Komornik zajął mieszkanie co robić? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia6 grudnia, 2023

Komornik zajął mieszkanie co robić?

komornik-zajal-mieszkanie-co-robic

Utrata płynności finansowej, a następnie rosnące zadłużenie mogą sprawić, że osoba zadłużona zostanie poddana procedurze przymusowej spłaty należności – egzekucji. Komornik zajął mieszkanie co robić?

Co oznacza zajęcie komornicze nieruchomości? Czy wobec prowadzonej egzekucji z nieruchomości dłużnik może jeszcze coś zrobić? Czy można sprzedać nieruchomość samodzielnie, gdy została ona zajęta przez komornika?

Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Komornik zajął mieszkanie co robić – kiedy komornik może zająć mieszkanie za długi

Kiedy komornik może zająć mieszkanie? Wiele osób, zastanawia się, czy w ich przypadku zajęcie nieruchomości jest zasadne. Warto wiedzieć, że do zajęcia nieruchomości dochodzi, gdy nie ma możliwości, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela z innych składników majątku np. wynagrodzenia, oszczędności.

Co więcej, komornik może zająć nieruchomość zadłużonego tylko wtedy, gdy wartość długu jest równa lub większa 5% szacowanej wartości nieruchomości. Jeżeli osoba zadłużona ma kilku wierzycieli, to wartość długu liczymy po zsumowaniu wszystkich zobowiązań. Jeżeli wartość wszystkich dochodzonych wierzytelności przekracza 1/20 szacowanej wartości nieruchomości, to można prowadzić egzekucję z nieruchomości.

A więc tak naprawdę, możliwe jest zajęcie mieszkania osoby zadłużonej nawet za stosunkowo niewielki dług, gdy wartość mieszkania również nie jest zbyt duża.

W praktyce jednak najczęściej zajęcie mieszkania jest ostatecznością i takie rozwiązanie stosowane jest w przypadku poważnych długów oraz braku innych możliwości ściągnięcia należności. Komornik musi przestrzegać procedur prawnych i działać zgodnie z przepisami.

Zanim odpowiemy na pytanie: komornik zajął mieszkanie co robić – sprawdźmy co właściwie dla osoby zadłużonej, oznacza zajęcie nieruchomości przez komornika.

Komornik zajął mieszkanie co robić – czym właściwie jest zajęcie mieszkania 

Zajęcie komornicze mieszkania własnościowego – na czym polega? Komornik, który prowadzi egzekucję, wyśle do dłużnika wezwanie do zapłaty (a na płatność dłużnik będzie miał 2 tygodnie) pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości, celem późniejszej licytacji. Równocześnie, komornik wysyła do sądu wniosek dotyczący dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości o wszczęciu egzekucji komorniczej nieruchomości.

Wpis o wszczęciu egzekucji komorniczej nieruchomości to pewna ochrona dla wierzyciela. Jeżeli dłużnik obciąży lub rozporządzi nieruchomością po jej zajęciu, to taka czynność będzie nieważna. Co istotne, dłużnik ma prawo dokonać sprzedaży nieruchomości zajętej przez komornika, jednak gdy dłużnik nie ureguluje płatności z kwoty sprzedaży, to komornik może nadal prowadzić egzekucję ze sprzedanej nieruchomości, będącej już własnością innej osoby.

Komornik zajął mieszkanie co robić?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Komornik zajął mieszkanie co robić – co może zrobić osoba zadłużona 

Osoba zadłużona, której mieszkanie zostało zajęte przez komornika, nadal może podejmować kroki, aby zapobiec licytacji komorniczej nieruchomości, która jest wyjątkowo niekorzystnym rozwiązaniem dla osoby zadłużonej.

Wbrew pozorom, zajęcie nieruchomości nie musi kończyć się sprzedażą mieszkania czy domu na licytacji. Właściciel nieruchomości nadal może podejmować działania mające na celu spłatę zadłużenia, lecz nie ma zbyt wiele czasu. Rozwiązaniem jest spłata zadłużenia, lub doprowadzenie do ugody z wierzycielem, który może zgodzić się na wstrzymanie czynności egzekucyjnych. 

Przede wszystkim, dłużnik powinien spróbować porozumieć się z wierzycielem i zawrzeć ugodę dotyczącą spłaty długu. Dłużnik może zaproponować konkretny plan spłaty obejmujący rozłożenie długu na bardziej przystępne w spłacie raty, lub wydłużenie terminu spłaty zobowiązania i wstrzymanie egzekucji. To czy wierzyciel wyrazi zgodę na takie ustępstwa, jest jednak jego dobrą wolą. 

Komornik zajął mieszkanie co robić? Gdy zadłużenie doprowadza nas do egzekucji z nieruchomości, prawdopodobnie jest już za późno, aby móc skorzystać z opcji bankowego kredytu czy kredytu konsolidacyjnego. Pomoc zadłużonym świadczy wiele instytucji, jednak ważne, aby podchodzić do nich z rozwagą (szczególnie gdy jest to odpłatna pomoc) i nie liczyć, że zadłużenie samo zniknie. 

Z rezerwą podchodźmy także do wszelkich opcji pożyczek pozabankowych, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia. Być może warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w sprawach dotyczących osób zadłużonych.

Osoba zadłużona, której nieruchomość zajął komornik, wobec braku innych możliwości powinna rozważyć sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika samodzielnie, zanim dojdzie do licytacji.

Komornik zajął mieszkanie co robić – sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika

Komornik zajął mieszkanie co robić? Kiedy komornik zajmuje mieszkanie za długi, może dojść do sytuacji, w której nieruchomość zostaje wystawiona na sprzedaż na publicznej licytacji. To rozwiązanie niesprzyjające dłużnikowi ze względów finansowych, ale także wyjątkowo stresujący czas.

Wobec tego warto zapobiec licytacji, poprzez samodzielną sprzedaż mieszkania przed komornikiem. To rozwiązanie jest ostatnią deską ratunku dla dłużnika. Gdy nie ma on szans na spłatę zobowiązania w inny sposób, ani też nie jest możliwe zawarcie ugody z wierzycielem, zdecydowanie lepiej jest sprzedać nieruchomość samodzielnie niż czekać, aż zrobi to komornik. 

Należy podkreślić, że osoba zadłużona, może sprzedać nieruchomość zajętą przez komornika. Trzeba jednak o takim zamiarze poinformować komornika, który przekaże dokument zawierający aktualne informacje dotyczące stanu zadłużenia oraz numer konta, na które należy przelać kwotę ze sprzedaży regulując dług. 

Jak najlepiej jest sprzedać mieszkanie z komornikiem?

sprzedaz-nieruchomosci-zajetej-przez-komornika

Komornik zajął mieszkanie co robić – sprzedaż mieszkania do Skup.io

Skup nieruchomości Skup.io świadczy usługi sprzedaży nieruchomości zadłużonych, również gdy nieruchomość została zajęta przez komornika. Atutem Skup.io jest to, że sprzedający nie musi poszukiwać chętnego nabywcy na wolnym rynku co może graniczyć z niemożliwością jeżeli mamy niewiele czasu na spłatę, zanim dojdzie do licytacji.

Skup nieruchomości to szybka i pewna pomoc osobom zadłużonym. Doskonale wiemy, jak przeprowadzić taką sprzedaż bezpiecznie i zgodnie z procedurami prawa. Pomożemy Ci także w ewentualnych rozmowach z wierzycielem i komornikiem. Sprzedający ma do dyspozycji specjalistów nieruchomości oraz prawa, którzy zajmą się przebiegiem transakcji. Sprzedaż jest w pełni zabezpieczona. 

Podczas transakcji, kwota sprzedaży dzielona jest na dwie części. Jedna część trafia prosto na konto wierzyciela i dług zostaje spłacony, natomiast druga część to pozostały nadmiar gotówki, który jest zyskiem sprzedającego. 

Transakcja ze Skup.io jest bardzo sprawna. Sprzedaż mieszkania czy domu możemy przeprowadzić już w kilka dni, ponieważ nie poszukujemy nabywcy. Nasi specjaliści zadbają o szybką sprzedaż, a gotówka z transakcji wypłacana jest zawsze terminowo w dniu sprzedaży.

Nie obciążamy sprzedającego żadnymi kosztami.

Jeżeli rozważasz sprzedaż mieszkania w obliczu zajęcia komorniczego, skontaktuj się ze Skup.io i uzyskaj niezbędną pomoc oraz gwarancję skutecznej, szybkiej transakcji. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Komornik zajął mieszkanie co robić – sprzedaż nieruchomości w toku egzekucji komorniczej

Sprzedaż nieruchomości jako zakończenie egzekucji komorniczej jest nie tylko stresującym przeżyciem, ale też wyjątkowo niekorzystnym finansowo rozwiązaniem.

Procedury dotyczące egzekucji komorniczej nieruchomości dopuszczają jedynie możliwość sprzedaży domu czy mieszkania w toku sprzedaży licytacyjnej. Dokonuje się opisu i oszacowania nieruchomości, a komornik odpowiednio wcześniej ogłasza termin licytacji. 

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej stanowiącej 3/4 szacunkowej wartości nieruchomości. Jeżeli nie znajdzie się chętny na zakup nieruchomości, podczas drugiej licytacji cena spada do 2/3 szacowanej wartości. 

Co więcej, działania komornika kosztują. Koszty prowadzonej egzekucji komorniczej ponosi dłużnik. Nie jest to mała kwota, bo za czynności komornika dłużnik może zapłacić nawet 10% wartości egzekwowanej przez wierzyciela.

Dłużnik będzie zmuszony opłacić również koszt wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę na potrzeby sprzedaży licytacyjnej. To koszt rzędu kilkuset złotych lub kilku tysięcy złotych.

Tak więc, doprowadzenie do egzekucji i licytacji komorniczej jest bardzo niepożądane, bo naraża osobę zadłużoną na jeszcze większe straty finansowe. Warto wziąć pod uwagę istnienie powyższych kosztów. Najczęściej dużo lepszym rozwiązaniem będzie wcześniejsza samodzielna sprzedaż nieruchomości. 

Komornik zajął mieszkanie co robić – nie warto bezczynnie czekać na wykonanie licytacji

Komornik zajął mieszkanie co robić? Gdy komornik zajmie nasze mieszkanie, nie możemy pozwolić sobie na bezczynność. Nadal są pewne działania, które można podjąć, aby zmienić sytuację i znaleźć rozwiązanie dla naszych problemów finansowych.

Nie warto liczyć na to, że znajdzie się osoba, która bezinteresowanie pomoże w spłacie zobowiązań. Należy też rozważnie dobierać instytucje, które oferują pomoc w spłacie długów, aby nie narazić się na większe kłopoty lub niepotrzebne koszty.

Przede wszystkim, warto spróbować porozmawiać z wierzycielem, bez względu na to czy jest to firma, czy osoba prywatna. W rozmowach warto szczerze opowiedzieć o swojej sytuacji i najlepiej przygotować wcześniej dobry plan spłaty, któremu będziemy mogli sprostać. Być może zdołamy przekonać wierzyciela, aby przychylił się do naszej propozycji.

W ostateczności warto pomyśleć o możliwości samodzielnej sprzedaży nieruchomości. Chociaż może to być to dla właściciela trudne, to zdecydowanie lepiej jest sprzedać nieruchomość i wyprowadzić się z niej na własnych warunkach, niż czekać aż komornik dokona licytacji. Pamiętajmy jednak o konieczności uregulowania wszystkich należności z kwoty uzyskanej ze sprzedaży, aby zakończyć temat długów raz na zawsze.

Pamiętajmy, że licytacja nieruchomości nie nastąpi z dnia na dzień. Najpierw komornik wezwie osobę zadłużoną do zapłaty, dokona opisu i oszacowania nieruchomości i dopiero wyznaczy termin licytacji. Warto, aby osoba zadłużona jak najwcześniej szukała odpowiedniego rozwiązania, aby nie dopuścić do utraty nieruchomości.

A szczególnie, nie warto czekać biernie na wykonanie licytacji. Im wcześniej podejmiemy działania, tym większa jest szansa na uniknięcie utraty nieruchomości oraz negatywnych skutków finansowych związanych z egzekucją długu. 

Komornik zajął mieszkanie co robić – podsumowanie

Kiedy komornik zajmuje mieszkanie z powodu długów, sytuacja może wydawać się dla właściciela beznadziejna. Jednak istnieją różne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Komornik zajął mieszkanie co robić? Osoba zadłużona może próbować porozumieć się z wierzycielem, zawrzeć ugodę dotyczącą spłaty długu i uniknąć licytacji. 

Jeżeli osoba zadłużona nie znajdzie sposobu, aby zapobiec utracie nieruchomości na licytacji, powinna rozważyć samodzielną sprzedaż mieszkania przed komornikiem, aby uniknąć licytacji komorniczej, zyskać szansę na korzystniejszą transakcję i szybsze zakończenie procedury egzekucyjnej.Ważne jest jednak, aby nie czekać bezczynnie na wykonanie licytacji, ponieważ koszty związane z długiem i procedurą egzekucyjną będą tylko narastać. Nie należy poddawać się bez walki, a w razie wątpliwości warto skonsultować swoją sytuację ze specjalistami prawnymi.

Komornik zajął mieszkanie co robić? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i uzależniona od indywidualnej sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Warto aktywnie uczestniczyć w procesie egzekucyjnym, nie unikać kontaktu z wierzycielem i komornikiem oraz poszukać najlepszego rozwiązania, które pomoże nam wyjść z trudnej sytuacji i podejść do spłaty długów.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń