Co oznacza służebność w akcie notarialnym? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia25 czerwca, 2024

Co oznacza służebność w akcie notarialnym?

co-oznacza-sluzebnosc-w-akcie-notarialnym

Planując zakup mieszkania, ale także stając się nowym właścicielem w wyniku dziedziczenia, w księdze wieczystej nieruchomości możemy trafić na zapis dotyczący służebności.

Co oznacza służebność w akcie notarialnym?

W skrócie oznacza to, że wskazana osoba ma prawo do korzystania z nieruchomości w określonym zakresie. Z czym wiąże się służebność mieszkania? Co taki zapis oznacza dla właściciela nieruchomości? Czy można sprzedać dom ze służebnością? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule!

Jesteś właścicielem domu lub mieszkania ze służebnością, które jest dla Ciebie problemem? Sprawdź ofertę Skup.io i skorzystaj z możliwości bezpłatnej wyceny! 

Spis treści

Rodzaje służebności w akcie notarialnym

Istnieją różne rodzaje służebności, które można ustanowić w akcie notarialnym. Według Kodeksu cywilnego wyróżnia się:

 • Służebność osobistą – przysługuje konkretnej osobie, takim rodzajem służebności jest służebność mieszkania.
 • Służebność gruntową – związana jest z określoną nieruchomością i przysługuje każdemu właścicielowi tej nieruchomości (np. prawo przejazdu, służebność drogi koniecznej,
 • Służebność przesyłu – związana z umiejscowieniem urządzeń do przesyłu np. energii, gazu, na nieruchomościach należących do różnych właścicieli.

W poniższym tekście skupimy się na służebności mieszkania. 

Co to jest służebność mieszkania – podstawowe informacje

Co oznacza służebność w akcie notarialnym? To istotne zagadnienie prawne, które wpływa na użytkowanie nieruchomości. Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, które umożliwia korzystanie z cudzej nieruchomości w określony sposób. 

Służebność musi zostać zawarta w formie umowy notarialnej, by miała moc prawną. Informacje dotyczące warunków służebności, można ujawnić w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla domu lub mieszkania. Dzięki temu informacja o służebności będzie widoczna dla potencjalnych nabywców nieruchomości.

Taka służebność może być nieodpłatna lub odpłatna – wszystko zależy od ustaleń stron umowy.

Kiedy ustanowienie służebności może być dobrym pomysłem? Najczęściej służebność ustanawia się w sytuacji, kiedy starsze pokolenie – dziadkowie, rodzice – chce jeszcze za życia przekazać nieruchomość dzieciom lub wnukom, a jednocześnie zapewnić sobie prawo do korzystania z tejże nieruchomości do końca swojego życia.

Co oznacza służebność w akcie notarialnym? Osoba wskazana z imienia i nazwiska w akcie notarialnym jest służebnikiem, czyli ma prawo do korzystania z nieruchomości w zakresie wskazanym w umowie.

Służebność może dać służebnikowi prawo do korzystania z jednego z pokojów znajdujących się w lokalu oraz pomieszczeń wspólnych czy też np. całego piętra domu. W umowie powinny znajdować się również inne ważne informacje odnośnie zakresu korzystania z nieruchomości, tak aby zminimalizować ewentualne problemy i konflikty między służebnikiem a właścicielem nieruchomości w przyszłości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co oznacza służebność w akcie notarialnym, czyli prawa i obowiązki służebnika i właściciela

Służebność mieszkania tworzy zarówno prawa, jak i obowiązki dla służebnika oraz właściciela nieruchomości.

Służebnik ma prawo:

 • korzystać i mieszkać we wskazanej w umowie części nieruchomości,
 • korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych – strych, piwnica, klatka schodowa, pralka.
 • przyjąć do mieszkania dzieci, małżonka (małoletni mogą po uzyskaniu pełnoletniości pozostać w nieruchomości),
 • przyjąć do mieszkania również inne osoby, które są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa, lub takie, którym służebnik sam zapewni utrzymanie. 

Służebnik jest zobowiązany:

 • ponosić opłaty eksploatacyjne, stosownie do swojego zużycia,
 • zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Właściciel nieruchomości ze służebnością, powinien respektować prawa przysługujące służebnikowi. Właściciel nie musi utrzymywać służebnika, tak jak ma to miejsce w przypadku zawarcia umowy dożywocia. 

Służebność mieszkania a opłaty

Co oznacza służebność w akcie notarialnym – czy służebnik jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach, jakie generuje nieruchomość?

Służebność mieszkania może być odpłatna lub nieodpłatna. Służebność odpłatna może polegać na uiszczaniu przez służebnika opłaty comiesięcznej, corocznej lub jednorazowej – w zależności od ustaleń.

Jednakże niezależnie od tego, służebnik powinien ponosić standardowe koszty związane z eksploatacją nieruchomości i zużyciem mediów. Służebnik powinien partycypować w kosztach: zużycia prądu, wody, ogrzewania, czynszu, wywozu śmieci, abonamentu telewizyjnego czy internetu.

Kiedy wygasa dożywotnia służebność mieszkania?

W kontekście tego, co oznacza służebność w akcie notarialnym warto wiedzieć, kiedy służebność wygasa.

Służebność mieszkania wygasa najpóźniej w momencie śmierci służebnika. Niekiedy służebność ustanawiana jest na określony czas np. 10-20 lat. 

Co istotne, służebności mieszkania nie można przekazać innej osobie. Nie jest to prawo dziedziczne! Jednakże, poprzez odpowiednie zapisy w umowie dotyczącej warunków służebności, można ustalić, że po śmierci służebnika, służebność przejmie np. dziecko służebnika. 

Wielu właścicieli nieruchomości obciążonych prawem służebności zastanawia się, czy w jakiś sposób można pozbyć się służebności lub, czy można cofnąć służebność mieszkania?

Otóż tzw. zniesienie służebności mieszkania nie jest prostą sprawą.

Zniesienie służebności mieszkania

Służebność można zamienić na dożywotnią rentę, lecz tylko w szczególnych sytuacjach. Właściciel nieruchomości ma prawo żądać zamiany służebności na rentę, gdy służebnik dopuszcza się rażących uchybień wykonując swoje prawa.

Uchybienia, o których mowa muszą być rażące i istotne. Nie chodzi więc o jednorazową kłótnie, a np. o stale powtarzające się zakłócanie spokoju współmieszkańcom. Właściciel nieruchomości może w takiej sytuacji skierować sprawę do sądu i starać się o przyznanie dożywotniej renty. 

Służebnik może zrzec się przysługujących mu praw u notariusza. Właściciele mieszkań ze służebnością często negocjują ze służebnikiem na różne sposoby. Jeżeli właścicielowi zależy by nieruchomość była wolna obciążenia służebnością, bo zależy mu na jej sprzedaży, to może np. ustanowić służebność na innej nieruchomości i w ten sposób zabezpieczyć służebnika. 

Zniesienie służebności będzie także możliwe, gdy służebnik nie wykonuje swojego prawa przez okres 10 lat. Również w tym przypadku konieczne będzie uczestniczenie w postępowaniu przed sądem. 

zniesienie-sluzebnosci-mieszkania

Co oznacza służebność w akcie notarialnym – problemy związane ze służebnością

Mieszkanie ze służebnością możemy:

 • Kupić. W takim, przypadku kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią umowy służebności, i zdecydować się na transakcję tylko wtedy gdy akceptuje wszystkie zapisy umowy. 
 • Odziedziczyć. Mieszkanie ze służebnością podlega dziedziczeniu! Śmierć właściciela nieruchomości obciążonej służebnością nie spowoduje wygaśnięcia praw służebnika. Służebność obowiązuje nadal, lecz nowymi właścicielami, którzy muszą akceptować prawa służebnika będą spadkobiercy zmarłego właściciela.
 • Otrzymać w darowiźnie np. od bliskich krewnych. 

Bez względu na to, w jaki sposób staliśmy się właścicielami mieszkania ze służebnością, a także bez względu na to czy służebnik jest z nami spokrewniony, czy też nie, w toku trwania prawa służebności może dojść do konfliktów i problemów między stronami umowy.

Służebność mieszkania wiąże się z pewnymi niedogodnościami, takimi jak ograniczenie swobody właściciela nieruchomości w jej użytkowaniu oraz ewentualne trudności przy sprzedaży mieszkania obciążonego służebnością.

Służebność często prowadzi do sporów między właścicielem a służebnikiem dotyczących zakresu użytkowania nieruchomości.

Gdy zniesienie służebności mieszkania jest niemożliwe, a służebnik nie godzi się na żadne próby porozumienia i kompromisu, właścicielowi pozostaje możliwość sprzedaży nieruchomości ze służebnością. 

Sprzedaż mieszkania ze służebnością

Co oznacza służebność w akcie notarialnym – czy mieszkanie obciążone służebnością można sprzedać?

Tak! Mieszkanie ze służebnością można jak najbardziej sprzedać. Co trzeba wiedzieć o takiej transakcji?

 • służebnik nie ma wpływu na transakcję sprzedaży, nie uczestniczy w niej, nie występuje jako strona umowy, a przede wszystkim nie decyduje o sprzedaży,
 • właściciel mieszkania ze służebnością nie musi informować służebnika o sprzedaży,

Służebność mieszkania może utrudniać sprzedaż nieruchomości, ponieważ potencjalni nabywcy mogą obawiać się zakupu mieszkania obciążonego służebnością. Z tego powodu, sprzedaż mieszkania ze służebnością może być trudna w realizacji jeżeli szukamy kupca na wolnym rynku.

Zdecydowanie polecamy skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się sprzedażą tzw. trudnych nieruchomości, do których zalicza się te obciążone służebnością. Szybką i bezpieczną sprzedaż mieszkania ze służebnością zapewni Ci marka Skup.io.

Skup.io to firma, która specjalizuje się w skupie nieruchomości, w tym również tych obciążonych służebnością. Dzięki profesjonalnemu podejściu i transparentnym warunkom, sprzedaż nieruchomości do Skup.io jest szybka i bezpieczna. Firma oferuje uczciwą wycenę oraz szybki proces transakcji, co sprawia, że jest to doskonała opcja dla osób chcących sprzedać nieruchomość obciążoną służebnością.

Jest to rozwiązanie zupełnie bezkosztowe dla właściciela nieruchomości, a zarazem zapewniające profesjonalne wsparcie i pełną pomoc w formalnościach. 

Jeżeli posiadasz nieruchomość obciążoną służebnością, i myślisz o jej sprzedaży, skontaktuj się ze Skup.io, porozmawiaj ze specjalistą i dowiedz się wszystkiego o transakcji sprzedaży!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co oznacza służebność w akcie notarialnym – podsumowanie

Co oznacza służebność w akcie notarialnym? Służebność w akcie notarialnym to istotne zagadnienie prawne, które wpływa na użytkowanie nieruchomości. Służebnik, którego dane znajdziemy w akcie i księdze wieczystej, ma prawo do korzystania z nieruchomości na określonych warunkach. 

Jeśli planujesz sprzedaż nieruchomości obciążonej służebnością, warto skorzystać z usług Skup.io – to szybki i bezpieczny proces sprzedaży.

FAQ Co oznacza służebność w akcie notarialnym

1. Co to jest służebność w akcie notarialnym i jakie ma znaczenie prawne?

Służebność w akcie notarialnym to prawo, które pozwala wskazanej osobie korzystać z nieruchomości należącej do innej osoby w określony sposób. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które musi być ustanowione formalnie w formie aktu notarialnego. 

2. Jakie są główne rodzaje służebności, które można ustanowić w akcie notarialnym?

Główne rodzaje służebności to służebność osobista, która przysługuje konkretnej osobie, służebność gruntowa, która jest związana z konkretną nieruchomością i przysługuje każdemu jej właścicielowi, oraz służebność przesyłu.

3. Dlaczego akt notarialny jest kluczowy dla ustanowienia służebności i jakie informacje musi zawierać?

Akt notarialny jest kluczowy, ponieważ nadaje służebności moc prawną i zapewnia jej wpis do księgi wieczystej, co gwarantuje, że wszyscy przyszli nabywcy nieruchomości będą świadomi jej istnienia. Akt notarialny musi zawierać dokładne informacje dotyczące zakresu służebności, stron umowy, warunków korzystania z nieruchomości oraz wszelkich opłat związanych z jej użytkowaniem.

4. Jakie konkretne prawa przysługują służebnikowi mieszkania na podstawie aktu notarialnego?

Służebnik mieszkania ma prawo korzystać z nieruchomości w zakresie określonym w umowie. Może zajmować określone pomieszczenia oraz korzystać z części wspólnych, takich jak kuchnia, łazienka, korytarz. Ma również prawo przyjąć do mieszkania małżonka, dzieci lub inne osoby pozostające na jego utrzymaniu.

5 Jakie obowiązki ciążą na służebniku mieszkania wynikające z aktu notarialnego?

Służebnik mieszkania musi partycypować w opłatach za media, takie jak woda, prąd, gaz, oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego. W umowie mogą być zawarte dodatkowe obowiązki, takie jak udział w kosztach utrzymania nieruchomości czy konserwacji urządzeń wspólnych.

6. Czy służebność mieszkania może być odpłatna i jakie są tego konsekwencje?

Tak, służebność mieszkania może być odpłatna, jeżeli takie postanowienia znajdują się w umowie notarialnej. Konsekwencje odpłatności obejmują konieczność uiszczania określonych opłat za korzystanie z nieruchomości. Opłata może na przykład być: jednorazowa, miesięczna lub roczna.

7. Czy służebność mieszkania można przenieść na inną osobę lub czy podlega ona dziedziczeniu?

Służebność mieszkania jest niezbywalna i nie można jej przenieść na inną osobę. Nie podlega ona również dziedziczeniu i wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego służebnika, chyba że umowa stanowi inaczej i służebność może przejść na najbliższych krewnych.

8. Kiedy i w jaki sposób służebność mieszkania wygasa?

Służebność mieszkania wygasa najczęściej wraz ze śmiercią służebnika. Może również wygasnąć na mocy decyzji sądu, jeśli służebnik nie wykonuje przysługującego mu prawa przez 10 lat. Właściciel nieruchomości może wtedy złożyć wniosek o zniesienie służebności.

9. Jakie problemy mogą wyniknąć z ustanowienia służebności mieszkania i jak ich unikać?

Problemy mogą wynikać z niejasno określonych warunków umowy, co może prowadzić do sporów między właścicielem a służebnikiem. Aby ich uniknąć, warto szczegółowo określić wszystkie warunki służebności w akcie notarialnym, w tym sposób korzystania z nieruchomości i rozliczenia kosztów.

10. Jak służebność mieszkania wpływa na sprzedaż nieruchomości i jakie są tego konsekwencje?

Służebność mieszkania może utrudniać sprzedaż nieruchomości, ponieważ potencjalni nabywcy mogą być zniechęceni koniecznością respektowania praw służebnika. Ważne jest, aby dokładnie informować o istnieniu służebności w akcie notarialnym i odpowiednio przygotować ofertę sprzedaży.

11. Jak Skup.io może pomóc w sprzedaży nieruchomości obciążonej służebnością i jakie są korzyści z tego rozwiązania?

Skup.io specjalizuje się w skupie nieruchomości, w tym tych obciążonych służebnością. Firma oferuje szybki i bezpieczny proces sprzedaży, profesjonalną obsługę oraz uczciwą wycenę, co pozwala na bezproblemowe i szybkie przeprowadzenie transakcji.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń