Spadek po rodzicach mieszkanie - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia29 sierpnia, 2023

Spadek po rodzicach mieszkanie

spadek-po-rodzicach-mieszkanie

Jak wygląda dziedziczenie mieszkania po rodzicach? Jakie formalności czekają na spadkobiercę? Co w sytuacji gdy nieruchomość dziedziczy kilkoro dzieci? Jak wygląda zarządzanie nieruchomością przez kilka osób? Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie odziedziczone w spadku?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te i inne ważne pytania dotyczące dziedziczenia. Spadek po rodzicach mieszkanie – sprawdź co warto wiedzieć, gdy dziedziczymy nieruchomość po rodzicach.

Spadek po rodzicach mieszkanie – dziedziczenie ustawowe i testamentowe

 

Spadkobierca może odziedziczyć nieruchomość poprzez testament lub z ustawy. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce zawsze wtedy gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, lub gdy jest on nieważny. W przypadku dziedziczenia ustawowego obowiązuje pewna kolejność, która określa, kto dziedziczy spadek. 

Spadek po rodzicach mieszkanie – kto dziedziczy nieruchomość według przepisów Kodeksu cywilnego? Do dziedziczenia po zmarłym rodzicu w pierwszej kolejności są powołane dzieci wraz z żyjącym małżonkiem, którzy dziedziczą w równych częściach. Co ważne, udział w spadku żyjącego małżonka nie może być mniejszy niż 1/4, (co odnosi się do przypadków gdy dzieci jest więcej niż 3), natomiast dzieci dziedziczą w równych częściach pozostałe 3/4 spadku. 

Jeżeli jedno z dzieci nie żyje, jego udział spadkowy dziedziczą jego potomkowie.

Natomiast dziedziczenie testamentowe to sytuacja, w której zmarły pozostawił po sobie dokument zawierający wyraźne wskazówki dotyczące podziału jego majątku. W testamencie spadkodawca może wskazać jedynego spadkobiercę lub kilku, którzy odziedziczą spadek w udziałach. 

Jeżeli spadkodawca rozporządził całym majątkiem poprzez testament, to nie dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Wola spadkodawcy jest ważniejsza.

Oczywiście spadek po rodzicach (mieszkanie i inne aktywa i pasywa) każdy spadkobierca testamentowy i ustawowy może odrzucić lub przyjąć. Jeżeli spadek zostaje przyjęty, ważnym krokiem przy dziedziczeniu jest potwierdzenie swoich praw do spadku, które pozwala spadkobiercom w całości dysponować odziedziczonym majątkiem. 

Spadek po rodzicach mieszkanie – notarialne i sądowe potwierdzenie praw do spadku

Spadek po rodzicach mieszkanie – jak spadkobiercy mogą potwierdzić swoje prawa do spadku i po co to robić? Aby spadkobiercy mogli z pełną swobodą i pełnią praw korzystać z majątku po rodzicach. W przypadku nieruchomości formalne potwierdzenie praw pozwala zmienić właściciela nieruchomości w księdze wieczystej, a także w pełni nią dysponować np. sprzedać.

Prawo nie wyznacza żadnych terminów na potwierdzenie praw do spadku, można tego dokonać w dowolnym czasie. 

Notarialne potwierdzenie praw do spadku odbywa się przez sporządzenie aktu notarialnego – aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to proces, który wymaga obecności wszystkich spadkobierców jednocześnie przed notariuszem. W trakcie spotkania notariusz sporządza dokument, w którym wskazuje prawowitych spadkobierców oraz ich udziały w majątku spadkowym.

Notarialnie, można potwierdzić prawa do majątku po rodzicu/rodzicach, gdy dochodzi do dziedziczenia z ustawy jak i z testamentu. Urzędnik może odmówić sporządzenia aktu, gdy podczas sporządzania dokumentu okaże się, że jeden ze spadkobierców ma obiekcje co do kręgu osób dziedziczących, lub gdy wyjdą na jaw okoliczności, które mogłyby wskazywać na to, że u notariusza nie stawili się wszystkie osoby, które mają prawo do spadku.

Sądowe potwierdzenie praw do spadku może być konieczne w przypadku sporów między spadkobiercami, jednakże nie ma żadnego problemu, aby z wnioskiem do sądu wystąpili spadkobiercy, którzy mają zgodne zdanie w kwestii dziedziczenia. Wystarczy, że wniosek do sądu złoży jeden spadkobierca. Sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców. 

Uzyskanie sądowego dokumentu może potrwać nieco dłużej, jednak często nie wymaga stawiennictwa wszystkich spadkobierców – czasami wystarczy stawiennictwo jednej osoby, która złoży zapewnienie spadkowe. 

Spadek po rodzicach mieszkanie – co w sytuacji gdy spadkobierców jednej nieruchomości jest kilku?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po rodzicach mieszkanie – współwłasność i udziały w mieszkaniu 

Spadek po rodzicach mieszkanie – jak wygląda zarządzanie nieruchomością, która jest własnością kilku osób. Dziedziczenie może prowadzić do powstania współwłasności – każdy spadkobierca ma określony udział w nieruchomości. W przypadku, gdy spadek zostaje przyjęty przez kilka osób, wszystkie te osoby stają się współwłaścicielami mieszkania. Każda z tych osób ma określony udział w nieruchomości, który można wyrazić ułamkowo lub jako część całości.

Wspólne zarządzanie taką własnością może być czasem trudne i wymaga wzajemnego porozumienia. Wszyscy współwłaściciele mają równe prawa do korzystania z mieszkania oraz podejmowania decyzji dotyczących zarządzania nim. Zarząd wspólną nieruchomością dzieli się na czynności zwykłego zarządu, co do których wymagana jest zgoda połowy w udziałach, oraz czynności, co do których wymaga się zgody wszystkich.

Dobrym rozwiązaniem, które może zapobiec nieporozumieniom i kłótniom, jest sporządzenie umowy regulującej sposób zarządzania i korzystania z nieruchomości. Warto wspólnie poruszyć temat obowiązków i praw poszczególnych stron – każdy współwłaściciel ponosi koszty związane z nieruchomością proporcjonalnie do swojego udziału, jak również w takiej samej części ma prawo czerpać korzyści.

W przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami mogą oni dochodzić rozwiązania współwłasności w toku działu spadku

Spadek po rodzicach mieszkanie – dział spadku

Dział spadku to jedno z kluczowych pojęć, które często pojawia się w kontekście dziedziczenia mieszkania po rodzicach. Czym dokładnie jest dział spadku? To postępowanie sądowe, które ma na celu podział majątku pozostawionego przez zmarłego między jego spadkobierców. Aby dokonać działu spadku niezbędne będzie wcześniejsze potwierdzenie praw do spadku.

Spadkobiercy, którzy mają ułamkowe udziały w spadku, mogą złożyć wniosek do sądu o dział spadku, aby pozbyć się wspólności majątku spowodowanej przez spadkobranie. Spadkobiercy mogą przedstawić sądowi zgodny plan podziału majątku, a w tym nieruchomości, a sąd może na niego przystać. Jeżeli spadkobiercy mają różne zdania w kwestii podziału, o tym, w jaki sposób podzielić nieruchomość zdecyduje sąd. 

Spadek po rodzicach mieszkanie – w jaki sposób dokonuje się podziału nieruchomości? W postępowaniu o dział spadku sąd dysponuje trzema sposobami na podział nieruchomości. Jeżeli to możliwe, nieruchomość zostaje podzielona fizycznie między spadkobierców. Niestety w przypadku mieszkania, taki podział byłby trudny, a więc z reguły ta metoda jest wykluczona. 

Mieszkanie może zostać przyznane jednemu ze spadkobierców, i ta osoba zostanie zobligowana przez sąd do spłaty udziałów pozostałych spadkobierców. Aby tak się stało, spadkobierca musi wyrazić zgodę na przyznanie mu nieruchomości. Jeżeli więcej niż jeden spadkobierca chciałby przejąć nieruchomość, to sąd zdecyduje komu ją przyznać. 

Ostatnim ze sposobów jest sprzedaż nieruchomości i podział kwoty między spadkobierców. Sprzedaży dokonuje komornik poprzez licytację komorniczą. Nie jest to zatem, najlepsze rozwiązanie, gdyż spadkobiercy mogą otrzymać niższą kwotę niż gdyby sprzedaży dokonali wspólnie na wolnym rynku. Sprzedaż komornicza jest możliwa gdy żadna osoba z grona spadkobierców nie może lub nie chce przejąć nieruchomości. 

sprzedaz-mieszkania-po-rodzicach

 

Spadek po rodzicach mieszkanie – sprzedaż

Sprzedaż mieszkania po rodzicach jest jednym z rozwiązań, gdy spadkobiercy nie chcą zatrzymać nieruchomości w majątku.  Istnieje wiele powodów, dla których spadkobiercy wolą sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Może to wynikać np. z chęci uzyskania gotówki na własne cele czy z problemów związanych ze współwłasnością.

Mieszkanie może stanowić znaczącą wartość majątkową, która w pewnych sytuacjach pomaga w pokryciu zobowiązań finansowych czy zapewnia środki na inwestycje.

Spadek po rodzicach mieszkanie – po jakim czasie można sprzedać mieszkanie odziedziczone w spadku? Takie mieszkanie można sprzedać w każdym momencie, jednakże niezbędne będzie wcześniejsze uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli spadkobiercy chcą zbyć nieruchomość w krótkim czasie, warto, aby jak najszybciej potwierdzili swoje prawa do spadku po rodzicach.

 W przypadku współwłasności należy uzyskać zgodę wszystkich właścicieli na dokonanie transakcji. Wszyscy spadkobiercy lub ich pełnomocnicy uczestniczą w sprzedaży nieruchomości. Jeden ze spadkobierców może zostać pełnomocnikiem wszystkich pozostałych i udać się do notariusza wraz z nabywcą.

Transakcja sprzedaży wymaga skompletowania niezbędnych dokumentów i znalezienia zainteresowanego nabywcy. Sprzedaż mieszkania po rodzicach można zrealizować w komfortowy sposób i w najkrótszym czasie dzięki usłudze skupu nieruchomości. 

Skup nieruchomości ze spadku Skup.io to szybka i bezpośrednia sprzedaż nieruchomości w każdym stanie. Rozwiązujemy problemy prawne nieruchomości, pomagamy dopełnić niezbędnych formalności, a gotówkę przekazujemy już w dniu transakcji u notariusza.

Zapewniamy bezpieczeństwo i skuteczną, szybką sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po rodzicach mieszkanie – podatek 

Dziedzicząc mieszkanie, nie tylko musimy zająć się formalnościami związanymi ze spadkiem, ale również uwzględnić kwestie podatkowe. Spadek po rodzicach mieszkanie – o jakich podatkach muszą pamiętać spadkobiercy?

Spadkobiercy, którzy planują sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku, powinni uwzględnić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. Ten podatek wynosi 19% i zapłacą go Ci spadkobiercy, którzy zdecydują się sfinalizować transakcję w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości przez spadkodawców – rodziców! Jeżeli minęło 5 lat od nabycia mieszkania przez spadkodawców, podatek nie obowiązuje. 

Innym podatkiem, o którym powinni pamiętać spadkobiercy, jest podatek od spadków. Dzieci jako osoby najbliższe spadkodawcom, są zwolnione z zapłaty podatku od spadków, lecz muszą dopilnować, aby przekazać odpowiednie zgłoszenie o nabyciu spadku do Urzędu Skarbowego. W ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku należy zawiadomić urząd Skarbowy, inaczej potomkowie spadkodawców będą musieli zapłacić podatek. 

Spadek po rodzicach mieszkanie – długi

Decydując o przyjęciu spadku, spadkobiercy powinni wziąć pod uwagę, że spadek może zawierać również długi spadkodawcy.

Gdy nabywamy mieszkanie po rodzicach, otrzymujemy zarówno ich majątek, jak i ewentualne długi. Wierzyciele spadkodawcy mogą domagać się spłaty od spadkobierców. Jeżeli rodzice mieli zaległe zobowiązania finansowe, spadkobiercy powinni ustalić wartość zadłużenia i zdecydować czy spadek opłaca się przyjąć. 

Spadek po rodzicach mieszkanie – co zrobić z długami w spadku? Jeżeli spadek został przyjęty wraz z długami, spadkobiercy mogą spróbować spłaty przez sprzedaż składników majątku np. nieruchomości. Często przyjęcie spadku i spłata długów jest bardziej opłacalnym finansowo rozwiązaniem niż całkowite odrzucenie spadku. 

Spadek po rodzicach mieszkanie spółdzielcze

Spadek po rodzicach mieszkanie spółdzielczo własnościowe – co należy wiedzieć? Dziedziczenie mieszkania spółdzielczo własnościowego przebiega na takich samych zasadach jak dziedziczenie mieszkania własnościowego. Dziedziczą je spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. 

Jeżeli spadkobierców jest kilku, są oni właścicielami udziałów w nieruchomości. W przypadku sprzedaży indywidualnych udziałów w nieruchomości pozostałym spadkobiercom przysługuje prawo ich pierwokupu. Oznacza to, że każdy współwłaściciel, który znalazł już kupca i podpisał umowę przedwstępną przed finalizacją sprzedaży musi zaoferować swój udział pozostałym współwłaścicielom – Ci mogą przystąpić do transakcji zamiast nabywcy, na warunkach z umowy przedwstępnej. 

Prawo pierwokupu obowiązuje tylko w przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych.

Spadek po rodzicach mieszkanie – podsumowanie

Spadek po rodzicach mieszkanie – dziedziczenie nieruchomości po naszych bliskich najczęściej jest dla spadkobiercy dużą korzyścią. Jeśli spadkobiercą jest jedna osoba, tylko ona ma prawo decydować o losach nieruchomości, zarządzać, płacić koszty jej utrzymania, czerpać korzyści. Jeśli spadkobierców jest kilku, są zobowiązani robić to wspólnie.

Potwierdzenie praw do spadku przez notariusza lub sąd jest ważnym krokiem w procesie dziedziczenia. Dzięki tej czynności można następnie przeprowadzić dział spadku albo zyskownie sprzedać nieruchomość. Należy również pamiętać o podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowym gdy zamierzamy sprzedać mieszkanie po rodzicach.

Spadkobiercy, którzy chcą sprawnie i bezproblemowo przeprowadzić transakcję sprzedaży nieruchomości mogą skorzystać z usług Skup.io – skupu nieruchomości ze spadku. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń