Sprzedaż nieruchomości ze spadku - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia10 lipca, 2023

Sprzedaż nieruchomości ze spadku

sprzedaz-nieruchomosci-ze-spadku

Spadkobierca, który odziedziczy nieruchomość po swoim bliskim, staje się jej nowym właścicielem. Sprzedaż nieruchomości ze spadku, to dostępne rozwiązanie, a taka transakcja nie będzie problemem, jeśli odpowiednio się do niej przygotujemy!

Co trzeba wiedzieć o sprzedaży nieruchomości ze spadku? Jakich formalności należy dopilnować przed transakcją? Kiedy zapłacimy podatek dochodowy od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości? Kiedy najszybciej, możemy sprzedać nieruchomość i dlaczego warto rozważyć taki krok?


W artykule przedstawimy kluczowe i praktyczne informacje na temat formalności związanych ze sprzedażą odziedziczonej nieruchomości. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem. 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku – odziedziczone mieszkanie

Nieruchomość możemy odziedziczyć na mocy testamentu sporządzonego przez spadkodawcę przed śmiercią lub z ustawy. Spadkobierca, ma jednak możliwość zadecydowania, czy majątek spadkowy przyjmuje, czy też go odrzuca – ma na to pół roku. Odrzucenie spadku, spowoduje, że wyzbywamy się całego mienia po bliskiej osobie, również wszelkich obciążeń – długów.

Dług w spadku, to częsta rzeczywistość. Właśnie dlatego, decyzja o tym, czy spadek powinno się przyjąć, czy też nie, powinna być dobrze przemyślana. Sprzedaż nieruchomości ze spadku, po przyjęciu majątku spadkowego, może okazać się korzystnym finansowo rozwiązaniem, jednakże jeżeli w skład spadku wchodzą długi, należy rozważyć czy po ich spłacie i sprzedaży, spadkobierca pozostanie na finansowym plusie. 

Co więcej, w wyniku spadkobrania, majątek może przypaść kilku osobom jednocześnie – np. gdy zmarły rodzic pozostawi majątek trójce swoich dzieci. W takiej sytuacji, wszyscy staja się współspadkobiercami całego spadku. Posiadają udziały w nieruchomości i są zobligowani wspólnie decydować o jej losach. Sprzedaż nieruchomości ze spadku również w takiej sytuacji jest dostępnym rozwiązaniem. 

Jeżeli chcesz zrealizować transakcję sprzedaży odziedziczonego domu lub mieszkania, musisz pamiętać o pewnych formalnościach. 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku – jakie formalności

Sprzedaż nieruchomości ze spadku to proces, który wymaga pewnych ponadstandardowych formalności. Chociaż sama transakcja sprzedaży przebiega w podobny sposób, co sprzedaż nieruchomości nabytej w inny sposób, to spadkobierca przed przystąpieniem do niej, musi formalnie potwierdzić swoje prawa do majątku po zmarłym. 

Nawet w sytuacji gdy jest tylko jeden spadkobierca, powinien potwierdzić prawa do spadku.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie aktu notarialnego potwierdzającego dziedziczenie nieruchomości – akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli spadkobiercy są znani, i mogą stawić się w jednym czasie na wizycie w kancelarii notarialnej, jest to szybki sposób na potwierdzenie praw do spadku. W toku procedury określa się kto dokładnie dziedziczy spadek, oraz jakie są udziały w spadku poszczególnych osób. 

Stwierdzenie nabycia spadku, to procedura sądowa, której skutkiem jest uzyskanie postanowienia sądowego, które ma podobną moc prawną co powyższy dokument notarialny. Droga sądowa jest właściwym rozwiązaniem, gdy spadkobierców jest kilku, i nie mogą jednocześnie przybyć do notariusza lub gdy dziedziczenie jest kwestią sporną. O stwierdzenie nabycia spadku w sądzie mogą również wnioskować spadkobiercy, którzy nie toczą sporów, a droga sądowa jest dla nich wygodniejsza (czasem wystarczy stawiennictwo jednej osoby).

Następnie trzeba dokonać wpisu do księgi wieczystej w celu uregulowania spraw formalno-prawnych dotyczących własności nieruchomości. Dane właściciela w księdze wieczystej nie aktualizują się automatycznie. Nowy właściciel lub właściciele powinni zadbać o tę kwestię i złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego. 

Warto również pamiętać o opłaceniu podatku od spadków. 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku finalizuje się u notariusza, bez względu na to, czy chodzi o sprzedaż domu, działki, mieszkania czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż nieruchomości ze spadku – kiedy można sprzedać mieszkanie ze spadku

Sprzedaż nieruchomości ze spadku – kiedy jest możliwa? To pytanie nurtuje wiele osób, które odziedziczyły nieruchomość po zmarłym bliskim. Sprzedaż jest możliwa, w każdym momencie, po potwierdzeniu praw do spadku. Obowiązkowym dokumentem, który będzie potrzebny u notariusza, jest tytuł prawny spadkobiercy do nieruchomości. Jak zostało wspomniane już wcześniej, takim dokumentem jest akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Po uzyskaniu jednego z powyższych dokumentów spadkobierca powinien zaktualizować informacje dotyczące właściciela nieruchomości w księdze wieczystej. Tym działaniem, spadkobierca otwiera sobie drogę do sprzedaży nieruchomości.

Gdy jest kilku współspadkobierców, sprzedaż nieruchomości ze spadku, można przeprowadzić tylko wtedy, gdy zgadzają się na taką transakcję wszyscy spadkobiercy. Jeżeli choć jedna osoba, wyrazi sprzeciw wobec transakcji, nie można jej dokonać. W takiej sytuacji współspadkobiercy mogą zdecydować się formalnie podzielić nieruchomość lub sprzedać indywidualne udziały w nieruchomości.

Dodatkowo, na to kiedy najlepiej sprzedać mieszkanie odziedziczone w spadku, wpływają przepisy podatkowe. 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku przed upływem 5 lat

Od 2019 r. spadkobierców dotyczą nowe przepisy podatkowe. Sprzedaż nieruchomości ze spadku przed upływem 5 lat wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli odziedziczone mieszkanie zostanie sprzedane przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, to istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została wybudowana lub nabyta przez spadkodawcę.

Warto więc dobrze przemyśleć decyzję, jaką jest sprzedaż nieruchomości ze spadku przed upływem 5 lat. Czasami może być korzystniej przeczekać ustawowy termin i uniknąć większego obciążenia podatkowego. Po upływie 5 lat obowiązek podatkowy przestaje obowiązywać. 

Można jednak uniknąć zapłaty podatku dochodowego, lub obniżyć jego wartość przez zastosowanie ulgi podatkowej. Aby tak się stało, kwota uzyskana z transakcji powinna zostać przeznaczona na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat od sprzedaży nieruchomości.

Przeznaczenie środków finansowych, na jakie cele mieszkaniowe spowoduje zwolnienie z podatku? Mowa m.in. o: zakupie nowego mieszkania, w którym planujemy zamieszkać, spłacie zaciągniętego wcześniej kredytu na mieszkanie, przebudowa, rozbudowa, remont własnego lokalu mieszkalnego, zakup gruntu, ale również zakup udziału w nieruchomości czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Przeznaczając kapitał ze sprzedaży nieruchomości ze spadku, na powyższe cele, może spowodować, że w całości unikniemy zapłaty podatku dochodowego, nawet jeśli transakcja odbędzie się przed upływem 5 lat od daty wybudowania lub nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. 

sprzedaz-nieruchomosci-ze-spadku-przed-uplywem-5-lat

Sprzedaż nieruchomości ze spadku – kiedy warto

Kiedy sprzedaż nieruchomości ze spadku może okazać się wyjątkowo dobrym rozwiązaniem? Chociaż odziedziczenie mieszkania to dla wielu osób wyjątkowa szansa na zyskanie własnego lokum, to nie zawsze spadkobiercy decydują się pozostawić nieruchomość w swoim majątku. Decyzja, dotycząca sprzedaży mieszkania ze spadku, nie jest łatwa i wymaga starannego rozważenia różnych czynników.

Warto zastanowić się nad kilkoma aspektami przed podjęciem ostatecznej decyzji. Sprzedaż nieruchomości ze spadku warto rozważyć, gdy nie wiążemy bliższej przyszłości z nieruchomością – gdy nie chcemy wykorzystać nieruchomości w celu inwestycji czy zamieszkania. Ciężar wszelkich opłat, już z chwilą śmierci spadkodawcy spada na jego spadkobierców. Spadkobiercy dosyć często decydują się sprzedać odziedziczoną nieruchomość, aby nie generowała ona niepotrzebnych kosztów.  

Sprzedaż nieruchomości ze spadku pozwala uniknąć sporów o podział nieruchomości, gdy spadkobierców jest kilku. Oczywiście, wszyscy spadkobiercy muszą uczestniczyć w sprzedaży i wyrazić na nią zgodę. Transakcja, powoduje, że w szybki sposób rozwiązuje się współwłasność, a kwota ze sprzedaży jest sprawiedliwie dzielona między spadkobierców zgodnie z ich udziałami. 

Na decyzję o sprzedaży może również wpłynąć stan nieruchomości. Warto ocenić stan techniczny nieruchomości, oraz oszacować koszt prac remontowych i modernizacyjnych. Często zdarza się, że użytkowane latami lokale wymagają inwestycji sporego kapitału, aby doprowadzić je do stanu używalności. Niekiedy sprzedaż mieszkania do remontu od razu po jego odziedziczeniu będzie lepszym rozwiązaniem, niż długotrwały i kosztowny remont.

Kiedy jeszcze sprzedaż nieruchomości ze spadku może się opłacać? Szczególnie wtedy, gdy mieszkamy z dala od odziedziczonego majątku i gdy zarządzanie nim mogłoby być problematyczne. Gdy spadkobierca mieszka za granicą, lub w Polsce, lecz w znacznej odległości od nieruchomości, sprawne i efektywne zarządzanie może być utrudnione. Sprzedaż pozwala pozbyć się tych trudności i zyskać jednorazowy zastrzyk gotówki. 

 Planujesz sprzedaż nieruchomości ze spadku? Pomożemy Ci!

Planujesz sprzedaż nieruchomości ze spadku? To z pewnością niełatwe zadanie, które może wiązać się z wieloma formalnościami i komplikacjami. Ale nie martw się, znamy sposób na sprawną sprzedaż domu lub mieszkania odziedziczonego w spadku!

Wiesz już, że dziedzicząc mieszkanie lub dom po bliskiej osobie, jako spadkobierca masz prawo do jego sprzedaży. Transakcją możesz zająć się w pojedynkę – przygotować nieruchomość, stworzyć ogłoszenie, prowadzić rozmowy i negocjacje z zainteresowanymi, prezentować lokal i wreszcie dopełnić formalności u notariusza. Możesz również skorzystać z usług skupu nieruchomości i sprzedać nieruchomość wygodnie i bezpiecznie, w najkrótszym czasie!

Skup nieruchomości Skup.io pomoże Ci skompletować wymagane dokumenty, i przeprowadzić niezbędne czynności prawne. Taka sprzedaż wiąże się z minimalnym zaangażowaniem sprzedającego (nie trzeba publikować ogłoszeń, odbierać telefonów i wielokrotnie pokazywać nieruchomości kupującym). Sprzedaż odbywa się w dogodnym dla spadkobiercy czasie oraz miejscu. Skup.io oferuje szybką sprzedaż za gotówkę, a więc sprzedający nie musi martwić się o zapłatę – gwarantujemy wypłatę środków w dniu transakcji sprzedaży. 

Atutem, Skup.io jest to, że skup nabywa różne formy nieruchomości – nieruchomości w złym stanie technicznym, domy, mieszkania, prawa do spółdzielczego własnościowego lokalu, ale też udziały w nieruchomości.

Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku, również jest dostępną transakcją. Bardzo często zdarza się, że spadek, ale też odziedziczoną nieruchomość dzielimy z kilkoma osobami. Sprzedaż nieruchomości w całości jest możliwa tylko, gdy współspadkobiercy będą zgodni co do dokonania transakcji. Jeżeli brak jest zgody, praktycznym rozwiązaniem okazuje się możliwość sprzedaży własnych udziałów w nieruchomości.

Również taką transakcję możesz bez problemu zrealizować ze specjalistami Skup.io! Zachęcamy do kontaktu, po więcej informacji oraz darmową wycenę nieruchomości!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż nieruchomości ze spadku a postępowanie o dział spadku

Jeżeli, spadkobiercy nie mogą osiągnąć wymaganego porozumienia, w kwestii sprzedaży całej nieruchomości, mogą zdecydować się na sądową procedurę, jaką jest dział spadku. Postępowanie o dział spadku może być skomplikowane i czasochłonne, ale niekiedy staje się niezbędne, gdy nieruchomość jest źródłem problemów.  

W wyniku działu spadku dokonuje się podziału majątku, który w wyniku spadkobrania stał się współwłasnością kilku osób. Przedmioty wchodzące w skład spadku są sprawiedliwie dzielone między spadkobierców, dodatkowo sąd może zdecydować o spłatach i dopłatach, gdy nie ma możliwości równego podziału dóbr.

Skutkiem działu spadku, nieruchomość może trafić w ręce jednego spadkobiercy lub zostać sprzedana na licytacji komorniczej. Istnieje również możliwość podziału fizycznego nieruchomości, lecz niestety ten sposób nie znajdzie zastosowania gdy chodzi np. o mieszkania. 

Dział spadku rozwiąże współwłasność między spadkobiercami. Postępowanie może wymagać zaangażowania prawnika, szczególnie gdy relacje między spadkobiercami nie są najlepsze, i nie ma harmonii w kontekście sposobu podziału. Takie postępowania bywają długotrwałe – niekiedy trwają lata.

Postępowanie sądowe może być nieuniknione, gdy spory dotyczą nie tylko odziedziczonej nieruchomości. Natomiast takie rozwiązanie, z pewnością jest skuteczne, gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać nieruchomości. Sąd może przyznać nieruchomość jednemu ze spadkobierców na własność, a ten następnie dokona sprzedaży i spłaci udziały pozostałych współspadkobierców. 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku – podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości ze spadku to transakcja, na którą może zdecydować się spadkobierca lub spadkobiercy wspólnie.

Przed rozpoczęciem procedury sprzedaży trzeba uregulować wszelkie kwestie związane z dziedziczeniem. Niezbędne jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Po zmianie danych właściciela w księdze wieczystej można znaleźć nabywcę i bez problemu zbyć nieruchomość.Warto również pamiętać, że chcąc sprzedać mieszkanie ze spadku przed upływem 5 lat od nabycia przez spadkodawcę, ciąży na nas obowiązek zapłaty 19% podatku od dochodu ze sprzedaży. W takim przypadku warto dokładnie przeanalizować sytuację finansową i uwzględnić ten aspekt w swoich planach.

Chcesz szybko i bezproblemowo sprzedać odziedziczone mieszkanie? Mieszkasz za granicą i chcesz pozbyć się odziedziczonego majątku w bezpieczny sposób? Skup nieruchomości Skup.io to rozwiązanie właśnie dla Ciebie. Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń