Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia21 sierpnia, 2023

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu?

czy-mozna-zrzec-sie-spadku-po-jego-przyjeciu

Wbrew pozorom dziedziczenie spadku nie zawsze oznacza same pozytywy. Życie jest pełne nieoczekiwanych sytuacji i czasami decyzje podjęte w pośpiechu, lub brak jakichkolwiek decyzji może okazać się błędem. Niekiedy, spadkobiercy zastanawiają się, czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu

Co zrobić, gdy spadkobierca zmieni zdanie i będzie chciał pozbyć się majątku, który odziedziczył? Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu? Czy można zrzec się części spadku

Przepisy spadkowe określają ramy czasowe, w których spadkobierca może podjąć suwerenną decyzję dotyczącą przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Po upływie tego terminu zmiana naszej decyzji właściwie nie będzie możliwa. Co istotne spadkobierca, który chce zrzec się spadku po jego przyjęciu, może rozwiązać swój problem w inny sposób. 

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – zrzeczenie a odrzucenie spadku

Zanim przejdziemy do omówienia, czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu, ważne jest rozróżnienie między dwoma istotnymi terminami – zrzeczeniem się, a odrzuceniem spadku. Wiele osób, pytając – czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – ma na myśli jego odrzucenie. 

Według prawa, zrzeczenia się dziedziczenia można dokonać tylko za życia spadkodawcy. W tym celu spadkodawca i jego potencjalny spadkobierca zawierają umowę u notariusza. Konsekwencją zawarcia umowy będzie to, że po śmierci spadkodawcy spadkobierca nie będzie miał żadnych praw do spadku. W ten sposób może np. uniknąć długów, ale również nie odziedziczy żadnego majątku np. nieruchomości. 

Zrzeczenie się spadku, które możliwe jest jedynie za życia spadkodawcy (!), skutkuje tym, że spadkobierca jest traktowany, tak jakby nie dożył momentu otwarcia spadku. 

Co innego oznacza, odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku jest możliwe tylko po śmierci spadkodawcy i powoduje, że spadkobierca nie odziedziczy żadnych długów, ale też żadnych korzyści majątkowych po zmarłym. Odrzucenia spadku można dokonać w określonym terminie. 

Tak więc w kontekście pytania, czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu, rozumiemy sytuację, która nastąpiła już po śmierci spadkodawcy, a wtedy możliwe jest jedynie odrzucenie spadku. 

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku

W Polskim prawie spadkowym spadkobierca (testamentowy i ustawowy) może swobodnie zdecydować, czy chce dziedziczyć po swoim krewnym, jednak ważne jest przestrzeganie określonych terminów. Po śmierci spadkodawcy, spadkobierca ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, licząc od momentu gdy osoba ta dowiedziała sie o powołaniu do dziedziczenia (np. od momentu śmierci spadkodawcy lub od chwili odrzucenia spadku przez innego spadkobiercę).

Spadek można:

  • przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wartości odziedziczonego majątku),
  • przyjąć wprost (czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi),
  • odrzucić (pozbyć się całego majątku – aktywów i pasywów).

Jak złożyć oświadczenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku? Można to zrobić u wybranego notariusza lub w sądzie. Zdecydowanie szybsza jest jednak droga notarialna.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer


Bardzo ważną informacją jest to, że jeśli spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, spadek przyjmuje się z dobrodziejstwem inwentarza! Jeżeli spadkobierca, zamierza przyjąć spadek właśnie w ten sposób, nie musi podejmować żadnych czynności notarialnych lub sądowych. 

Może zdarzyć się tak, że już po przyjęciu spadku, spadkobierca zechce spadek odrzucić. To może być spowodowane różnymi przyczynami np. długami, chęcią uniknięcia postępowania spadkowego czy sporami rodzinnymi. To kieruje nas do tytułowego pytania – czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu?

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – zmiana decyzji spadkobiercy

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu? To pytanie często zadawane przez spadkobierców, którzy z różnych powodów dokonują zmiany swojej decyzji i chcą pozbyć się odziedziczonego majątku spadkowego. 

Po złożeniu oświadczenia w sprawie spadku nie można już go zmienić. A więc odpowiedź na pytanie, czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu będzie przecząca – nie można odrzucić spadku po uprzednim jego przyjęciu.

W polskim prawie obowiązuje termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku, który wynosi sześć miesięcy. Spadkobiercy powinni dobrze przemyśleć swoją decyzję dotyczącą spadku – przeanalizować wartość aktywów, wziąć pod uwagę długi spadkodawcy, które przejdą na spadkobierców, a także inne kwestie takie jak np. konieczność zarządzania majątkiem z innymi osobami, ewentualny sposób podziału spadku. 

Jednakże, spadkobiercy, którzy chcieliby pozbyć się odziedziczonego spadku już po jego przyjęciu mają pewne inne opcje. 

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – co zrobić po przyjęciu spadku

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu? Odrzucenie spadku po wcześniejszym jego przyjęciu będzie niemożliwe, jednak spadkobierca ma pewne alternatywy.

Po pierwsze warto wiedzieć, że spadkobierca, który złożył oświadczenie o przyjęciu spadku pod wpływem błędu, groźby lub podstępu, może uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli. Może to zrobić również spadkobierca, który pod wpływem powyższych czynników nie złożył żadnego oświadczenia w sprawie spadku. 

W tym celu spadkobierca składa w sądzie oświadczenie dotyczące uchylenia skutków prawnych spowodowanych np. błędem oraz oświadczenie czy spadek odrzuca, czy przyjmuje oraz w jaki sposób. 

To rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku zaistnienia czynnika błędu, groźby czy podstępu, a zatem nie można skorzystać z niego w przypadku gdy spadkobierca po prostu zmieni zdanie w kwestii dziedziczenia, a jedynie gdy zaistnieją ku temu ważne przesłanki. Spadkobierca ma rok, od momentu wykrycia błędu, aby uchylić się od skutków swojego oświadczenia lub jego braku. Warto skonsultować swoją sytuację z prawnikiem.

Inną, wartą rozważenia opcją, jaka pozostaje spadkobiercy, który chciałby pozbyć się spadku, jest zbycie spadku lub jego części. Za pomocą umowy zbycia spadku możemy spadek m.in darować lub sprzedać. Ten krok pozwala spadkobiercy pozbyć się spadku na korzyść innej osoby np. wybranego spadkobiercy lub osoby trzeciej. 

czy-mozna-zrzec-sie-czesci-spadku

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – sprzedaż spadku i sprzedaż udziałów w spadku

Osoby, które zastanawiają się czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu, powinny wiedzieć, że rozwiązaniem ich problemu może okazać się zbycie spadku lub udziałów w spadku za pomocą umowy notarialnej. 

Bez względu na to czy chcemy nieodpłatnie pozbyć się spadku na korzyść drugiego spadkobiercy, czy też sprzedać udział w spadku osobie trzeciej i zyskać potrzebną gotówkę – jest to jak najbardziej możliwe. Umowa zbycia spadku zawierana u notariusza pozwala darować swój udział w spadku lub nawet zyskownie go sprzedać. 

Umowa zbycia spadku może zostać podpisana po przyjęciu spadku. Jej przedmiotem może być cały spadek, udział w spadku lub ich część. W ten sposób możemy przenieść na inną osobę wszystkie odziedziczone ze spadkiem prawa i obowiązki. 

Jeśli chodzi o sprzedaż udziałów w spadku, każdy spadkobierca może zbyć swoją część niezależnie od innych. Do transakcji nie potrzeba zgody innych spadkobierców. Co więcej, nabywcą nie musi być wcale drugi spadkobierca.

Sprzedaż spadku i sprzedaż udziałów w spadku do Skup.io skup udziałów w spadkach

Spadkobierca, który przyjął spadek i chciałby się go pozbyć w prosty sposób, może skorzystać z profesjonalnego skupu udziałów w spadkach Skup.io, który nabywa udziały w spadkach. Sprzedający oraz skup nieruchomości wspólnie określają warunki transakcji, a następnie umowa zbycia spadku zostaje zawarta w kancelarii notarialnej. 

Skup udziałów w spadkach Skup.io to bezpieczna alternatywa dla osób, które posiadają udział w majątku spadkowym lub spadek, w którego skład wchodzi nieruchomość. Zapewniamy pełne wsparcie prawne dla bezpiecznego przebiegu transakcji oraz pomoc naszych specjalistów w załatwieniu niezbędnych formalności. Transakcja realizowana jest sprawnie i w zgodzie z przepisami prawa, a gotówka wypłacana sprzedającemu zawsze w dniu transakcji.

Kiedy sprzedaż udziałów w spadku jest dobrym rozwiązaniem? M.in. gdy:

  • chcemy uniknąć długotrwałego sądowego postępowania spadkowego,
  • nie chcemy zachować spadku, wolimy otrzymać gotówkę,
  • spadek jest obciążony długami,
  • nie dogadujemy się ze współspadkobiercami,
  • nie czerpiemy żadnych korzyści z posiadania udziałów.

Jeśli chcesz pozbyć się odziedziczonego spadku w bezpieczny, bezproblemowy i szybki sposób, porozmawiaj z naszymi specjalistami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc. Nasze wsparcie oraz wycena są zupełnie bezpłatne i niewiążące – zapraszamy do kontaktu!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – uchylenie od skutków prawnych oświadczenia w sprawie spadku

Uchylenie od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku może poskutkować tym, że osoba, która przyjęła spadek, może go odrzucić. Aby to zrobić, należy podjąć stosowne czynności prawne i sądowe.

Jak wspomnieliśmy, uchylenie od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku jest możliwe gdy spadkobierca złożył swoje oświadczenie pod wpływem błędu lub groźby (wady oświadczenia woli). Powyższe ma również zastosowanie, gdy spadkobierca nie złożył żadnego oświadczenia pod wpływem błędu lub groźby.  

Uchylenie od skutków oświadczenia w sprawie spadku nie będzie zatem możliwe w każdym przypadku, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

Błędem oświadczenia woli nie jest to, że spadkobierca nie wiedział, co dokładnie wchodzi w skład spadku, co było następstwem braku zainteresowania i niedołożenia staranności w kwestii poznania składników majątku spadkowego. Należy wykazać, że błąd, przez który spadkobierca złożył wadliwe oświadczenie woli, nie wynikał z jego niestaranności.

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – czy można zrzec się części spadku

Wiemy juz, czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu. A czy można zrzec się części spadku? Niestety, polskie prawo nie przewiduje możliwości częściowego odrzucenia spadku.

Gdy decydujemy się na przyjęcie spadku, stajemy przed trwałą i nierozerwalną decyzją. Oznacza to, że jeśli raz zaakceptujemy przyjęcie spadku, nie możemy wybrać jedynie tych składników majątkowych, które nam odpowiadają a odrzucić długi, których chcemy uniknąć.

Prawo stanowi w tej kwestii jasno – spadkobierca może przyjąć spadek i wszystkie jego aktywa i pasywa, lub odrzucić je w całości. Nie ma możliwości selekcjonowania poszczególnych elementów majątku spadkowego według naszych preferencji.

Warto jednak pamiętać o tym, że do momentu działu spadku, możemy dokonać sprzedaży udziałów w spadku lub ich części, a także przedmiotów wchodzących w skład spadku np. sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jeżeli jednak spadkobierców jest kilku, warto mieć na uwadze, że sprzedaż nieruchomości wymaga zgody wszystkich spadkobierców. 

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu – podsumowanie

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu? Po śmierci spadkodawcy możliwe jest przyjęcie spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) lub jego odrzucenie. Zrzeczenie się dziedziczenia polega na zawarciu umowy notarialnej ze spadkodawcą jeszcze za jego życia. 

Jakie są możliwości pozbycia się spadku po jego przyjęciu? Spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych złożonego wcześniej oświadczenia o przyjęciu spadku lub niezłożenia takiego oświadczenia tylko, gdy spadkobierca działał pod wpływem błędu lub groźby.

Spadkobierca może “zrzec się” swojej części spadku poprzez zawarcie notarialnej umowy zbycia spadku, która przenosi prawa i obowiązki nabyte podczas spadkobrania na inną osobę. Sprzedaż udziału w spadku można zrealizować odpłatnie lub nieodpłatnie, na korzyść drugiego spadkobiercy, ale także innej osoby zainteresowanej nabyciem spadku. Przede wszystkim zajmuje się tym wyspecjalizowany skup udziałów w spadkach Skup.io.

Chęć pozbycia się odziedziczonego spadku może wynikać z przyczyn osobistych czy finansowych. Warto jednak pamiętać, że decyzja o rezygnacji ze spadku powinna być dokładnie przemyślana, tak samo jak przyjęcie majątku spadkowego.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń