Umowa dożywocia wady i zalety, ważne informacje 2024 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia1 lipca, 2024

Umowa dożywocia wady i zalety, ważne informacje 2024

umowa-dozywocia-wady-i-zalety

Nieruchomość może zostać nabyta w ramach umowy dożywocia. Taka umowa polega na przeniesieniu własności nieruchomości na nabywcę, który w zamian za to zobowiązuje się do dożywotniego utrzymania zbywcy. 

Zawarcie takiej umowy niesie ze sobą poważne konsekwencje. W dzisiejszym artykule poznasz:

  • umowa dożywocia wady i zalety,
  • możliwości rozwiązania umowy dożywocia,
  • podstawowe prawa i obowiązki stron umowy.

Korzystając z usług Skup.io możesz szybko i bezproblemowo sprzedać swoją nieruchomość, bez względu na jej stan prawny. Skup.io oferuje atrakcyjne warunki finansowe oraz profesjonalną obsługę – interesuje Cię sprzedaż mieszkania z umową dożywocia? Porozmawiaj z naszymi specjalistami!

Co to jest umowa dożywocia?

Czym jest i z czym właściwie wiąże się zawarcie umowy dożywocia? Umowa dożywocia polega na tym, że właściciel nieruchomości przenosi własność na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. 

W praktyce oznacza to, że nabywca domu czy mieszkania powinien przyjąć dożywotnika jako domownika, zapewnić mu mieszkanie, wyżywienie, odzież, światło, opał, odpowiednią opiekę zdrowotną, oraz pochówek według zwyczajów miejscowych. 

Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna regulowana przez Kodeks cywilny (art. 908-916). W razie niewywiązywania się z obowiązków, dożywotnik ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Umowa dożywocia najczęściej zawierana jest między członkami rodziny, lecz nie ma przeszkód, aby taką umową związały się obce osoby. 

Umowa ta musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, inaczej jest nieważna.

Umowa dożywocia – koszty i warunki sporządzenia

Przez wzgląd na to, że umowa dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości, musi zostać zawarta przed notariuszem i w formie aktu notarialnego. Forma notarialna to dla stron umowy pewność, że w księdze wieczystej znajdzie się zapis o zawartej umowie.

Koszty sporządzenia umowy dożywocia u notariusza zależą od wartości nieruchomości. Opłata ta nie jest więc jednolita dla wszystkich, natomiast z pewnością nie może przekroczyć wartości 10 tys. zł.

Koszt zawarcia umowy dożywocia, gdy wartość nieruchomości wynosi:

  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł i 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł i 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł; 
  • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, lecz nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Powyższe, są stawkami maksymalnymi, jakie pobierze notariusz. Opłaty mogą być więc niższe i negocjowane. 

Dodatkowo należy uwzględnić też inne opłaty:

  • 200 zł za wpis do księgi wieczystej nieruchomości,
  • 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę wypisu aktu,
  • podatek od czynności cywilno-prawnych 2%.

Po przedstawieniu podstawowych informacji dotyczących umowy, przejdźmy do sedna artykułu, czyli konsekwencji związanych z jej zawarciem. Umowa dożywocia wady i zalety – o czym koniecznie trzeba wiedzieć?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Umowa dożywocia wady i zalety

Umowa dożywocia, mimo że może być korzystna dla wielu osób starszych, które chcą zapewnić sobie spokojną starość, ma również swoje wady. Poniżej omówimy najważniejsze z nich.

UMOWA DOŻYWOCIA WADY

Umowa dożywocia wady – 1. Długoterminowe zobowiązania

Jedną z głównych wad umowy dożywocia jest jej długoterminowy charakter. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do opieki nad dożywotnikiem aż do jego śmierci, co może trwać wiele lat. W tym czasie musi on spełniać wszelkie zobowiązania wynikające z umowy, co może być dużym obciążeniem finansowym i emocjonalnym.

Umowa dożywocia wady – 2. Trudności w rozwiązaniu umowy

Rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach, takich jak rażące naruszenie obowiązków przez jedną ze stron. Decyzję o rozwiązaniu umowy podejmuje sąd, co może być procesem długotrwałym i kosztownym. W praktyce oznacza to, że umowa dożywocia jest trudna do unieważnienia lub zmiany.

Umowa dożywocia wady – 3. Konflikty i zmienne relacje

Relacje między dożywotnikiem a zobowiązanym mogą ulec zmianie z biegiem czasu. Wzajemne niezrozumienia i konflikty to częsty problem, który może prowadzić do napięć i trudności w realizacji umowy. Nabywca nieruchomości, lecz właściwie obie strony umowy muszą być przygotowane na pojawienie się z biegiem czasu ewentualnych problemów i znaleźć sposoby na ich rozwiązanie.

Umowa dożywocia wady – 4. Zwiększone potrzeby dożywotnika

Wraz z wiekiem dożywotnika jego potrzeby mogą być coraz większe. Wymagania dotyczące opieki zdrowotnej, rehabilitacji czy niezbędnego wsparcia mogą rosnąć, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami. Nabywca musi być świadomy, że zobowiązania wynikające z umowy mogą z czasem stawać się dla niego bardziej wymagające.

Umowa dożywocia wady – 5. Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości

Umowa dożywocia może utrudniać sprzedaż nieruchomości. Właściciel nieruchomości obciążonej umową dożywocia powinien wiedzieć, że ma prawo taką nieruchomość zbyć lub darować mimo istniejącego obciążenia. 

Jednakże zbycie nieruchomości nie spowoduje wygaśnięcia praw dożywotnika! Nowy nabywca musi być świadomy obowiązków wynikających z umowy i być gotowy na ich przejęcie. Dlatego też sprzedaż nieruchomości obciążonej umową dożywocia może być trudniejsza i wymagać dodatkowych negocjacji.

Umowa dożywocia wady – 6. Podważenie umowy dożywocia

Podważenie umowy dożywocia jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Głównie wtedy, gdy nie została zawarta w poprawnej formie, lub gdy zaistnieją wady oświadczenia woli. W praktyce jest to bardzo trudne do udowodnienia i wymaga długotrwałych procedur sądowych. 

Umowa dożywocia wady – 7. Koszty umowy dożywocia

Zawarcie umowy dożywocia wiąże się z niemałą opłatą notarialną. Dodatkowo nabywca musi ponieść koszt podatku PCC. 

sprzedaz-mieszkania-z-dozywociem

UMOWA DOŻYWOCIA ZALETY

Główną zaletą wynikającą z zawartej umowy dla dożywotnika, jest bezpieczna starość. Nie musi on martwić się o zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych oraz opieki i pomocy, gdy z biegiem lat pogorszy się jego zdrowie i nie będzie w stanie samodzielnie o wszystko zadbać.

Zdecydowaną zaletą dla nabywcy nieruchomości jest możliwość wejścia w posiadanie nieruchomości bez konieczności dysponowania dużym nakładem środków pieniężnych i bez zaciągania kredytu bankowego na zakup nieruchomości.

Rozwiązanie umowy dożywocia i zamiana na rentę

Umowa dożywocia wady – jakie są możliwości zakończenia umowy, gdy właściciel nieruchomości po pewnym czasie stwierdzi, że zobowiązanie jest zbyt duże? Wielu właścicieli nieruchomości obciążonych umową dożywocia zastanawia się, czy możliwe jest unieważnienie lub rozwiązanie takiej umowy. Zasadniczo jest to trudne i możliwe jedynie w wyjątkowych okolicznościach. 

A jeżeli szukasz sposobu na szybkie rozwiązanie problemów z nieruchomością obciążoną umową dożywocia, warto skorzystać z usług Skup.io, marki, która oferuje możliwość odkupienia nieruchomości z dożywociem.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe tylko w szczególnych sytuacjach, na żądanie jednej ze stron. Dotyczy to sytuacji, w których dochodzi np. do agresji wobec drugiej osoby, krzywdy, czy złej woli. 

W przypadku rozwiązania umowy dożywocia, nieruchomość na powrót staje się własnością zbywcy. Zobowiązany z umowy dożywocia ma wtedy prawo dochodzić zwrotu nakładów, które poczynił na nieruchomość, w czasie gdy był jej właścicielem.

Inną opcją jest zamiana umowy dożywocia na rentę. Również to rozwiązanie jest możliwe tylko na drodze sądowej, a z odpowiednim żądaniem może wystąpić zobowiązany jak i dożywotnik.

Sąd uwzględni żądanie, po wykazaniu, że stosunki między zobowiązanym a dożywotnikiem, wskazują na to, że nie można od nich wymagać, by nadal pozostawali w bezpośredniej styczności.

Wysokość renty będzie uzależniona od wartości świadczeń, z których wykonywania zobowiązany został zwolniony.

Jeżeli właściciel nieruchomości z dożywociem, stwierdzi, że zobowiązanie, jakie na siebie przyjął jest zbyt obciążające, może spróbować zbycia nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kolejne rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości obciążonych umową dożywocia

Nieruchomość z dożywociem można sprzedać. W takim wypadku nowy nabywca nieruchomości przejmuje na siebie obowiązki związane z utrzymaniem dożywotnika. 

Sprzedaż mieszkania z dożywociem, jest realną możliwością radzenia sobie z problemami, które nabywca napotkał w ciągu trwania umowy dożywocia. Transakcja poskutkuje utratą praw do nieruchomości, ale również pozbyciem się wszelkich obowiązków i ewentualnych problemów związanych z taką umową. 

Jeżeli posiadasz nieruchomość obciążoną umową dożywocia i rozważasz jej sprzedaż, warto skontaktować się ze Skup.io. Firma ta specjalizuje się w skupie nieruchomości z problemami, oferując szybki proces sprzedaży i atrakcyjne warunki finansowe. Skup.io przejmuje na siebie wszystkie formalności, dzięki czemu możesz uniknąć skomplikowanych procedur związanych z umową dożywocia.

Skontaktuj się ze specjalistami Skup.io, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, doradzą i przedstawią ofertę odkupu nieruchomości!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Podsumowanie – umowa dożywocia wady

Umowa dożywocia niesie ze sobą konsekwencje, których należy być świadomym przed zawarciem zobowiązania. 

Umowa dożywocia wady:

– jest to długotrwałe zobowiązanie, 

– w trakcie wykonywania umowy może dojść do konfliktów między jej stronami,

– możliwości w zakresie rozwiązania umowy są ograniczone do wyjątkowych sytuacji,

– z biegiem lat potrzeby dożywotnika mogą się zwiększyć,

– sprzedaż nieruchomości z dożywociem na wolnym rynku jest bardzo trudna,

– zawarcie umowy dożywocia wiąże się z pewnym kosztem notarialnym.

Jeśli posiadasz nieruchomość obciążoną umową dożywocia i chcesz ją sprzedać, lepiej skontaktuj się ze Skup.io. Marka oferuje bezpieczną, korzystną i bezpośrednią sprzedaż nieruchomości obciążonych problemem dożywocia.

FAQ UMOWA DOŻYWOCIA WADY

Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której właściciel nieruchomości przenosi jej własność na nabywcę. W zamian nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, pomoc i pielęgnację w chorobie oraz pochówek po śmierci. Reguluje ją Kodeks cywilny.

Jakie są podstawowe obowiązki nabywcy w umowie dożywocia?

Nabywca, zgodnie z umową dożywocia, zobowiązuje się przyjąć zbywcę jako domownika, zapewnić mieszkanie, wyżywienie, światło, opał, odzież, opiekę zdrowotną oraz odpowiedni pochówek. Oznacza to, że nabywca musi dbać o potrzeby życiowe dożywotnika aż do jego śmierci, co może obejmować również pomoc w codziennych czynnościach i opiekę w chorobie.

Czy umowa dożywocia musi być sporządzona w formie aktu notarialnego?

Tak, umowa dożywocia musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli nie zostanie sporządzona przez notariusza, jest nieważna. Forma aktu notarialnego jest wymagana, aby zapewnić jej prawomocność i chronić interesy obu stron.

Czy można unieważnić umowę dożywocia?

Unieważnienie umowy dożywocia jest możliwe, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Może do tego dojść, gdy jedna strona wykorzystuje niedołężność lub trudne położenie drugiej strony w momencie zawierania umowy. 

Jakie są wady umowy dożywocia?

Wady umowy dożywocia to m.in. długoterminowe zobowiązania finansowe i opiekuńcze, trudności w rozwiązaniu umowy, możliwość wystąpienia konfliktów między stronami oraz zwiększające się z czasem potrzeby dożywotnika.

Czy umowę dożywocia można zamienić na dożywotnią rentę?

Tak, możliwa jest zamiana umowy dożywocia na dożywotnią rentę, ale wymaga to orzeczenia sądu. Dożywotnik może wystąpić z takim wnioskiem, jeśli dalsze utrzymywanie relacji z nabywcą jest niemożliwe lub konfliktowe.

Co się dzieje z nieruchomością po rozwiązaniu umowy dożywocia przez sąd?

Po rozwiązaniu umowy dożywocia nieruchomość ponownie staje się własnością zbywcy. Zobowiązany ma prawo do dochodzenia zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomość w czasie, gdy był jej właścicielem, co oznacza, że może żądać zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie i modernizację nieruchomości.

Czy nabywca może sprzedać nieruchomość obciążoną umową dożywocia?

Tak, nabywca może sprzedać nieruchomość obciążoną umową dożywocia, ale nowy właściciel musi przejąć wszystkie obowiązki wynikające z umowy. Oznacza to, że będzie musiał zapewnić dożywotnie utrzymanie dożywotnika zgodnie z ustaleniami umowy.

Jakie są koszty notarialne związane z umową dożywocia?

Koszty notarialne zależą od wartości nieruchomości. Opłaty te mogą wynosić od 1.010 zł plus 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł do maksymalnie 10.000 zł. Dodatkowo, należy uwzględnić opłaty sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej oraz koszty sporządzenia wypisów aktu notarialnego.

Czy umowa dożywocia jest wpisywana do księgi wieczystej?

Nie wszystkie umowy dożywocia są wpisane do księgi wieczystej, zwłaszcza te sporządzone przed 1991 rokiem. Wpisanie umowy do księgi wieczystej jest jednak zalecane, ponieważ zapewnia większą przejrzystość prawną i chroni interesy dożywotnika.

Jakie są korzyści dla nabywcy z tytułu umowy dożywocia?

Nabywca staje się właścicielem nieruchomości bez konieczności zaciągania kredytu, zyskując prawo własności od momentu podpisania umowy. Może to być atrakcyjne dla osób, które chcą nabyć nieruchomość, nie posiadając wystarczających środków finansowych na zakup.

Jakie są zalety umowy dożywocia dla osoby starszej?

Umowa dożywocia zapewnia osobie starszej dożywotnie utrzymanie, mieszkanie, wyżywienie oraz opiekę zdrowotną. Dzięki niej osoba starsza może poprawić swoją sytuację majątkową i życiową, nie martwiąc się o codzienne potrzeby i przyszłość.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń