Dział spadku nieruchomość - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia9 stycznia, 2024

Dział spadku nieruchomość

dzial-spadku-nieruchomosc

Dział spadku nieruchomość 

Nieruchomość po zmarłym właścicielu dziedziczą jego spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, gdy zmarły pozostawił swoją ostatnią wolę. Kilku spadkobierców nieruchomości posiada udziały w nieruchomości, która jest przedmiotem współwłasności.

Jednym ze sposobów, aby zakończyć współwłasność, spowodowaną przez spadkobranie jest dział spadku.

Dział spadku nieruchomość – co oznacza i jak wpływa na spadkobierców? Jakie są różnice między notarialnym a sądowym działem spadku? Czy taki podział jest konieczny? A może istnieje lepsze, alternatywne rozwiązanie dla spadkobierców wspólnej nieruchomości? Na te i inne kwestie odpowiedź znajdziesz poniżej, więc zapraszamy do lektury!

Dział spadku nieruchomość – co oznacza dział spadku dla spadkobiercy 

Dział spadku nieruchomość. To pojęcie, które często pojawia się w kontekście dziedziczenia. Co dokładnie oznacza ten termin?

Wspólność majątku spadkowego między spadkobiercami, powoduje, że każdy spadkobierca ma określony udział w każdym składniku wchodzącym w skład spadku, a więc także w nieruchomości. Każdy spadkobierca może współposiadać i korzystać ze wspólnej nieruchomości, lecz nie naruszając tych samych praw przysługujących pozostałym spadkobiercom. 

Współwłasność może utrudniać zarządzanie odziedziczoną nieruchomością, bo ilu współwłaścicieli tyle pomysłów na nieruchomość. Często zdarzają się spory, a wspólne, zgodne korzystanie z jednej nieruchomości, wcale nie jest takie proste.

Dział spadku to nic innego jak podział dóbr pozostawionych przez zmarłego między jego następców i zniesienie panującej współwłasności. Może on zostać ustalony umownie lub poprzez postępowanie sądowe.

W przypadku wspólnej nieruchomości, dział spadku może spowodować, że nieruchomość przypadnie na wyłączność jednemu ze spadkobierców.

Notarialny dział spadku można przeprowadzić wtedy, gdy spadkobiercy mają zgodny plan na podział odziedziczonego majątku. Sądowy dział spadku również można przeprowadzić gdy spadkobiercy przedstawiają zgodny plan podziału, ale przede wszystkim wtedy, gdy między spadkobiercami panuje niezgoda, co do sposobu podziału majątku po zmarłym. 

Dział spadku nieruchomość – jak go przeprowadzić?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dział spadku nieruchomość – notarialny dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość

Notarialny dział spadku to jedna z możliwości podziału majątku po zmarłym. Taki podział zwany jest umownym, bo polega na zawarciu umowy między spadkobiercami – gdy chodzi o podział nieruchomości ze spadku, umowa koniecznie powinna zostać zawarta u notariusza. 

Umowny dział spadku zazwyczaj obejmuje wszystkie składniki majątku po zmarłym, nie tylko nieruchomości, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać częściowego działu spadku u notariusza i podzielić jedynie te przedmioty, co do podziału których spadkobiercy są zgodni. 

Notarialny dział spadku nieruchomość – kiedy można przeprowadzić? Tylko wtedy, gdy spadkobiercy wypracowali pełne porozumienie co do sposobu i warunków podziału nieruchomości. Oznacza to, że wszyscy muszą akceptować np. to, że nieruchomość przejmie na własność jeden z nich, i godzą się na wysokość kwoty spłaty ich udziałów.

Spadkobiercy będą musieli ponieść koszty taksy notarialnej oraz koszty uzyskania dokumentów i zaświadczeń niezbędnych dla notariusza. Dział spadku w kancelarii notarialnej jest szybkim sposobem na podział nieruchomości ze spadku. Wystarczy, że spadkobiercy przekażą dokumenty notariuszowi i umówią wizytę. 

Jeżeli z pewnych powodów, droga notarialna zostanie wykluczona, każdy jeden spadkobierca ma prawo żądać przeprowadzenia działu spadku w sądzie.

Dział spadku nieruchomość – sądowy dział spadku

Dział spadku nieruchomość – kiedy skierować sprawę do sądu? Zawsze, gdy spadkobiercy toczą spory i nie mogą porozumieć się co do sposobu podziału nieruchomości. Drogę sądową mogą również wybrać Ci spadkobiercy, którzy przedstawiają zgodny pogląd na podział. 

Aby sprawa została rozpatrzona, należy przedłożyć do sądu wszystkie wymagane w sprawie dokumenty. Spadkobiercy stawiają się na rozprawie, aby złożyć niezbędne wyjaśnienia, być przesłuchanym w sprawie, przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Często powoływani są biegli, np. gdy spadkobiercy różnie oceniają wartość spornej nieruchomości.

Sąd analizuje wszystkie dostępne dowody oraz roszczenia każdego ze spadkobierców i podejmuje decyzję dotyczącą ostatecznego podziału nieruchomości.

Dział spadku nieruchomość. Sąd może przyznać nieruchomość jednemu ze spadkobierców, i zobowiązać go do spłaty pozostałych. Jeżeli jest to możliwe, może też podzielić nieruchomość w naturze stosownie do udziałów spadkobierców. Ostatecznie, gdy nie są możliwe dwie powyższe metody, nieruchomość może zostać sprzedana na aukcji komorniczej, co pociąga za sobą dodatkowe koszty i jest najmniej korzystną opcją.

Sądowy dział spadku może być bardzo czasochłonnym i kosztownym procesem. W skomplikowanych sprawach i gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, sąd wyznacza wiele rozpraw, często z wielomiesięcznymi przerwami spowodowanymi znacznym obłożeniem sądów, zanim sprawa dojdzie do końca. Takie postępowania sądowe często trwają lata.

Wiele osób unika tego rozwiązania ze względu na negatywny wpływ na relacje rodzinne oraz wysokie koszty prawne związane z prowadzeniem sprawy przed sądem. Często niezbędna jest pomoc adwokata w sprawie. 

sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci-nabytej-w-drodze-spadku

Dział spadku nieruchomość – czy dział spadku jest konieczny

Podział majątku po zmarłym to niezwykle delikatna sprawa. Często rodzi wiele stresu, i powoduje spory w gronie najbliższej rodziny. Czy taki podział jest zawsze niezbędny? Czy dział spadku jest konieczny?

Właściwie, przeprowadzenie działu spadku nie jest obowiązkowe ani konieczne. Nie ma żadnych kar za brak przeprowadzenia działu spadku, ani żadnych terminów, które wyznaczają ramy czasowe dotyczące tego, kiedy można dokonać działu. Dział spadku można przeprowadzić w dowolnym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Bardzo często bywa tak, że spadkobiercom nie zależy na uregulowaniu kwestii własności majątku spadkowego i nie podejmują się żadnych czynności nawet przez dziesiątki lat. Spadkobiercy często długo trwają we współwłasności jeżeli potrafią porozumieć się w kwestii zarządu nad nieruchomością (remontów, korzystania z nieruchomości, opłat).

Dział spadku może być jednak konieczny, gdy pojawiają się konflikty na tle własności, zarządzania czy korzystania ze wspólnej nieruchomości. Warto pamiętać, że do działu spadku w sądzie może dojść już na wniosek jednego spadkobiercy. 

Dział spadku nieruchomość, czy postępowanie jest konieczne? Odpowiedź na to pytanie może być więc różna, ponieważ wszystko zależy od konkretnej sytuacji oraz stosunków panujących między spadkobiercami. Kiedy szczególnie warto rozważyć przeprowadzenie postępowania o dział spadku?

Dział spadku nieruchomość – kiedy podział wspólnej nieruchomości może być dobrym rozwiązaniem

Podział wspólnej nieruchomości może być korzystnym rozwiązaniem w wielu przypadkach. Przede wszystkim gdy spadkobiercy nie są zgodni co do sposobu jej użytkowania lub zarządzania.

Często zdarza się, że różne osoby mają odmienny pomysł na wykorzystanie danej nieruchomości – sprzedać, zamieszkać w niej, czy przeznaczyć pod wynajem. Współwłasność utrudnia podejmowanie jednogłośnych decyzji, a dział spadku może sprawić, że nieruchomość zostanie przyznana jednej osobie na wyłączność, co zdecydowanie ułatwi dysponowanie lokalem. 

Dział spadku nieruchomość. Postępowanie można przeprowadzić też wtedy, gdy współwłasność powoduje problemy np. gdy tylko jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, gdy spadkobierca nie płaci rachunków. Dział spadku pozwala spadkobiercom na finalne rozliczenie się i zakończenie współwłasności.

Poza tym należy mieć na uwadze, że przed przeprowadzeniem działu spadku, wierzyciele zmarłego spadkodawcy mogą żądać spłaty pełnej kwoty długu od każdego ze spadkobierców. Po dokonaniu działu spadku, każdy spadkobierca jest odpowiedzialny za dług do wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału.

W toku działu spadku można stać się wyłącznym właścicielem nieruchomości i zarządzać nią wedle swojego uznania, bez konieczności współpracy ze spadkobiercami. 

Jakie są minusy przeprowadzania działu spadku? Jeżeli spadkobiercy są skłóceni, postępowanie przed sądem może trwać wiele miesięcy lub lat. Sprawy sądowe bywają także stresujące i niosą ze sobą koszty. Również w wielu przypadkach spadkobiercy woleliby uniknąć konieczności stawania przed sądem z bliską rodziną. 

Dział spadku nieruchomość – alternatywą sprzedaż udziałów w nieruchomości lub całej nieruchomości

Przeprowadzając dział spadku nieruchomość zostanie podzielona, a współwłasność zakończy się. Czy istnieje inny sposób na wyjście ze współwłasności bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym? Tak, nawet jeżeli notarialny dział spadku nie będzie możliwy do zrealizowania, spadkobierca może sprzedać własne udziały w nieruchomości i uniknąć problemów ze współwłasnością. 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości, polega na sprzedaży odziedziczonych udziałów zainteresowanemu nabywcy. Współwłaściciel może dowolnie rozporządzać udziałem w nieruchomości, także sprzedać udział w nieruchomości bez konieczności informowania innych o sprzedaży. 

Jest to ciekawa opcja dająca możliwość łatwego wyjścia ze współwłasności, uniknięcia skomplikowanego podziału nieruchomości i wszelkich sporów dotyczących jej użytkowania czy zarządzania.

Sprzedaż należy sfinalizować u notariusza, zupełnie tak jak w przypadku sprzedaży całej nieruchomości. W ten sposób można bez problemu sprzedać udział w mieszkaniu, domu, garażu, kamienicy itd. Nabywcą nie musi być wcale drugi spadkobierca, a każda osoba, która zechce nabyć udziały w nieruchomości. 

Jak łatwo i szybko sprzedać odziedziczone udziały w nieruchomości? 

Doskonałym sposobem na sprawną sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku jest Skup.io skup nieruchomości.

Skup.io zapewni Ci bezpieczną transakcję pod okiem specjalistów prawa i nieruchomości. Jesteśmy bezpośrednim nabywcą, a więc nie narażamy sprzedającego na dodatkowe koszty, ani długi czas oczekiwania na realizację sprzedaży i uzyskanie gotówki ze sprzedaży.

Działamy szybko, wspieramy sprzedającego w każdym aspekcie (m.in. pomagamy w formalnościach, organizujemy niezbędne dokumenty, przeprowadzamy bezpieczną sprzedaż na odległość, pomagamy prawnie w przypadku wszelkich problemów), służymy poradą i jesteśmy w stałym kontakcie ze sprzedającym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości i sporządzą wycenę udziału w nieruchomości. To nic nie kosztuje – już dziś sprawdź jak szybko i bezproblemowo sprzedać udział w nieruchomości!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dział spadku nieruchomość – najpierw stwierdzenie nabycia spadku

Zarówno sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku jak i dział spadku nie obędą się bez wcześniejszego stwierdzenia nabycia spadku. Bez tego, spadkobiercy nie będą mogli swobodnie dysponować majątkiem po zmarłym, ani go podzielić. Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

Spadkobiercy mogą potwierdzić swoje prawa do spadku, składając wniosek do sądu lub korzystając z usług notariusza. 

Notarialne potwierdzenie praw do spadku będzie możliwe, gdy wszyscy spadkobiercy stawią się u notariusza, i nie będzie żadnych niejasności co do kręgu osób dziedziczących spadek. Notariusz najpierw sporządzi protokół dziedziczenia, a następnie na jego podstawie, oraz innych dostarczonych dokumentów spadkobiercy uzyskają akt poświadczenia dziedziczenia.

Potwierdzenie dziedziczenia drogą notarialną jest proste i szybkie (formalności załatwia się już podczas jednej wizyty), lecz wymaga bezwzględnej obecności wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych.

Można także wybrać drogę sądową, którą wieńczy uzyskanie postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Sąd wyznaczy rozprawę, na której rozpatrzy sprawę, na wniosek choćby jednego spadkobiercy. Możliwe jest, aby tylko jeden spadkobierca stawił się osobiście na takiej rozprawie i złożył zapewnienie spadkowe. Pozostali zostaną powiadomieni, lecz nie muszą być obecni. 

Uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie jest jednak natychmiastowe. Zanim sąd wyznaczy termin rozprawy, może minąć kilka miesięcy. W szczególnie trudnych sprawach postępowania takie mogą trwać nawet kilka lat.

Stwierdzenie nabycia spadku służy jedynie formalnemu potwierdzeniu, tego kto dziedziczy oraz w jakim ułamku.

Dział spadku nieruchomość. Aby móc przeprowadzić procedurę podziału majątku po zmarłym należy dysponować jednym z dwóch wyżej wskazanych dokumentów potwierdzających nabycie spadku. Dokument jest niezbędny także w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dział spadku nieruchomość – podsumowanie

Dział spadku nieruchomości – o czym należy pamiętać? Celem procedury działu spadku jest podział dóbr po zmarłym między spadkobierców. Dział spadku może być umowny lub sądowy, zależnie od wyboru i sytuacji spadkobierców


Umowny dział spadku, który ma na celu podział nieruchomości ze spadku, wymaga sporządzenia aktu notarialnego i zgody wszystkich spadkobierców co do sposobu i warunków podziału nieruchomości.Natomiast na sądowy dział spadku można zdecydować się też wtedy, gdy nie można osiągnąć porozumienia między spadkobiercami lub występują inne problemy natury prawnej. W takiej sytuacji to sąd podejmuje decyzję dotyczącą podziału nieruchomości.

Warto wspomnieć, że dział spadku nie zawsze jest konieczny i w praktyce często bywa tak, że nie jest przeprowadzany przez wiele lat. Dział spadku powinien być poprzedzony stwierdzeniem nabycia spadku przez spadkobierców.

Alternatywą dla postępowania sądowego i notarialnego jest sprzedaż udziałów w spadku. To ciekawa możliwość dla tych spadkobierców, którzy nie potrafią się dogadać ze współwłaścicielami nieruchomości, chcą uniknąć postępowania w sądzie i szybko wyjść ze współwłasności spowodowanej spadkobraniem. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń