Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia18 października, 2022

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-2022

Niewątpliwą zaletą, jaką daje zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest łatwiejsze dochodzenie praw w sytuacji gdy mamy do czynienia z uciążliwym lub niepłacącym lokatorem. Brak płatności ze strony lokatora przez określony czas, może być podstawą do wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego. Jakie są inne powody rozwiązania umowy okazjonalnej? Jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego? Tego, dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega umowa najmu okazjonalnego?

Najpierw, przybliżmy pokrótce kwestię tego na czym polega umowa najmu okazjonalnego i czym różni się od zwykłej umowy najmu. Taką umowę, mogą podpisać jedynie osoby fizyczne, a wynajmowany lokal służy jedynie celom mieszkaniowym. Co ważne, najemca musi przedstawić oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w przypadku ustania stosunku najmu. Umowa najmu okazjonalnego jest umową na czas określony – maksymalnie 10 lat. Jej zawarcie wymaga wizyty u notariusza – lokator zobowiązuje się do dobrowolnego poddania się egzekucji i opróżnienia lokalu w przypadku zasadnych podstaw.

Najem okazjonalny wyróżnia od zwykłej umowy najmu, właśnie powyższe oświadczenie właściciela innego lokalu. Dzięki temu w przypadku gdy lokator nie płaci czynszu, egzekucja komornicza i opróżnienie wynajmowanego mieszkania jest ułatwione i trwa krócej niż w przypadku gdy strony wiąże zwykła umowa.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – tylko w określonych przypadkach

Wypowiedzenie najmu okazjonalnego nie jest podstawne bez podania przyczyny. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, przewiduje poniższe przyczyny wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia:

  • gdy najemca pomimo pisemnego upomnienia używa lokalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, zaniedbuje swoje obowiązki, tym samym powodując szkody, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania, jego zachowanie jest rażące i uporczywe – narusza porządek domowy, przez co uciążliwe staje się korzystanie z innych lokali,
  • zalega z zapłatą czynszu i innych opłat za co najmniej trzy pełne okresy płatności, pomimo wcześniejszego uprzedzenia i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu na spłatę zaległości,
  • wynajęcie lub podnajęcie lokalu, lub części lokalu bez wiedzy i zgody wynajmującego.

Ponadto właściciel mieszkania może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku utraty możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu przez najemcę i niedopełnienia obowiązku wskazania innego lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku egzekucji, w terminie 21 dni od momentu gdy dowiedział się o utracie.

Powyższe możliwości wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego wynikają z przepisów prawa, jednak wcześniejsze rozwiązanie umowy może również wynikać z zapisów zawartych w samej umowie.

Może cię zainteresować: Ile czasu trwa sprzedaż mieszkania?

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – na podstawie zapisów w umowie

Strony mają możliwość zawarcia w treści umowy dodatkowych zapisów stanowiących o przyczynach wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego. Niewystarczające jest jednak powołanie się na ogólnie ujęte “ważne powody” rozwiązania umowy najmu. Powody, należy odpowiednio uszczegółowić – wprowadzić katalog przyczyn wypowiedzenia np.: utrata zdrowia, zmiana miejsca pracy czy utrata pracy zarobkowej. Okres wypowiedzenia dla przesłanek umownych strony mogą określić samodzielnie.

Jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego lokalu – podsumowanie

W przypadku zaistnienia przesłanek do rozwiązania umowy najmu okazjonalnego należy wziąć pod uwagę okres wypowiedzenia. W przypadku ustawowych i umownych przyczyn wypowiedzenia, okres ten może być różny. Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wymaga zachowania formy pisemnej. Pamiętajmy, że taka umowa może zostać rozwiązana tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa, zapisy umowne bądź gdy dojdzie do porozumienia między stronami.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń