Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia28 czerwca, 2023

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców?

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców?

Odziedziczony dom, można sprzedać od chwili nabycia spadku. Taka transakcja może być trafiona, gdy zarządzanie nieruchomością jest problematyczne np. ze względu na położenie nieruchomości z dala od miejsca zamieszkania spadkobierców, a także gdy nie planują oni w niej zamieszkać.

Jako spadkobiercy możemy napotkać pewne problemy ze zrealizowaniem sprzedaży, np. kiedy nie wszystkie osoby dziedziczące nieruchomość zgadzają się na tę decyzję. Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców? Jak poradzić sobie z takim problemem? 

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – kilku spadkobierców nieruchomości

Aby sprzedaż nieruchomości pochodzącej ze spadku, w ogóle była możliwa, właściciele muszą dysponować dokumentem potwierdzającym ich prawa do odziedziczonego domu. Takim dokumentem jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, lub zamiennie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Aby uzyskać akt notarialny, wszyscy spadkobiercy powinni przyjść na umówioną wizytę w kancelarii notarialnej, gdzie notariusz dokona niezbędnych formalności. Jeśli, między spadkobiercami panuje nieporozumienie np. co do kręgu osób uprawnionych do spadku, lub nie mogą jednocześnie stawić się u urzędnika, właściwą będzie droga sądowa. Stwierdzenia nabycia spadku w sądzie dokonuje się na wniosek spadkobiercy. 

Dokumenty stwierdzające nabycie spadku określają kto dokładnie jest dziedzicem spadku, oraz jak wysokie są udziały w spadku poszczególnych spadkobierców. Na tym etapie, nie wyszczególnia się, co konkretnie jest przedmiotem spadku. Natomiast, od tego momentu, spadkobiercy mogą bez problemu sprzedać nieruchomość. 

Dysponując dokumentem potwierdzającym prawa do majątku po zmarłym, można złożyć wniosek o wpis nowych właścicieli do księgi wieczystej

Sytuacja, w której mamy kilku spadkobierców nieruchomości, często stwarza problemy. Każda osoba ma swoje zdanie i potrzeby, co utrudnia podjęcie jednomyślnej decyzji dotyczącej sprzedaży domu. Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców? Czy można to zrobić?


Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – rozporządzenie przedmiotem spadku

Osoby, które zastanawiają się jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców, nie otrzymają prostej odpowiedzi. Gdy odziedziczony dom ma kilku spadkobierców, wszyscy oni muszą zgodzić się na sprzedaż, aby transakcja mogła dojść do skutku. Na akcie notarialnym powinni stawić się wszyscy spadkobiercy bez wyjątku, lub ich pełnomocnicy. 

Sprzedaż nieruchomości wspólnie przez wszystkich spadkobierców to najkorzystniejsze wyjście. To podejście wymaga jednak porozumienia i współpracy ze strony wszystkich spadkobierców. Co w przypadku, gdy nie da się go osiągnąć?

Należy wiedzieć, że jeden spadkobierca, nie może zadecydować za wszystkich, i nie ma on dostatecznych praw, aby samodzielnie dokonać sprzedaży. Co ciekawe, taka osoba ma jednak inne możliwości – sprzedaż własnego udziału w nieruchomości, lub sprzedaż udziału w spadku. 

Istnieje jednak inna droga, procedura, w toku której nieruchomość może zostać sprzedana. Mowa o postępowaniu, jakim jest dział spadku. Dział ten polega na fizycznym podzieleniu majątku między spadkobierców. Podział, obejmie również sporną nieruchomość.

jak-sprzedac-dom-bez-zgody-wszystkich-spadkobiercow

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – procedura działu spadku

Procedura działu spadku to jedna z opcji, która może stać się naszym jedynym wyjściem, gdy zastanawiamy się jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców. Polega ona na podziale spadku pomiędzy współspadkobierców, co umożliwia każdemu z nich uzyskanie jego części na wyłączność. 

W przypadku, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać w różnych kwestiach, nie tylko jeżeli chodzi o sprzedaż domu, właściwym rozwiązaniem może okazać się dział spadku. Do momentu działu spadku, spadkobiercy nieruchomości powinni współpracować w kwestii zarządzania, ponoszą oni również wszelkie koszty utrzymania nieruchomości – już od momentu śmierci spadkodawcy.

To właśnie na polu wspólnego zarządzania i dysponowania majątkiem powstaje najwięcej nieporozumień. Nieruchomość to niekiedy jedyny przedmiot spadku, i aby uniknąć lub zakończyć problemy, jakie mogą powstać ze współwłasności, często decydujemy się na jej sprzedaż.

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców? Jednym z dostępnych rozwiązań jest postępowanie o dział spadku.

Aby rozpocząć procedurę działu spadku, konieczne jest dysponowanie jednym z wcześniej wymienionych dokumentów, które potwierdzą prawa do spadku poszczególnych osób. Co istotne, spadkobierca, który składa wniosek o dział spadku, może jednocześnie wnieść o stwierdzenie nabycia spadku.

Sąd rozpocznie sprawę o dział spadku, jeżeli z wnioskiem wystąpi choćby jeden spadkobierca. W takim postępowaniu bada się m.in.: co jest przedmiotem spadku, jaką wartość ma majątek spadkowy, jakie są stanowiska uczestników postępowania, dokonuje się wzajemnych rozliczeń nakładów, pobranych przychodów, oraz innych związanych ze wspólnym majątkiem. 

Jednak procedura działu spadku może być czasochłonna i skomplikowana, szczególnie gdy uprawnionych do spadku jest kilka lub kilkanaście osób i mają one różne stanowiska co do podziału majątku.

Jak sąd rozstrzygnie sprawę nieruchomości? Otóż o sprzedaży nieruchomości sąd rozstrzygnie w ostateczności, gdy pozostałe sposoby na podział nie będą możliwe. Oprócz sprzedaży nieruchomości rozpatruje się możliwość podziału fizycznego między spadkobierców, a gdy nie można go przeprowadzić, nieruchomość może przejąć jeden ze spadkobierców, zobowiązując się do spłaty pozostałych. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

 Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – korzystniejsza wspólna sprzedaż całej nieruchomości

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców? Dział spadku może być rozwiązaniem, gdy chęć sprzedaży jest podyktowana pozbyciem się udziałów w nieruchomości i jednocześnie zakończeniem współwłasności. W toku postępowania, sąd może orzec o przyznaniu nieruchomości temu spadkobiercy, który nie godził się na jej sprzedaż. Wobec tego zyska on szansę na stanie się wyłącznym właścicielem. 

Jeżeli jednak nie ma on możliwości na spłatę udziałów innych spadkobierców, i żaden inny spadkobierca nie będzie mógł, bądź też nie wyrazi zgody na przyznanie nieruchomości, sąd może orzec o sprzedaży nieruchomości, a kwota uzyskana z transakcji zostanie podzielona stosownie do udziałów między spadkobierców.

O czym bezwzględnie należy pamiętać, w razie zasądzenia sprzedaży, transakcja odbywa się na warunkach licytacji komorniczej! Skutkiem tego, cena sprzedaży może nie być satysfakcjonująca, a dodatkowo spadkobiercy poniosą koszty postępowania, co zmniejszy zysk jeszcze bardziej. 

Wspólna sprzedaż całej nieruchomości to zdecydowanie dużo lepsza opcja, natomiast jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców? Gdy jeden ze spadkobierców nie godzi się na sprzedaż, warto z nim o tym porozmawiać i przedstawić rozsądne argumenty. 

Samodzielna sprzedaż, pozwala zakończyć współwłasność w najszybszy sposób. Odpada konieczność stawiania się w sądzie. To również lepszy wybór niż gdyby miało dojść do sprzedaży w toku licytacji, bo spadkobiercy mogą sami ustalić warunki transakcji sprzedaży. Dzięki temu spadkobiercy mogą zaoszczędzić pieniądze oraz swój czas. 

Jednak taka forma sprzedaży może być skomplikowana i wymagać negocjacji między stronami. Dlatego ważne jest, aby spadkobiercy byli otwarci na kompromis i gotowi do współpracy, bo samodzielna sprzedaż jest możliwa tylko wtedy gdy wszyscy wyrażą na nią zgodę. 

kilku-spadkobiercow-nieruchomosci

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – sprzedaż udziału w spadku lub nieruchomości

Jak wspomnieliśmy, spadkobierca nie ma wystarczających praw, aby móc samodzielnie rozporządzić całym wspólnym przedmiotem – domem. Natomiast ma prawo swobodnie rozporządzać udziałem w spadku, który do niego należy. 

Jeżeli poszukujesz sposobu na to jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców, sprzedaż udziału to doskonała alternatywa. Jeśli nie możemy uzyskać porozumienia z innymi współwłaścicielami, możliwość sprzedaży naszego udziału może okazać się idealnym rozwiązaniem, bo nie wymaga uzyskania zgody pozostałych współwłaścicieli. To rozwiązanie sprawdzi się również w sytuacji, gdy nie mamy kontaktu z pozostałymi spadkobiercami.

Według przepisów Kodeksu cywilnego, zbycie udziału w spadku lub jego części jest możliwe bez zgody współspadkobierców. A więc, o sprzedaży swojej części spadku można swobodnie zadecydować samodzielnie. Co istotne, nie wymaga się również, aby nabywcą udziałów był drugi spadkobierca. Może to być dowolnie wybrana osoba, lub firma skupująca udziały w spadkach i nieruchomościach.

Procedura jest dość prosta. Wystarczy znaleźć chętnego kupca, który będzie zainteresowany zakupem naszego udziału w nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że cena za taki udział może być niższa ze względu na fakt, że nabycie udziału nie daje pełnej kontroli nad całą nieruchomością. Natomiast, mimo to, sprzedaż udziałów w spadku może okazać się bardziej opłacalna i szybsza niż przeprowadzenie postępowania sądowego.

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – sprzedaż udziałów w nieruchomości spadkowej

Jeżeli chodzi o sprzedaż udziałów w nieruchomości, która jest przedmiotem spadku, wymaga ona zgody pozostałych współspadkobierców. Co istotne, takie rozporządzenie udziałem w nieruchomości będzie bezskuteczne jeżeli dojdzie do naruszenia uprawnień innego spadkobiercy, jakie przysługują mu według przepisów o dział spadku. Powyższe nie oznacza, że umowa zbycia udziału w nieruchomości będzie nieważna, zaś jeżeli sąd uzna naruszenie uprawnień, będzie ona bezskuteczna w stosunku do spadkobiercy, który nie wyraził zgody na sprzedaż. 

 

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – dział spadku czy sprzedaż udziałów

Powyżej przedstawiliśmy różne rozwiązania na to jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców. Możemy dokonać sprzedaży własnych udziałów w nieruchomości lub spadku, próbować przekonać spadkobierców do wspólnej sprzedaży lub złożyć do sądu wniosek o dział spadku. 

Jeżeli rozważamy procedurę sądową lub zbycie swojej części praw, warto wiedzieć, jakie plusy i minusy mają oba rozwiązania. 

Sprzedaż udziału w nieruchomości może być dobrym wyjściem dla osób, które nie są zainteresowane procedurami sądowymi. Przede wszystkim, postępowanie w sprawie działu spadku może nie skończyć się tak szybko jakbyśmy tego oczekiwali. W skomplikowanych sytuacjach, i gdy spadkobiercy nie potrafią się porozumieć, cała procedura może potrwać nawet kilka lat. A w ciągu tego okresu, spadkobiercy są zobligowani wspólnie zarządzać nieruchomością i ponosić koszty jej utrzymania. 

Postępowanie sądowe wiąże się również z kosztami. Mowa tu nie tylko o opłatach sądowych czy opinii biegłego, ale również o wynagrodzeniu adwokata, jeśli zdecydujemy się korzystać z jego usług. Co więcej, dział spadku nie zawsze jest komfortowym doświadczeniem dla uczestników postępowania, którzy często są bliskimi krewnymi. Co więcej, dla niektórych osób, samo stawianie się w sądzie jest bardzo stresujące. 

Koniec końców, zaletą działu spadku, jest możliwość zniesienia współwłasności powstałej w wyniku dziedziczenia. W toku postępowania można dochodzić również wszelkich roszczeń i rozliczeń między spadkobiercami.

Rozwiązanie, jakim jest sprzedaż udziałów w nieruchomości lub spadku, to szybkie rozwiązanie problemu, gdy nie wszyscy spadkobiercy są zgodni co do sprzedaży całej nieruchomości. Spadkobierca ma możliwość w krótkim czasie sfinalizować sprzedaż i uniknąć żmudnej procedury sądowej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości

Osoby, które zastanawiają się jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców, często zadają sobie również pytanie: jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości?

Otóż nie można przymusić drugiego spadkobiercy, aby przystał na nasze rozwiązanie. Możemy podjąć próby mediacji, lecz nie wolno nam zmuszać współspadkobiercy do rozwiązania, które nam wydaje się najwłaściwsze. Decyzja w sprawie rozporządzenia nieruchomością powinna być samodzielną decyzją współwłaściciela.

Radą w przypadku takiej sytuacji jest dział spadku, kiedy to sąd rozstrzygnie o sposobie zniesienia współwłasności nieruchomości, będącej przedmiotem spadku.

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców – podsumowanie

Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców? Jest to bardzo trudne, ponieważ sprzedaż całej nieruchomości możliwa jest tylko za zgodą wszystkich osób mających udział w prawie własności nieruchomości. Istnieją jednak różne sposoby, które można zastosować w celu rozwiązania tego problemu.

W takim przypadku możemy przeprowadzić dział spadku lub próbować przekonać współwłaściciela do wspólnej sprzedaży przygotowując rzeczowe argumenty. Postępowanie w sądzie, może potrwać dłuższy czas, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. 

Innym rozwiązaniem jest sprzedaż udziałów w spadku lub nieruchomości poszczególnych spadkobierców. Jeżeli spadkobiercy zależy na tym, aby pozbyć się współwłasności, sprzedaż udziałów to zdecydowanie szybsze rozwiązanie. 

Posiadasz udziały w nieruchomości pochodzącej ze spadku? Jeżeli jesteś zainteresowany rozwiązaniem, jakim jest sprzedaż udziałów w nieruchomości, możesz zrobić to w prosty sposób, korzystając z usług skupu nieruchomości Skup.io! Nasi doradcy, rozwieją Twoje wątpliwości i zagwarantują Ci bezpieczną i szybką transakcję. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu!

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń