Jak sprzedać współwłasność mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia17 lutego, 2023

Jak sprzedać współwłasność mieszkania

Jak sprzedać współwłasność mieszkania

Jak sprzedać współwłasność mieszkania 2023

Współwłasność mieszkania to sytuacja, w której kilka osób wspólnie włada i zarządza jedną nieruchomością lokalową. Jak sprzedać współwłasność mieszkania? Posiadanie nieruchomości, choćby w ułamkowej części, bezsprzecznie jest zaletą. Natomiast zdarza się, że obowiązek wspólnego gospodarowania nieruchomością przez kilka osób naraz rodzi pewne konflikty, a wtedy pojawić się może myśl o sprzedaży.

Sprzedaż współwłasności mieszkania jest skomplikowanym przedsięwzięciem i wymaga starannego przygotowania – zarówno jeśli chodzi o kwestie prawne jak i dokumenty niezbędne do transakcji. W tym artykule szeroko omówimy temat: współwłasność mieszkania a sprzedaż i przedstawimy kroki niezbędne do zawarcia bezpiecznej i zgodnej z prawem umowy sprzedaży współwłasności mieszkania. Dowiedz się, jak sprzedać współwłasność mieszkania bezpiecznie i skutecznie!

Współwłasność mieszkania – co to znaczy

Zanim poruszymy kwestię tego jak sprzedać współwłasność mieszkania, dowiedzmy się więcej o współwłasności nieruchomości. Współwłasność mieszkania oznacza, że dwie lub więcej osób jest właścicielami tego samego mieszkania. Każdy współwłaściciel ma swoje prawa i obowiązki, które są określone w prawie. Do najważniejszych obowiązków każdego współwłaściciela należy zarząd rzeczą wspólną. Czynności zwykłego zarządu wymagają zgody większości udziałowców, a do czynności przekraczających zwykły zarząd, wymagana jest zgoda wszystkich udziałowców. Do czynności pierwszej z powyższych grup zaliczamy np. prace konserwatorskie, pobieranie pożytków, a do czynności z drugiej grupy zaliczamy m.in: obciążenie lub zbycie całej nieruchomości. 

Współwłasność mieszkania oznacza, że każdy właściciel ma prawo do korzystania z niego w takim zakresie, jaki daje się pogodzić z korzystaniem i współposiadaniem przez innych współwłaścicieli. Ponadto prawem każdego ze współwłaścicieli jest możliwość obciążenia własnego udziału ograniczonym prawem rzeczowym, czyli np. hipoteką. Wspomniane wcześniej obowiązki przy współwłasności mieszkania to m.in.: utrzymanie mieszkania w dobrym stanie, który umożliwia jego bezpieczne użytkowanie, pokrywanie kosztów ewentualnych prac i remontów oraz regulacja opłat czynszu i innych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości – np. podatki. 

Według zapisów Kodeksu cywilnego wszelkie pożytki i przychody ze wspólnej rzeczy przypadają współwłaścicielom w wysokości adekwatnej do wysokości posiadanych udziałów. W podobny sposób współwłaściciele ponoszą koszty związane ze wspólną nieruchomością. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

W kwestii współwłasność mieszkania a sprzedaż należy wiedzieć, że każdy współwłaściciel ma prawo sprzedać swoje udziały w mieszkaniu innej osobie, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych współwłaścicieli.

Krótko mówiąc, współwłasność mieszkania polega na tym, że jednostka lub grupa osób jest wspólnymi właścicielami tego samego mieszkania. Każdy współwłaściciel ma określone prawa i obowiązki oraz możliwość sprzedaży swoich udziałów w nieruchomości. Jak sprzedać współwłasność mieszkania? Taką transakcję warto powierzyć profesjonalistom. Skup udziałów w nieruchomości Skup.io to rozwiązanie wprost idealne dla osób, które posiadają nawet niewielki ułamek własności nieruchomości. Zalety tego modelu sprzedaży opiszemy w dalszej części artykułu.

Współwłasność mieszkania a sprzedaż – kiedy wymaga poinformowania współwłaścicieli

Jednakże istnieje sytuacja, kiedy sprzedaż współwłasności mieszkania, będzie wymagała poinformowania o naszym zamiarze pozostałych współwłaścicieli.

W przypadku posiadania udziałów w spółdzielczo-własnościowym prawie do lokalu, prawo pierwokupu posiadają pozostali udziałowcy. Jeśli chcesz sprzedać swoje udziały w mieszkaniu, pozostali udziałowcy muszą zostać powiadomieni o tym zamiarze. W ten sposób zapewnisz im możliwość wykupienia Twojej części przed innymi osobami – do czego mają prawo. U notariusza zawierana jest najpierw umowa warunkowa, wtedy pozostali udziałowcy mogą skorzystać ze swojego przywileju pierwokupu. Jeśli nie skorzystają, możesz zawrzeć finalną umowę sprzedaży z Twoim nabywcą. 

współwłasność mieszkania

Współwłasność mieszkania rodzaje

Aby odpowiedzieć na pytanie – jak sprzedać współwłasność mieszkania – najpierw należy wyszczególnić z jakimi rodzajami współwłasności możemy mieć do czynienia. Jest to bardzo ważna wiedza, która bezpośrednio wpływa na kwestie sprzedażowe. 

  1. Współwłasność łączna. Przykładem jest ustawowa wspólność majątkowa, która panuje między małżonkami. Inaczej jest ona nazywana bezudziałową, ponieważ nie jest określona konkretnym ułamkiem. Jak to wpływa na współwłasność mieszkania? Otóż gdy trwa wspólność majątkowa, żaden z małżonków (w pojedynkę) nie może swobodnie dysponować całą nieruchomością, ani częścią, która do niego należy. Mają oni możliwość wspólnie i zgodnie sprzedać mieszkanie w całości lub znieść wspólność majątkową, a następnie sprzedać udział w nieruchomości.
  2. Współwłasność ułamkowa. Jak wskazuje nazwa, ułamkowa współwłasność mieszkania, oznacza, że części nieruchomości należące do poszczególnych współwłaścicieli, mają konkretną wysokość i są określone ułamkiem. Tego typu współwłasność występuje zdecydowanie częściej. Współwłaściciele, na takich warunkach, mogą dowolnie dysponować swoim udziałem – również sprzedać udział w nieruchomości bez wiedzy pozostałych współwłaścicieli

Współwłasność mieszkania po rozwodzie

Współwłasność mieszkania po rozwodzie jest częstym problemem. Należy wiedzieć, że podczas gdy w małżeństwie panuje ustawowa wspólność majątkowa, mamy do czynienia ze współwłasnością łączną. Natomiast, w sytuacji gdy dochodzi do rozwodu, współwłasność łączna przeobraża się w ułamkową – zazwyczaj małżonkowie mają równe udziały w nieruchomości. 

Mieszkanie po rozwodzie jest w wielu przypadkach przedmiotem sporu między byłymi małżonkami. Kto otrzyma nieruchomość po rozstaniu? Współwłasność mieszkania może zostać rozwiązana poprzez zniesienie współwłasności.  

Współwłasność mieszkania a spadek

Współwłasność mieszkania może także powstać na skutek dziedziczenia majątku po zmarłej, bliskiej osobie. Jeśli mieszkanie, staje się wspólnym majątkiem kilku osób, to są one zobowiązane wspólnie ponosić koszty utrzymania takiej nieruchomości.

Wspólność mieszkania a sprzedaż, co w tej kwestii mogą zrobić spadkobiercy? Mogą swobodnie sprzedać udział w nieruchomości, który do nich należy. Mogą również dążyć do zniesienia współwłasności poprzez dokonanie działu spadku. W ten sposób właścicielem nieruchomości może stać się np. jedna osoba, która spłaci pozostałych udziałowców. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność mieszkania to też korzyść

Wiedza o tym, jak sprzedać współwłasność mieszkania z pewnością jest warta uwagi, natomiast decyzję o sprzedaży należy bardzo dobrze przemyśleć. Współwłasność mieszkania może być bardzo opłacalną inwestycją, dzięki której można czerpać duże korzyści. Oczywiście pod warunkiem, że w tej kwestii osiągniemy porozumienie z pozostałymi współwłaścicielami.

Będąc współwłaścicielem nieruchomości zyskujemy możliwość zamieszkania w niej na preferencyjnych warunkach jeśli np. pozostali współwłaściciele nie są tym zainteresowani. W innym wypadku współwłasność mieszkania daje możliwość jego wynajmu i podziału uzyskanej kwoty między wszystkich udziałowców. To dobry sposób na dodatkowy, pasywny dochód.

Zniesienie współwłasności mieszkania – problematyczna współwłasność

Współwłasność mieszkania często rodzi problemy związane z rozporządzaniem nieruchomością. Niektórzy współwłaściciele będą chcieli pozostawić nieruchomość i czerpać z niej korzyści z najmu, inni w niej zamieszkać, a jeszcze inni sprzedać. Brak porozumienia w tej kwestii jest sytuacją  niekorzystną. Pamiętajmy, że właściciele muszą płacić comiesięczne koszty utrzymania mieszkania.

Mając do czynienia ze współwłasnością mieszkania warto wspólnie wypracować strategię, która usatysfakcjonuje wszystkich właścicieli. Jeżeli nie jest to możliwe, prawem każdego ze współwłaścicieli nieruchomości jest żądanie zniesienia współwłasności. 

Zniesienie współwłasności mieszkania można zrealizować u notariusza (gdy współwłaściciele wypracowali porozumienie co do sposobu podziału rzeczy wspólnej) lub sądownie. Sądowe zniesienie współwłasności może skutkować tym, że:

  • jeden współwłaściciel całkowicie przejmuje prawa do mieszkania, 
  • następuje podział fizyczny mieszkania (często jest to niemożliwe do wykonania),
  • nieruchomość zostaje sprzedana na licytacji lub samodzielnie przez współwłaścicieli, a uzyskana kwota jest między nich dzielona.

Sprzedaż licytacyjna jest odpowiedzią na to jak sprzedać współwłasność mieszkania, jednak nie jest to zbyt korzystna opcja dla właścicieli. Sąd decyduje o takiej sprzedaży, gdy niemożliwy jest podział fizyczny, a żaden ze współwłaścicieli nie może, bądź nie chce przejąć nieruchomości na własność. W takim wypadku będą oni zobowiązani zapłacić dodatkowe koszty postępowania egzekucyjnego, co uszczupli zysk ze sprzedaży.

Współwłasność mieszkania a sprzedaż – jaka jest alternatywa?

Współwłasność mieszkania a sprzedaż całej nieruchomości

W kontekście: współwłasność mieszkania a sprzedaż, współwłaściciele mają do wyboru sprzedaż całej nieruchomości wspólnie lub każdy z osobna może zdecydować o sprzedaży swojej części – swojego udziału. 

Sprzedaż współwłasności mieszkania na lepszych warunkach jest możliwa, jeśli istnieje porozumienie między współwłaścicielami. Gdy wszyscy są zdecydowani sprzedać swoje udziały w nieruchomości, mogą wystawić ogłoszenie i rozpocząć poszukiwania nabywcy. 

Problemem przy przeprowadzeniu takiej transakcji może być znalezienie chętnego nabywcy. Fakt, że nieruchomość jest w posiadaniu kilku, lub niekiedy kilkunastu osób, może zniechęcić zwykłych kupujących, którzy obawiają się każdych, dodatkowych trudności i komplikacji. 

Gdy już znajdziemy nabywcę, możemy w pewien sposób ułatwić transakcję sprzedaży współwłasności mieszkania. Jeden, wyznaczony współwłaściciel może stać się pełnomocnikiem pozostałych i przystąpić do aktu notarialnego samodzielnie w imieniu wszystkich. W innym wypadku konieczne jest ustalenie terminu aktu notarialnego odpowiadającego wszystkim sprzedającym i kupującemu. 

współwłasność mieszkania a sprzedaż

Czy można sprzedać udział w nieruchomości?

Gdy jeden ze współwłaścicieli chce sprzedać swoją część mieszkania, a drugi nie, to sytuacja staje się trudniejsza, chociaż i na to znajdzie się rozwiązanie. Czy można sprzedać udział w nieruchomości? Oczywiście, że tak!

Osoby, dla których problem stanowi współwłasność mieszkania, a które nie chcą przeprowadzać długotrwałego postępowania sądowego, mogą zbyć swój udział. Jak już wspomnieliśmy, taka transakcja może zostać zrealizowania nawet bez konieczności informowania o swoim zamiarze pozostałych udziałowców. Jest to ważna informacja, szczególnie gdy między współwłaścicielami panują napięte stosunki.

Kiedy sprzedaż współwłasności mieszkania (udziału) okazuje się trafiona? Gdy nie ma zgody co do sprzedaży całej nieruchomości, a musisz liczyć się z opłatą comiesięcznych kosztów jej utrzymania – do tego są zobowiązani solidarnie wszyscy współwłaściciele.

Jaka jest wartość udziału w nieruchomości? Cena, jaką otrzymasz za sprzedaż współwłasności mieszkania określonej udziałem, może nie być zbyt wysoka. Wartość rynkowa udziału ma zazwyczaj mało wspólnego z kwotą stanowiącą odpowiedni ułamek ceny całej nieruchomości. Bardzo trudno jest również znaleźć nabywcę, a w praktyce taką transakcją będą zainteresowane niemalże tylko doświadczone i zaznajomione z tematem współwłasności mieszkania firmy. Takie firmy oferują również wycenę nieruchomości, przygotowaną m.in. w oparciu o: wartość i potencjał inwestycyjny całej nieruchomości, ceny transakcyjne, wysokość udziału i stan nieruchomości. Przygotuje ją bezpłatnie doświadczony pracownik.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak sprzedać współwłasność mieszkania?

Współwłasność mieszkania a sprzedaż – cała nieruchomość czy udział w nieruchomości

Oczywiste jest, że w obliczu współwłasności mieszkania, sprzedaż całej nieruchomości będzie dużo korzystniejsza finansowo niż zbycie poszczególnych udziałów osobno. Zgodni właściciele są w stanie zarobić więcej, przeprowadzając sprzedaż jednak niestety, nie zawsze jest to możliwe. Gdy nie jest możliwa kooperacja, współwłaścicielom pozostaje sprzedaż udziałów w nieruchomości

Skup udziałów w nieruchomości to dobre rozwiązanie problemu: jak sprzedać współwłasność mieszkania

Interesuje Cię sprzedaż udziału w nieruchomości? Razem z pozostałymi współwłaścicielami jesteście zgodni co do zbycia całej nieruchomości? W obydwu sytuacjach warto rozważyć kontakt ze skupem nieruchomości, który dokonuje transakcji za gotówkę. Sprzedaż nieruchomości bez pośredników oraz bez kilkumiesięcznych poszukiwań nabywcy, to najszybsza metoda sprzedaży dostępna na polskim rynku.

Skup nieruchomości to odpowiedź na pytanie jak sprzedać współwłasność nieruchomości. Skup.io zapewnia swoim klientom szybką realizację wszelkich formalności niezbędnych do sprzedaży, a także wypłatę gotówki od razu po podpisaniu umowy. Współwłasność mieszkania to wyjątkowa sytuacja, która wymaga zabezpieczenia interesów wielu osób w przypadku sprzedaży. Skup nieruchomości Skup.io to gwarancja bezpieczeństwa transakcji dla wszystkich współwłaścicieli.

Skup.io posiada duże doświadczenie w realizowaniu transakcji dotyczących zbycia współwłasności mieszkania. Co więcej, współpracując z ekspertami prawa, zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie, gdy współwłasność rodzi pewne wątpliwości i zawiłości natury prawnej – co nie jest rzadkością. Sprzedaż współwłasności mieszkania może wydawać się trudna i skomplikowana jednak, z profesjonalną pomocą transakcja nie przysporzy żadnych problemów! Wspólnie przeprowadzimy Cię przez proces sprzedaży, abyś mógł cieszyć się gotówką już wkrótce.

W przypadku sprzedaży całej nieruchomości wspólne pieniądze zostaną podzielone i przekazane udziałowcom zgodnie z ustalonym podziałem. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak sprzedać współwłasność mieszkania – formalności

Jak sprzedać współwłasność mieszkania? Pracownicy firmy po szczegółowym zapoznaniu się z indywidualną sytuacją wyjaśnią, jak wygląda taka transakcja oraz podpowiedzą jakie dokumenty należy przygotować, a gdy będzie to konieczne, również jakie kroki prawne podjąć, aby transakcja mogła dojść do skutku. Współwłasność mieszkania to częsta sytuacja, a sama transakcja nie powinna nastręczyć dużych trudności. Niezbędna będzie oczywiście wizyta u notariusza, który potwierdzi finalizację sprzedaży i również zabezpieczy interesy obu stron transakcji. 

Jak sprzedać współwłasność mieszkania – podsumowanie

Jak sprzedać współwłasność mieszkania? Podsumowując kwestię, współwłasność mieszkania a sprzedaż, zbycie udziału jest szybkim rozwiązaniem problematycznej współwłasności nieruchomości. Skup nieruchomości to bezpieczna opcja dla wszystkich stron transakcji, gwarantująca szybki przebieg całego procesu oraz atrakcyjne wynagrodzenie za zbyt udziału w nieruchomości. Gdy współwłasność mieszkania stanowi dla Ciebie problem, pamiętaj o poniższych ważnych informacjach:

  • Współwłasność mieszkania rodzi zarówno prawa jak i pewne obowiązki u wszystkich współwłaścicieli.
  • Sprzedaż współwłasności mieszkania (sprzedaż udziału w nieruchomości) jest twoim prawem.
  • W przypadku współwłasności mieszkania spółdzielczo-własnościowego pozostali udziałowcy mają prawo pierwokupu.

Jeśli zdecydujesz się sprzedać swoją część współwłasności mieszkania, możesz szybko otrzymać pieniądze, które będziesz mógł wykorzystać na dowolny cel. Niektórzy sprzedają swoje udziały w mieszkaniu po to, żeby sfinansować zakup nowego lokum. Jednakże przed podjęciem decyzji o sprzedaży, należy dowiedzieć się, jakie są obowiązujące przepisy i prawa dotyczące zbycia współwłasności mieszkania w Twoim konkretnym przypadku. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usług skupu nieruchomości, zalecamy skontaktowanie się z ekspertami pod numerem tel. 799-353-353 lub odwiedzenie strony internetowej Skup.io.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń