Kto dziedziczy po bracie? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia5 czerwca, 2024

Kto dziedziczy po bracie?

kto-dziedziczy-po-bracie

Kto dziedziczy po bracie? Przepisy prawa spadkowego obowiązującego w Polsce z góry określają hierarchię spadkobierców, którzy dojdą do dziedziczenia po spadkodawcy. Jednakże powyższe dziedziczenie zwane ustawowym, ustępuje miejsca dziedziczeniu testamentowemu – gdy zmarły sporządzi testament, to jego zapisy uznaje się za ważniejsze. 

Co trzeba wiedzieć o spadkobraniu? Kto dziedziczy po bracie? Kiedy do dziedziczenia może dojść rodzeństwo? Kto odziedziczy mieszkanie brata? Co zrobić, jeżeli spadek jest zadłużony? Czy rodzeństwu przysługuje zachowek? 

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące dziedziczenia spadku po bracie.

Kto dziedziczy po bracie – testament i dziedziczenie ustawowe

Jeżeli brat zdecyduje się za życia sporządzić testament, może w nim samodzielnie określić swoich spadkobierców oraz sposób podziału majątku. Kto dziedziczy po bracie z testamentu? Dzięki testamentowi brat, może wskazać jako spadkobiercę zupełnie dowolną osobę, niekoniecznie z nim spokrewnioną np. przyjaciela, partnerkę, z którą nie zawarł związku małżeńskiego.

Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że gdy zmarły sporządził ważny testament, to jego zapisy bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności, a do dziedziczenia ustawowego nie dochodzi.

Może cię zainteresować: Jak wymeldować kogoś z mieszkania?

Kto dziedziczy po bracie, zgodnie z przepisami prawa spadkowego, czyli z ustawy?

Dziedziczenie ustawowe przewiduje konkretne zasady dotyczące podziału spadku między członków rodziny. W zależności od sytuacji mogą być to rodzice, małżonek, dzieci zmarłego brata, a w niektórych przypadkach również inni członkowie rodziny. 

Według przepisów powołanymi do dziedziczenia w pierwszej kolejności są małżonka oraz dzieci zmarłego. Dziedziczą oni w równych częściach, lecz część małżonki nie może być mniejsza niż 1/4. Jeżeli małżeństwo nie miało dzieci, to spadek odziedziczy małżonka wraz z rodzicami zmarłego w odpowiednich proporcjach – małżonka 1/2 spadku, rodzice po 1/4 spadku. Jeśli zmarły nie miał małżonki, dziedziczą tylko rodzice.

Kolejno, do dziedziczenia może dojść rodzeństwo zmarłego brata. Jeżeli nie żyje jedno z rodziców lub oboje, to do spadku powołane zostaje rodzeństwo zmarłego. W dalszej kolejności do dziedziczenia mogą dojść: dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie i ostatecznie Gmina lub Skarb Państwa.

To, kto dziedziczy po bracie, zależy od sytuacji rodzinnej osoby zmarłej

1. Kto dziedziczy po bracie – kto dziedziczy spadek po bezdzietnym bracie

Kto dziedziczy po bracie, który nie miał potomków? Jeżeli zmarły nie miał dzieci, to jego majątek dziedziczą rodzice oraz małżonek. W sytuacji, gdy brat nie był w związku małżeńskim, to spadek dziedziczą tylko rodzice w równych częściach. W przypadku gdy jeden z rodziców lub oboje nie żyją w momencie otwarcia spadku po bracie, lub odrzucą spadek, to do dziedziczenia dojdzie rodzeństwo.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

2. Kto dziedziczy po bracie – spadek po bracie, który ma dzieci

Kto dziedziczy po bracie, który ma dzieci? Według przepisów spadek w pierwszej kolejności dziedziczy małżonka wraz z dziećmi w częściach równych, przy czym część spadku małżonki nie może być mniejsza niż 1/4. Jeżeli brat w momencie śmierci nie miał żony (był po rozwodzie lub był wdowcem) to cały spadek dziedziczą dzieci. Dopóki żyje choć jedno dziecko spadkodawcy, to do dziedziczenia nie dojdą następni w kolejności spadkobiercy. 

Co istotne, dziedziczą wszystkie dzieci spadkodawcy, bez znaczenia pozostaje fakt, czy dziecko pochodzi z aktualnego małżeństwa, poprzedniego czy też ze związku pozamałżeńskiego. Także dzieci adoptowane, dziedziczą na takich samych zasadach jak dziecko biologiczne. Jeżeli więc brat miał dziecko lub dzieci ze związku nieformalnego, i w momencie śmierci nie miał żony, to właśnie dzieci odziedziczą jego majątek w częściach równych. 

Jeżeli jedno z dzieci brata nie żyje w momencie śmierci swojego rodzica, to część spadku, która przypadałaby temu dziecku, będzie z kolei dzielona między jego potomków, czyli wnuki brata. 

3. Kto dziedziczy po bracie – czy rodzeństwo dziedziczy po bracie

Równie często co pytanie: kto dziedziczy po bracie, pada inne – czy rodzeństwo dziedziczy po bracie? Rodzeństwo jak najbardziej może dojść do dziedziczenia po swoim bracie, natomiast brat i siostra nie należą do grupy osób dziedziczących w pierwszej kolejności, toteż muszą zajść odpowiednie okoliczności, aby do dziedziczenia zostało powołane rodzeństwo.

Rodzeństwo dziedziczy po bracie wtedy, gdy zmarły nie miał dzieci, i nie żyje jedno z rodziców, bądź oboje. W takim przypadku spadek, który należałby się rodzicom, przypadnie rodzeństwu zmarłego w częściach równych.

Innym przypadkiem, kiedy rodzeństwo dziedziczy po bracie, będzie sytuacja kiedy wszyscy spadkobiercy dziedziczący przed nimi, odrzucą spadek. 

Kto dziedziczy po bracie – kto dziedziczy długi po bracie 

Nierzadko zdarza się, że po śmierci spadkodawcy pozostają jego niespłacone zobowiązania. Długi po śmierci spadkodawcy są dziedziczone, tak samo jak aktywa, czyli nieruchomości, samochody czy oszczędności. Kto dziedziczy po bracie różnego rodzaju zadłużenia? Odpowiedź jest prosta, są to jego spadkobiercy.

Ten, kto zostaje spadkobiercą, jest odpowiedzialny za majątek oraz niespłacone zobowiązania spadkodawcy. Zadłużenia w spadku, często są powodem, tego, że spadkobiercy nie chcą dziedziczyć po bliskim krewnym. Warto więc pamiętać o tym, że każdy spadkobierca ma wolną rękę, co do decyzji, czy spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Przyjmując spadek, nabywasz nie tylko majątek zmarłego brata, ale również ewentualne zobowiązania finansowe. Odrzucając spadek, rezygnujesz zarówno z aktywów jak i pasywów pozostawionych przez brata. Podjęcie decyzji dotyczącej dziedziczenia powinno być więc przemyślane i rozważane indywidualnie przez każdego potencjalnego spadkobiercę. Ważne jest dokładne zapoznanie się ze stanem majątkowym oraz zadłużeniem pozostawionym przez brata przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Spadkobierca ma prawo samodzielnie zadecydować o losach dziedziczonego majątku. Spadkobierca może:

  • odrzucić spadek w całości, tym samym pozbyć się wszelkich obciążeń, lecz utracić prawo do majątku pozostawionego przez spadkodawcę,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości wartości odziedziczonego spadku,
  • przyjąć spadek wprost z pełną odpowiedzialnością za długi.

Jeżeli spadkobierca chciałby odrzucić spadek lub przyjąć go wprost, to musi podjąć odpowiednie czynności – złożyć oświadczenie w sądzie lub u notariusza – w ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku. Po upływie 6 miesięcy spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. 

czy-rodzenstwo-dziedziczy-po-bracie

Kto dziedziczy po bracie – jak załatwić spadek po bracie

Wiemy już, kto dziedziczy po bracie w konkretnych przypadkach, lecz warto dodać kilka słów o tym, jakie formalności czekają na jego spadkobierców. 

Jak załatwić spadek po bracie? Po pierwsze każdy spadkobierca ma prawo zadecydować, czy w ogóle chce dziedziczyć po zmarłym bracie. Dziedziczenie może nie być pożądane, gdy spadkobierca wie o długach spadkodawcy, lub gdy obawia się współwłasności i podziału spadku, gdy dziedziczy wiele osób jednocześnie i każdy ma niewielką część spadku. 

Po przyjęciu spadku przez spadkobierców można rozpocząć postępowanie spadkowe.

Aby móc w pełni dysponować dobrami pozostawionymi w spadku przez brata, trzeba będzie potwierdzić swoje prawa do spadku. Takie formalne potwierdzenie można uzyskać wszczynając sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, lub udając się do notariusza, który sporządzi akt poświadzczenia dziedziczenia.

Droga sądowa i droga notarialna poskutkują uzyskaniem dokumentów, potwierdzających to, kto dziedziczy po bracie oraz w jakiej części.

Po dokonaniu nabycia spadku spadkobiercy mogą następnie podzielić spadek, aby zakończyć współwłasność, która powstała przez spadkobranie. Dział spadku może być umowny, jeżeli spadkobiercy potrafią dogadać się, w kwestii podziału dóbr po osobie zmarłej. Jeżeli zaś, występują jakiekolwiek spory i nieporozumienia, dział spadku może odbyć się w sądzie. 

Kto dziedziczy po bracie mieszkanie? Co powinni wiedzieć współwłaściciele nieruchomości?

W skład spadku po bliskiej osobie często wchodzą nieruchomości, które stanowią bardzo cenny element pod względem wartości i sentymentu. Kto dziedziczy po bracie nieruchomości? Jeżeli brat nie pozostawił testamentu, to osobami dziedziczącymi spadek wraz z domem czy mieszkaniem należącym do zmarłego, będą jego spadkobiercy ustawowi.

Brat może sam wskazać w testamencie osobę lub osoby, które odziedziczą dokładnie ten składnik jego majątku

Dziedziczenie może sprawić, że mieszkanie lub dom po śmierci brata przypadnie kilku osobom i będzie przedmiotem współwłasności. Spadkobiercy posiadający udziały w nieruchomości, będą współodpowiedzialni za opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości – współwłaściciele płacą je proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów. 

W ten sam sposób rozlicza się wszelkie przychody, jakie nieruchomość generuje. Spadkobiercy są zobowiązani wspólnie podejmować decyzje dotyczące nieruchomości. W porozumieniu mogą ustalić sposób wykorzystania nieruchomości, a jeżeli w gronie spadkobierców dochodzi do sporów, których nie można zażegnać rozmową, można zwrócić się do sądu, aby rozstrzygnął problematyczną kwestię lub zniósł współwłasność, i definitywnie zakończył wszelkie problemy.

Jeżeli między spadkobiercami nieruchomości, dochodzi do powtarzających się konfliktów, lub współwłasność jest w jakimś stopniu problematyczna, to spadkobiercy mogą poradzić sobie na kilka sposobów.

  • Jeden ze spadkobierców, może stać się wyłącznym właścicielem nieruchomości, spłacając udziały pozostałych spadkobierców.
  • Spadkobiercy mogą podjąć decyzję o wspólnej sprzedaży nieruchomości za ustaloną kwotę. W ten sposób można pozbyć się wszelkich problemów i sprawiedliwie podzielić zyskiem, odpowiednio do posiadanych udziałów.
  • W przypadku sporów, kłótni i braku możliwości załagodzenia sytuacji samodzielnie przez spadkobierców, każdy z nich ma prawo do wszczęcia postępowania sądowego, które doprowadzi do rozwiązania współwłasności przez sąd.
  • Każdy współwłaściciel może sprzedać swoją część nieruchomości indywidualnie i w ten sposób pozbyć się problemów bez angażowania się w kosztowne i długie procesy sądowe. Sprzedaż udziałów w nieruchomości to często najwygodniejsze i najszybsze rozwiązanie problemów ze współwłasnością.

Jeżeli jesteś spadkobiercą i odziedziczyłeś udział w nieruchomości, który chciałbyś sprawnie sprzedać, to Skup nieruchomości ze spadków Skup.io jest rozwiązaniem właśnie dla Ciebie.

Skup.io oferuje bezpieczną i szybką sprzedaż nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach nabytych w drodze spadku. Zapewniamy pomoc prawną oraz wsparcie specjalistów prawa. Nie obciążamy sprzedającego kosztami transakcyjnymi ani kosztami wsparcia niezbędnych specjalistów. Transakcja jest przeprowadzana bezpośrednio do skupu nieruchomości, co skutkuje najszybszą sprzedażą bez pośredników i wypłatą gotówki od razu przy podpisaniu aktu notarialnego.

Może cię zainteresować: Mieszkanie darowizna od dziadków 2024

Szukasz sposobu, aby sprzedać udział w nieruchomości korzystnie i bez problemów? Porozmawiaj z ekspertami Skup.io, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania oraz bezpłatnie wycenią nieruchomość na sprzedaż już w 24 godziny. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto dziedziczy po bracie – komu przysługuje zachowek po bracie

Zachowek to rekompensata pieniężna, na którą mogą liczyć osoby z najbliższego grona spadkodawcy pominięte w testamencie. Tacy pokrzywdzeni spadkobiercy, którzy nabyliby spadek gdyby doszło do dziedziczenia z ustawy, mogą żądać pewnej sumy pieniężnej wynoszącej najczęściej 1/2 wartości spadku, jaką otrzymaliby gdyby nie było testamentu.

Kto jest uprawniony do żądania zachowku? Osoby najbliższe wskazane w przepisach prawa to: 

  • zstępni – czyli dzieci, wnuki
  • małżonek,
  • rodzice.

Oznacza to, że według przepisów prawa, rodzeństwo nie jest uprawnione do żądania zachowku po bracie. 

Kto dziedziczy po bracie – podsumowanie

To, kto dziedziczy po bracie, zależeć będzie od tego, czy brat pozostawił swoją ostatnią wolę w formie testamentu. Jeżeli tak, spadek przypadnie osobom, które samodzielnie wskazał spadkodawca. Za pomocą testamentu, można przekazać spadek nie tylko krewnym, ale także obcym osobom, z którymi nie łączyły brata więzy krwi -np.  partnerka, opiekun, przyjaciel. 

Jeżeli nie było testamentu, to obowiązuje hierarchia spadkobierców wskazana w Kodeksie cywilnym. W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek oraz dzieci zmarłego. 

FAQ

Czy rodzeństwo może dziedziczyć po bracie, gdy nie było testamentu? 

Tak, rodzeństwo dziedziczy po bracie wtedy, gdy brat nie miał dzieci, a jedno z rodziców lub oboje nie żyją. 

Kto dziedziczy po bracie, który ma dzieci?

Jeżeli brat w momencie śmierci miał żonę, to żona wraz z dziećmi dziedziczą w równych częściach. Jeżeli brat nie żył w związku małżeńskim, dziedziczą tylko dzieci. Jeżeli żyje chociaż jedno dziecko spadkodawcy, nie dojdą do dziedziczenia kolejne osoby. 

Jak załatwić spadek po bracie?

W pierwszej kolejności spadkobierca decyduje czy chce spadek przyjąć, czy też nie – ma na to ograniczony czas 6 miesięcy. Następnie spadkobiercy mogą dokonać stwierdzenia nabycia spadku, a dopiero później mają możliwość wszcząć procedurę, jaką jest dział spadku. 

 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń