Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia5 grudnia, 2023

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości?

jak-uniknac-egzekucji-z-nieruchomosci

Zadłużenie może doprowadzić do zajęcia nieruchomości, a następnie jej publicznej licytacji przez komornika. Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości

Dłużnik nie ma zbyt wielu możliwości, aby uchronić się przed zlicytowaniem mieszkania. Najskuteczniejszym działaniem będzie spłata długu wierzycielowi. Aby umożliwić spłatę zadłużenia, dłużnik powinien porozmawiać z wierzycielem, celem wypracowania dogodniejszych warunków, by zdołać uregulować zobowiązanie. 

Sprzedaż mieszkania przed komornikiem, to ostateczny krok, na który warto się zdecydować gdy nie mamy innej możliwości, aby uregulować dług. Nie unikniemy utraty swojego lokum, lecz zrobimy to na własnych, dużo korzystniejszych warunkach. Czytaj więcej.

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – zajęcie nieruchomości za długi

Brak terminowej spłaty zobowiązania różnego rodzaju, może doprowadzić do wszczęcia procedury komorniczej mającej na celu przymusową spłatę długu z majątku dłużnika. Oczywiście wcześniej, wierzyciel będzie próbował skontaktować się z dłużnikiem i wyegzekwować dobrowolną spłatę, lecz jeżeli mu się to nie uda, lub dłużnik nie będzie podejmował kontaktu – sprawa zostanie skierowana do sądu, a następnie do komornika. 

Na wniosek wierzyciela, nieruchomość może zostać zajęta celem jej późniejszej sprzedaży na licytacji. Uzyskana z licytacji kwota, posłuży na spłatę wierzyciela. 

Zajęcie nieruchomości może oznaczać zajęcie: mieszkania, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gruntów, garażu, miejsca postojowego i innych form nieruchomości.

Zajęcie nieruchomości następuje często, gdy kwota długu jest duża, lecz w praktyce komornik może zająć mieszkanie również za stosunkowo niewielkie zadłużenie. 

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – zajęcie nie musi oznaczać, że nieruchomość zostanie zlicytowana

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości? Warto wiedzieć, że zajęcie nieruchomości nie jest jednoznaczne, z tym że nieruchomość zostanie rychło zlicytowana. Zajęcie komornicze nieruchomości oznacze jednak, że w księdze wieczystej pojawi się wpis o toczącej się egzekucji.

Zajęcie nieruchomości może, lecz nie musi zakończyć się licytacją, bo dłużnik nadal może podjąć działania, aby wstrzymać egzekucję lub ją zakończyć. Oczywiście, wcześniejsza spłata długu sprawi, że do licytacji nie dojdzie.  

 Licytacja nieruchomości może być bardzo niekorzystna dla właściciela nieruchomości. Dużo lepiej, gdy zagrożone licytacją komorniczą mieszkanie, dłużnik zdecyduje się sprzedać samodzielnie, zanim dojdzie do licytacji. Dlaczego? Z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że samodzielna sprzedaż jest dużo bardziej opłacalna finansowo, a w przypadku zadłużenia liczy się każda złotówka.

Dlaczego egzekucja i licytacja nieruchomości jest dla dłużnika niekorzystna?

  • sprzedaż nieruchomości z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić po dużo niższej cenie niż rynkowa (nawet 2/3 wartości nieruchomości),
  • oprócz zadłużenia, dłużnik będzie dodatkowo zobowiązany zapłacić wysokie koszty komornicze, które sięgają nawet 10% wartości długu,
  • do wyceny nieruchomości powoływany jest biegły, a koszt wyceny opłaci dłużnik (kwota od kilkuset do kilku tysięcy złotych)
  • rosnące odsetki za brak spłaty

Więc, jak uniknąć egzekucji z nieruchomości?

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – co może zrobić dłużnik 

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości? 

Dłużnik powinien spróbować porozumieć się z wierzycielem w celu wypracowania ugody. Najlepiej jest skontaktować się z wierzycielem jak najwcześniej, gdy mamy trudności ze spłatą zobowiązania. Im szybciej zdecydujemy się na ten krok, tym większa szansa na to, że wierzyciel będzie skłonny przystać na proponowane rozwiązania.

Możemy poprosić wierzyciela o rozłożenie długu na raty, wydłużenie terminu spłaty czy wstrzymanie egzekucji komorniczej. Dłużnik powinien jednak mieć przygotowany plan spłaty i rzetelnie go realizować. Jeżeli do negocjacji dojdzie na wczesnym etapie windykacji, być może uda się nie dopuścić do egzekucji komorniczej.

Jeżeli egzekucja komornicza rozpoczęła się, może być trudniej o wypracowanie ugody, jednak nie jest to niemożliwe i warto próbować. 

Przede wszystkim, definitywne zakończenie egzekucji zapewni dłużnikowi spłata zobowiązania. Jeżeli dłużnik nie posiada środków, aby uregulować zobowiązanie, powinien rozważyć sprzedaż mieszkania przed komornikiem. 

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości? Osoby zadłużone, najbardziej obawiają się utraty swojego lokum, natomiast, jeżeli nie mamy innej możliwości na spłatę zobowiązania, lepiej jest zorganizować sprzedaż samemu niż bezczynnie czekać, aż nieruchomość zostanie zlicytowana.

Wiele osób, próbuje doszukiwać się pewnych błędów przy prowadzonej egzekucji. Np. błędny adres zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, skarga na wycenę nieruchomości dokonaną przez biegłego czy skarga na czynności komornika. Pokrzywdzeni dłużnicy rzeczywiście mogą bronić się przed komornikiem – warto mieć to na uwadze.

Powyższe skargi i błędy mogą wpłynąć na wydłużenie procesu egzekucji, jednakże dłużnik nadal będzie musiał stawić czoła egzekucji komorniczej. 

Osoba zadłużona może też skorzystać z odpowiedniej pomocy prawnej, aby odpowiednio ochronić swoje prawa i znaleźć najlepszy sposób na poradzenie sobie z zadłużeniem. Taką pomoc możemy uzyskać odpłatnie, ale niekiedy również bezpłatnie, korzystając z pomocy fundacji. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – sprzedaż mieszkania przed komornikiem 

Sprzedaż mieszkania przed komornikiem może być jednym z najskuteczniejszych sposobów na definitywne zakończenie egzekucji i uwolnienie się od długów – oddłużenie. To rozwiązanie powinniśmy rozważać w ostateczności, gdy nie mamy perspektyw na spłatę zadłużenia w inny sposób, a komornik zajmie naszą nieruchomość.

Dłużnik jako właściciel może zrealizować sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika i przeznaczyć otrzymany z transakcji zysk na spłatę zadłużenia.

Samodzielna sprzedaż pozwala uzyskać lepszą cenę sprzedaży, uniknąć egzekucji komorniczej z nieruchomości i pozbyć się długu. Dłużnik może też oszczędzić sobie stresu związanego z prowadzeniem postępowania komorniczego, licytacji i eksmisji. Właściciel nieruchomości ma realny wpływ na cenę sprzedaży, a nie ma takiego przywileju, gdy nieruchomość sprzedawana jest przez komornika. Taka sprzedaż jest dla dłużnika o wiele korzystniejsza, niż licytacja nieruchomości.

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości dzięki sprzedaży? Osoby zadłużone nie muszą obawiać się, że nie znajdą kupującego, który zechce nabyć zadłużoną nieruchomość. Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io to w takiej sytuacji bardzo dobry wybór. Sprzedający ma zagwarantowaną opiekę prawną, specjaliści pomogą skompletować dokumenty i dopełnić formalności, jak również wesprą w rozmowach z komornikiem i wierzycielem. Pomoc Skup.io nie obciąża żadnymi kosztami sprzedającego.

Skup.io skup nieruchomości zapewnia najszybszą, w pełni bezpieczną i dyskretną transakcję sprzedaży nieruchomości zadłużonych. Transakcja polega na spłacie długów z kwoty sprzedaży nieruchomości (część zysku pokrywa zobowiązania, a pozostałość jest do dyspozycji sprzedającego i trafia na jego konto). 

Skup.io pomoże Ci przeprowadzić sprzedaż zadłużonej nieruchomości nawet w kilka dni. Działamy szybko i podejmujemy odpowiednie działania, aby pomóc osobom znajdującym w trudnej sytuacji finansowej. Potrzebujesz pomocy? Chcesz sprzedać nieruchomość bezpiecznie, sprawnie i korzystnie? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji – porozmawiaj z nami i sprawdź, jak pomagamy!

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – ucieczka z majątkiem przed komornikiem

Często dłużnicy próbują różnych metod, aby uniknąć zapłaty zobowiązania wobec wierzyciela. Metody niezgodne z prawem, mające na celu ochronę majątku to między innymi: przepisanie nieruchomości na bliską osobę, darowizna, sprzedaż, ukrywanie majątku, obciążanie czy pozorne obciążanie.  

Należy wiedzieć, że tego typu działania, bardzo łatwo mogą doprowadzić dłużnika do poważnych konsekwencji prawnych  i odpowiedzialności karnej. 

Wierzyciele mogą skorzystać z instytucji Skargi Pauliańskiej. Jeżeli dłużnik świadomie dokonał pewnej czynności prawnej (przekazał majątek osobom trzecim, które również są świadome istnienia niespłaconych zobowiązań) doprowadzając do własnej niewypłacalności, bądź niewypłacalności w większym stopniu niż przed dokonaniem czynności, przez co doszło do pokrzywdzenia wierzycieli, mogą oni zastosować Skargę Pauliańską. 

Ucieczka z majątkiem przed komornikiem nie jest więc dobrą odpowiedzią na pytanie, jak uniknąć egzekucji z nieruchomości. Takie działanie nie jest zgodne z prawem i nie doprowadzi do niczego dobrego, wręcz przeciwnie może pogorszyć, i tak trudną sytuację dłużnika. 

sprzedaz-mieszkania-przed-komornikiem

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – warto negocjować z wierzycielem

Negocjacje z wierzycielem mogą być skutecznym sposobem uniknięcia egzekucji z nieruchomości. Kontaktując się bezpośrednio z wierzycielem, dłużnik może próbować negocjować warunki spłaty długu i znalezienie rozwiązania korzystnego dla obu stron.

W bardzo wielu przypadkach wierzyciele przystają na polubowne rozwiązania proponowane przez dłużnika, ponieważ również dla nich jest to szybszy i bardziej komfortowy sposób na odzyskanie zaległych pieniędzy.

Biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe, dłużnik powinien opracować dogodny plan spłaty (w tym mogą pomóc mu różne instytucje). Następnie można zaproponować wierzycielowi ustalanie nowych warunków spłaty, bazując na obniżeniu wysokości raty lub wydłużeniu okresu spłaty.

Pamiętajmy, że rozmowy z wierzycielem można prowadzić na każdym etapie windykacji, a wierzyciel może, choć nie musi przystać na oferowane propozycje ugody. 

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – jak przedłużyć egzekucję

Jak wspomnieliśmy, dłużnik, który czuje się pokrzywdzony przez czynności komornika, może bronić się wnosząc skargi. Bywa, że dłużnicy wykorzystują swoje uprawnienia i zaskarżają każdą możliwą czynność, aby maksymalnie wydłużyć proces egzekucyjny. 

Dłużnik może skarżyć czynności komornika, ale również w przypadku egzekucji z nieruchomości, może złożyć skargę na opis i oszacowanie nieruchomości, która ma zostać sprzedana na licytacji. Dłużnik niezgadzający się z wyceną może wykazać, że w jego opinii, wartość nieruchomości została zaniżona.

Powyższe działania nie są właściwym sposobem na to, jak uniknąć egzekucji z nieruchomości. Jest to bardzo przydatna ochrona dłużnika, w sytuacji gdy nie zgadza się on z prowadzonymi wobec niego czynnościami. Takie czynności mogą wydłużyć proces egzekucyjny, lecz nie spowodują, że dłużnik uniknie odpowiedzialności wobec wierzyciela.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – firmy antywindykacyjne

Pomoc, w zakresie tego, jak uniknąć egzekucji z nieruchomości świadczy również wiele różnych podmiotów. Firmy antywindykacyjne to trudny temat, ponieważ niektóre z firm oferujących dłużnikom pomoc, proponują kontrowersyjne działania i narażają dłużnika na dodatkowe koszty 

Niektóre firmy, wprost odradzają dłużnikom odbierania korespondencji czy kontaktowania się z wierzycielem, zamiast tego sugerują, że najlepsze co można zrobić to skontaktowanie się z właśnie z firmą antywindykacyjną. Ich pomoc jest oczywiście odpłatna. 

W praktyce, osoby, które jak najszybciej podejmą się kontaktu z wierzycielem, mają większe szanse na polubowne załatwienie sprawy i zaoszczędzenie na kosztach komorniczych i sądowych. 

Co istotne, odpowiednia specjalistyczna pomoc może odgrywać kluczową rolę dla wyjścia z długów i uniknięcia egzekucji oraz utraty nieruchomości, natomiast warto dobrze zastanowić się nad wyborem podmiotu, z którego usług zamierzamy skorzystać. O pomoc i poradę można zwrócić się do radcy prawnego czy adwokata. 

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości – podsumowanie 

Dłużnik może poświęcić swój majątek, lub czas i pracę, aby podołać spłacie zobowiązania. Nie ma łatwej drogi do oddłużenia. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia oraz wiele wysiłku przy szukaniu rozwiązań i ich realizacji.

Niestety nie ma cudownego i łatwego sposobu, aby uniknąć odpowiedzialności za niespłacone zobowiązania. Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości? Z pewnością dłużnik, nie powinien pozostawać bierny, a musi być aktywny i podejmować dostępne działania, aby zmniejszyć ryzyko utraty swojego majątku.

Najlepszym sposobem na uniknięcie egzekucji komorniczej jest spłata długu, w czym mogą pomóc negocjacje lepszych warunków spłaty z wierzycielem. Z pewnością nie warto ukrywać, ani wyzbywać się majątku przed komornikiem, gdyż takie działania jedynie pogorszą trudną sytuację dłużnika.

W ostateczności warto rozważyć sprzedaż nieruchomości przed komornikiem, aby uniknąć egzekucji z nieruchomości i niekorzystnych konsekwencji publicznej licytacji. To szybki sposób na pozbycie się zadłużenia i komornika.

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń