Spadkobiercy nie mogą się dogadać - rozwiązania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 kwietnia, 2023

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – rozwiązania

spadkobiercy-nie-moga-sie-dogadac

Spory między spadkobiercami są bardzo powszechne i niestety niejednokrotnie doprowadzają do długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Waśnie mogą dotyczyć sposobu zarządzania wspólnym majątkiem lub sposobu podziału jego składników. Co zrobić w sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać w sprawie wspólnego majątku?

Jako spadkobiercy powinniśmy podjąć próby zawarcia porozumienia, a w tym może pomóc nam profesjonalna mediacja. Jeśli z jakichś powodów polubowne zakończenie sporów nie będzie możliwe, mamy prawo wnioskować, aby sprawą zajął się sąd. W toku działu spadku, to sąd zdecyduje jak podzielić majątek po zmarłym. Inną możliwością, jest zbycie udziału w spadku przez spadkobiercę, który nie chce rozpoczynać sądowej batalii z rodziną. Sprzedaż udziałów w spadku to transakcja, którą można przeprowadzić z innym spadkobiercą, ale też profesjonalną firmą skupującą nieruchomości. 

W tym artykule przedstawimy porady dotyczące działań w przypadku konfliktów na tle majątku spadkowego. Jak może skończyć się postępowanie o dział spadku? Jak wygląda spłata spadku? Co trzeba wiedzieć o umowie zbycia spadku? 

Podpowiadamy co zrobić, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać w kwestii odziedziczonej nieruchomości.

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – spory o spadek

W wyniku dziedziczenia możliwa staje sytuacja, w której kilka osób jednocześnie zyskuje prawo do nieruchomości i innych składników majątku po zmarłej osobie. Bywa, że krąg spadkobierców jest naprawdę duży i obejmuje nawet kilkanaście lub więcej osób. Można sobie wyobrazić, że osiągnięcie zgodnego stanowiska co do losów wspólnej nieruchomości przez tak dużą liczbę osób, których udziały są nierówne – jest bardzo trudnym zadaniem. 

O co najczęściej, spadkobiercy nie mogą się dogadać? Konflikty rodzą się ze sprzecznych wizji, dotyczących tego jak zarządzać wspólnym majątkiem lub jak go podzielić. Poszczególni spadkobiercy mogą chcieć lub też nie chcieć dokonać remontu w odziedziczonej nieruchomości, lub wynająć ją, aby czerpać zysk. Część z nich może wyrazić chęć zamieszkania w niej, a inna część podsuwa pomysł sprzedaży. Bywa także, że spadkobiercy nie poczuwają się do solidarnego uiszczania opłat za utrzymanie nieruchomości  (czynsz, remont, czy inne niezbędne opłaty), blokują innym możliwość korzystania z nieruchomości, lub jeden spadkobierca samowolnie stwierdza, że to jemu należy się cała nieruchomość, mimo tego, że stan prawny wyraźnie wskazuje na współwłasność. 

To, że spadkobiercy nie mogą się dogadać, w przypadku dziedziczenia majątku jest bardzo częstą sytuacją, i nic w tym dziwnego, że spory powodują chęć zakończenia współwłasności. Wobec tego warto w pierwszej kolejności spróbować rozwiązania konfliktu drogą polubowną. Jednakże, jeśli nie uda się uzgodnić warunków podziału majątku, konieczne może okazać się oddanie sprawy w ręce sądu.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – mediacje

Kiedy spadkobiercy nie mogą się dogadać co do podziału majątku po zmarłym, warto rozważyć skorzystanie z mediacji. Mediator to osoba bezstronna, która pomoże stronom w konflikcie znaleźć wspólne rozwiązanie.

W trakcie mediacji mediator prowadzi rozmowy między stronami i pomaga im ustalić swoje cele oraz potrzeby. Może on pomóc w wypracowaniu porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Praca mediatora może zakończyć się korzystną ugodą.

Dzięki mediacji można uniknąć długotrwałych procesów sądowych oraz pogorszenia stosunków rodzinnych. Dużym plusem jest to, że mediacje pozwalają na spokojne omówienie spornej sprawy poza budynkiem sądu. Bez konieczności stresującego występowania przed sądem i w komfortowych warunkach. By móc skorzystać z rozwiązania, jakim jest mediacja, spadkobiercy muszą wykazać się jednak pewnym porozumieniem. Spadkobiercy muszą przystąpić do mediacji dobrowolnie. 

W przypadku, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać co do sposobów podziału majątku, można skorzystać z usług mediatora  w sprawach spadkowych. W ten sposób można znacznie ograniczyć koszty postępowań sądowych oraz załagodzić konflikty między krewnymi. Warto podjąć próbę mediacji, nawet gdy postępowanie sądowe jest w toku – jeżeli nie uda się wypracować ugody, postępowanie przed sądem będzie toczyć się dalej.

Spadkobiercy nie mogą się dogadać- stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

W wielu sprawach, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, jedyną możliwością jest podział spadku przeprowadzony przez sąd. Dział spadku będzie możliwy tylko, gdy spadkobiercy potwierdzą swoje prawa do nieruchomości, poprzez postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

 W sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, możliwe będzie tylko postępowanie sądowe. Stwierdzenie nabycia spadku potwierdza prawa do dziedziczenia danej osoby – wyszczególnia wszystkich spadkobierców oraz ułamkowy udział każdego z nich w majątku spadkowym. Co istotne – nie określa, która konkretnie część spadku przynależy do którego spadkobiercy.

Aby doszło do stwierdzenia nabycia spadku, trzeba w dowolnym terminie złożyć stosowny wniosek do sądu. Wniosek może skierować do sądu każdy spadkobierca. Nie wymaga to zgody pozostałych.

Dopiero w postępowaniu o dział spadku, sąd bada, co dokładnie wchodzi w skład majątku spadkowego i decyduje o jego podziale między spadkobierców.

 

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – dział spadku

Dział spadku to jedno z najczęściej podejmowanych działań w przypadku, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać. Postępowanie polega na podziale majątku, który został po zmarłym pomiędzy osoby uprawnione do spadku. Dział spadku może być dokonywany zarówno przed sądem jak i przez notariusza, lecz gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, to możliwy jest tylko pierwszy sposób.

Podczas działu spadku uwzględnia się cały pozostawiony przez zmarłego majątek  – nieruchomości oraz wszelkie inne wartościowe przedmioty. Postępowanie może zostać wszczęte na wniosek jednego ze spadkobierców. We wniosku powinien on wskazać jakiego podziału oczekuje, natomiast pozostali spadkobiercy mogą się z tym nie zgadzać i wyrazić swoje zdanie na ten temat. Następnie, to sąd rozstrzygnie o sposobie podziału nieruchomości.

Wśród dostępnych sposobów podziału, jest fizyczny podział nieruchomości, który prawdopodobnie nie znajdzie zastosowania, gdy cały majątek zmarłego stanowi dom lub mieszkanie, a spadkobierców jest co najmniej kilku. W takiej sytuacji najczęściej nieruchomość przyznawana jest jednemu ze spadkobierców – temu, który chce ją przejąć i może dokonać spłat lub dopłat na rzecz pozostałych. 

jak-wyglada-splata-spadku

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – jak wygląda spłata spadku 

Nawet gdy początkowo spadkobiercy nie mogą się dogadać, sąd w postępowaniu o dział spadku będzie namawiał spadkobierców do porozumienia w kwestii podziału majątku. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału majątku podejmie sąd. Może on zadecydować o przyznaniu nieruchomości w całości jednemu spadkobiercy, który wyraża na to swoją zgodę i posiada możliwości, aby spłacić pozostałych.

Spłata i dopłata to dwa pojęcia kluczowe w tym procesie. Gdy jeden spadkobierca otrzymał całą nieruchomość, pozostałym należy się spłata, ponieważ nie dostali nic. Gdy jeden spadkobierca otrzymał całą nieruchomość, zaś pozostali inne składniki majątku po zmarłym, które są warte mniej niż ich udziały spadkowe – powinni otrzymać dopłaty, ponieważ otrzymali zbyt mało.

Jak wygląda spłata spadku? W celu określenia wysokości należnej sumy spłat lub dopłat konieczna jest określenie wartości nieruchomości, lub innych składników majątkowych objętych działem spadku. Na tej podstawie, oraz biorąc pod uwagę sytuację osoby zobowiązanej do spłaty, oraz osób, które spłatę mają otrzymać – sąd wyznaczy termin i sposób spłaty.

Co istotne, spłata może zostać rozłożona na raty, lecz termin spłaty nie może przekroczyć 10 lat. 

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – majątek na licytacji

Gdy również w kwestii działu spadku spadkobiercy nie mogą się dogadać – nikt nie chce bądź nie może ze względów finansowych przejąć nieruchomości (sąd nie może nikogo zmusić do przejęcia nieruchomości), może ona zostać zlicytowana na aukcji komorniczej. 

Gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia dotyczącego podziału spadku, sąd zadecyduje o sprzedaży rzeczy wspólnej. W takiej sytuacji nieruchomości mogą zostać sprzedane za znacznie mniejszą kwotę niż ich rzeczywista wartość rynkowa. Spadkobiercy zostaną również obciążeni kosztami przeprowadzenia licytacji.

Sprzedaż nieruchomości na licytacji skutkuje uzyskaniem kwoty, która następnie zostanie podzielona między spadkobierców adekwatnie do posiadanych przez nich udziałów. 

Gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, i grozi im sprzedaż na warunkach licytacji, powinni głęboko rozważyć zawarcie ugody, która może skutkować sprzedażą nieruchomości na warunkach rynkowych lub przyznaniem nieruchomości określonemu spadkobiercy – wszystko zależy od stron postępowania.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – ugoda w postępowaniu spadkowym

Warto wiedzieć, że spadkobiercy przez cały czas trwania postępowania o dział spadku do wydania orzeczenia przez sąd,  nadal mogą zakończyć swoje konflikty poprzez ugodę.

To, że spadkobiercy nie mogą się dogadać, często wynika z faktu, że dział spadku nie jest dla wielu z nich istotną kwestią – jest zaś, dla spadkobiercy, który musi opłacać wszystkie koszty utrzymania nieruchomości i taki stan go nie satysfakcjonuje. Niekiedy wszczęcie postępowania o dział spadku, spowodowane jest brakiem jakiegokolwiek kontaktu między spadkobiercami. 

Dopiero w trakcie postępowania i po wyjaśnieniach sądu, spadkobiercy uznają, że ugoda jest najlepszym rozwiązaniem. Do ugody skłonni są bardziej również ci, którzy przekonali się, że postępowanie sądowe może być naprawdę długo trwającym procesem. W sytuacji gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, i są zmęczeni kolejnymi rozprawami, decydują się na ugodę. 

Warunki ugody zostają spisane i podpisane przez spadkobierców. 

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – umowa zbycia spadku

Jeśli spadkobiercy nie mogą się dogadać co do podziału nieruchomości, jednym z rozwiązań może być sprzedaż ich udziałów w spadku. Takie rozwiązanie może być ciekawą alternatywą w sytuacji, gdy posiadany udział w spadku jest bardzo mały, ale też wtedy gdy nie chcemy uczestniczyć w postępowaniu sądowym, które może ciągnąć się długie miesiące. 

Jak wygląda sprzedaż udziałów w spadku? Spadkobierca, który przyjął spadek, może dowolnie dysponować swoją częścią spadku – dokonać jej zbycia. Umowa zbycia spadku pozwala m.in. darować swój udział w spadku, lub część udziału w spadku innemu spadkobiercy. Możemy również zbyć udział w spadku odpłatnie. 

W konsekwencji umowy zbycia spadku, wszystkie prawa i obowiązki związane ze spadkiem przechodzą na inną osobę. Co ważne, umowa powinna przybrać formę aktu notarialnego, a do dysponowania swoją częścią spadku niepotrzebna jest zgoda pozostałych spadkobierców. Zbycia udziału w spadku można dokonać przed zakończeniem postępowania o dział spadku.

Osoba, która nabędzie udział spadkowy, może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku czy też dział spadku, ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. 

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – sprzedaż udziału w spadku

Tak więc kolejną możliwością rozwiązania sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, jest zawarcie umowy zbycia spadku. Na taki krok mogą się zdecydować spadkobiercy, którzy nie chcą występować na drogę sądową z rodziną, a zależy im aby szybko zakończyć problematyczną kwestię współwłasności.

Umowa zbycia spadku może zostać zawarta między spadkobiercami – w formie odpłatnej lub nieodpłatnej. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby nowym nabywcą udziału w spadku została osoba nienależąca do kręgu rodziny.

Gdy w skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość, sprzedaż udziałów w spadku możesz zrealizować do skupu nieruchomości Skup.io. Nasi eksperci wyjaśnią Ci cały proces sprzedaży, i pomogą dopełnić formalności. Taka sprzedaż jest bezpiecznym i skutecznym sposobem na uniknięcie problemów związanych z dziedziczeniem.

 Jeżeli chcesz poznać naszą ofertę, lub masz pytania dotyczące sprzedaży udziału w spadku, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadkobiercy nie mogą się dogadać – podsumowanie

Gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać co do podziału spadku, istnieje wiele sposobów rozwiązania sporu. Mediacje i ugody są dobrym wyborem dla osób chcących uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Poprzez sądowy dział spadku, nieruchomość wchodząca w skład majątku po zmarłym może zostać sprzedana na licytacji, bądź przyznana jednemu spadkobiercy.


Sprzedaż udziałów w spadku również może być korzystnym wyjściem z sytuacji konfliktowej. Niekiedy jest to dużo lepsze rozwiązanie niż pozostawienie sprawy bez uregulowania przez dłuższy czas, lub wejście na drogę sądową z bliską rodziną. Umowa zbycia spadku może zostać zawarta z innym spadkobiercą, ale również bez problemu z firmą skupującą nieruchomości.

Podsumowując: gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać co do podziału majątku po zmarłych krewnych, istnieją różne opcje do rozważenia. Która z nich jest najlepsza? Wybór zależy od sytuacji i potrzeb każdego spadkobiercy.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń