przekazać najważniejsze informacje dotyczące udziału w nieruchomości. W zamian możesz liczyć na bezpłatną i szybką wycenę. Profesjonalni doradcy zawsze informują, z czego wynika taka, a nie inna propozycja cenowa. 

Decyzję o sprzedaży podejmujesz zupełnie swobodnie i bez pośpiechu. Kiedy warto skorzystać z usług skupu nieruchomości?

  • gdy zależy Ci na błyskawicznej sprzedaży, 
  • chcesz przeprowadzić bezpieczną transakcję pod okiem specjalistów,
  • potrzebujesz pomocy w sprzedaży (pomagamy w formalnościach oraz wszystkich czynnościach sprzedażowych, możemy poprowadzić bezpieczną transakcję bez konieczności udziału sprzedającego)
  • gdy chcesz uniknąć sądowego zniesienia współwłasności.

Sprzedaż do skupu udziałów w nieruchomości jest BEZPOŚREDNIA. Skup nabywa udział w nieruchomości, nie jest pośrednikiem, który dopiero poszukuje nabywcy, to wpływa na większe bezpieczeństwo i szybkość transakcji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do rozmowy z naszymi doradcami już dziś! Skonsultuj swoją sytuację i sprawdź jak szybko i za dobrą cenę sprzedać udział w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zniesienie współwłasności przy braku zgody – podsumowanie

Zniesienie współwłasności przy braku zgody jest możliwe jedynie w toku postępowania sądowego. Brak porozumienia między współwłaścicielami sprawia, że postępowanie może znacznie się wydłużyć. Procedura sądowa pozwala jednak nabyć wyłączne prawa do nieruchomości, lub pozbyć się udziału na rzecz innego współwłaściciela.

Alternatywnie, można sprzedać swój udział w nieruchomości, aby uniknąć długotrwałej procedury sądowej. Będąc w takiej sytuacji, warto pamiętać o usługach skupu udziałów w nieruchomości Skup.io. Zapewnimy Ci sprawną i bezpieczną sprzedaż udziałów bez względu na problemy między współwłaścicielami czy wysokość Twojego udziału.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń