Zrzeczenie się swojej części mieszkania - jak to zrobić? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia10 kwietnia, 2024

Zrzeczenie się swojej części mieszkania – jak to zrobić?

zrzeczenie-sie-swojej-czesci-mieszkania-jak -to-zrobic

Z uwagi na problemy, jakie często spotykają współwłaścicieli nieruchomości, wielu z nich poszukuje sposobu na zrzeczenie się swojej części mieszkania. W jaki sposób i czy w ogóle można zrezygnować z udziałów w nieruchomości, które posiadamy? Czy jest to trudne? 

Sprawdź, jakie możliwości ma właściciel udziałów w nieruchomości, który chciałby się ich pozbyć.

Zrzeczenie się swojej części mieszkania – kłopotliwa współwłasność mieszkania

Sytuacja, w której nieruchomość posiada kilku właścicieli jednocześnie, wcale nie należy do rzadkości – może się tak stać na przykład wskutek spadkobrania. Każdy współwłaściciel posiada udział w nieruchomości, określony za pomocą ułamka. 

Współwłasność mieszkania sprawia, że wszyscy współwłaściciele powinni wspólnie podejmować decyzje dotyczące zarządzania, remontów czy przyszłych losów nieruchomości. Są uprawnieni do korzystania z całej nieruchomości, mogą pobierać z niej zyski i są zobowiązani płacić koszty jej utrzymania. Fakt, że współwłaściciel nie korzysta z nieruchomości, nie zwalnia go z zapłaty, chyba że współwłaściciele umówili się między sobą na inny sposób rozliczeń.

Współwłasność mieszkania często może prowadzić do powstania różnych konfliktów i nieporozumień między właścicielami. Wyzwaniem może być znalezienie porozumienia przy wspólnym podejmowaniu decyzji w sprawie remontów, ale także rozliczenia finansowe. 

Zdarza się, że osoba z grona współwłaścicieli nie pozwala innym, w żaden sposób korzystać z przedmiotu współwłasności, lub odwrotnie, gdy współwłaściciel w ogóle nie jest zainteresowany uczestniczeniem w kosztach i zarządzaniem nieruchomości.

Co więcej, myśl o pozbyciu się udziału w nieruchomości może pojawić się także wtedy, gdy jeden ze współwłaścicieli ma długi lub zadłuża wspólną nieruchomość.

Tego typu sytuacji spornych zdarza się wiele, a zrzeczenie się swojej części mieszkania może być sposobem na ich uniknięcie. Jak to zrobić?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się swojej części mieszkania – czy da się zrezygnować ze współwłasności 

Jak wygląda i na czym polega zrzeczenie się swojej części mieszkania? Prawo polskie nie przewiduje łatwego sposobu na rezygnację ze współwłasności mieszkania, a już na pewno współwłaściciel nie może jednostronnie oznajmić, że zrzeka się udziałów w nieruchomości i na tym koniec. 

Do roku 2006 istniał przepis, który pozwalał właścicielowi nieruchomości wyzbyć się swojej własności poprzez zrzeczenie się jej na rzecz gminy. Obecnie przepis ten nie istnieje. 

Zrzeczenie się swojej części mieszkania, wiele osób rozumie jako zrezygnowanie ze współwłasności nieruchomości – pozbycie się udziałów w nieruchomości. Zrzeczenie się nieruchomości w tym sensie, można zrealizować poprzez rozporządzenie swoimi udziałami – sprzedaż lub darowiznę. 

Poprzez sprzedaż udziałów w nieruchomości lub darowiznę udziałów można zrealizować zrzeczenie się swojej części mieszkania na korzyść innej osoby. Warto wiedzieć, że nabywcą udziałów w nieruchomości może być dosłownie każdy – współwłaściciel, współspadkobierca, osoba z rodziny, lecz nie ma przeszkód, aby była to osoba zupełnie obca, np. firma skupująca udziały w nieruchomościach.

Inną opcją jest zniesienie współwłasności nieruchomości. Poprzez zniesienie współwłasności, współwłaściciel może pozbyć się kłopotliwych udziałów. 

Zrzeczenie się swojej części mieszkania – sprzedaż udziałów w nieruchomości

Sprzedaż udziałów w nieruchomości może być sposobem na zrzeczenie się swojej części mieszkania. Przepisy stanowią, że “każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli” – oznacza to, że decydując się na sprzedaż udziałów w nieruchomości, nie musimy oczekiwać zgody, ani informować o transakcji współwłaścicieli. Jest to swobodna decyzja właściciela udziału.

Przez rozporządzanie udziałem możemy rozumieć na przykład sprzedaż udziałów w nieruchomości. Transakcja nie jest problematyczna, bo przebiega niemal tak samo jak sprzedaż pełnej własności mieszkania. Sprzedający powinien zgromadzić niezbędne dokumenty, o które poprosi notariusz i stawić się z nabywcą w kancelarii notarialnej.

Znalezienie chętnego nabywcy, który będzie zainteresowany zakupem udziałów w posiadanej nieruchomości, nie jest obecnie problemem, ponieważ istnieją firmy wyspecjalizowane w tego typu sprawnych i bezpiecznych transakcjach (o tym w dalszej części artykułu).

Sprzedający powinien wiedzieć, że cena udziałów w nieruchomości będzie niższa, niż ułamkowa część rynkowej wartości całej nieruchomości odpowiadająca wysokości posiadanego udziału. Wszystko przez to, że przedmiotem sprzedaży jest współwłasność. Nowy nabywca musi zaakceptować fakt, że nieruchomość ma kilku współwłaścicieli i nie może on swobodnie decydować o jej losach w pojedynkę. Często wykluczone jest także zamieszkanie w takiej nieruchomości. 

Mimo to sprzedaż udziałów w nieruchomości może być naprawdę korzystnym posunięciem w bardzo wielu przypadkach. Zdarza się, że posiadanie części mieszkania, tak naprawdę nie wnosi wiele w nasze życie – nie możemy, bądź nie planujemy w nim zamieszkać, nie czerpiemy korzyści finansowych np. z tytułu najmu, a na sprzedaż całej nieruchomości nie wyrażają zgody pozostali współwłaściciele. Do tego dochodzą koszty utrzymania mieszkania…

Zrzeczenie się swojej części mieszkania poprzez jej sprzedaż to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i skutecznie pozbyć się współwłasności bez angażowania się w długotrwałe procesy sądowe czy negocjacje ze współwłaścicielami.

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Zrzeczenie się swojej części mieszkania – darowizna udziałów w nieruchomości

Jeżeli zrzeczenie się swojej części mieszkania ma na celu przekazanie jej wybranej przez siebie osobie nieodpłatnie, np. współwłaścicielowi, który w ten sposób nabędzie pełną własność, to właściciel udziałów może je tej osobie darować. 

Darowizna udziałów w nieruchomości to jedna z możliwości rozwiązania problemu współwłasności mieszkania. Jeśli chcesz zrezygnować ze swojej części, na korzyść wskazanej osoby, darowizna udziałów może być atrakcyjną opcją.

Dzięki umowie darowizny obowiązkowo zawartej w formie aktu notarialnego właściciel udziałów może przenieść swoją własność na nowego nabywcę. Umowa darowizny nieruchomości w innej formie, będzie nieważna. Darowizna jest świadczeniem bezpłatnym, a więc darczyńca, nie otrzyma w zamian żadnych korzyści finansowych. Umowa darowizny najczęściej zawierana jest pomiędzy członkami rodziny.

Co więcej, konsekwencją przekazania udziałów w nieruchomości darowizną może być konieczność zapłacenia podatku od darowizny. Jednakże darowizna przekazana między członkami bliskiej rodziny będzie zwolniona z zapłaty podatku. Warto sprawdzić przepisy podatkowe zanim zdecydujemy się sfinalizować transakcję.

Podobnie jak sprzedaż udziałów w nieruchomości, darowizna również jest skutecznym sposobem na zrezygnowanie z posiadania udziałów, czyli zrzeczenie się swojej części mieszkania. W obu przypadkach musimy jednak znaleźć osobę chętną przejąć własność nieruchomości – obdarowanego lub kupującego. 

Zrzeczenie się swojej części mieszkania – zniesienie współwłasności nieruchomości

Innym sposobem na zrzeczenie się swojej części mieszkania, rozumiane jako rezygnację ze swoich praw jako współwłaściciela jest zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności nieruchomości to procedura mająca na celu zakończenie panującej współwłasności. Można ją przeprowadzić u notariusza lub w sądzie po złożeniu wniosku o rozpatrzenie sprawy.

Zasadniczo, są trzy sposoby na zniesienie współwłasności nieruchomości: podział fizyczny, przejęcie pełnej własności nieruchomości przez jednego współwłaściciela z obowiązkiem lub bez obowiązku spłaty pozostałych, lub sprzedaż wspólnej nieruchomości i podział środków między współwłaścicieli, przy czym w przypadku mieszkania, prawdopodobnie niemożliwy będzie podział fizyczny.

Jeżeli wszyscy współwłaściciele porozumieli się wcześniej co do sposobu zniesienia współwłasności to mogą oni udać się u notariusza, który dopełni formalności. W przypadku braku porozumienia między właścicielami udziałów w nieruchomości, proces zniesienia współwłasności może przybrać formę jedynie postępowania sądowego.

Współwłaściciel, który chce pozbyć się swoich praw do udziałów w nieruchomości, może zrzec się ich odpłatnie bądź nieodpłatnie. Należy podkreślić, że żaden współwłaściciel nie może narzucić drugiemu przejęcia nieruchomości, i nie może zrobić tego również sąd. Współwłaściciel może przejąć nieruchomość na własność (i nabyć udziały pozostałych współwłaścicieli) tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. 

Jeżeli współwłaściciel złoży wniosek do sądu o zniesienie współwłasności mieszkania, co będzie wynikało z chęci pozbycia się swoich udziałów, lecz żaden inny współwłaściciel nie będzie chciał przejąć nieruchomości na wyłączność, to w takiej sytuacji sąd może orzec o sprzedaży mieszkania i podziale uzyskanych ze sprzedaży środków adekwatnie do udziałów w nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości, do której zobliguje sąd, nie będzie jednak wyglądać tak, jak mogą wyobrażać to sobie współwłaściciele. Nie będą mieli wolnej ręki przy sprzedaży nieruchomości i nie będzie ona polegać na wystawieniu ogłoszenia do internetu. Będzie to sprzedaż na zasadach licytacji komorniczej. Taka sprzedaż niesie ze sobą dodatkowe koszty dla współwłaścicieli, dlatego warto unikać tego rozwiązania i nawet podczas trwania postępowania spróbować porozumieć się ze współwłaścicielami, co do sprzedaży nieruchomości wspólnie, poza murami sądu. 

Zniesienie współwłasności może być dobrym sposobem na uregulowanie sytuacji dotyczącej mieszkania, ale warto pamiętać o wszystkich formalnościach oraz ewentualnych kosztach związanych z tym procesem. Niekiedy warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących nieruchomości, szczególnie gdy między współwłaścicielami panują spory.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się swojej części mieszkania – skup udziałów w nieruchomości

Zrzeczenie się swojej części mieszkania poprzez sprzedaż udziałów w nieruchomości na wolnym rynku, to opcja, z której może skorzystać każdy współwłaściciel z osobna. Sprzedaż udziałów nie wymaga zgody współwłaścicieli, może zostać zatem przeprowadzona swobodnie, wtedy gdy zajdzie taka potrzeba.

Skup udziałów w nieruchomości to firma, którą szczególnie warto rozważyć, jeżeli chcemy pozbyć się współwłasności mieszkania. Poszukiwanie kupującego na wolnym rynku nie jest odpowiednią metodą na sprzedaż udziałów, ponieważ prywatni kupujący najczęściej nie będą wcale zainteresowani nabyciem jedynie części własności nieruchomości.

Firma zajmująca się skupem udziałów to w takiej sytuacji strzał w dziesiątkę. Skup nieruchomości odkupuje udziały w nieruchomości bezpośrednio od właściciela za gotówkę. To dobre rozwiązanie w przypadku chęci szybkiej sprzedaży bez konieczności angażowania się w formalności, sądowe postępowania znoszące współwłasność i negocjacje z innymi właścicielami.

Skup udziałów w nieruchomości Skup.io oferuje usługi szybkiej sprzedaży udziałów w mieszkaniach czy domach. Skup.io zapewnia bezpłatną wycenę udziałów w nieruchomości przez Internet oraz doradztwo w sprawie sprzedaży. Skup nieruchomości dba o bezpieczeństwo transakcji oraz interesów sprzedającego poprzez współpracę z kancelariami prawnymi. 

Skup nieruchomości to pomoc specjalistów nieruchomości i prawa, którzy zadbają o dokumentację oraz prawidłowy, sprawny przebieg sprzedaży. Sprzedający otrzyma pomoc w formalnościach, zaliczkę lub zadatek jako zabezpieczenie transakcji a sprzedaż finalizujemy u wybranego przez sprzedającego notariusza. 

Taka transakcja sprzedaży udziałów w nieruchomości jest dla osoby sprzedającej zupełnie bezkosztowa, a jednocześnie bezpieczna i szybka. Wycena udziałów w nieruchomości w Skup.io nie jest wiążąca, a sprzedający może porównać ofertę sprzedaży z innymi. Warto zatem porozmawiać ze specjalistą o sprzedaży udziałów w nieruchomości, rozwiać wątpliwości i dowiedzieć się więcej. Zapraszamy do kontaktu już dziś!

Zrzeczenie się swojej części mieszkania – podsumowanie

Zrzeczenie się swojej części mieszkania, które rozumiemy poprzez rezygnację ze współwłasności nieruchomości, jest możliwe poprzez sprzedaż udziałów w nieruchomości, darowiznę udziałów w nieruchomości bądź przeprowadzenie zniesienia współwłasności. 

Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację, i podjąć decyzję zgodnie ze swoimi potrzebami. O czym pamiętać?

  • każdy współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem w nieruchomości bez zgody pozostałych współwłaścicieli,
  • nie można jednostronnie zbyć prawa do udziałów w nieruchomości,
  • nabywcą udziałów w nieruchomości niekoniecznie musi być współwłaściciel,
  • pomoc oraz szybką realizację, w przypadku chęci pozbycia się swojej części mieszkania oferuje skup udziałów w nieruchomości Skup.io.
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń