Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia27 maja, 2024

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców

termin-na-odrzucenie-spadku-przez-dalszych-spadkobiercow

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców to bardzo ważna kwestia, która może budzić wiele pytań. Odrzucenie spadku może być najlepszym rozwiązaniem, gdy spadkodawca pozostawił długi lub gdy obawiamy się zawiłości związanych z postępowaniem spadkowym.

Ile czasu na decyzję o odrzuceniu spadku ma spadkobierca? W jaki sposób najlepiej odrzucić spadek? Co można zrobić, gdy termin na odrzucenie spadku minie, a spadkobierca nie podejmie odpowiednich działań na czas? Sprawdź, co o odrzuceniu spadku powinien wiedzieć dalszy spadkobierca!

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców – ile czasu na decyzje o odrzuceniu spadku ma spadkobierca  

Chociaż wielu osobom, dziedziczenie spadku kojarzy się z niespodziewanym bogactwem i korzyściami pod postacią nieruchomości czy innych drogocennych przedmiotów, to rzeczywistość najczęściej nie wygląda aż tak kolorowo. Oprócz majątku w spadku możemy przejąć również niespłacone zobowiązania spadkodawcy. Długi to czasami jedyne co pozostawił spadkodawca…

Obawa przed odziedziczeniem długów jest jednym z najważniejszych powodów, dla których decydujemy się spadek odrzucić. Co oznacza odrzucenie spadku? Odrzucenie spadku jest równoznaczne z wyłączeniem z dziedziczenia. Spadkobierca odrzucający spadek nie odziedziczy żadnych aktywów ani też żadnych ewentualnych długów. Jest traktowany tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku.

Może cię zainteresować: Darowizna domu od rodziców 2024

Skutkiem odrzucenia spadku będzie powołanie do spadku dalszych spadkobierców, zgodnie z kolejnością dziedziczenia wskazaną w kodeksie cywilnym

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców to bardzo ważna kwestia. Każdy spadkobierca powołany z testamentu lub z ustawy ma prawo odrzucić spadek, bez względu na powody. Gdy spadkobierca chce odrzucić spadek, musi podjąć odpowiednie działania w określonym czasie. Brak działania ze strony spadkobiercy poskutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Jaki jest więc termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców?

Każdy spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Wbrew pozorom nie jest to zbyt długi czas. Po śmierci spadkodawcy często towarzyszą nam trudne emocje, które nie służą załatwianiu formalności spadkowych. Warto jednak pamiętać o terminie, jakie narzuca nam prawo, bo po jego upływie spadku nie będzie już można odrzucić.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców – jak liczyć 6 miesięcy na odrzucenie spadku

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców to istotna kwestia. Wiemy już, że każdy ze spadkobierców ma 6 miesięcy, aby złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, a termin zaczyna swój bieg od momentu, gdy spadkobierca dowie się o tytule powołania do spadku. Co to właściwie oznacza?

Dla każdego spadkobiercy powyższy 6-miesięczny termin może rozpoczynać się w innym momencie. Dzień “dowiedzenia się” o powołaniu do spadku nie musi być tożsamy z dniem śmierci spadkodawcy! 

Z uwagi na bliskie relacje spadkobierca dziedziczący w pierwszej kolejności (dziecko lub małżonek zmarłego), rzeczywiście może dowiedzieć się o powołaniu do spadku w dniu śmierci spadkodawcy, lecz bywa, że taka osoba dowiaduje się o śmierci spadkodawcy np. kilka dni później – to wtedy zaczynamy liczyć 6 miesięcy.

Jak liczymy termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców?

Dla spadkobierców, którzy dziedziczą w dalszej kolejności, 6-miesięczny termin najczęściej zaczyna swój bieg w momencie, w którym dowiedzieli się oni o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, który dziedziczył przed nimi (istotna jest kolejność dziedziczenia wskazana w kodeksie cywilnym). 

Bardzo ważne jest także to, że spadku nie możemy odrzucić NA ZAŚ, zanim zostaniemy powołani do spadku. W sytuacji, gdy wiemy, że zmarła ciocia miała długi, to jako dalsi spadkobiercy nie możemy złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku od razu. Należy poczekać, aż spadek odrzucą wszystkie osoby, które dziedziczą spadek przed nami, a gdy dowiemy się, że spadkobiercy dziedziczący we wcześniejszej kolejności spadek odrzucili, to zaczyna płynąć nasz 6-miesięczny termin.

Chociaż powyższe zasady są zrozumiałe, to termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców bywa kłopotliwą kwestią, bo taki spadkobierca musi ze złożeniem oświadczenia cierpliwie czekać, aż zostanie powołany do dziedziczenia.

PRZYKŁAD

Pan Bogdan zmarł 27 maja 2023 roku. W chwili śmierci nie miał żony, a jedynie córkę Wandę, która sama miała pełnoletniego syna. Z uwagi na długi, których spłata stanowiłaby duży problem, Pani Wanda odrzuciła spadek u notariusza w dniu 17 lipca 2023 roku. Odrzucenie spadku przez Panią Wandę spowodowało, że powołano do spadku następną osobę według kolejności dziedziczenia, czyli syna Pani Wandy. Termin na odrzucenie spadku dla syna Pani Wandy biegnie od 17 lipca 2023 r. 

jak-liczyc-6-miesiecy-na-odrzucenie-spadku

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców – odrzucenie spadku po terminie

Spadkobierca, który chce odrzucić spadek, musi podjąć odpowiednie czynności w czasie 6-miesięcy, liczonych według zasad wskazanych w powyższym akapicie. Bezczynność spadkobiercy, spowoduje, że spadek zostanie automatycznie przez niego przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza – co to oznacza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi pozostawione przez spadkodawcę do wysokości wartości majątku nabytego w spadku. Jest to pewna ochrona dla spadkobiercy, który wedle zasad, nie powinien stracić na przyjęciu spadku

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może nieść ze sobą pewne problemy. Warto wiedzieć, że o ile wysokość długu będzie ograniczona, o tyle wierzyciel spadkodawcy może dochodzić spłaty z całego majątku spadkobiercy, nie tylko z odziedziczonego majątku! Jeżeli w spadku odziedziczymy dobra, które trudno jest spieniężyć, może zdarzyć się tak, że egzekucji zostanie poddany majątek, który spadkobierca posiadał, zanim odziedziczył spadek.

Czy można odrzucić spadek po terminie?

Możliwe jest uchylenie się od skutków prawnych spowodowanych brakiem złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, lecz tylko w przypadku gdy doszło do wad oświadczenia woli, a więc błędu lub groźby. Spadkobiercę, który chciałby w powyższy sposób odrzucić spadek po terminie, czeka wszczęcie postępowania sądowego. 

Jeżeli odziedziczyliśmy problematyczny spadek, np. zadłużony, którego chętnie wolelibyśmy się pozbyć, lecz minął już czas, w którym było możliwe odrzucenie spadku, warto rozważyć jeszcze jedno rozwiązanie.

Jeśli w skład spadku odziedziczonego przez spadkobiercę wchodzi nieruchomość bądź udział w nieruchomości, to może on zgłosić się do Skup.io skupu nieruchomości ze spadku, który oferuje skuteczną pomoc w problemach dzięki sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu rozwiązaniu zyskujemy możliwość spieniężenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości i spłaty zadłużenia, czy uniknięcia problematycznego podziału wspólnej nieruchomości

Możliwości, jakie proponuje Skup.io spadkobiercom nieruchomości jest wiele, a profesjonaliści prawa i nieruchomości zadbają o znalezienie rozwiązania właściwego do potrzeb spadkobiercy. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców – problematyczny spadek? 

Skup.io oferuje usługi szybkiej sprzedaży nieruchomości ze spadków, co może być idealnym wyjściem z wielu trudnych sytuacji. Gdy termin na odrzucenie spadku minął, a my jako spadkobiercy doświadczamy problemów związanych z odziedziczonymi długami lub kłótniami o odziedziczony majątek z pozostałymi spadkobiercami, to rozwiązaniem może okazać się sprzedaż udziałów w spadku lub sprzedaż udziałów w nieruchomości odziedziczonej w spadku.

Korzystając z pomocy Skup.io, możesz uniknąć stresu i sporów ze współspadkobiercami, oraz długotrwałego postępowania spadkowego. Firma specjalizuje się w szybkiej i bezproblemowej sprzedaży nieruchomości na terenie całej Polski, oferując bezpieczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych okoliczności.

Nie możesz dogadać się ze współspadkobiercami? Odziedziczony spadek zawiera długi? Skup.io to ciekawe rozwiązanie dla osób borykających się z problemami natury prawnej czy finansowej po przejęciu niechcianego majątku. Poznaj nasze usługi: skup udziałów w spadku oraz skup udziałów w nieruchomościach. Już dziś porozmawiaj z naszymi konsultantami o możliwości sprzedaży spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość!

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców – jak odrzucić spadek 

Zarówno osoba dziedzicząca z mocy prawa, jak i ta wybrana samodzielnie przez spadkodawcę (dziedziczenie testamentowe), może zdecydować się na odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca nie odziedziczy majątku, ale też będzie też wolny od wszelkich obciążeń pozostawionych przez spadkodawcę.

Jeśli spadkobierca nie chce przyjąć spadku, musi podjąć pewne kroki – złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie albo u notariusza. Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców jak i tych dziedziczących w pierwszej kolejności wynosi ścisłe 6 miesięcy.

Odrzucenie spadku u notariusza bardzo szybki, prosty proces. Wystarczy, że spadkobierca zbierze wymagane dokumenty i uda się do dowolnego notariusza na umówione wcześniej spotkanie. Podczas wizyty składane jest oświadczenie o odrzuceniu spadku w formie aktu notarialnego. Czynność notarialna może kosztować maksymalnie 50 zł (plus opłata za odpis aktu w wysokości 6 zł za każdą stronę).

Jeśli spadkobierca chce odrzucić spadek przed sądem, musi złożyć wniosek do właściwego dla niego Sądu Rejonowego. Warto wiedzieć, że można zrobić to nawet na dzień przed upływem 6-miesięcznego terminu na odrzucenie spadku. Trzeba również dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do sądu. Następnie sąd ustali termin posiedzenia, na które spadkobierca musi dotrzeć, aby złożyć oświadczenie. 

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców – odrzucenie spadku przez osobę małoletnią 

Odrzucenie spadku przez osobę małoletnią wiąże się z pewnymi specyficznymi kwestiami, które wymagają szczególnej uwagi. Zgodnie z polskim prawem, osoba niepełnoletnia również może odrzucić spadek, jednak dokonuje tego za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego.

Przedstawicielem ustawowym małoletniego może być rodzic lub opiekun prawny. To właśnie ta osoba podejmuje decyzję w imieniu dziecka dotyczącą odrzucenia spadku.

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców, którymi są małoletnie dzieci, jest taki sam jak dla każdego spadkobiercy i wynosi 6 miesięcy.

Po zmianie przepisów w roku 2023, odrzucenie spadku przez małoletniego stało się prostsze. Według przepisów, jeżeli małoletnie dziecko zostało powołane do dziedziczenia na skutek odrzucenia spadku przez jego rodzica, to odrzucenie spadku, którego dokonuje się za zgodą obydwu rodziców lub wspólnie przez rodziców NIE WYMAGA uprzedniego uzyskania pozwolenia na taką czynność od sądu opiekuńczego. 

Przed zmianą przepisów, odrzucenie spadku przez małoletniego wymagało zgody sądu opiekuńczego. 

Kiedy zgoda sądu opiekuńczego będzie nadal wymagana?

Jeżeli jednak małoletnie dziecko dziedziczy obok rodzica (spadek po jednym z rodziców), rodzice nie mogą porozumieć się w kwestii odrzucenia spadku przez dziecko, lub gdy spadku nie odrzucą inni zstępni rodziców, to zgoda sądu BĘDZIE WYMAGANA. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców – kiedy warto odrzucić spadek

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców, to 6-miesięczny okres czasu, który rozpoczyna bieg najczęściej, w momencie gdy spadkobierca dowie się, że osoby dziedziczące bezpośrednio przed nim odrzuciły spadek. 

Kiedy warto zdecydować się na odrzucenie spadku? To pytanie często nurtuje dalszych spadkobierców, którzy stają przed wyborem, czy przyjąć, czy też odrzucić spadek. Zazwyczaj gdy dowiadujemy się, że spadek został odrzucony przez innych krewnych, możemy spodziewać się problemów. Gdyby spadek zawierał drogocenne aktywa, poprzedni spadkobiercy z dużym prawdopodobieństwem sami by go przyjęli.

Istnieje wiele sytuacji, w których lepiej jest podjąć decyzję o odrzuceniu spadku. Po pierwsze, gdy majątek spadkowy obciążony jest znacznymi długami. Przyjęcie takiego spadku mogłoby przynieść więcej problemów niż korzyści. Oczywiście, gdy w skład spadku wchodzą nieznaczne długi, czasami jego przyjęcie i spłata zadłużenia wciąż mogłaby poskutkować pozostawieniem części majątku po spadkodawcy dla siebie, lecz gdy długi są bardzo duże, a nawet przewyższają wartość aktywów spadkowych, właściwe wydaje się odrzucenie spadku.

Może cię zainteresować: Spadek po dziadku – nieruchomośćKolejnym powodem może być konflikt rodzinny związany z dziedziczeniem. Relacje między członkami rodziny mogą układać się różnie i nie zawsze pożądaną sytuacją jest współwłasność majątku z wieloma innymi osobami. Wspólne zarządzanie majątkiem jest bardzo trudne, a w przypadku braku porozumienia i sytuacji spornych rozwiązanie konfliktów możliwe jest w postępowaniu sądowym.

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców – podsumowanie

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców wynosi 6-miesięcy od momentu, w którym dalszy spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku – najczęściej jest to moment, w którym dalsi spadkobiercy dowiadują się o odrzuceniu spadku przez osoby powołane do dziedziczenia przed nimi. 

Ważne jest, aby każdy spadkobierca był świadomy czasu, jaki ma na podjęcie decyzji dotyczącej odrzucenia spadku, bo po upływie tego czasu, spadku nie będzie można odrzucić. Warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem w przypadku problemów.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń