1/6 udziału w nieruchomości - sprzedaż - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 czerwca, 2023

1/6 udziału w nieruchomości – sprzedaż

1-6-udzialu-w-nieruchomosci

W przypadku współwłasności wysokość udziałów w nieruchomości należących do poszczególnych właścicieli może być różna.  To jak duży ułamek przysługuje właścicielowi, ma wpływ na kilka aspektów związanych ze współzarządzaniem. Posiadanie 1/6 udziału w nieruchomości daje nam pewne korzyści np. możliwość odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Na czym polega współwłasność? Co oznacza 1/6 udziału w nieruchomości? Co trzeba wiedzieć o zbyciu udziału oraz jak sprzedać swoje udziały w nieruchomości. Jeśli jesteś właścicielem udziałów w nieruchomości, ten artykuł przybliży Ci kwestię posiadania i rozporządzania przedmiotem współwłasności. 

1/6 udziału w nieruchomości – współwłasność nieruchomości

Współwłasność może być szczególnie korzystna dla osób, które chcą pozyskać nieruchomość wraz z kilkoma innymi osobami bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu. Wspólna inwestycja pozwala na zmniejszenie obciążenia finansowego i dzielenie się kosztami utrzymania oraz przychodami. Współwłasność nieruchomości może również powstać na skutek dziedziczenia lub darowizny. 

Jednakże posiadanie 1/6 udziału w nieruchomości wiąże się również z pewnymi ograniczeniami i trudnościami, szczególnie tymi związanymi ze współzarządzaniem nieruchomością. 

Każdy ze współwłaścicieli może korzystać z nieruchomości w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z nieruchomości pozostałym współwłaścicielom. Współwłaściciele powinni dzielić między siebie ciężary i wydatki, m.in. rachunki ze spółdzielni, podatki. Podział tych kosztów jest stosowny do udziału w nieruchomości każdego ze współwłaścicieli.

W przypadku uzyskanych ze wspólnej nieruchomości korzyści, np. czynsz za wynajem lokalu, współwłasciciele powinni dzielić również te korzyści między siebie w adekwatny sposób. 

Czynności zwykłego zarządu nieruchomością, czyli takie, które są związane ze zwykłą eksploatacją wspólnej rzeczy i utrzymaniem jej w niepogorszonym stanie, wymagają zgody większości w udziałach. Natomiast działania, które nie są czynnościami zwykłego zarządu, należy dokonywać za zgodą wszystkich udziałowców. Co ważne, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą zwrócić się do sądu o udzielenie zgody na daną czynność.

Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości jako całego lokalu lub budynku, to taka transakcja wymaga wyrażenia zgody przez wszystkich współwłaścicieli. Jednakże sprzedaż udziałów w nieruchomości, jest indywidualną decyzją każdego właściciela udziałów. Posiadając 1/6 udziału w nieruchomości możemy bez problemu rozporządzać swoim udziałem. 

1/6 udziału w nieruchomości – co oznacza udział w nieruchomości

1/6 udziału w nieruchomości – co oznacza udział w nieruchomości oraz jakie prawa, obowiązki i korzyści niesie ze sobą? Ze współwłasnością nieruchomości mamy do czynienia bardzo często. Współwłaściciele powinni wiedzieć, że udział w nieruchomości określony ułamkiem oznacza, że prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom jednocześnie.

1/6 udziału w nieruchomości nie oznacza, że właścicielowi przysługuje wyodrębniona fizycznie część danej nieruchomości np. pokój czy piętro. Cała nieruchomość przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicielom.

Jak wskazaliśmy w akapicie wyżej, współwłaściciel musi liczyć się z zapłatą części kosztów utrzymania wspólnego lokalu przypadających na jego cześć udziałów. W przypadku braku zapłaty, pozostali współwłaściciele mogą dochodzić spłaty na drodze prawnej. 

Analogicznie, w przypadku wynajęcia nieruchomości, współwłaściciele powinni podzielić się uzyskanym kapitałem. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli nie otrzymuje swojej części, może jej dochodzić sądowo.

Nie można ograniczyć możliwości korzystania z nieruchomości, ani dostępu do nieruchomości żadnemu współwłaścicielowi. Utrudnianie korzystania ze współwłasności również może być egzekwowane prawnie.

Swoje prawo własności, współwłaściciel posiadający 1/6 udziału w nieruchomości może przenieść na inną osobę – współwłaściciela lub osobę spoza grona właścicieli. Transakcja może być odpłatna lub nieodpłatna.

1/6 udziału w nieruchomości – na co ma wpływ wysokość posiadanego udziału

1/6 udziału w nieruchomości, 1/2 udziału w nieruchomości, 1/3 udziału w nieruchomości… Współwłasność może być określona różnym ułamkiem. Na co ma wpływ wysokość udziału we współwłasności? 

Przede wszystkim, wskazuje się, że wysokość udziału w nieruchomości może mieć wpływ na podejmowane wspólnie decyzje. Jak wspomnieliśmy, współwłaściciele dysponujący co najmniej połową udziałów, mogą podejmować decyzje w sprawie czynności zwykłego zarządu. W takiej sytuacji liczy się większość w udziałach, nie zaś ilość współwłaścicieli. 

Wysokość udziału w nieruchomości wpływa na wysokość kosztów obciążających właściciela. 1/6 udziału w nieruchomości oznacza zapłatę 1/6 części kosztów. 

Tak samo, wysokość udziału w nieruchomości wpływa na wysokość przychodów pozyskiwanych z nieruchomości. Jeżeli nieruchomość generuje zyski, to największą ich część uzyska współwłaściciel posiadający największy ułamek udziałów. 

Chociaż wydawać by się mogło, że 1/6 udziału w nieruchomości, to niewielka część całości, to mniejszościowy współwłaściciel może z powodzeniem czerpać korzyści finansowe. W związku z tym, że inni współwłaściciele dysponują większym udziałem, ich głos przy podejmowaniu decyzji może mieć większe znaczenie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

1/6 udziału w nieruchomości – problemy

Niestety, nie zawsze współpraca między właścicielami układa się idealnie. Niektórzy ze współwłaścicieli mogą nie wywiązywać się ze swoich obowiązków, np. nie uczestniczyć w kosztach, czy zebraniach gdy podejmowane są ważne decyzje. To może czynić uciążliwym zarządzanie. Nieruchomość, która nie jest w żaden sposób wykorzystywana, stwarza koszty, które trzeba opłacać. 

Oczywiście, istnieje możliwość dochodzenia problematycznych kwestii przez sąd, jednakże nie jest to komfortowe i wiele osób wolałoby uniknąć uczestnictwa w postępowaniach. 

W sytuacji, gdy posiadamy 1/6 udziału w nieruchomości, lecz poza posiadaniem, nie wiąże się to z żadną korzyścią, można zastanowić się nad sprzedażą udziałów w nieruchomości.

1/6 udziału w nieruchomości – jak zrealizować sprzedaż udziałów w nieruchomości

Będąc właścicielem 1/6 udziału w nieruchomości, trzeba wiedzieć, że można dowolnie rozporządzać własnym udziałem. Sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej przebiega tak samo, jak gdyby współwłaściciele zdecydowali się zbyć całą nieruchomość. 

Właściciel 1/6 udziału w nieruchomości powinien znaleźć nabywcę na swój udział. Następnie  należy przygotować dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. W zależności od rodzaju nieruchomości dokumenty mogą się nieco różnić, natomiast notariusz poinformuje, jakie dokładnie pisma, będą potrzebne. 

Ingerencja notariusza jest obowiązkowa. Tak jak każda transakcja przeniesienia własności nieruchomości, również sprzedaż udziałów w nieruchomości musi zakończyć się uzyskaniem aktu notarialnego sprzedaży. Co więcej, transakcja może zostać bez problemu poprzedzona zawarciem umowy przedwstępnej. 

Gdy sprzedaż dotyczy udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, najpierw zawierana jest umowa warunkowa. Współwłaściciele muszą zostać poinformowani o transakcji, wobec czego mogą wyrazić chęć przystąpienia do niej w roli nabywcy, na takich samych zasadach jak w umowie warunkowej. 

Co istotne, cena 1/6 udziału w nieruchomości, jaką uzyskamy podczas sprzedaży, najczęściej będzie niższa niż wartość, jaką uzyskalibyśmy obliczając adekwatny ułamek (1/6) od wartości całej nieruchomości. Udział w nieruchomości niesie ze sobą problemy związane ze współzarządzaniem i korzystaniem z nieruchomości wspólnie z innymi, dlatego też nie jest tak atrakcyjny jak pełna własność. Co za tym idzie, generuje on mniejsze zainteresowanie, a jego cena będzie niższa. 

sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci

1/6 udziału w nieruchomości – transakcja sprzedaży może być korzystna

Transakcja sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości może być jednak wyjątkowo korzystna. Przede wszystkim, umożliwia  pozbycie się własności, z której nie mamy żadnego pożytku, ani w postaci zysków finansowych, ani w postaci miejsca do zamieszkania. Sprzedaż powoduje uzyskanie zastrzyku gotówki, który można spożytkować na wybrany cel.

Ponadto sprzedaż udziałów pozwala uniknąć konfliktów między współwłaścicielami. Jeżeli współdziałanie z innymi właścicielami jest wyjątkowo uciążliwe, współwłaściciele mają różne pomysły na wykorzystanie nieruchomości, złośliwie utrudniają podejmowanie decyzji lub z pewnych względów roszczą sobie prawa do całej nieruchomości, mimo tego, że jest ona przedmiotem współwłasności, sprzedaż udziału pozwala szybko wycofać się ze współwłasności

Co więcej, sprzedając należący do nas udział, nie musimy uczestniczyć w postępowaniach sądowych, a w tym w postępowaniu o zniesienie współwłasności, do którego może dojść, gdy współwłaściciele mają problemy z komunikacją i zarządem nieruchomością.

1/6 udziału w nieruchomości – najlepszy sposób na sprzedaż udziału w nieruchomości

Sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości może stanowić korzystne rozwiązanie dla każdego ze współwłaścicieli. Jednak, jak najlepiej sprzedać swój udział? Właściciel powinien sam zdecydować, jaki sposób będzie dla niego najlepszy. Standardowo może skorzystać z pomocy pośrednika, wystawić ofertę do Internetu lub sprzedać udział prosto do skupu nieruchomości

Chcąc zbyć udział poprzez wystawienie ogłoszenia w internecie, należy przygotować się na to, że chętnych może być bardzo niewielu. Wstępując w prawa i obowiązki nowego nabywcy, musimy respektować takie same prawa innych współwłaścicieli. Osoby, które poszukują mieszkań w Internecie, najczęściej są zainteresowane zamieszkaniem w nieruchomości i decydowaniem o remontach czy innych niezbędnych czynnościach w pojedynkę. Współwłasność nie jest przedmiotem zainteresowań wielu osób.

Wobec tego lepiej jest skorzystać z dwóch pozostałych opcji – pośrednika, który posiada kontakty wśród inwestorów, chętnych na nabycie udziałów, lub skupu nieruchomości, czyli nabywcy oferującego bezpośrednią i szybką transakcję.

Skup nieruchomości Skup.io oferuje możliwość sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości, bez obaw o formalności czy bezpieczeństwo procesu sprzedaży. Skup.io to zespół, który pomoże Ci w bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji. To również szybki sposób na sprzedaż, bo właściciel udziału kontaktuje się wprost z docelowym kupującym. Po ustaleniu warunków transakcji zespół skupu zadba o to, aby transakcja przebiegła bezpiecznie w najszybszym możliwym czasie. 

W przypadku problemów prawnych skup nieruchomości zagwarantuje bezpłatne wsparcie prawnika.

Warto wspomnieć o tym, że transakcja zostaje rozliczona ze sprzedającym w błyskawicznym czasie. Skup nieruchomości nie korzysta z pomocy kredytowych, a gotówki. To oznacza, że właściciel udziału w nieruchomości, otrzymuje swoją należność bez żadnej zwłoki. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

1/6 udziału w nieruchomości – sprzedaż udziału w nieruchomości a zniesienie współwłasności

Posiadanie udziału w nieruchomości oznacza, że ​​jesteś jednym z wielu właścicieli. Niekiedy jednak zdarza się tak, że współwłaścicielom trudno jest się porozumieć, a część z nich lub wszyscy, nie będą chcieli dłużej pozostawać we współwłasności nieruchomości. 

W takiej sytuacji jedną z opcji jest wspomniana wyżej sprzedaż udziałów w nieruchomości, lub całej nieruchomości (gdy do transakcji dążą wszyscy współwłaściciele). Innym rozwiązaniem gdy pozostałym współwłaścicielom nie zależy na utrzymaniu  własności zbiorowej, lub nie mogą osiągnąć porozumienia jest postępowanie o zniesienie współwłasności.

W przypadku braku porozumienia między stronami lub niemożności osiągnięcia kompromisu przez właścicieli, każdy z nich może wystąpić do sądu z żądaniem zniesienia współwłasności. Sąd zdecyduje o wzajemnych rozliczeniach współwłaścicieli, i zniesie współwłasność w optymalny dla wszystkich sposób.

Sposobów zniesienia współwłasności jest trzy – fizyczny podział lokalu, przydzielenie pełnej własności jednemu współwłaścicielowi za jego zgodą lub sprzedaż nieruchomości na licytacji przez komornika i podział uzyskanych środków.

Sprzedaż udziału w nieruchomości jest sposobem na uniknięcie postępowania sądowego, które może trwać miesiącami, a nawet w szczególnych przypadkach – latami. Wobec tego sprzedaż udziałów jest szybszym sposobem na pozbycie się współwłasności. 

1/6 udziału w nieruchomości – sprzedaż udziału w nieruchomości bez zgody współwłaściciela

Czy sprzedaż udziału w nieruchomości bez zgody współwłaściciela, można zrealizować? Tak, sprzedaż udziału w nieruchomości bez zgody współwłaściciela jest możliwa. Decyzję o sprzedaży, moze podjąć każdy współwłaściciel niezależnie i samodzielnie. Wyjątkiem od tej sytuacji, jest wspomniany wcześniej udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Co ważne, zgoda na transakcję sprzedaży, byłaby wymagana w przypadku gdy współwłaściciel chciałby sprzedać całą nieruchomość, taka czynność stanowczo wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. 

1/6 udziału w nieruchomości – podsumowanie

Podsumowując, posiadanie 1/6 udziału w nieruchomości to inwestycja, która może przynieść korzyści, ale także stwarza wiele wyzwań. Współwłaściciele mają pewne prawa i obowiązki, które powinni znać, aby lepiej zarządzać i dochodzić ewentualnych roszczeń w problematycznych sytuacjach. 

Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż swojego udziału, możesz skorzystać z fachowej pomocy i skutecznie zrealizować taką transakcję. Pamiętaj jednak, że warto również rozważyć możliwość zniesienia współwłasności lub negocjacji ze współwłaścicielem w celu uzyskania pełnej kontroli nad nieruchomością.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości można przeprowadzić bez informowania pozostałych współwłaścicieli. Niepotrzebna jest również ich zgoda na transakcję. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń